MenuMenu
pl | en

  DEHN POLSKA sp. z o.o.

  ul. Wołoska 16
  02-675 Warszawa

  +48 22 299-60-40

  www.dehn.pl
  info@dehn.pl

  DEHN POLSKA sp. z o.o.

  Firma koncentruje się na niezawodnej ochronie budynków, systemów elektrycznych i elektronicznych oraz życia ludzkiego. Od ponad 100 lat cechuje nas innowacyjność, dzięki której staliśmy się światowym liderem na rynku ochrony przepięciowej, ochrony odgromowej / uziemienia oraz sprzętu bezpieczeństwa.

  ROZWIĄZANIA:

  DEHN oferuje kompleksowe rozwiązania ochrony w zakresie ochrony przepięciowej, ochrony odgromowej / uziemienia i sprzętu bezpieczeństwa dla wielu różnych branż:

  • budynki
  • przemysł energetyczny
  • telekomunikacja
  • przemysł naftowy i gazowniczy
  • przemysł chemiczny i farmaceutyczny
  • systemy zarządzania transportem
  • ochrona przed łukiem elektrycznym

  PRODUKTY:

  • instalacje zasilające Red/Line
  • systemy informatyczne i telekomunikacyjne Yellow/Line
  • ochrona odgromowa/uziemienia
  • sprzęt bezpieczeństwa/ochrona przed łukiem elektrycznym
  • program DEHNsupport Toolbox
  • rozwiązania techniczne

  USŁUGI:

  • szkolenia

   

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ