MenuMenu
pl | en
  XVIII Konferencja "Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie"2021-10-13 - 2021-10-15

  Dziękujemy za udział w XVIII konferencji

  „Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie”,

  która odbyła się w dniach

  13-15 października 2021 r.

  w Centrum Konferencyjnym Hotel STOK Wisła

   

  Tabor kolejowy jest wypadkową wielu procesów. Cykl projektowania, badania i wdrożenia do eksploatacji nowych oraz modernizowanych pojazdów ma charakter długotrwały na który składa się wiele czynników związanych między innymi z opracowaniem koncepcji, projektu czy wymagań i dokumentacji. Na proces wpływ mają również czynniki zewnętrzne związane z uregulowaniami prawnymi czy sytuacją społeczną. 

  W trakcie Konferencji "Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie" wręczone zostały certyfikaty przystąpienia firm do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei:

   

         

  Podczas konferencji oprócz referatów zaplanowaliśmy fora dyskusyjne

  • ‘Komfort, bezpieczeństwo, ekologia, powtarzalność, dostępność - standard czy wyzwanie dla transportu szynowego” 
  • „Transport kolejowy - od projektu do efektu - niska emisyjność, energooszczędność, interoperacyjność, unifikacja”

  Do udziału w konferencji  zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz IPS TABOR, CUPT oraz NCBiR. Wystosowano zaproszenia również do  PKP Intercity  SA, PKP Cargo SA, 
  PKP LHS Sp. z o.o.,  CPK, Kolei Regionalnych i Aglomeracyjnych, przewoźników prywatnych oraz delegacji z wyższych uczelni.

   

  T

   

  Zapraszamy na stronę Modernizacja Taboru Szynowego

  Kontakt:

  Anna Modrzejewska
  tel: 501 797 551
  e-mail: a.modrzejewska@izbakolei.pl
  www.izbakolei.pl

  Aleksandra Jasińska
  tel: 508 501 037
  e-mail: a.jasinska@izbakolei.pl
  www.izbakolei.pl

  RELACJA 2020


  Przez 3 dni (30.09-2.10.2020 r.) w Centrum Konferencyjnym w Mrągowie, przy zachowaniu najwyższych reżimów sanitarnych przedstawiciele przewoźników i przedsiębiorców z branży kolejowej dyskutowało na temat modernizacji taboru. Wydarzenie zorganizowane przez Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz kolei pozwoliło wymienić doświadczenia czasu pandemii, z którym wszyscy muszą się mierzyć, przedstawić innowacje w zakresie taboru i zastanowić się, co dalej z planami inwestycyjnymi w tej sferze. 

  Współorganizatorem pierwszego dnia obrad była spółka PKP Intercity S.A., która podjęła decyzję o przystąpienia do kolejowego samorządu. Uroczystego przekazania certyfikatu przynależności na ręce członków zarządu PKP IC, Adama Laskowskiego i Jarosława Oniszczuka, dokonali Przewodniczący Rady Izby Sławomir Jankowski i Dyrektor Izby Dorota Markiewicz.  

  Właściwą część konferencji rozpoczął referat wprowadzający „O bezpiecznym użytkowaniu środków transportu masowego”, który za pomocą połączenia online, wygłosiła dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka z Instytutu Chemii Przemysłowej Sieci Badawczej Łukasiewicz. Doktor na wstępie zaznaczyła:

   – Dopóki nie będzie opracowana skuteczna szczepionka czy terapia, musimy nauczyć się żyć w warunkach zagrożenia. Z tego powodu, że na szczepionkę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, niezbędne jest zachowywanie się w sposób rozsądny, który z jednej strony umożliwi codzienne funkcjonowanie związane między innymi z korzystaniem z środków masowego transportu, a z drugiej nielekceważenie tych zasad, które są rekomendowane w czasach pandemii.

  Odnosząc się konkretnie do sfery transportu, powiedziała – Trudno uogólnić zagrożenie związane z jakąkolwiek formą transportu, ponieważ istnieje wiele czynników, które będą zwiększać lub zmniejszać takie ryzyko. W środkach transportu zależy ono od tego, jakie panuje zatłoczenie i czy jest zapewniona możliwość zachowania dystansu społecznego, zarówno na przystankach, stacjach jak i w pojazdach. Ryzyko rozsiewania wirusa w pomieszczeniach zamkniętych jest większe niż na zewnątrz, a środki transportu właśnie należą do pomieszczeń zamkniętych. Stąd też bardzo istotna jest dobra wentylacja poprzez sprawną klimatyzację, czy w miarę możliwości otwieranie okna. Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny przy wymianie powietrza dostarczać świeże, uzdatnione powietrze atmosferyczne. W wypadku układu zamkniętego niezbędne jest zastosowanie filtrów o określonej klasie wyłapywania cząstek wirusowych. Zastosowanie to jest dopuszczalne tylko w wypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych i powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Bezpieczne zasady postępowania sprowadzają się do tak naprawdę do podstawowych zasad higieny, czyli tego, co musimy przestrzegać w życiu codziennym, nie tylko w środkach masowego transportu. Zostały one określone przez głównego inspektora sanitarnego, ministerstwa zdrowia i infrastruktury. 

  Kolejne wystąpienie należało do Członka Zarządu PKP Intercity S.A. Adama Laskowskiego, w którym zainaugurował rozpoczęcie programu #bezpiecznakolej. Odnośnie aktualnej sytuacji przedstawiciel największego przewoźnika międzymiastowego, powiedział:

  – W ostatnich latach obserwujemy trend powrotu pasażerów do podróżowania koleją. W 2019 roku z usług przewoźników kolejowych w Polsce skorzystało 335,9 mln pasażerów i był to wynik najlepszy od 20 lat. W związku z pandemią w 2020 roku prognozujemy duży spadek liczby pasażerów, który może sięgnąć nawet ponad 40% r/r. Warto podkreślić, że kolej pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu publicznego, dlatego tak ważne jest budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

  Streścił także cel nowego programu – Z inicjatywy PKP Intercity oraz Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei została rozpoczęta akcja społeczna #bezpiecznakolej. Jej celem jest zintegrowanie zarówno organów centralnych, przewoźników, organizatorów przewozów, zarządców infrastruktury, jak i przedsiębiorców, do wspólnej działalności na rzecz bezpieczeństwa pasażerów. Akcja #bezpiecznakolej, która obejmuje m.in. wspólną kampanię informacyjną toczyć się na trzech płaszczyznach dotyczących bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Po pierwsze bezpieczeństwo sanitarne – utrzymanie czystości, zapewnienie odpowiednich środków dezynfekujących i wypracowanie jednolitych standardów. W drugiej sferze ma dotyczyć bezpieczeństwa taboru, obiektów kolejowych i szkoleń dla pracowników. W trzeciej niemniej ważnej, ma ugruntować pozycję kolei jako wiarygodnego partnera w podróży, podkreślając jej przewidywalność, wiarygodność i komfort świadczonych usług.  

  Po wystąpieniu miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie programu #bezpiecznakolej pomiędzy jego inicjatorami – PKP Intercity S.A. (podpisu dokonali członkowie zarządu, Adam Laskowski i Jarosław Oniszczuk) oraz Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei (przewodniczący Sławomir Jankowski i dyrektor generalny Izby Adam Musiał). 

  Ostatnią elementem obrad był panel dyskusyjny pod nazwą „#bezpieczna kolej – Jak zagwarantować bezpieczeństwo podróżnym”, zorganizowany w partnerstwie z PKP Intercity. Dyskusję poprowadził dyrektor generalny Adam Musiał, który rozpoczął od pytania – jak pandemia wpłynęła na sytuację przewoźników i ich plany inwestycyjne?

  Prezes Zarządu Spółki Koleje Wielkopolskie Włodzimierz Wilkanowicz powiedział: 

  – Na początku pandemii przychody ze sprzedaży biletów w odniesieniu do planu finansowego spadły do 18%. To przewoźnik regionalny, jak w naszym przypadku, najbardziej narażony jest na ponoszenie skutków pandemii. Widać było brak uczniów i pracowników, którzy przenieśli się na transport prywatny. W ramach związku samorządowych przewoźników kolejowych zainicjowaliśmy wystąpienie do odpowiednich ministerstw i premiera, w którym powołując się na badania niemieckie i europejskie zaznaczyliśmy, że to nie przewoźnicy publiczni są źródłem rozprzestrzeniania się wirusa. Pytaliśmy, po co ograniczenia i w dodatku takie, których nie można wyegzekwować, bo jak zatrzymywać pociąg i wzywać policje z powodu niewłaściwego zachowania reżimu sanitarnego przez pasażera. Jako przewoźnicy mamy ograniczone możliwości działania w tej sferze. 

  Sławomir Pipke – Prokurent, Dyrektor ds. Eksploatacji PKP SKM w Trójmieście, tak przedstawił doświadczenia spółki:

  – Sytuacja teraz się poprawiła, choć do stanu z poprzedniego roku jest jeszcze daleko. Wpływ na to, że podróżni wracają ma szeroko zakrojona kampania reklamowa informująca co robimy, żeby utrzymać bezpieczeństwo w naszych pociągach. Jeśli chodzi o inwestycje znacznie są obniżone, robimy wszystko co trzeba, żeby pojazdy mogły jeździć przy zachowaniu odpowiednich rygorów. Inwestycje, które były zaplanowane i muszą być kontynuowane, ze względu na różne dotacje fundusze – dalej są prowadzone, niestety reszta jest zwieszona  

  Dyrektor Biura Ekspoloatacyjno-Technicznego Piotr Wakuła z Kolei Mazowieckich:

  – Początku pandemii to spadek sięgający 80%, choć były takie pociągi, które w zasadzie jeździły poste. Przewidujemy, że na koniec roku spadek pasażerów w porównaniu do roku poprzedniego będzie wynosił około 25 %. Pasażerowie mimo wszystko wracają na kolej, bo okazało się, że samochodem tak do końca jeździć się nie da, szczególnie gdy w Warszawie stawki za parkingi idą w górę, strefa płatnego parkowania się powiększa, a to już pasażera uderza po kieszeni. Przewoźnicy regionalni tacy jak my są w szczególnie trudnej sytuacji. To, że minister wyda określone zalecenie to jedno, ale jak potem można upilnować w trzech elektrycznych zespołach trakcyjnych, które mają po 200 metrów zajmowania tylko określonych miejsc. Jesteśmy społeczeństwem nie do końca zdyscyplinowanym i pasażer, gdy widzi wolne miejsce, to chce usiąść, a jak widzi nadjeżdżający pociąg, to chce wsiąść tam, gdzie mu potem będzie dogodnie wysiąść. Sytuacja na inwestycje podstawowe nie wpłynęła, ale jeśli chodzi o remonty zapleczy technicznych, to zostały wstrzymane do czasu poprawy sytuacji.     

  Adama Laskowskiego z PKP Intercity zaznaczył:

  – Jako Intercity mamy trochę inną sytuację niż przewoźnicy samorządowcy, nasze relacje podzielone są na relacje dotowane przez państwo i relacje komercyjne, z którymi musieliśmy sobie poradzić. W czasie pandemii postanowiliśmy, że Pendolino wraca, bo uznaliśmy, że jest to pewien symbol wizualny, z którego powrotem wrócą pasażerowie. W kontekście inwestycji chcemy kontynuować nasz program inwestycyjny, o ile sytuacja nam pozwoli. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ jako narodowy przewoźnik chcemy być takim kołem zamachowym dla przemysłu kolejowego. Dzisiaj nie zmieniamy naszej strategii taborowej i inwestycyjnej. 

  Prezes Zarządu Pesy Krzysztof Zdziarski został zapytany, czy skutkiem pandemii mogą być jakieś innowacyjne zmiany, które będą dotyczyły nowych pojazdów, a które zwiększą poziom bezpieczeństwa biologicznego pasażerów, odpowiedział:

  – W tej chwili wspólnie z przewoźnikami pracujemy nad powierzchnią pojazdów. Obserwujemy, że pojazdy, które mały być trzyczłonowe, rozpatruje się czy nie powinny być czteroczłonowe. Coraz częściej rozmawiamy o pojazdach dwupoziomowych, żeby tej przestrzeni w pojeździe było więcej. Bardzo duża część pasażerów domaga się większej liczby przestrzeni i prosi współpasażerów o jej zapewnienie. My jako producenci myślimy o większej ilości drzwi, innej organizacji w pojeździe. Na razie tego w specyfikacjach nie umieszczamy. Aktualnie kończymy wiele kontraktów, przymierzmy się do kolejnych perspektyw i pewnie wtedy, ten temat ewentualnego zaprojektowania jakichś rozwiązań może się pojawić. Nie mogą być to rozwiązania, które utrudnią ruch kolejowy, mówimy o izolowanej kabinie maszynisty, poszerzonych wejściach czy przedziałach wspólnych. Zależy nam na nieprzymuszaniu pasażerów do określonych zachowań, ale o umożliwianiu im tych zachowań. 

  Równolegle z konferencją rozpoczęła się wystawa MODER – SERWIS, na której prezentowały się następujące firmy: Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów "RAWAG" Sp. z o.o., BIO-EARTH SFERAN Sp. z o.o. (złoci partnerzy konferencji), P.U.T. GRAW Sp. z o.o. (Goldschmidt Smart Rail Solutions), Mag-Train Sp. z o.o., Midura Group sp. z o.o. (srebrni partnerzy konferencji), SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k., Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. i S.K., Katpol Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J. (brązowi partnerzy konferencji) oraz Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy, Diesel Loko Distribution Sp. z o.o., Finder Polska Sp. z o.o., Raport Kolejowy. 

  Ostatnim akcentem pierwszego dnia było odebranie przez Prezesa Zarządu Pesy Krzysztofa Zdziarskiego certyfikatu członkostwa w Polskiej Izbie Kolei, który przypieczętował akt wstąpienia bydgoskiego producenta taboru do samorządu kolejowego. 

  Drugi dzień konferencji rozpoczął się od uroczystości wręczania certyfikatów przystąpienia w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Kolei, które z rąk przewodniczącego Sławomira Jankowskiego, wiceprzewodniczącego Adama Nowaka oraz członka rady Piotra Kubickiego odebrali przedstawiciele firm: Alstom Konstal S.A., Systemyhamulcowe.com, Public Transport Service Sp. z o.o., Mag-Train Sp. z o.o., Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., P. W. CHATE Sp. J. oraz Alstar Technology.

  Pierwszy blok poświęcony był wystąpieniom zaproszonych gości z Urzędu Transportu Kolejowego i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.  

  Przedstawiciel pierwszego urzędu – Jan Raczyński z Departamentu Techniki i Wyrobów UTK w swoim wystąpieniu pt. „Program nowelizacji Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności 2022 i jego wpływ na rozwój rynku kolejowego w Europie” omówił prace nad zmianami TSI – ich harmonogram i główne kierunki. Komisja Europejska w styczniu 2020 r. zainicjowała projekt pod nazwą Cyfrowa kolej i Zielone przewozy towarowe – pakiet rewizji TSI 2022. Agencka Kolejowa Unii Europejskiej ma przygotować propozycje, których celem jest usunięcie barier dla rozwoju przewozów kolejowych oraz przyjęcie wymagań mających na celu ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, wyznaczenie standardów dla rozwoju nowych technologii, także w zakresie eksploatacji systemu kolejowego, zwłaszcza w zakresie systemów informatycznych. UTK bierze udział w pracach Agencji Kolejowej nad nowelizacją TSI.  

  Paweł Engel, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania CUPT przedstawił „Zakres wsparcia UE na tabor w obecnej perspektywie finansowej oraz wizja na nową perspektywę”. Ekspert odniósł się do głównych opóźnień w realizacji projektów taborowych w obecnej perspektywie, za które można obwinić: wzrost kosztów oraz brak zapewnienia finansowania na cały zakres inwestycji; zmiany zakresu rzeczowego w trakcie realizacji projektu oraz związaną z tym potrzebę aneksowania umowy o dofinansowanie; problemy z niedoszacowaniem wartości zamówienia na dostawy/roboty skutkujące unieważnieniem przetargu; kondycję finansową potencjalnego dostawcy taboru/wykonawcy robót budowlanych; problemy z terminowym rozliczeniem projektów ze względu na procedury dotyczące certyfikacji oraz dopuszczania do eksploatacji; trudności na rynku dostaw oraz robót związane z COVID-19. W nowej perspektywie finansowej 2021-2027 wsparcie dla zakupu taboru kolejowego ma być uzależnione od spełnienia obowiązku świadczenia usługi publicznej będącej przedmiotem przetargu. Nie można liczyć na wsparcia dla pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi (poza: „czystymi ekologicznie pojazdami” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/).

  Drugi blok rozpoczęła projekcja wcześniej przygotowanego nagrania Doroty Toczyskiej, Kierownik Działu Wsparcia Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.  „Wsparcie na innowacyjne rozwiązania w walce z COVID-19”. Wystąpienie dotyczyło programu NCBiR „Szybka Ścieżka – Koronawirusy”, którego budżet wynosi 200 mln zł., a wnioski o dofinansowanie można składać do końca roku. Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii oraz działania na rzecz Polskiej Tarczy Antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

  Następne głos zabrali: Dariusz Marchewka, Członek Zarządu Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów Rawag Sp. z o.o. („Prezentacja Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.”), Tomasz Ciecierski, Prezes Zarządu MAG-TRAIN SP. z o.o. („Nowoczesna modernizacja taboru szynowego wagonów i lokomotyw”) oraz Mariusz Pietrzyk, Prezes Zarządu BIO-EARTH SP. z o.o. („Higiena w dobie COVID-19”), po którego wystąpieniu odbyła się plenerowa prezentacja kosmetyków do pielęgnacji samochodów. 

  W dalszej części Grzegorz Woźniak Zastępca Dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego PKP CARGO S.A. w wystąpieniu on-line przedstawił „Inwestycje taborowe PKP CARGO realizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich”. Dzięki uzyskanemu wsparciu zmianie ulegnie struktura taboru do przewozów intermodalnych największego polskiego przewoźnika towarowego, liczba platform intermodalnych wzrośnie z 2926 do 3882 wagonów, a po zakupie 5 lokomotyw wielosystemowych ich liczba zwiększy się do 26 sztuk. 

  W tym samym bloku goście konferencji mieli jeszcze okazję wysłuchać wystąpień, które przygotowali: Mariusz Syldakt, Dyrektor Handlowy SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. – „Wyposażenie technologiczne zaplecza serwisowego taboru na podstawie inwestycji będących w fazie realizacji”, Jacek Fink-Finowicki, Starszy Inżynier Projektu SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o. – „Kiedy warto modernizować? Czyli jak kupować NOWE pojazdy by miały potencjał na lata”, Sławomir Centkowski Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce – „Bezpieczeństwo pracy maszynisty z uwzględnieniem pandemii” i Grzegorz Zemła Wiceprezes Prezes Zarządu Diesel Loko Distribution Sp. z o.o. – „Implementacja proekologicznych rozwiązań w wózkach lokomotyw”. 

  Trzeci blok zainaugurował Paweł Daszkiewicz Zastępca Dyrektora ds. Badawczych z Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor” Sieci Badawczej Łukasiewicz. W wystąpieniu pt. „Badania efektywności energetycznej pojazdów kolejowych i dwudrogowych” przedstawił wyniki badań potencjalnych korzyści wynikających ze zmian stylu jazdy przez maszynistów pojazdów szynowych w formie redukcji w emisji spalin. Jak podkreślił, dane tego typu mogą pozwolić operatorom pojazdów szynowych na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących najskuteczniejszych opcji umożliwiających zmniejszenie uciążliwości środowiskowej ich taboru szynowego.

  Dalej, w tej części konferencji swoje wystąpienia przedstawili: Prezes Zarządu P.U.T. GRAW Sp. z o.o. (Goldschmidt Group) Marcin Kowalski – „Automatyczne systemy pomiarowe w diagnostyce pojazdów szynowych”, Dyrektor Biura Eksploatacyjno-Technicznego „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” Sp. z o.o. Piotr Wakuła – „Zakup i utrzymanie Taboru jako ważny element w procesie przewozów pasażerskich”, Product and Project Manager Finder Polska Sp. z o.o. Stanisław Rak – „Jak zapewnić niezawodność i wymagany poziom bezpieczeństwa w obwodach sterowania”, Prokurent, Dyrektor ds. Eksploatacji PKP SKM w Trójmieście Sławomir Pipke – „Tabor SKM w Trójmieście – teraźniejszość i przyszłość”, Prezes Zarządu JS Fabryka Przekładni SP. z o.o. Sp. K. Janusz Starosielski – „Remont i modernizacja przekładni kolejowych na przykładzie Gmeinder GGT275”. Ostatnie wystąpienie w tym bloku należało do Damiana Midury Prezesa Zarządu Midura Group Sp. z o.o. – „Fotel maszynisty na miarę XXI wieku, zalety płynące ze zmiany myślenia o ergonomii stanowiska. Zaraz po nim miało miejsce losowanie nagrody w konkursie – fotela biurowego – ufundowanego przez Midura Group. 

  Ostatnim wydarzeniem zaplanowanym na drugi dzień był panel dyskusyjny pt. „Tabor z przyszłością – ekologia, energooszczędność, utrzymanie i serwis”, którego moderatorem był Mateusz Izydorek vel Zydorek, Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”. Dyskusja oscylowała wokół alternatywnych źródeł energii, które są przyszłościowym kierunkiem rozwiązań ekologicznych na kolei.

  Artur Fryczkowski, Prezes Zarządu Alstom Konstal S.A. powiedział, że na rynku są już pojazdy wodorowe, bateryjne, hybrydowe – jest sporo konfiguracji, a przodują w tym Niemcy. Jego zdaniem, żeby któraś z tych technologii przyjęła się, musi być się przynajmniej tak somo dobra jak obecne. Bez znaczenia jakiej energii potrzebuje pojazd, to pozyskanie jej wiąże się zawsze z pewnymi kosztami. Kwestią, która ma znaczenie jest zasięg. Skala prowadzonych przedsięwzięć jest cały czas nieduża. Pociąg wodorowy Alstomu ma zasięg około 1000 km, co powiedzmy do cyklu dziennego wystarczy, ale dla porównania Pendolino robi dziennie ok 1200 km. Mówiąc o wodorze to problemem jest brak odpowiednich instalacji, choć komercyjnie jeździ w Niemczech, Austrii i Holandii obsługiwany jest przez stacje mobilne. 

  Witold Gadoś, Dyrektor Projektów Taborowych SIEMENS MOBILITY Sp. z o.o. powiedział, że:

  – Powinniśmy spojrzeć na pojazd w szerszej perspektywie, bo jego żywotność to co najmniej 30 lat. Musimy zadać sobie pytanie, jak świat będzie wyglądał za 20 lat, choć i ta perspektywa jest odległa. Dlatego też, jeśli dzisiaj zaczynamy mówić o zielonej transformacji, a Unia Europejska skłonna jest wyasygnować ogromne pieniądze na rozwój takich technologii, to idąc w tym kierunku wszyscy razem powinniśmy się zastanowić jaką rolę możemy odegrać w tym procesie, również jako kraj, aby za kilka lat nie być biorcami gotowych rozwiązań, które zostaną wdrożone na szerokim rynku. Żeby pojazdy wodorowe mogły jeździć, muszą być zapewnione: systemy dystrybucji, systemy produkcji i źródło energii. Dzisiejszy wodór jest brudny, bo powstaje w procesie przetwarzania paliw węglowodorowych, czyli dokładnie w tym, od czego chcemy uciec. Z drugiej strony, choć na wielu polach jesteśmy na początku drogi to nie mamy czasu, żeby odkładać moment prób i naszych doświadczeń z tą technologią. Dobrze, że firma Alstom wdrożyła taki pojazd i robi z nim próby. Siemens także od wielu lat wdraża różne technologie i szuka nowych pomysłów. Wiele lat temu zrezygnowaliśmy z produkcji pojazdów z silnikiem diesla, zgodnie z filozofią firmy. Pojawiło się pytanie – co będziemy oferować? Pierwsze pojazdy, które weszły w tę lukę były z napędami bateryjnymi, co udało nam się wprowadzić w tramwajach. Te rozwiązania zostały przeniesione do większych pojazdów jak w naszym pociągu prezentowanym na targach TRAKO w 2018 r. Po dwóch latach zbierania doświadczeń na różnych trasach w Austrii mogliśmy zaoferować komercyjnie serię pojazdów z takim rozwiązaniem, w oparciu o platformę pojazdów zoptymalizowanych energetycznie Mireo. 

  Piotr Wakuła, Dyrektor Biura Eksploatacyjno-Technicznego „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” Sp. z o.o. odnosząc się do ekologicznych pojazdów: 

  – Koleje Mazowieckie są dużym przewoźnikiem w skali Polski, ale jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że posiadamy 95% linii zelektryfikowanych. Dlatego też jako spółka nie traktujemy tego tematu jako przodującego. Stąd w najbliższej perspektywie w naszym projekcie jest 8 hybryd. Postawiliśmy na nie, ponieważ naszym zdaniem, obecnie najszybciej można ją wdrożyć do eksploatacji. 

  Sławomir Pipke – Prokurent, Dyrektor ds. Eksploatacji PKP SKM w Trójmieście powiedział, że w okresie do 3 do 5 lat całość linii ma być zelektryfikowana. Kontynuując temat pojazdów elektrycznych:

  – Jeśli udałoby się zrobić baterie, które nie wpłyną na zmniejszenie liczby miejsc siedzących czy stojących to, jak najbardziej postawimy na takie pojazdy. Krótkie odcinki sprawiają, że możemy często ładować baterie. Dalej, do takiego zastosowania powinna być przynajmniej dołączona fotowoltaika, żeby prąd, który ma trafiać do akumulatorów był zielony, a nie czarny. 

  Na trzeci, a zarazem ostatni dzień konferencji zaplanowano panel tematyczny, który z Polską Izbą Kolei zorganizował Łukasiewicz IPS „Tabor”. Jego przewodnim tematem były zagadnienia związane z projektami B+R+I w sektorze transportu kolejowego. Na uczestników czekały następujące prezentacje: „Poprawa trwałości elementów pojazdów szynowych i komfortu podróżujących przy zastosowaniu powłok lakierowych o obniżonej tendencji do nagrzewania” (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników), „Cyfryzacja i automatyzacja pomiarów na kolei” (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP), „Zastosowanie metody elementów skończonych w analizie wytrzymałościowej spawanej ramy wagonu oraz wagonu cysterny do przewozu NaOH typu WP55” (CHEMET S.A.), „Rola jednostek inspekcyjnych w procesie homologacji pojazdów”, „Bezpieczeństwo w taborze tramwajowym w świetle homologacji i dopuszczenia do ruchu”, „Ocena ekologiczna pojazdów dwudrogowych w eksploatacji” (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”), „Przygotowanie wniosku oraz realizacja projektu w aspekcie wdrożenia jego efektów” (Politechnika Poznańska). 

   

  RELACJA 2019


  Konferencja MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO - ZAKUP I UTRZYMANIE

  10-12 czerwca 2019 r., Wisła 

  Zakup lub utrzymanie- od wielu miesięcy branża kolejowa zadaje pytanie dotyczące taboru. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem była analiza obecnego stanu jak również zaprezentowanie kierunków rozwoju taboru szynowego w Polsce.

  W ramach wydarzenia prelegenci poruszyli zagadnienia z zakresu finansowania zakupu, modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji jednostek taborowych. Podjęto także rozmowy dotyczące zaplecza
  utrzymaniowego, szkolenia kadr, bezpieczeństwa oraz ekonomiki przewozów.

  Kluczowe był jednak modernizacje, naprawy, zakupy były jednak zagadnieniami kluczowymi.

  Zanim jednak uczestnicy skoncentrowali się na strategicznych obszarach firmom: 

  • Przewozy Regionalne Sp.  z o.o. 
  • CSI INVEST Sp. z o.o.,     
  • TRAFECO Spółka Jawna Artur Strug – Mirosław Łukiewski,   
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROLMETAL T.Kubańska, J.Kubański Sp.J.,
  • STRATIFORME POLSKA Sp. z o. o., 
  • Grupa – Topex Sp. z o. o.,
  • PRIS System Sp. z o.o. 

  wręczono certyfikaty przyjęcia w poczet Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Otwarcia konferencji dokonali Adam Musiał (Dyrektor Generalny) i Dorota Markiewicz (Dyrektor), natomiast list ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka do uczestników przeczytał Aleksander Wołowiec- Koordynator Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego

  Instytucje- finansowanie, innowacje, homologacje

  Aleksander Wołowiec był także pierwszym prelegentem. Streścił on i scharakteryzował aspekty przemysłowe programu budowy CPK.  Po nim Przemysław Wróbel - Doradca Dyrektor CUPT, omówił sprawne pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych. Przedstawił on między innymi beneficjentów Działania 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor):

  • Koleje Mazowieckie – 4 projekty na łączną kwotę UE ponad 580,25 mln PLN;
  • Szybka Kolej Miejska w Warszawie – projekt na kwotę UE ponad 202,66 mln PLN w tym budowa zaplecza dla taboru;
  • Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – projekt na kwotę UE ponad 160,00 mln PLN;
  • Województwo Podkarpackie – projekt na kwotę UE ponad 116,90 mln PLN w tym budowa zaplecza dla taboru;
  • Koleje Dolnośląskie – projekt na kwotę UE ponad 85,10 mln PLN;
  • Województwo Wielkopolskie – projekt na kwotę UE ponad 48,75 mln PLN;
  • Województwo Małopolskie – projekt na kwotę UE ponad 32,61 mln PLN. 

  Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w projekcie InnoPKP przedstawiła Agata Liwska-Gołoś - Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami (NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU). InnoPKP jest podzielony na etapy realizacji. Do kolejnych etapów przechodzą coraz mniej liczni wykonawcy. Natomiast  do ostatniej fazy dopuszczony zostanie podmiot (bądź kilka podmiotów), którego produkt w najwyższym stopniu osiągnie zakładane parametry. W przypadku spełnienia przez prototyp zakładanych wymogów, zaplanowane jest uzyskanie homologacji i faza testowania, a finalnie dostawa innowacyjnych pojazdów do PKP IC. 

  Paweł Szaciłło – Dyrektor, Sektor Transportu i Infrastruktury - Departament Projektów Sektorowych BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO omówił rolę i doświadczenia BGK w finansowaniu sektora kolejowego. 

  Marta Pachołek-Zegar Sieć Badawcza Łukasiewcz IPS Tabor omówiła proces homologacji nowego tramwaju w Polsce w tym pomiar nacisków statycznych wywieranych na tor przez poszczególne osie tramwaju, badania oświetlenia tramwaju, sprawdzenie elementów bezpiecznego systemu oszklenia w tramwaju czy też badanie układu hamulcowego tramwaju. Natomiast Janusz Hodorowski - Starszy Specjalista z Instytutu Kolejnictwa omówił najnowsze rozwiązanie zastosowania zaworu.

  Przewoźnicy- tabor, tabor i… utrzymanie 

  W ramach konferencji swoje rozwiązania dotyczące taboru przedstawili przewoźnicy tak pasażerscy jak i towarowi. 

  Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu i  Adam Laskowski – Członek Zarządu z PKP Intercity SA, przedstawili spółkę jako inwestora, który rozważa różne możliwości zakupu taboru, przy czym nie zapomina o inwestowaniu w naprawy posiadanego.  

  Jacek Kosiński – Członek Zarządu (CS Natura Tour) omówił wykorzystanie symulatorów w procesie szkolenia maszynistów. Stwierdził on między innymi, że:  

  Przepisy prawa nie nakładają na UTK obowiązku uznawania (certyfikowania) symulatorów pojazdów kolejowych, jednakże w ramach działań nadzorczych weryfikowane ma być spełnianie przez nie wskazanych powyżej wymagań. Szkolenia realizowane na urządzeniach niespełniających wymagań rozporządzenia mogą zostać zakwestionowane Podsumowując, szkolenia i egzaminy kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty oraz szkolenia i sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów mogą być realizowane tylko i wyłącznie na symulatorach spełniających wymagania rozporządzenia. 

  Piotr Malarski, pełnomocnik zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., streścił problemy i koszty związane z usterkami pojazdów spowodowanych kolizjami ze zwierzętami.

  Sławomir Pipke – Dyrektor ds. Eksploatacji z PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., w prezentacji „Szkolenia maszynistów – wykwalifikowana kadra – sprawne działanie przewoźnika pasażerskiego” powiedział, że:  

  W PKP SKM program szkolenia został rozszerzony o zajęcia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego w wymiarze 3 godzin na osobę. Cały program to 301 godzin zajęć, w tym 61 godzin zajęć praktycznych przy wymaganych 298 godzinach, w tym 58 praktycznych. 

  Joanna Ryfa, pełnomocnik zarządu ds. systemów bezpieczeństwa KOLEJE MAZOWIECKIE – KM SP. Z O.O. , streściła inwestycje w tabor oraz zaplecza techniczne. Powiedziała między innymi:

  Spółka rozpoczęła intensywne prace nad nowym przedsięwzięciem związanym z budową zaplecza technicznego w Sochaczewie, gdzie wykonywane będą naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz P5 wszystkich pojazdów KM, a także przeglądy w poziomie utrzymania P3. Spółka jest obecnie na etapie oceny efektywności przedsięwzięcia. 

  Mirosław Hawryluk – Komisarz Odbiorczy z PKP LHS SP. Z O.O. przedstawił kwestie utrzymania pojazdów kolejowych w spółce: 

  W LHS wprowadzono odblaskowe logo na lokomotywach. Prowadzi się systemowe działania polegające na analizie zdarzeń potencjalnie wypadkowych związanych z defektami lokomotyw oraz wprowadzono elektroniczny rejestr usterek występujących podczas eksploatacji lokomotyw, co pozwala nadzorować ryzyko i podejmować właściwe działania korygujące  lub zapobiegawcze. Ponadto LHS wprowadziła system kontroli dostaw części i podzespołów. 

  Maciej Lignowski – Prezes Zarządu PKP SKM zaprezentował politykę taborową spółki. Natomiast Wojceich Janik, Dyrektor Działu Zarządzania Przewozami w Kolejach Śląskich zaznaczył w prezentacji „Rekuperacja – doświadczenia Spółki Koleje Śląskie”, że: 

  W spółce prowadzone są analizy zużycia i oddania energii trakcyjnej i zostały zidentyfikowane następujące problemy- na postojach między pociągowych, w szczególności nocą grzania przez maszynistów całego składu pociągu oraz pozostawianie uruchomionych pojazdów trakcyjnych wyłączonych z ruchu czasami przez 2 lub 3 tygodnie. 

  Przedstawiciel PKP CARGO SA, Krzysztof Chwaja – Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego zaprezentował potencjał Spółki szczególnie w unowocześnianiu taboru.  

  Wojciech Placer – Specjalista ds. Utrzymania Taboru w Lotos Kolej Sp. z o.o., omawiając prezentację „Modernizacje parku lokomotyw oraz wagonów i odnawianie floty przewoźnika towarowego na przykładzie LOTOS Kolej Sp. z o.o.” przedstawił założenia innowacyjnych projektów. Podkreślił, że: 

  LOTOS Kolej razem z Grupą LOTOS i LOTOS Lab, przedstawicielami środowisk naukowych oraz producentami taboru rozpoczęło prace nad koncepcją projektu dotyczącego przeprowadzenia modernizacji spalinowej lokomotywy manewrowej do wersji hybrydowej z zasilaniem wodorowym i elektrycznym. 

  Złoci Partnerzy- o produktach, o latach minionych…

  Partnerem technologicznym była firma MEDCOM Sp. z o.o.  Michał Łagosz – Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych w prezentacji „Nowe kierunki rozwoju urządzeń energoelektronicznych firmy MEDCOM” przedstawił między innymi nowoczesne rozwiązania oparte na technologii węglika krzemu (SiC) poprzez zwiększenie częstotliwości pracy przetworników mocy, redukcję masy i rozmiaru urządzenia oraz dalsze zmniejszenie strat w układzie. 

  W przypadku firmy ZEP/ "PREXPOL" J.PISKOR I J.WALKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, (Złoty Partner) Robert Świercz  – Manager scharakteryzował działania w służbie kolei w Polsce w tym profesjonalną sieć bardzo dobrze wyszkolonych i doświadczonych doradców technicznych oraz szeroki  asortyment ponad 5000 produktów służący różnym gałęziom przemysłowym jak i pozaprzemysłowym. 

  Grupa TOPEX (Złoty Partner) i Witold Penczek – Doradca Techniczno-Handlowy, dokonał krótkiej charakterystyki nowoczesnych narzędzi tak dla profesjonalistów jaki i osób indywidulanych. Prelegent zaznaczył, że: 

  Ułatwiamy życie ludziom, którzy używają narzędzi. Jesteśmy jednym z największych dostawców narzędzi ręcznych i elektronarzędzi w Europie.

  Natomiast firma Pixel Sp. z o.o., także Złoty Partner, świętuje w tym roku 25- lecie istnienia i o tym była prezentacja Sławomira Jankowskiego.  

  Wspomnieć należy, że kolejnym złotym partnerem była firma Orapi, która według słów Jacka Rybińskiego na polu marketingu działa nietypowo stąd pomysł zasponsorowania biesiady oraz pokazu laserów. 

  Prezentacje- innowacyjnie… 

  W ramach konferencji odbyło się ponad 40 prezentacji. Podjęto w nich wiele tematów i poruszono sporo zagadnień, które mogą znacząco wpłynąć na przyszły kształt debaty dotyczącej taboru szynowego w naszym kraju. 

  Firma 3M Poland Sp. z o.o. (Rohit Ramdey – Global Business Development Manager – Rail, Wojciech Ślaski – Application Engineering Specjalista), omówili globalne rozwiązania 3M dla poprawy komfortu pasażerów i zwiększenia efektywności odnawiania taboru. Artur Cynar, koordynator z firmy Lankwitzer Polska Sp. z o.o., przedstawił rozwiązanie EvoKure © jako innowacyjne na rynku. Komponenty dla branży kolejowej firmy Siemens Sp. z o.o. przedstawili Katarzyna Skowrońska – Specjalista, Łukasz Bancarzewski – Kierownik Produktu. Konrad Piotrowski – Kierownik Rynku Lokomotyw firmy Newag SA omówił ofertę spółki dla przewoźników towarowych.

  Mariusz Syldatk, dyrektor handlowy z Sosnowski Sp. z o.o., zaprezentował technologie umożliwiające obsługę taboru w zapleczach obsługowo-naprawczych dla poziomu utrzymania od P1 do P5. Natomiast bezpieczeństwo połączeń przewodów w nowym i modernizowanym taborze kolejowym streścił Dariusz Chiliński, kierownik w firmie Phoenix Contact Sp. z o.o. Ponadto Grzegorz Wojciechowski – Dyrektor Marketingu NOVOL zaprezentował nowoczesne zastosowania powłok lakierniczych w branży kolejowej. 

  O kierowanych przez siebie firmach oraz rozwiązaniach jakie posiadają dla taboru kolejowego opowiedzieli Damian Midura, prezes w Midura Group Sp. z o.o. (opowiedział o poprawie warunków pracy przez zmianę sposobu myślenia) oraz Sebastian Kamecki – Prezes Zarządu CSI Inwest Sp. z o.o. (o rocznej pracy firmy na rynku).  Co się tyczy firmy ABB SP. Z O.O. to Dawid Szkucik – Kierownik Obszaru Sprzedaży, omówił nowoczesne rozwiązania trakcyjne dla pojazdów szynowych.

  Firma Lantal Textiles AG i Anna Siwińska – Dyrektor ds. Sprzedaży, przedstawiła materiały tekstylne w pojazdach szynowych. Ilona Jacob, dyrektor z HERBERT KNEITZ GMBH, streściła tkaniny w kolejnictwie oraz szerokie możliwości wdrożenia wzoru. Kolejna z pań, Małgorzata Kszczotek (Dyrektor Handlowy i Administracyjny) z STRATIFORME POLSKA SP. Z O.O. pokazała przykładowe projekty modernizacyjne taboru.  

  Laureata konkursu „Teraz Polska”  firmę Ente Sp. z o.o. reprezentowali Bartłomiej Wszołek – Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju i Rafał Gwiazda – Dyrektor ds. Sektora Kolejowego, którzy zaprezentowali produkt o nazwie AWIA FLASH czyli system detekcji rozbłysków na styku pantograf/sieć trakcyjna. 

  Prezentacja Szymona Szumiło, prezesa z Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. dotyczyła kwestii tego co widzi ludzkie oko i tego jak powinno się oceniać wygląd powłok lakierniczych. Firma Aksel Sp. z o.o. (Tatiana Mazur) przedstawiła aplikację ConSEL jako pomoc w procesie utrzymania taboru. Przedstawiciel firmy Voith Turbo Sp. z o.o., Marcin Bocianowski – Specjalista ds. Sprzedaży, omówił nowoczesne komponenty pojazdów szynowych. A dwujęzyczna prezentacja firmy ISOFLEX AB (Thomas Vissgarden – CEO, Franciszek Seul – Reprezentant) dotyczyła izolacji MANIFLEX w transporcie szynowym. 

  W programie konferencji znalazły się także dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył zagadnienia budowy taboru przyszłości. Moderatorem był Kamil Grotnik –  Manager programu InnoPKP z NCBR a uczestnikami: 

  • CUPT– Przemysław Wróbel – Doradca Dyrektora CUPT
  • PKP CARGO S.A. – Krzysztof Chwaja – Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego
  • PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. – Maciej Lignowski – Prezes Zarządu
  • KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. – Włodzimierz Wilkanowicz – Prezes Zarządu
  • NEWAG S.A. – Adam Magiera – Dyrektor Marketingu
  • MEDCOM SP. Z O.O. ­– Michał Łagosz – Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych 

  Drugi panel dotyczył innowacyjnych rozwiązań modernizacji lokomotyw i EZT i był moderowany przez Jarosława Czerwińskiego, zastępcy dyrektora IPS Tabor. 

  Uczestnikami byli: 

  • NEWAG S.A. – Zenon Radzik – Zastępca Kierownika Działu Badań i Rozwoju
  • CARGOTABOR Sp. z o.o. – Wiesław Szafrański – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Technologii i Utrzymania Zasobów Produkcji
  • PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. – Sławomir Pipke – Dyrektor ds. Eksploatacji
  • LOTOS Kolej Sp. z o.o. – Wojciech Placer – Specjalista ds. Utrzymania Taboru
  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH „TABOR” - Rafał Cichy – Kierownik OCW  

  RELACJA 2018


  XV Konferencja
  Modernizacja Taboru Szynowego
  – zakup i utrzymanie

  Razem tworzymy tabor kolejowy przyszłości.


  Blisko 300 uczestników, 40 wystawców i 40 prelegentów, fora dyskusyjne, wystąpienia, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, panele z udziałem przewoźników, producentów taboru i instytucji zajmujących się finansowaniem projektów kolejowych – tak wyglądała tegoroczna edycja jubileuszowej XV Konferencji Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie, zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w dniach 18–20 kwietnia 2018 r. w Wiśle.


  Konferencję otworzyli Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz. Następnie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów nowym firmom członkowskim:
  • Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski
  • MIDURA GROUP Sp. z o.o.
  • JOTUN POLSKA Sp. z o.o.
  • Katpol Wajcowicz i Wspólnicy Sp. J.
  • SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
  • Fabryka Wyrobów Runowych Runotex SA
  • PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
  • RAIL-BOHAMET Sp. z o.o.
  • Simpax Sp. z o.o.
  • Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET SA
  • CZ-Carbon Polska Sp. z o.o.


  Finansowanie projektów taborowych
  Jako pierwszy głos zabrał Marek Palka, Koordynator ds. Transportu i Inżynierii Mechanicznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który przybliżył zebranym tematykę związaną z finansowaniem prac B+R w obszarze transportu kolejowego.
  – Naszym celem jako instytucji jest łączenie świata nauki i biznesu – powiedział Palka. – W latach 2008–2017 na innowacje i rozwój polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw przeznaczyliśmy 43 mld zł.
  Palka szczegółowo przedstawił projekty dotyczące taboru szynowego, harmonogram konkursów, za kres wsparcia oraz intensywność udzielanej pomocy. Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jak podkreślił, zależy od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju badań. Palka wyjaśnił, że planowane koszty projektu muszą mieścić się w zakresie wartości kosztów kwalifikowalnych ustalonych regulaminem danego konkursu, projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania, konieczna jest też komercjalizacja wyników prac, a realizacja i pierwsze wdrożenie musi odbyć się na terytorium Polski.


  O funduszach dla projektów transportu szynowego mówił także Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.


  Pierwszy panel w dużej mierze poświęcono konkretnym propozycjom dla produkcji imodernizacji taboru szynowego, takim jak: najnowsze rozwiązania konstrukcyjne MEDCOM
  dla krajowych i zagranicznych producentów taboru (Jerzy Kaska, Dyrektor Handlowy ds.Trakcji MEDCOM Sp. z o.o.), rola fotelów maszynisty we współczesnych pojazdach szynowych (Damian Midura, Prezes MIDURA GROUP Sp. z o.o. oraz Rafał Szostak, Manager Projektu), laserowe systemy pomiaru geometrii kół taboru szynowego (Juliusz Grabczyk, Prezes Zarządu GRAW Sp. z o.o.), rozwiązania 3M wykorzystywane w modernizacji i budowie taboru szynowego (Marcin Domanski, Market Development Specialist 3M Poland Sp. z o.o.),rewolucjonizowanie mobilności (Ilona Jacob, Dyrektor HERBERT KNEITZ GmbH), cyfrowa łączność radiowa (Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji PKP Szybka Kolej miejska w Trójmieście Sp. z o.o.) oraz części zamienne produkowane przez DARPOL jako odpowiedź na potrzeby producentów i operatorów taboru (Dariusz Jasiński, Prezes Zarządu DARPOL Sp. zo.o.).


  Kolej Dużych Inwestycji


  Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity SA, opowiedział o inwestycjach tego największego polskiego przewoźnika pasażerskiego.
  – W roku 2017 z usług PKP Intercity skorzystało 42,8 mln klientów, czyli o 4,3 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to 11 proc. wzrost liczby podróżnych – zauważył Oniszczuk. – Dalszy rozwój wymaga inwestycji. Nasza strategia taborowa zakłada odnowienie zaniedbanego taboru wagonowego, podniesienie standardu posiadanego taboru, wymianę części puli
  lokomotyw oraz wagonów na nowe, a także zakup nowych pociągów. Kolej Dużych Inwestycji, czyli zaktualizowana strategia taborowa PKP Intercity na lata 2016–2020 z perspektywą do 2023 r., jest największym programem taborowym spółki i zakłada inwestycje na poziomie 7 mld zł. Strategia obejmuje m.in. współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie produkcji i zakupu 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych, dwóch składów typu push-pull oraz 25 lokomotyw. Najbliższe postępowania będą dotyczyć zakupu:
  10 lokomotyw elektrycznyc wielosystemowych zdolnych rozwijać prędkość do 20 km/h (zopcją na 5 nowych), 10 lekkich lokomotyw manewrowych oraz 240 nowych wagonów.


  Innowacyjne rozwiązania dla producentów taboru


  Także w drugim panelu prelegenci położyli duży nacisk na zaprezentowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na wykreowanie kolei przyszłości – bezpiecznej, komfortowej, z nowoczesnym
  taborem oraz wyposażeniem przystosowanym zarówno do wygody i potrzeb pasażerów, jak i personelu. Takimi rozwiązaniami są np. fotele pasażerskie i maszynistów (Michał Chomicki, Kierownik Regionu KATPOL Wojcowicz i Wspólnicy Sp. J.), aplikacja ConSEL (Arkadiusz Urbańczyk, Inżynier Sprzedaży AKSEL Sp. z o.o.), połączenia przewodów w technice Push-in
  (Dariusz Chiliński, Kierownik Zespołu PM w PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.), systemy wykolejania Holmatro (Marcin Chmielewski, Holmatro Polska Sp. z o.o.), technologia oklejania nowych i modernizowanych pojazdów folią (Magdalena Chudecka, Doradca Techniczno-Handlowy Unimarket Kompozyty Sp. z o.o., Sp. K). oraz budowa i modernizacja zaplecza serwisowego taboru (Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy w firmie Sosnowski Sp. z o.o., Sp. K).
  Pierwszy dzień konferencji uświetniła jubileuszowa gala, podczas której organizatorzy wręczyli specjalne statuetki i podziękowania instytucjom, firmom i sympatykom, którzy w przeciągu
  ostatnich piętnastu lat współtworzyli markę konferencji.


  Przewoźnicy a tabor


  O modernizacji taboru i zapleczy technicznych Przewozów Regionalnych opowiedział Paweł Stefański, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Aktywami. Jak podkreślił Stefański, w ramach
  realizacji strategii taborowej Przewozy Regionalne zorganizowały zakup 5 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych 223M (SA139), 3 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 31WE (ED78) oraz 4 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 34WE (EN96A), a także modernizację 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57. Spółka planuje także modernizację 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED72 (z opcją do 12). Przeprowadzane są również inwestycje w punktach utrzymania – spółka posiada łącznie 32 punkty utrzymania, w których we własnym zakresie wykonuje poziomy utrzymania do P5 włącznie.
  Modernizacja zaplecza utrzymaniowego była tematem wystąpienia Agaty Boguckiej, zastępcy kierownika Działu Technicznego Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Po przedstawieniu historii i założeń spółki Bogucka opowiedziała zebranym o przejęciu i modernizacji STP Szczęśliwice.
  – Od pierwszych dni po objęciu terenu SKM zajmuje się usprawnieniem pracy i przystosowaniem STP do własnych potrzeb – podkreśliła Bogucka.
  Przeprowadzono modernizację hali A, wybudowano nową myjnię umożliwiającą mycie taboru przez cały rok, przebudowano układ torowy oraz zbudowano oczyszczalnię ścieków, która spełnia obowiązujące standardy i wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
  Donata Nowakowska, Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Kolei Mazowieckich przybliżyła zebranym inwestycje taborowe i inwestycje związane z utrzymaniem taboru spółki.
  – Obecnie prowadzimy działalność przewozową na 15 liniach kolejowych o łącznej długości
  1342 km – powiedziała Nowakowska. – W ciągu doby Koleje Mazowieckie uruchamiają średnio 800 pociągów, którymi podróżuje ponad 170 tys. osób. Według stanu na koniec marca 2018 r. spółka eksploatuje 22 typy pojazdów kolejowych. Większość to pojazdy poddane gruntownej modernizacji (45 proc.) oraz pojazdy nowe (38 proc.). Jedynie 17 proc. stanowią pojazdy starej
  generacji.
  17 stycznia 2018 r. Koleje Mazowieckie zawarły ze Stadlerem umowę ramową na dostawę 61 EZT pięcioczłonowych, 10 EZT dwuczłonowych o symulatora jazdy, serwisowanie każdego z pojazdów, dostawę pakietów naprawczych-pozderzeniowych oraz szkolenie pracowników. Proces zmian w strukturze floty i organizacji zaplecza na przykładzie Kolei Śląskich omówił
  Jacek Sowa, Dyrektor działu Zarządzania i Utrzymania Taboru. Następnie Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Grzegorz Stawowy skupił się na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych w nowym taborze zarządzanej przez siebie spółki. Plany zakupowe Kolei Małopolskich obejmują zakup 4 czteroczłonowych pojazdów z dofinansowaniem z programu POIiŚ, zakup co najmniej
  6 pięcioczłonowych pojazdów ze środków własnych oraz zakup 2 pojazdów pięcioczłonowych ze środków własnych w prawie opcji.
  – Dbamy o to, żeby nasze nowe pojazdy miały innowacyjne rozwiązania techniczne – podkreślił Stawowy. – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził konsultacje
  społeczne wśród pasażerów, w konsekwencji których zafunkcjonowało kilka ciekawych rozwiązań, np. nowy rozkład wnętrza umożliwiający przewóz większej liczby rowerów, zabudowa pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących czy zabudowa gniazd USB.
  O innowacyjnych rozwiązaniach technicznych dla taboru, zaplecza i utrzymania mówił także Mariusz Nowakowski, Naczelnik Wydziału Taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap II” spółka zakupi tabor kolejowyskładający się z 14 fabrycznie nowych, trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W zakresie umowy na dostawę taboru wykonawca zobowiązany będzie również do świadczenia usług nowoczesnego utrzymania technicznego pojazdów. Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski i Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wojciech Zdanowski podjęli się odpowiedzi na bardzo ważne pytanie – modernizować czy kupować nowy tabor? Odpowiedź
  jest niejednoznaczna i zależy od wielu czynników.


  Fora dyskusyjne: IT i modernizacja


  Pomiędzy prelekcjami odbyły się też dwa panele dyskusyjne: pierwszy dotyczący narzędzi IT itelematyki dla kolei, drugi zaś – oferty produktowej jako niezbędnego elementu rozwoju i
  sprawnego działania taboru szynowego.
  W dyskusji poruszającej tematykę wpływu nowoczesnych technologii teleinformatycznych na produkcję i modernizację taboru udział wzięli: Dyrektor Biura Sprzedaży PKP Telkol Sp. z o.o.
  Tomasz Sęk („Wi-Fi na kolei”), Prezes Zarządu SIM FACTOR Sp. z o.o. Rafał Trznadel („Rozwiązania IT w taborze szynowym”), Dyrektor Microsoft Sp. z o.o. Michał Poliszkiewicz („Innowacja technologiczna jako warunek rozwoju telematyki transportu szynowego”) oraz Business Development Manager Comp SA Rafał Urbańczyk („System planistyczny dla maszynistów i konduktora oraz rozwiązanie dla predykcyjnego utrzymania taboru”). Dyskusję poprowadził Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity Jarosław Kowalski.

  O ofercie produktowej w kontekście taboru szynowego rozmawiali przewoźnicy (Członek Zarządu PKP Intercity Jarosław Oniszczuk, Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego PKP CARGO SA Krzysztof Chwaja, Maciej Lignowski PKP SKM w Trójmieście Maciej Lignowski, Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Włodzimierz Wilkanowicz, Członek Zarządu Metra
  Warszawskiego Sp. z o.o. Marek Sokołowski), producenci (Prezes Zarządu ZNTK Mińsk Mazowiecki SA Krzysztof Adamski) oraz przedstawiciele instytucji finansujących inwestycje kolejowe (Doradca Dyrektora CUPT Przemysław Wróbel i Kierownik Sekcji Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBiR Maciej Malski-Brodzicki). Dyskusję moderował dr inż.
  Michał Łagosz z MEDCOM.


  Tabor kolejowy przyszłości


  Drugiego dnia konferencji głos zabrali również: Koordynator ds. Kluczowych Klientów Novol Sp. z o.o. Sławomir Bezubik („NOVOL. 40-lecie firmy, systemy farb dla kolejnictwa”), Dyrektor Sprzedaży Jotun Polska Sp. z o.o. Jacek Mroziński („Chronimy przed czasem. Jotun – światowy lider w produkcji farb antykorozyjnych”), Prezes MABO Sp. z o.o. Andrzej Kowalczyk („Nowerozwiązania konstrukcji nośnych górnej sieci trakcyjnej”), V-ce Prezes Risk Guard Bartosz Kieleri Dyrektor STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Krzysztof Rybowski („Pociągiem w stronę bezpieczeństwa branży kolejowej, czyli jak efektywnie zarządzać ryzykiem i obniżyć koszty prowadzenia biznesu”), Zastępca Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR Jarosław Czerwiński i Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów Rafał Cichy („Rola instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w procesie modernizacji i dopuszczania do ruchu pojazdów szynowych”), Prezes Zarządu RUNOTEX Sp. z o.o. Jarosław Staszak („Tradycja i nowoczesne technologie w tkaninach komunikacyjnych Runotexu”), Sales Manager HellermannTyton GmbH Paweł Petykiewicz („Czy oznaczenia radiowe znajdą zastosowanie w kolejnictwie do ewidencji
  składników majątku”), Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych Instytutu Kolejnictwa Zbigniew Cichocki („Prawne i techniczne aspekty modernizacji pojazdów szynowych na
  przykładzie polskich EZT i wagonów pasażerskich”), Director Services Poland Alstom Konstal SA Artur Fryczkowski („Outsourcing usług utrzymaniowych. Naprawy i utrzymanie na
  przykładzie projektu Pendolino”), Dyrektor Sprzedaży Lantal Textiles AG Anna Siwińska („Materiały tekstylne w pojazdach szynowych” oraz Prezes Zarządu Radionika Sp. z o.o.
  Andrzej Nikoniuk („Formalne i techniczne aspekty migracji z VHS do GSM-R. Wyzwania stojące przed przewoźnikami w kontekście dostosowania taboru do wymagań budowanego w Polsce
  systemu GSM-R”).
  Trzeci dzień i całą konferencję zamknęły wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych (Katarzyna Żyta, Dyrektor METALKO Sp. z o.o.) i partnerstwa
  innowacyjnego w zakresie projektów kolejowych (Maciej Malski-Brodzicki, Kierownik SekcjiInnowacyjnych Metod Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).
  Wydarzeniu towarzyszyła wystawa MODER-SERWIS.


  Zapraszamy do udziału w następnej edycji już w kwietniu 2019 r.!

   

  Relacja 2017


  Zakopiański „Nosalowy Dwór” gościł uczestników XIV Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego” oraz wystawców kolejnej edycji wystawy „Moder – Serwis”.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem omówienie zagadnień związanych z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego. Szczególną istotnym zagadnieniem była kwestia wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów jak i Unii Europejskiej. Prelegenci poruszyli szereg elementów z obszarów: finansowania (zakup i modernizacja, pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie do 2020 r.), modernizacji i napraw (certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność, rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja, prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru, trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku, udogodnienia dla pasażerów, zakup czy modernizacja), eksploatacji (bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego, organizacja zaplecza techniczno-naprawczego, własne zaplecze utrzymaniowe czy outsourcing usług, przeciwdziałanie wandalizmowi, systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów), bezpieczeństwo (rozwiązania w zakresie zabezpieczenia i monitorowania pojazdów oraz bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów prawnych).

  Otwarcia wydarzenia dokonali: Adam Musiał – dyrektor generalny oraz Dorota Markiewcz – dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, którzy oprócz wprowadzenia w tematykę konferencji dokonali wprowadzenia do Izby nowe firmy członkowskie:

  • NOVOL Sp. z o.o.,
  • ATECH S.C.,
  • DARPOL Sp. z o.o. Sp. k.

  W pierwszej części, która była przeznaczona na prezentacje zaproszonych gości głos zabrali: Jakub Tataj, Główny Specjalista Wydział Wdrażania Sektora Transport 1 Departamentu Programów Infrastrukturalnych z Ministerstwa Rozwoju, który przedstawił planowane efekty projektów kolejowych dotyczących taboru, Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT, który naświetlił aktualny stan wdrażania projektów taborowych POlIŚ  2014 – 2020. Część zakończyła przemowa Inspektora Krzysztofa Plewy z UTK.

  Jako pierwszy w część komercyjnej głos zabrał Michał Łagosz, Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych, który reprezentował partnera technologicznego firmę MEDCOM, i który zaprezentował produkty tej firmy na rynki zagraniczne. Po nim prezentacje mieli: Adrian Bera (SSK Rail Sp. z o.o.), który przedstawił szanse na bezpieczną modernizację a tym samym gwarancję zysku i satysfakcji; Radosław Przybyszewski, Dyrektor Biura Utrzymania Taboru (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.), scharakteryzował zakupy i modernizacje tej spółki; Paweł Korczakowski, Inżynier Systemów IT (Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy), który przedstawił nowoczesne rozwiązania IT w modernizacji; Sławomir Centkowski, wiceprezydent (ZZMK), pokazał po raz kolejny propozycje zmian, które producenci powinni wziąć pod uwagę przy produkcji i modernizacji taboru; Juliusz Grabczyk, prezes zarządu (PUT GRAW Sp. z o.o.), zdefiniował nowoczesne technologie pomiaru kół taboru szynowego. Firmę NOVOL Sp. z o.o., reprezentowali – Grzegorz Wojciechowski, Dyrektor oraz Sławomir Bezubik, Koordynator ds. Kluczowych Klientów, którzy pokazali NOVOL INDUSTRIAL – systemy farb dla kolejnictwa. Po nich głos zabrał prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Maciej Lignowski, który scharakteryzował układ napędowy w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu EN 57/71 na przestrzeni lat w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.   Z firmy AKSEL Sp. z o.o./DEUTA WERKE, Karl-Heinz Schomaker, Manager Business Development, opowiedział o rodzinnych rejestratorach REDBOX. Natomiast rozbudowa parku taborowego w oparciu o modernizacje i zakup w PKP Intercity była tematem rozważań Jarosława Oniszczuka, członka zarządu ds. operacyjnych tej spółki. Po nim pojawili się: Andrzej Dwojak, Product Manager Fotoelectrics and Safety (Turck Sp. z o.o.), pokazał rozwiązania związane z przyciskami i rozwiązaniami LED dla aplikacji kolejowych; Mirosław Szczelina, wiceprezes zarządu (Rail Polska Sp. z o.o.), który pokazał modernizacje lokomotyw z trakcji spalinowej na elektryczną na przykładzie lokomotywy 207E modernizowanej w Rail Polska; Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy (Sosnowski Sp. z o.o. sp.k.) omówił zagadnienie stanu technicznego taboru w kontekście wyposażenia zaplecza technicznego. Ostatnią prezentacją tego panelu było wystąpienie Krzysztofa Włodarza, dyrektora generalnego (Heico Polska Sp. z o.o.), który to zaprezentował rozwiązania dla problemu luzujących się nakrętek.

  Panel trzeci przeznaczono na forum dyskusyjne dotyczące bezpiecznego, ekonomicznego i komfortowego tabory szynowego przyszłości. Moderatorem był Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu “Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. a udział w nim wzięli: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A., Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Nicolas Halamek, MD Transport Poland, ALSTOM Konstal S.A., Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o., Jerzy Obrębski, Członek Zarządu Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Jacek Grabarczyk, Dyrektor Marketingu, ZNTK Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o./ Grupa PESA, Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu NEWAG S.A.

  Drugi dzień rozpoczął panel podczas którego głos zabrali: Robert Rzepiński, Value Added Partner Leader Philips Lighntning Sp. z o.o.), który omówił rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej na przykładzie innowacyjnych projektów oświetleniowych LED; Andrzej Wasilewski, prezes zarządu (ŁKA Sp. z o.o.), który pokazał  tabor tego przewoźnika oraz umowy zakupu z usługą serwisowania; Ilona Jacob, dyrektor (Herbert Kneitz Gmbh), przedstawiła  najnowsze i bardziej odporne tkaniny zgodne z nową Normą EN 45545. Ponadto podczas tego panelu prezentacje mieli przedstawiciele firm PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. (Dariusz Chiliński Kierownik Zespołu PM – Menedżer Obszaru Biznesu, omówił trwałość połączeń przewodów elektrycznych i sygnałowych na przykładzie długotrwałej eksploatacji w warunkach agresywnych), „Koleje Mazowieckie – KM&

  Fotorelacja 2021 - Fora

  Fotorelacja 2021 - Konferencja

  Fotorelacja 2021 - Wystawa

  Fotorelacja 2020


   

  Pełną fotorelację z wydarzenia znaleźć można na stronie www.modernizacjataboru.pl/fotorelacja

    

  FOTORELACJA 2019


  FOTORELACJA 2018


  FORUM DYSKUSYJNE 2018


  GALA - uroczystość XV-lecia konferencji 2018


  PANEL IT 2018


  Wystawa Moder - Serwis 2018


  XV KONFERENCJA

  FOTORELACJA 2017


  FOTORELACJA 2016


  FOTORELACJA 2015


  XII KONFERENCJA MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO

  FOTORELACJA 2014


  W dniach 23- 25 kwietnia w Jastrzębiej Górze odbyła się XI edycja konferencji ?Modernizacja taboru szynowego?. Poniżej wybór zdjęć z tego wydarzenia.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Agnieszka JedwabińskaAsystentka Dyrektoratel.: 515 454 183sekretariat@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  PARTNER TECHNOLOGICZNY KONFERENCJIPOD PATRONATEMPARTNER ZŁOTY KONFERENCJIPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJIWYSTAWCYPATRONAT MEDIALNY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ