MenuMenu
pl | en

  Firma DYSTEN jest polskim producentem wyświetlaczy informacji pasażerskiej w technologii LED, LCD TFT oraz E-papier.

  Wytwarza urządzenia zaprojektowane i drobiazgowo dopasowane do indywidualnych potrzeb i wytycznych klientów z branż smart city oraz kolejowej, w oparciu o system zarządzania jakością ISO 9001:2015.

  DYSTEN produkuje urządzenia kolejowe zgodne z wymogami IPI-6 dla systemów informacji pasażerskiej PKP, takie jak:

  • wyświetlacze krawędziowe WKR,
  • wyświetlacze zbiorcze stacyjne WZS, 
  • wyświetlacze informacyjne przyjazdy / odjazdy WOP, 
  • wyświetlacze peronowe wejściowe WPW, 
  • infokioski wolnostojące INF, 
  • czujniki ruchu pociągu CZR,
  • systemy rozgłoszeniowe.

  Urządzenia kolejowe produkcji DYSTEN SP. z o.o. ukończyły z wynikiem pozytywnym testy wdrożeniowe dla urządzeń informacji pasażerskiej CSDIP. Dzięki temu istnieje pewność, że urządzenia mogą być włączone do CASDIP i eksploatowane w ramach sieci kolejowej PKP PLK S.A. bez ograniczeń.

  Rozwiązania DYSTEN zostały docenione międzynarodowymi nagrodami:

  • Najlepszy producent znaków zmiennej treści i wyświetlaczy parkingowych w Europie 2021,
  • Najlepszy producent wyświetlaczy informacyjnych dla kolei i inteligentnych miast w Europie 2019,
  • Smart City Poland Award 2019,
  • Najlepszy europejski producent wyświetlaczy informacji pasażerskiej dla kolei 2018,
  • Global Light Rail Awards - Best Passenger Innovation 2018,
  • Global Light Rail Awards - Technical Innovation of the Year 2018.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ