MenuMenu
pl | en
  XVIII Konferencja "Telekomunikacja i Informatyka na Kolei"2021-10-11 - 2021-10-13

  W imieniu naszego samorządu dziękujemy za udział w

  XVIII konferencji
  „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”

  która odbyła się w dniach 11-13 października 2021 r.
  w  Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym „STOK” w Wiśle.

   

  Telematyka na kolei to nowoczesne, techniczne środowisko nieodzowne dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych. Innowacyjna i bezpieczna kolej to implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z zakresu telekomunikacji i informatyki.

  Konferencja w Wiśle  to największe w Polsce, spotkanie dostawców i  wykonawców z branży IT i TELE. Co roku gromadzimy blisko 400 uczestników reprezentujących 150 firm oraz 30 wystawców związanych z kolejowym rynkiem telematyki.Przez trzy dni, w kilku blokach tematycznych omawiamy status obecnych rozwiązań i systemów oraz prezentujemy nowe, rozwijające kolej, technologiczne możliwości.

  Nowa perspektywa finansowa usprawnia  wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dla kolei.  To szansa na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych korelujących z rozwojem firm z sektora telematyki.

  Zakres tematyczny obejmuje:

  • Systemy biletowe i pokładowe oraz SDIP (dynamiczna informacja pasażerska)
  • Zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej
  • Rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach
  • Łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R
  • Systemy  ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych
  • Systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi
  • Inteligentny monitoring dworców i taboru, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania
  • Cyberterroryzm i zarządzanie bezpieczeństwem IT
  • Teledetekcja i śledzenie przesyłek
  • Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym
  • Cloud Computing, Data Center, Business Intelligence, ITSy i ich architekturę
  • Usługi dostępowe (WI-FI) i multimedialne w taborze , budynkach dworcowych i stacjach
  • Systemy zarządzania infrastrukturą oraz wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i jego mieniem
  • IoT (internet przedmiotów) oraz Big Data (analiza danych w czasie rzeczywistym)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury serwerowej i macierzowej

   

   

   

  Zbigniew Wiśniewski

  Zbigniew Wiśniewski
  tel: 508 500 995
  e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl

  Zapraszamy na stronę konferencji

  RELACJA 2021

  Przedstawiciele branży informatycznej spotkali się w Wiśle na XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  Cyberbezpieczeństwo na kolei, system sprzedaży MeraGo, oparty o wirtualny bilet oraz cyfrowa transformacja Grupy PKP – to tylko część z wielu tematów podjętych w trakcie XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, która odbyła się w dniach 11-13 października br. w Wiśle. W trzydniowym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Grupy PKP, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, NASK PIB, polskich przewoźników kolejowych i firmy z branży IT.

  Konferencja w Wiśle to największe w Polsce, spotkanie dostawców i wykonawców z branży IT i TELE. Przez trzy dni, w kilku blokach tematycznych omówiono m.in. status obecnych rozwiązań i systemów kolejowych oraz zaprezentowano nowe, rozwijające kolej, technologiczne możliwości.

  W trakcie wydarzenia w poczet Firm Członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, organizatora konferencji, wstąpiły nowe przedsiębiorstwa:

  • S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
  • Innergo Systems Spółka z o.o.
  • DYSTEN Sp. z o.o.
  • Dura-Line Sp. z o.o.
  • Trocon Sp. z o.o.
  • ZPAS S.A.

  Inauguracyjnego wystąpienia dokonał Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. ds. strategii i projektów rozwojowych.

  – Konferencja to nie tylko wystąpienia merytoryczne, ale także panele dyskusyjne, w których udział biorą przedstawiciele spółek Grupy PKP – mówił Rafał Zgorzelski. – Cieszę się, że konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” przyciągnęła do Wisły tak liczne grono słuchaczy i prelegentów. Wśród nich są osoby związane z Grupą PKP, to pokazuje, że jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Mam świadomość, że polski rynek to nie tylko instytucje Skarbu Państwa. To także podmioty prywatne, stowarzyszenia i związki, w których naprawdę dzieją się dobre dla kolei rzeczy. Wychodząc z pozycji patriotyzmu ekonomicznego, rozumiem, że współpraca Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi jest bardzo ważna i taką współpracę w imieniu Grupy PKP deklaruję. Niezwykle cieszymy się, że wspólnie z tymi instytucjami możemy cyfryzować kolej, rozwijać ją w obszarze telekomunikacji i szeroko rozumianej informatyki.

   

  W dalszej części wydarzenia głos zabrała Jolanta Lutek z Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Omówiła Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” – System ERTMS”.

  – Kolej stoi dziś przed niepowtarzalną szansą zwiększanie swojego udziału w systemie transportowym – mówiła. – Sprzyja temu dostępność finansowania, czynniki ekonomiczne, społeczne oraz polityczne. Wykorzystywanie tej możliwości zależy jednak od ścisłej współpracy w ramach UE. Dąży się do odpowiedniego inwestowania środków, które przeznaczone zostają m.in. na poprawę ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardów podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów.

   

  Jak podkreśliła Jolanta Lutek, zapewnienie bezpieczeństwa na polskiej kolei jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Infrastruktury.

  W tej części konferencji na scenie pojawili się także: Prezes Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o. – Maciej Zagórski, który poruszył temat efektywnego zarzadzania majątkiem poprzez systemy paszportyzacji” oraz Prezes Zarządu PKP Informatyka – Tadeusz Turzyński, prezentujący temat „Implementacja założeń Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK przez Spółkę PKP Informatyka”.

  Konferencja była także okazją do przybliżenia słuchaczom systemu CSDIP. Temat ten zgłębił Błażej Dikunov - Specjalista ds. wdrożeń, programista CSDIP, reprezentujący Złotego Partnera wydarzenia, firmę SAT-SYSTEM Sp. z o.o.

  Jacek Wosz, Presales Manager z firmy Vmware Poland Sp. z o.o. (Srebrny Partner) podjął temat „Modernizacja aplikacji jako katalizator zmian na kolei w nowoczesnym środowisku chmury hybrydowej”, zaś o cyberbezpieczeństwie w temacie „Wsparcie procesów zarządzania bezpieczeństwem ICT z perspektywy dostawcy usług cybersecurity” omówił Sławomir Pyrek, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie EXATEL S.A. (Srebrny Partner).

  Wśród ekspertów panelu znaleźli się także przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa oraz NASK PIB.

  Konferencji towarzyszyły także panele dyskusyjne. Pierwszy z nich „Polityka IT Grupy PKP i PKP PLK S.A. a cyfrowa transformacja” moderował Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

  - Na naszych oczach dzieje się kolejna rewolucja przemysłowa. Z punktu widzenia funkcjonowania obszaru, o którym dziś rozmawiamy, możemy określić ją rewolucją technologiczną – mówił Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu ds. strategii i projektów rozwojowych, PKP S.A. - Uczestniczą w niej także przedstawiciele spółek kolejowych. Dziś niekoniecznie chcemy stać przy kasie, by kupić bilet. Coraz częściej sięgamy po aplikacje mobilne, które umożliwiają nam jego zakup online. Z punktu widzenia Grupy PKP, kwestie związane z cyfryzacją, podnoszeniem jakości podróży, mają ogromne znaczenie. Chcemy za tym trendem podążać. Cyfryzacja znalazła swoje miejsce w nowej strategii Grupy. Zaplanowaliśmy szereg działań, dzięki którym realnie podniesiemy usługi cyfryzacyjne.

   

  O roli wspólnej polityki IT w Grupie PKP mówił Tadeusz Turzyński, Prezes Zarządu PKP Informatyka.

  - Spółki Grupy PKP nie mają się czego wstydzić. Mamy doskonałych ekspertów, musimy jednak ich wiedzę skonsolidować, by jeszcze lepiej funkcjonować – podkreślał Tadeusz Turzyński. – Budujemy wspólną chmurę, chcemy zająć się cyberbezpieczeństwem na szerszą skalę, systemami obsługującymi ruch pasażerski i towarowy. Jako PKP Informatyka mamy dostarczyć najlepsze systemy, które usprawnią polską kolej.

   

  O korzyściach, jakie daje przystąpienie do wspólnej polityki Grupy PKP mówił Mirosław Majsterek, Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP PLK.

  - Główną korzyścią są wspólne zakupy, ich centralizacja i optymalizacja kosztów – zaznaczał Majsterek. - To początek – wierzchołek góry lodowej. Największą zaś jest integracja systemów, ta wymaga jeszcze większej współpracy między spółkami. Jest wiele danych, którymi moglibyśmy się wymieniać, by optymalizować nasze działania. Uczymy się na doświadczeniu pozostałych. Wzorujemy się na systemach, które wdrażane były już w innych spółkach Grupy. Dzielimy się wiedzą, by podnosić jakość naszych usług.

   

  O bezpieczeństwie mówił Grzegorz Kuta, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych PKP PLK.

  - Pragnę uspokoić, że planując wspólną politykę IT nie zapomnieliśmy o Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, centrum gromadzącym kompetencje z zakresu sektora kolejowego dot. bezpieczeństwa – podkreśla Kuta. – Na kolei bezpieczeństwo powinno być odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie możemy pozwolić sobie tu na żadne zaniedbania w tym obszarze.

   

  O potrzebie innowacyjności mówił Maciej Zagórski, Prezes Zarządu PKP TELKOL.

  - Świat cyfrowy nie jest nam obcy. My wchodzimy na tę drogę cyfryzacji, jest to szansa dla spółki, ale nie możemy się z tej drogi wycofać – zaznaczał Zagórski.

   

  Drugą debatę „Nowoczesne technologie, które zmienią świat telekomunikacji i IT” poprowadził Piotr Kubicki, Dyrektor ds. rozwoju Grupy TECHNITEL.

  - Dążymy do tego, by w przyszłości wszelkiego rodzaju naprawy fizyczne zastąpione zostały naprawami automatycznymi – podkreśla Piotr Markowski CEO NETWORKS. – Zwirtualizowanie urządzeń pozwoli wiele usterek naprawić softwearowo.

   

  Nowoczesne technologie to nowoczesna infrastruktura. Czy w Polsce potrafimy tworzyć centra danych?

  - Najlepsze centrum danych jest takie, które jest dobrze zaprojektowane. W Polsce projektować nie potrafimy. Takie centrum danych musi przewidywać w swojej infrastrukturze to, co przed nami – za 10,20 i 30 lat – zaznacza Radosław Potera CTO/COO ATM. – W naszym kraju nie ma osób doświadczonych w tym zakresie, nie mamy historii i opieramy się na wiedzy zza granicy.

   

  W debacie udział wzięli także: Jarosław Kasperski CEO IRIS, Sławomir Pietrzyk CEO IS-WIRELEES oraz Adam Filutowski CEO Grupa MERA.

  W trakcie drugiego dnia wydarzenia swoje prezentacje wygłosili m.in. przedstawiciele PKP PLK („Monitorowanie baz danych w celu zapewnienia wysokiej dostępności usług”), Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej („Oprogramowanie – Nowy wymiar płatności bezgotówkowych”), NTI Poland sp. z o.o. (Brązowy Partner, „Bezpieczeństwo to nie kwestia wiary, czyli jak chronić tabor i zapewnić nienaruszalność sygnalizacji na kolei” ) i Kolei Mazowieckich („Telematyka w Kolejach Mazowieckich”).

  Do panelu dyskusyjnego „Telekomunikacja i informatyka w służbie kolei”, moderowanego przez Zbigniewa Wiśniewskiego z Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, zasiadło pięciu rozmówców: Tomasz Jędrysa (Koleje Mazowieckie), Marek Zwierzchowski (Szybka Kolej Miejska), Andrzej Danielewicz (LEDATEL), Daniel Siek (SAT-SYSTEM) oraz Krzysztof Bojda (Koleje Śląskie).

  O roli IT w dążeniu do neutralności klimatycznej na kolei mówił m.in. Marek Zwierzchowski.

  - My, jako przewoźnicy, nie opracujemy sami produktów, które pomogą osiągnąć neutralność klimatyczną - podkreśla. - Jako SKM bardzo intensywnie działamy w celu ograniczenia emisji CO2. Warto przestawić myślenie z finansowego na aspekt ekologiczny. Jednak bez IT to się nie uda. Wdrożenie odpowiednich systemów informatycznych pozwala zoptymalizować zużycie energii elektrycznej. Jako spółka oszczędzamy rocznie kilka tysięcy ton niewyemitowanego CO2, jednocześnie oszczędzając przy tym parę milionów zł.

   

  XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” towarzyszyła także wystawa TELE-IT 21, w ramach której firmy funkcjonujące w branży przedstawiły realizowane przez siebie projekty i wytwarzane produkty.

   

  RELACJA 2020

  Zdjęcia dostępne są na stronie www.telematykanakolei.pl

  Przez trzy dni czołowi przedstawiciele branży telematycznej rozmawiali w Wiśle na temat najnowszych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych na kolei. Konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei pozwoliła na dyskusję i wymianę doświadczeń w dziedzinie, która, teraz kiedy to kontakt bezpośredni wiąże się z podniesionym poziomem ryzyka, nabrała jeszcze większego znaczenia.

   

  Oficjalnego otwarcia wydarzenia ze strony Polskiej Izby Kolei dokonali jej Dyrektor Generalny Adam Musiał i Dyrektor Dorota Markiewicz, która powitała zaproszonych gości: Mecenasa Roberta Zielińskiego z Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, Prezesa Zarządu PKP SKM w Trójmieście Macieja Lignowskiego, Pełnomocnika Zarządu Kolei Dolnośląskich Igora Kruczka, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Bezpieczeństwa Centralnego Portu Komunikacyjnego Pawła Buczaka, Kierownika Działu Informatyki SKM w Warszawie Marka Zwierzchowskiego, Audytora Informatycznego CISA Ryszarda Miłosza oraz Prezesa Technitel Polska Tomasz Klimkiewicza (srebrnego partnera konferencji) i Dyrektora iris-GmbH infrared & intelligent sensors  Tomasza Gawryluka (brązowego partnera). 

  Za pośrednictwem łączy internetowych gości powitał także Prezes Zarządu PKP Informatyka sp. z o.o. Tadeusz Turzyński. Korzystając z okazji, prezes zaprezentował aktualne działania spółki PKP Informatyka na polu budowy i wdrażania Polityki IT. Projekt ten tworzony jest wspólnie ze spółkami Grupy PKP i PKP PLK, a nadzorowany będzie przez właściwe struktury Polityki IT oraz PKP SA. Rolą Spółki PKP Informatyka jest podejmowanie inicjatyw w obszarach standaryzacji technologii oraz budowania kompetencji IT we współpracy ze spółkami kolejowymi w celu zapewnienia świadczenia, wymaganych przez nie, usług eksperckich i branżowych. Warto zaznaczyć, że podejmowane działania nie wpłyną na autonomiczność działań poszczególnych spółek w obszarze IT i nie będą stanowić konkurencji dla ich zasobów. Za cele tego wspólnego przedsięwzięcia można uznać: uregulowanie współpracy, warunków zarządzania, koordynację i monitoring działań oraz ustalenie standardów w obszarze informatyki i telekomunikacji Sygnatariuszy.   

  Równolegle z rozpoczęciem konferencji, otwarta została wystawa TELE-IT 2020. Swoje stanowiska prezentowali: Unified Solutions, iris-GmbH infrared & intelligent sensors  , ZPAS GROUP, Symantec, IP Connect, Teleoptics oraz Raport Kolejowy.

  Polska Izba Kolei integruje kolejne podmioty działające w branży klejowej, a wyrazem tego było uroczyste wręczenie certyfikatów przystąpienia w poczet firm członkowskich, które z rąk Dyrektora Generalnego Adama Musiała i Członka Rady Piotra Kubickiego odebrali przedstawiciele firm: Teleoptics, Harting Polska, ETA Gliwice, iris-GmbH infrared & intelligent sensors  oraz Unified Solutions.

  Część seminaryjną rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. Mecenas Robert Zieliński przedstawił działania Ministerstwa Infrastruktury w zakresie wdrożenia koncepcji wspólnego biletu oraz realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Jak zauważył na wstępie – liczba osób obecnych na konferencji wskazuje, jak istotny element związany z rozwojem transportu kolejowego stanowi wdrożenie najnowocześniejszych technologii i systemów informatycznych. 

  W trakcie prezentacji on-line Z-ca Dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego Piotr Sieczkowski omówił perspektywy rozwoju systemu ERTMS, który jak zaznaczył ewoluuje od 2000 r. Warunki do rozwoju jego nowych funkcjonalności ma zapewnić FRMCS – Przyszły Standard Kolejowej Łączności Ruchomej. GSM-R, obecnie funkcjonujący system łączności radiowej dla kolei, oparty jest na standardzie drugiej generacji (2G), który był opracowany w 1994 r. Jego następca ma być standardem piątej generacji (5G) o dużej przepustowości (100mbit/s) i małych opóźnieniach (rzędu milisekundy). Pierwsza pełna specyfikacja FRMCS ma być dostępna w 2025 r., wtedy też rozpocznie się proces migracji szacowany na ok. 8-10 lat

  Dyrektor Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa Juliusz Brzostek z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy w nagranym wcześniej wystąpieniu pt. „Cyberbezpieczeństwo – współpraca – zaufanie” przedstawił m.in. skalę zgłoszeń i incydentów związanych z bezpieczeństwem w świecie cyfrowym w 2019, które zostały odnotowane przez CSIR NASK (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego). Jak podkreślił, kwestie te dotyczą branży kolejowej, która wykorzystuje systemy IT np. sterowania ruchem kolejowym, zarządzania infrastrukturą, zarządzania ruchem, rezerwacyjne, informacyjne i łączności. W celu podjęcia aktywnych działań powiedział o szansach, jakie daje stworzenie sektorowego Centrum Wymiany i Analizy Informacji – ISAC i jego efektywny rozwój.   

  Dyrektor Biura Strategii i Architektury PKP Informatyka Maria Tatarkiewicz łącząc się z gośćmi konferencji scharakteryzowała cele Grupy PKP w świetle strategii współpracy w zakresie informatyki i telekomunikacji. Zaliczyła do nich: integrację działań spółek kolejowych, celem zapewnienia standardów technologii bez ingerencji w procedury dostaw i strategię produktową poszczególnych spółek; najwyższy standard usług w celu budowania kompetencji IT spółek kolejowych, ograniczanie dostaw usług eksperckich i branżowych realizowanych przez podmioty zewnętrze; usprawnienie procesu zarządzania strategicznego w Grupie PKP i umożliwienie zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego. Realizacja wymienionych celów, przy zachowaniu autonomiczności poszczególnych spółek, ma zostać zapewniona poprzez stworzenie odpowiednich struktur i organów decyzyjnych wdrażanej Polityki IT.

  Następnie Anna Wojciechowska, Członek Zarządu PKP Informatyka wystąpieniem on-line pt. „Krajowy System Informacji i Rezerwacji w Transporcie Kolejowym (KSIRTK) – szanse i wyzwania” rozpoczęła I blok konferencji. Pełnomocnik ds. IT WARS S.A. Jakub Husarzewski, także łącząc się z jej uczestnikami starał się odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie swojej prezentacji „Chmura i SaaS – czy tylko duzi mogą sobie na to pozwolić?”, zaś Stefan Bednarczyk specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ze spółki TEKNISKA Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o. poruszył temat – „Bezpieczna sieć transmisyjna w systemach kolejowych strażnikiem ciągłości procesu”. Kolejnymi prelegentami byli: Prezes Zarządu Maciej Lignowski (PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.) – „Program PREVENT”, Dyrektor Sprzedaży Agnieszka Damaziak (Integrated Solutions Sp. z o.o) – „Teleportacja na kolei? – jak zrewolucjonizować przedsiębiorstwo obniżając znacznie koszty dzięki rozwiązaniom VMWare”, Software Sales Executive Piotr Banaszewski (Micro Focus Polska Sp. z o.o.) – „Micro Focus na dobrych torach” oraz Naczelnik Działu IT Krzysztof Bojda (Koleje Śląskie sp. z o.o.) – „Nowoczesne rozwiązania IT w Kolejach Śląskich”. 

  Drugi dzień konferencji zainaugurowała prezentacja „SMS czy SMS? Świadomość pracowników to podstawa” Pawła Buczaka, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Bezpieczeństwa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Omówił on kwestie związane z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management Systems) na kolei. Następnie głos zabrali m.in. Krzysztof Pałgan, Wiceprezes Zarządu RELPOL S.A. („Przekaźnik elektromagnetyczny – ważne ogniwo infrastruktury teleinformatycznej na kolei”), który swoją prezentację wygłosił online, Ryszard Miłosz, Audytor Informatyczny CISA („Zarządzenie ryzykiem IT w ruchu kolejowym”) oraz Tomasz Gawryluk, Dyrektor Regionalny w spółce iris – GmbH, omawiając nowe możliwości Automatycznych Systemów Zliczania Pasażerów. Uczestnikom konferencji zaprezentował najbardziej zaawansowany na świecie czujnik do automatycznego zliczania pasażerów – IRMA 6. 

   

  – To urządzenie jest wynikiem 29 lat pracy, naszego doświadczenia i rozwoju – mówił Tomasz Gawryluk. – Zlicza on pasażerów z dokładnością do 99 proc. Uzyskane dane można przekazywać do systemu kontroli ruchu lub służb ratunkowych. W przypadku jakiejkolwiek katastrofy służby posiadać będą informacje dot. liczby pasażerów, tym samym mogąc się lepiej przygotować do akcji ratunkowej. System ten sprawdził się w trakcie dramatycznego wypadku autobusu w Warszawie.

   

  Na urządzeniach, które można wykorzystać na pokładach pociągów mówił także Marek Zwierzchowski, Kierownik Działu Informatyki SKM. Poruszył on kwestię praktycznego zastosowania mobilnych terminali w obsłudze i eksploatacji taboru. 

  Paweł Sajnóg, Specjalista ds. informatyki w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej omówił „Informatyczne aspekty integracji rozkładów jazdy ŁKA i PKS”, zaś Maciej Supernak, Dyrektor BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) Polska prezentował temat „Telekomunikacja a sterowanie ruchem kolejowym”. 

  Zwieńczeniem drugiego dnia konferencji był panel dyskusyjny „Cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja i informatyka w służbie kolei”. Do rozmowy zaproszeni zostali: Stefan Bednarczyk (TEKNISKA Sp. z o.o.), Marek Zwierzchowski (SKM Sp. z o.o.), Paweł Buczak (CPK) oraz Ryszard Miłosz (Audytor Informatyczny CISA). Moderatorem dyskusji był Piotr Kubicki, ekspert IT (Telekom).

   

  – Mamy narzędzia, dzięki którym możemy stworzyć bezpieczną kolej, napisać bezpieczne programy – podkreślał Marek Zwierzchowski, IT Menager w SKM. – Najsłabszym ogniwem, które zaważyć może nad bezpieczeństwem każdego systemu, zawsze jest człowiek. 

   

  O cyberbezpieczeństwie na kolei mówił także przedstawiciel CPK.

   

  – Zderzamy się z nową rzeczywistością, z coraz szybszymi metodami przesyłania danych – mówił Paweł Buczak. – Do działań związanych z IT należy podchodzić systemowo. Pierw musimy wypracować formalne podejście do bezpieczeństwa, następnie opracowywać systemy. W trakcie powstawania CPK, cyberbezpieczeństwo będzie dla nas ogromnym wyzwaniem.

   

  O bezpieczeństwie w sieci i wykorzystywaniu systemów informatycznych w branży kolejowej mówił także Ryszard Miłosz. 

   

  – Używanie haseł w systemach krytycznych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem – podkreślał Miłosz. – Prędzej czy później dojdzie do błędu, który może nieść za sobą poważne konsekwencje. Hasło bowiem bardzo łatwo jest złamać. Działania związane z podnoszeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych będą ewoluowały. Zwiększą się przede wszystkim oczekiwania klientów. 

   

  Jak twierdzi Marek Zwierzchowski, mając obecną technologię, nie pozostaje nam nic innego, jak ją wdrażać. 

   

  – Musimy jednak poświęcić więcej uwagi kwestiom cyberbezpieczeństwa, systemy musimy wdrażać solidniej – więcej planować i skupiać się na detalach – podkreśla rozmówca.

   

  Stefan Bednarczyk z firmy Tekniska zaznacza, że cyberbezpieczeństwo na kolei jest wyzwaniem.

   

  – Musimy podnosić świadomość bezpieczeństwa, istotne jest myślenie o cyberbezpieczeństwie już na etapie tworzenia konkretnych systemów – mówił.

   

  – Bezpieczeństwo nie lubi dynamiki, nie lubi gadżeciarstwa – podsumował rozmowę Paweł Buczak, przedstawiciel CPK. – Lubi za to podejście systemowe. Powinniśmy na nowo odkryć słowo „safety”. I na tym się skupmy.

  ____________________________________________________________________________________________________

  RELACJA 2019

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  Blisko 380 uczestników, 40 prezentacji, trzy dni obrad, 3 panele dyskusyjne, F5 Networks jako partner technologiczny, PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Telkol Sp. z o.o. i Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. jako złoci partnerzy- tak w skrócie prezentują się wartości związane z kolejną edycją konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kole”.

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei szesnasty raz przygotowała konferencję, którą można nazwać największym branżowym wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu  projektantów, producentów, inwestorów, zarządców oraz odbiorców końcowych. Myśl, która stoi za organizacją tego wydarzenia, oznacza próbę wykreowania platformy wymiany informacji i wiedzy. Wynika to bowiem z tego, że pojmowanie telematyki jako nowoczesnego środowiska nieodzownego dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych wymusza implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z innych dziedzin informatyki. W rezultacie jednym z głównych celów konferencji było przybliżenie nowości telematycznych dotyczących infrastruktury i taboru, zarządzania zasobami i ochroną przed cyberatakiem oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

  W tym roku konferencja rozpoczęła się od krótkich wystąpień Adama Musiała, Dyrektora Generalnego oraz Doroty Markiewicz, Dyrektor, Polskiej Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wprowadzeniu do konferencji towarzyszyło wręczenie certyfikatów dla nowych firm, które wstąpiły w szeregi Izby Kolei:

  • WaveNet Sp. z o.o.
  • INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
  • ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.
  • AAT HOLDING S.A.

  Pierwszym aktem konferencji był panel dyskusyjny dotyczący strategii i kierunków rozwoju telematyki na kolei. Prowadzącym był Piotr Pachutko, a głos zabrali: Jan Wantuch (Dyrektor Delegatury w Krakowie Urząd Komunikacji Elektronicznej), Aleksander Drzewiecki  (Dyrektor Oddziału UTK w Katowicach), Marek Sumiła (Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji IK), Jakub Prusik (p.o. Prezesa Zarządu PKP INFORMATYKA sp. z o.o.,  Jerzy Szmit (Członek Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.) oraz  Krzysztof Magierowski  (Prezes Zarządu, Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.).

  Natomiast pierwszą prezentacją konferencji było wystąpienie Macieja Iwanickiego (Inżynier,  F5 Networks Poland Sp. z o.o.), który omówił ochronę aplikacji przed Internetem i ochronę pracowników w kontakcie z Internetem.  Iwanicki podkreślił między innymi, że stale rośnie ilość ataków DoS przy braku wzrostu zasobów. Ponadto czas reakcji i łagodzenia skutków jest powolny z powodu ręcznej inicjacji i trudności natury politycznej.

  Charakterystyki spółki PKP Telkol dokonał Mirosław Gilarski (Prezes Zarządu). Skupił się na efekcie synergii jaka zaistniała po połączeniu kompetencji PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Przyznał ponadto, że przychody PKP Telkol są pozyskiwane z różnych źródeł, na różnych rynkach, których cykle inwestycyjne nie nachodzą na siebie.

  System sprzedaży biletów był przedmiotem analizy przedstawionej przez Annę Wojciechowską, p.o. Dyrektora Biura Wytwarzania Oprogramowania i Mariusza Antosika, Naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Informatycznych (PKP INFORMATYKA sp. z o.o.).  Kluczową w tej prezentacji była odpowiedź na pytanie: Dlaczego centralny system sprzedaży biletów? Najistotniejszymi przesłankami są:

  - coraz większy udział urządzeń automatycznych - niezbędny jest system, który centralnie, dla wszystkich końcówek udostępni spójny proces przeprowadzenia pasażera przez wybór najkorzystniejszej podróży i oferty.;

  - rosnąca kompleksowość ofert, warunków oraz wzajemne honorowanie biletów;

  - kompletność informacji pasażerskiej.

  Co istotne PKP Informatyka pracuje nad integracją wszystkich informacji i udostępnienie kompleksowej oferty.

  Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, systemy zegarowe, systemy monitoringu obiektów kolejowych, systemy parkingowe i biletowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych- to jest zakres działalności oferta jaką przedstawiła  Katarzyna Jaworska-Szymkuć (Manager Produktów Kolejowych, Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.).

   Kolejny prelegent z firmy HIKVISION Poland Sp. z o.o. , Piotr Świder  (Business Development Manager), postarał się znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące tego dlaczego potrzebny jest monitoring wizyjny? Odpowiedź jest złożona i przede wszystkim związana z obszarem bezpieczeństwa (pasażerów, ładunków, pojazdów).

  Rysem historycznym związanym z etapami powstawania technologii mobilnej swoją prelekcję rozpoczął Jan Danowski (Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, PKP Polskie Linie Kolejowe SA). Następnie przedstawił trzy kierunki cyberataków na urządzenia mobilne:

  • socjotechnika – polegająca na wykorzystaniu słabej świadomości użytkowników;
  • wykorzystanie luk i pewnych podatności w oprogramowaniu – zarówno tym systemowy jak i w aplikacjach, które instalujemy mniej lub bardziej świadomie na swoich urządzeniach mobilnych.
  • malware.

   

  Rozwój technologiczny powoduje ciągły wzrost wykorzystania urządzeń mobilnych co nieodzownie wiąże się z coraz nowszymi zagrożeniami.- Jan Danowski, PKP PLK SA.

   

  Charakterystyki SOC (Security Operations Centre) podjął się Jakub Syta (Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, EXATEL SA). Przedstawił najważniejsze aspekty SOC w tym najczęstsze zadania (w tym m.in. wykrywanie ruchu do/z lokalizacji o złej reputacji, monitorowanie naruszeń czy wykrywanie prób kradzieży danych). Syta wyliczył również główne ceny składowe SOC oraz koszty sprzętu, licencji oraz wdrożenia.

  Koszta były także przedmiotem prezentacji Daniela Sadkowskiego (Prezes Zarządu, BASEMENT SYTEMS Poland Sp. z o.o.). Przedstawił bowiem korzyści z optymalizacji, w tym niższe koszty,  krótszy czas, równomierne rozłożenie i lepsze wykorzystanie taboru, a także ograniczenia - kodeks pracy, autoryzacje, tabor, czas pracy/efektywny czas pracy, przejazdy pasażerem, minimalne czasy oraz miejsca zmian obiegów.

  Natomiast kolejny prelegent, Maria Tatarkiewicz (Architekt Systemów IT– Biuro Teleinformatyki, PKP SA), przybliżyła założenia Polityki IT Grupy PKP, jako elementu Karty Grupy w Holdingu PKP. Nadmieniła, że na potrzeby prowadzonego projektu powołano grupy robocze składające się z przedstawicieli Spółek Grupy PKP i PKP PLK w ramach których wyznaczono Spółki odpowiedzialne za wypracowanie założeń w obszarach- zakupy, instrukcje zakupowe,  licencje,  innowacje, umowy, Wspólne Centrum Przetwarzania Danych, telekomunikacja i polityka IT.

  Udział TK Telekom w procesie migracji  systemu kolejowego do GSM-R  scharakteryzował Tomasz Wiertelak (Kierownik ds. Kluczowych Klientów). W tym kontekście oznaczało to wymianę radiotelefonów zainstalowanych na pojazdach (będących własnością TK Telekom i dzierżawionych obecnie przewoźnikom), na nowe zgodne ze standardem GSM-R/ETCS; możliwość instalacji i dzierżawy radiotelefonów zgodnych ze standardem GSM-R/ETCS na pojazdach przewoźników, którzy dotąd nie korzystali z usługi TK Telekom, na korzystnych, preferencyjnych warunkach oraz dostawy nowoczesnych urządzeń z zastosowaniem technik wizualizacyjnych do szkolenia (symulatory, trenażery) uwzględniających standardy GSMR/ERTMS/ETCS we współpracy z firmą Sim Factor.

  Czym jest „Machine Learning” i jak zacząć go stosować?- na tak postawione pytanie odpowiedział Tomasz Żegleń (Inżynier, ORACLE Polska Sp. z o.o.). Przyczyn zmian i tworzenie nowoczesnych maszyn szukać należy w niewystarczających zasobach obliczeniowych, braku danych oraz tym, że wczesne sieci neuronowe nie odzwierciedlały dobrze działania mózgu. Obecna sytuacja to, natomiast, chmury obliczeniowe, ogromne zbiory danych oraz lepsze sieci neuronowe.

  Przedstawiciel  PKP CARGO SA, Paweł Jakubowski (Naczelnik, Wydział Informatyzacji Procesu Przewozowego) zaprezentował zasady usług EKL, e-Przesyłka, e-Maszynista. Kluczowe w prezentacji były pojęcia hermetyzacji i integracji - wprowadzona u przewoźnika izolacja zapewnia bezpieczeństwo delegowanych funkcji (EKL e-Przesyłka), oraz ogranicza konieczność wyszukiwania informacji (EKL e-Maszynista); przedstawione formularze dla maszynisty lub dla klienta nie wiążą się z nową pracą a zmieniają jedynie formę dostarczenia informacji.

  Ewelina Pułka (Technical Support Engineer, Dahua Technology Poland Sp. z o.o.) zdefiniowała główne aspekty zastosowania sztucznej inteligencji w transporcie publicznym. Bazując na obecnej sytuacji- duża ilość danych, brak integracji, niska wydajność- pokazała możliwości jakie niesie za sobą nowoczesna technologia.

  Problemy, wyzwania i wymagania związane z detekcją podejrzanych zachowań w ruchliwych obszarach infrastruktury kolejowej były przedmiotem analizy Macieja Wróbla (Regionalny Kierownik Produktu, Robert Bosch sp. z o.o.). W jego opinii problemem są  obszary o dużym ruchu szczególnie podatne na różnego rodzaju zagrożenia, które muszą być natychmiast zidentyfikowane. Wyzwania to kolej jako potencjalny cel , nocna praca oraz ochrona wielu osób. Natomiast wymagania dotyczą monitorowania wielu lokalizacji, konieczności ochrony 24/7 oraz natychmiastowego alarmowania z pomocą inteligentnej analizy obrazu.

  Cele Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa nakreślił Artur Ślubowski (Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, PKP Informatyka sp. z o.o.). Zaznaczył, że projekt ma podnieść poziom cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej poprzez stworzenie kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w  cyberprzestrzeni. Ponadto pokazał rezultaty jakie ma przynieść projekt NPC (prototyp interaktywnego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach; ekspercki system wspomagania decyzji w procesach identyfikacji kluczowych usług oraz powiązań między usługami i podmiotami; metody dynamicznej i statycznej analizy ryzyka oraz narzędzia detekcji podatności i zagrożeń).

  Kwestię bezpieczeństwa, w tym wypadku urządzeń mobilnych, podniósł Krzysztof Bąk( Key Account Manager,  SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. ). Przedstawił rozwiązanie Knox, na które składa się Knox Manage, Knox Configure, Knox Workspace oraz Enterprise FOTA i które pozwala na zarządzanie ustawieniami i kontrolę oraz zarządzanie aplikacjami i bezpieczeństwo.

  Przedstawiciel firmy  CLICO Sp. z o.o. , Wojciech Małecki (Konsultant ds. bezpieczeństwa IT), w prezentacji dotyczącej zarządzaniem globalnym dostępem do aplikacji scharakteryzował produkt BIG-IP DNS. Jego główne walory to świadczenie usługi globalnego równoważenia obciążenia, wykorzystywania DNS jako głównego mechanizmu zarządzania ruchem oraz zmniejszenie liczby DNS DDoS i ataków przekierowań.

  Kolejnym punktem programu był drugi tego dnia panel dyskusyjny. Dotyczył cyberbezpieczeństwa i monitoringu na kolei, a moderował Tadeusz Turzyński,  Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP SA. Panelistami byli natomiast Konrad Cuch (Zespół ds. bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów IT PKP SA), Mirosław Majsterek (Dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe SA),  Artur Ślubowski (Szef SOC PKP Informatyka sp. z o.o.), Konrad Chojecki (Dyrektor ds. operacyjnych    Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.), Robert Zejdel (Dyrektor Biura Techniki PKP TELKOL sp. z o.o.) oraz Maciej Iwanicki (Inżynier, F5 Networks Poland Sp. z o.o.).

  Głosny i medialny temat scharakteryzował Mariusz Łuszcz (Dyrektor Biura Informatyki, PKP INTERCITY SA). Prelegent omówił internet w Pendolino  i jego techniczne aspekty.

  INTERNET W PENDOLINO

   

  LTE Advance

  • prędkość Internetu do 150Mbps
  • internet dostępny w pojeździe przy prędkości powyżej 160 km/h

   

  WiFi  standard 802.11ac 3x3

  • możliwość obsłużenia do 800 urządzeń w pociągu
  • dwie częstotliwości 2,4GHz i 5 GHz
  • zasięg WiFi w każdym miejscu pociągu

   

  Usługa dostosowana do realizacji połączeń WiFi Calling

   

  W każdym pociąg:

  • 500 m kabla gigabit Ethernet
  • 28 anten wewnętrznych
  • 2 redundantne kontrolery WiFi
  • 2 redundantne routery WAN
  • 8 łączy WAN do operatorów GSM

   

  Obszar business intelligence omówił Piotr Walenko ( Menadżer ds. Klientów Kluczowych, ESRI Polska sp. z o.o. ). Skupił się na projekcie Atlaren dla PKP Energetyka. Natomiast Tomasz Olejniczak (Specjalista ds. technicznych,  AAT HOLDING SA), zidentyfikował  założenie inteligentnego monitoringu i jego korzyści (automatyzacja, reakcja, intuicyjny interfejs, weryfikacja).

  Najistotniejsze aspekty tego jak powinna wyglądać nowoczesna informacja pasażerska w XXI wieku omówiła Bernadeta Woroch (Naczelnik Wydziału Rozwoju SIP, PKP Polskie Linie Kolejowe SA). Dla końcowego odbiorcy niebagatelne znaczenie mają zatem rzeczywista, wiarygodna i spójna informacja docierająca do każdego podróżnego planującego lub już będącego w podróży za pośrednictwem  systemu informatycznego w najnowszej technologii informatycznej.

  Praktyczne zasady budowy i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz łączności krytycznej omówił przedstawiciel firmy TECHNITEL Polska SA, Rafał Rodziewicz (Wiceprezes Zarządu). Natomiast o nowej erze IoT w transporcie, a w szczególności współpracy poprzez współtworzenie, mówiła Alicja Strzemieczna (Sales Manager Eastern Europe, Advantech Poland Sp. z o.o.).

  System poboru opłat przejazdowych oparty na kartę płatniczą przedstawił Adam Filutowski (Prezes zarządu,  MERA SYSTEMY sp. z o.o.). Mera w swoim produkcie położyła duży nacisk na bezpieczeństwo. Oznacza to, że dane kartowe są zabezpieczone funkcją skrótu „Hash”, każdy kasownik posiada unikalny klucz, klucz wprowadza się zdalnie i wykorzystuje HCM zgodne z PCI DSS.

  Ciekawe rozwiązanie, e-faktura w kasie towarowej, zaprezentował  Mariusz Kamiński  (Kierownik Działu Teleinformatyki, PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa sp. z o.o.). Korzyści związane z tym rozwiązaniem to między innymi kwestie proekologiczne, obniżenie kosztów, skrócony czas dostarczenia oraz większa satysfakcja pracowników.

  Kolejne dwie prezentacje dotyczyły natomiast nowych standardów bezpieczeństwa dworców kolejowych ( Michał Nowakiewicz, Kierownik Produktu Sat-System Sp. z o.o.) oraz produktu TrainINFO (Zbigniew Krawiec – Dyrektor, PAG Sp. z o.o.).

  Oderwaniem od prezentacji był trzeci i ostatni panel dyskusyjny podczas konferencji. Tym razem moderatorem był Tomasz Boruch (Dyrektor Biura Sprzedaży, PKP Informatyka Sp. z o.o.) a dyskusja dotyczyła kwestii telekomunikacji i informatyki w służbie kolei. Udział w niej wzięli natomiast: Bartłomiej Buczek (Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów, PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.), Jerzy Goraziński (Dyrektor Biura Informatyki, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ), Mariusz Kamiński (Kierownik Działu Teleinformatyki, PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa sp. z o.o.), Anna Wojciechowska (Ekspert , –    PKP Informatyka sp. z o.o.), Mariusz Antosik (Naczelnik, PKP Informatyka sp. z o.o.), Mariusz Łuszcz (Dyrektor IT,    PKP INTERCITY SA), Zbigniew Stężyński (Dyrektor Biura Sprzedaży, PKP TELKOL sp. z o.o.),  Tomasz Jędrysa – Kierownik Wydziału Teleinformatyki oraz Marek Zwierzchowski (Kierownik Zespołu ds. informatyki, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie).

  Optykę przewoźnika kolejowego na obszar IT zaprezentował  Paweł Buczak ( Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania, Koleje Dolnośląskie SA), który zaznaczył, że istotne jest usprawnienie zarządzania zmianami taryfowymi we wszystkich kanałach dystrybucji, oszczędność czasu i kosztów wdrażania zmian oraz ułatwienie sprzedaży dla podróżnych i pracowników.

  Późniejsze prezentacje dotyczyły między innymi zagadnień:

  - rozwiązań informatycznych do przetwarzania i analityki danych telemetrycznych stosowanych w przemyśle oraz energetyce (Zbigniew Czajkowski, Dyrektor   NMG SA);

  - zarządzania i nadzoru nad sieciami teletransmisyjnymi (Luiza Kaczanowska, Ekspert, Biuro Automatyki i Telekomunikacji  PKP Polskie Linie Kolejowe SA);

  - transmisji w systemach srk (Adam Juretko, Dyrektor Zakładu Inżynierii Systemów i Wyrobów Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.);

  - bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury kolejowej (Piotr Gawiński, Dyrektor ds. Rozwoju Tekniska Polska Sp. z o.o.).

  Natomiast Jerzy Goraziński (Dyrektor Biura Informatyki, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) zidentyfikował zrealizowane zadania cyfryzacji POLREGIO. W tym wypadku była to między innymi budowa Data Center, uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych zgodnego ze standardami TIER, przygotowanie i przeprowadzenie kaskadowej migracji sprzętu, danych i aplikacji czy też uzupełnienie rozwiązania Szyny Usług do standardu ESB (Zintegrowana Szyna Usług).

  Dwie prezentacje zaprezentowała podczas konferencji firma ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o. W pierwszym przypadku Marek Ołdakowski (Kierownik Działu Sprzedaży) opowiadał o tabletach Getac i ich zastosowaniu na kolei, a ostatniego dnia o rozwiązaniu HMT-1.

  Artur Kachnik (Naczelnik Wydziału Systemów Bazowych i Analityki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA) sprecyzował nowe podejście do budowy korporacyjnej hurtowni danych i systemów analitycznych. Podkreślił on również na co należy zwrócić uwagę przy  wyborze platformy raportowej. Są to zagadnienia związane z

  -możliwością raportowania z baz relacyjnych oraz klasycznych hurtowni danych,

  - udostępnianiem raportów do innych aplikacji,

  - zarządzaniem dostępem danych na poziomie wierszy i kolumn,

  - możliwością prezentacji danych zarówno w układzie tabelarycznej jak i graficznej.

  Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele przewoźników osobowych. Tomasz Jędrysa ( Kierownik Wydziału Teleinformatyki,  Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.), zaprezentował nowe rozwiązania teleinformatyczne w Spółce. Marek Zwierzchowski (Kierownik Zespołu ds. informatyki, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.) omówił praktyczne aspekty zastosowania systemów klasy EAM w zarządzaniu utrzymaniem taboru. Natomiast Konrad Sadulski (Naczelnik Wydziału Telematyki, Łódzka Kolej Aglomeracyjna SA) przedstawił monitorowanie i analizę infrastruktury oraz usług IT w Spółce.

  Merytoryczną część konferencji zakończył  Przemysław Chudon  (Kierownik, Janaszek Electric Sp. z o.o.), który przedstawił pięć ważnych elementów niezawodnego zasilania urządzeń IT/TELECOM .

  Nadmienić należy także, że do uczestników konferencji, w czasie jej trwania kilka słów wygłosił członek zarządu PKP SA, Tomasz Miszczuk.

  Podsumowując należy zaznaczyć, że była to jak dotąd rekordowa edycja konferencji. Liczby potwierdzają jak istotne dla środowiska jest poszukiwanie, odkrywanie nowych rozwiązań  telematycznych ukierunkowanych na  infrastrukturę, tabor i pasażerów.

   

  Relacja 2017 


  XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” okazała się rekordowym wydarzeniem, które przyciągnęło do Wisły 350 osób.

  Konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to największa w Polsce, kolejowa platforma wymiany informacji
  i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem,  instytucją finansującą i użytkownikiem. Obiegowi wiedzy sprzyja nowa perspektywa finansowa, która jest najlepszym czasem dla Polski na wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na kolei. Oznacza to również, że firmy uczestniczące w konferencji zyskują możliwość wpływania na poprawę jakości świadczonych usług  i efektywność Spółek kolejowych.

  Podczas konferencji podjęto szereg tematów zdeterminowanych nową perspektywą finansową. Zagadnienia tematyczne objęły między innymi systemy biletowe i pokładowe oraz dynamiczną informację pasażerską, zintegrowany system sprzedaży biletów oraz przekaz reklamowy jako składnik informacji pasażerskiej, rozwiązania integrujące systemy informacyjne w różnych pojazdach, łączność dyspozytorska, przewodowe i radiowe środki łączności, technologia GPS oraz GSM-R, systemy ERTMS oraz ETCS na wszystkich poziomach technologicznych oraz systemy informatyczne ułatwiające zarządzanie rozjazdami kolejowymi a także telematykę w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie kolejowym.

  Pierwszy dzień konferencji poświęcono na część oficjalną a także wystąpienia zaproszonych gości oraz firm partnerskich.

  Otwarcia i wprowadzenia do tematyki dokonali wspólnie Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor Biura Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wraz z wiceprezesem Izby Włodzimierzem Wilkanowiczem wprowadzili do Izby sześć nowych firm członkowskich:

  GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. – ATEL ELECTRONICS Radosław Atlas – Vimana Transport Sp. z o.o.

  Zakład Automatyki i Telekomunikacji Sp. z o.o. – KIERUNKOWSKAZ Fundacja – ANDEL Polska Sp. z o.o.

  Po krótkiej uroczystości rozpoczęła się merytoryczna część konferencji. Pierwszym mówca dnia był Krzysztof Dyl – Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który między innymi zalety e-administracji informując o istnieniu 4300 systemów  informatycznych w administracji państwowej, kilkudziesięciu spraw dostępnych dla obywatela,  96% operacji w ePUAP pomiędzy urzędami oraz 4% operacji w ePUAP obywatele.

  Piotr Combik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, omówił zakres wdrożenia ERTMS w Unii Europejskiej skupiając się na korzyściach z zastosowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy. Combik zaznaczył, że wdrożenie pozwoli na interoperacyjność systemu kolei, wzrost przepustowości na istniejących liniach, większe bezpieczeństwo transportu kolejowego, wyższe prędkości, wspólny rynek dostaw dla zarządców infrastruktury oraz większą niezawodność.

  Partnera Technologicznego konferencji, firmę Huawei Polska Sp. z o.o. reprezentował  Piotr Głaska – Senior Solution Manager, który scharakteryzował bezpieczne sieci teleinformatyczne. Po nim głos zabrał Prezes Zarządu TK Telekom Sp. z o.o., Bogusław Kowalski, który sprecyzował rolę i znaczenie rozwiązań teleinformatycznych w procesie modernizacji systemu kolejowego w Polsce.

  Konferencja miała dwóch Złotych Partnerów. Pierwszym z nich była firma Simple SA. Andrzej Kuś – Pełnomocnik Zarządu w prezentacji „Optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem kolejowym poprzez system SIMPLE.ERP (Case Study)”, określił zalety systemu. SIMPLE.ERP jest zatem zintegrowanym systemem Informatycznym zapewniającym spójną i kompleksową obsługę procesów gospodarczych w całym zakresie działalności. SIMPLE.ERP zawiera funkcjonalność umożliwiającą efektywne zarządzanie, usprawnienie i optymalizację wszystkich procesów zachodzących w firmie czy jednostce.

  Podczas prezentacji Hewlett Packard Enterprise, Jarosław Maślanka – Dyrektor Sprzedaży Usług Konsultingowych, Mirosław Polski – Konsultant, określili znaczenie IoT na kolei, czyli koncepcji  według, której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

  Jerzy Kacprzak – Naczelnik  z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA scharakteryzował GSM-R, a 150MHz dziś i jutro. Szczególną uwagę zwrócił na podstawowe założenia współpracy systemów radiołączności przy wdrażaniu GSM-R (m.in. w okresie przejściowym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą eksploatowane dwa systemy radiołączności: GSM-R oraz 150MHz; wzdłuż jednej linii kolejowej (lub jej części) będzie eksploatowany i obowiązujący wyłącznie jeden system radiołączności: GSM-R lub 150MHz.; początek i koniec obowiązywania systemu radiołączności oznaczone będą zgodnie z Instrukcją Ie-1; systemy radiołączności nie będą ze sobą funkcyjnie powiązane: pracuje jeden albo drugi system).

  TELESTE Company, Srebrnego Partnera,  Piotr Jurczyński – Dyrektor, Engineering and Solutions, który zaprezentował największe wdrożenia z zakresu bezpieczeństwa cctv na kolei w Europie oraz integracje z systemami policyjnymi, miejskimi i kierowania ruchem.

  Piotr Pryciński –Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, przedstawił ofertę NCBR w zakresie finansowania prac B+R w obszarze transportu kolejowego”. W tym wypadku słuchacze zwrócili uwagę na wskaźniki. NCBR przeznaczyło na transport do tej pory 3 022 142 754,00 z czego wartość dofinansowania wyniosła 2 166 676 504,00 a wkład własny 855 466 249,00.

  DIMENSION DATA Poland Sp. z o.o., była kolejnym Srebrnym Partnerem konferencji.   Grzegorz Ficowicz – Business Solutions Architect, pokrótce omówił wybrane rozwiązania z obszaru przetwarzania i analizy mowy oraz przedstawił zalety Nuance Vocalizer – najnowsza generacja technologii TTS (uniezależnienie od nagrań – dynamiczne generowanie komunikatów,  centralizacja zarządzania – pełna kontrola nad komunikacją do pasażerów oraz możliwość dostosowania głosów do potrzeb odbiorców (różne języki, barwy głosu, kopia znanego i lubianego głosu, itp.)

  Jednym z Brązowych Partnerów konferencji była firma ARCUS SA. Jej przedstawiciel, Sławomir Rudkowski – konsultant ds. rozwiązań MDS&IT, zdefiniował bezpieczny obieg dokumentów w systemie Arcus Security przy okazji definiując oczekiwania użytkownika (ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, poprawę jakości generowanych dokumentów ( np. dokumenty handlowe, oferty, ulotki, foldery), odciążenie własnych zasobów w procesie administrowania systemem produkcji dokumentów oraz zmniejszenie liczby urządzeń, ograniczenie zużycia energii elektrycznej).

  Drony w służbie kolei były natomiast przedmiotem prezentacji Grzegorza Postka, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa w PKP CARGO SA. W prezentacji nakreślił on między innymi takie zagadnienia jak Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w PKP CARGO SA oraz szkolenie operatora (UAVO Unmanned Aerial Vehicle Operator), uprawnienia i regulacje prawne.

  Innowacyjne rozwiązania DATA CENTER dla kolei, w tym szafa jako punkt centralny serwerowni, kwestie chłodzenia czy przykłady zabudowy były tematem rozważań Bogdan Marczak, Product Manager Data Center Rittal Sp. z o.o. (Brązowego Partnera Konferencji). Radosław Rumianowski – Kierownik ds. projektu z C&C Partners Sp. z o.o. , streścił historię oraz najważniejsze wdrożenia firmy.

  Złotym Partnerem Konferencji była firma SIEMENS Sp. z o.o. Piotr Jaskólski, Sales Specialist RUGGEDCOM scharakteryzował rozwiązania komunikacyjne na kolei w oparciu o urządzenia RUGGEDCOM i SCALANCE skupiając się na standardach kolejowych, niezawodności, elastyczności Wysokiej dostępności oraz interoperacyjności systemów. Przedmiotem zainteresowania Roberta Adamskiego, Account Executive z firmy Intel, była natomiast kwestia transformacji technologii do cyfrowej kolei.

  Ostatnią prezentacją pierwszego dnia było wystąpienie Marcina Krogulca, zastępcy Dyrektora w Biurze Infrastruktury Pasażerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Streścił on centralny system dynamicznej informacji pasażerskiej PKP PLK SA omawiając przy tym cele stawiane przed CSDIP a więc:

  • zapewnienie jednolitego, wysokiego standardu prezentacji informacji dla podróżnych na dworcach, stacjach i przystankach osobowych;
  • podniesienie standardu obsługi pasażerów z ograniczeniem słuchu i obcokrajowców;
  • zapewnienie stałego, zdalnego zarządzania i nadzoru nad wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami;
  • uruchomienie narządzi pozwalających na zapis, przechowywanie oraz udostępnianie danych
  • o zdarzeniach (na potrzeby utrzymania, w celach dowodowych itp.);
  • stworzenie narzędzi wspomagających procesy przeciwdziałania przestępstwom, a także reagowania na różnorodne akty terrorystyczne, takie jak zamachy bombowe, akty sabotażu itp. i podejmowania niezwłocznych działań w przypadku sytuacji zagrożenia;
  • zapewnienie komunikacji głosowej pomiędzy pasażerami a służbami odpowiedzialnymi za ład, porządek i niesienie pomocy;
  • ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją.

  W drugim dniu uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z rozwiązaniami zastosowanymi na Litwie i Japonii. Koleje Litewskie SA reprezentował Darius Pranka, Dyrektor Technologii Informatycznych – Dyrekcja Transportu Towarowego, który opowiedział o wdrożeniach technologii elektronicznego listu przewozowego dla klientów JSC Koleje Litewskie. Natomiast z ramienia East Japan Rail Company  – pan Masumi Nakamura – Principal Chief Researcher, streścił zagadnienie tworzenia nowych rozwiązań dla ICT na kolei. Andreas Russwurm, Sales Manager Transportation Piotr Makowski, Kierownik ds. sprzedaży, Automatyka Kolejowa z Siemens Convergence Creators GmbH  zaprezentowali rozwiązania telekomunikacyjne dla przemysłu kolejowego.

  Resort Infrastruktury i Budownictwa reprezentował Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa zaprezentował projekty komunikacyjno-informatyczne ujęte w Krajowym Programie Kolejowym bowiem w ramach perspektywy 2014-2020 obok typowych projektów obejmujących modernizację linii kolejowych przewidziano także zadania z zakresu sterowania i zarządzania ruchem kolejowym oraz informatyzacji systemu informacji pasażerskiej. Buczyński przedstawił zatem projekty dotyczące systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), jak i systemów sterowania ruchem (ETCS/GSM-R).

  Dwoje prowadzących miała wspólna prezentacji Robert Bosch Sp. z o.o. i Neurosoft Sp. z o.o. Adam Zajkowski, SBV Manager oraz Magdalena Bardzińska, Project Manager zdefiniowali Rozwiązania Bosch Security Systems oraz wsparcie Neurosoft dla Inteligentnych Systemów Transportowych oraz  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  Kolejnym prelegentem był Karol Gruszka, Ekspert Biura Automatyki i Telekomunikacji z PKP Polskie Linie Kolejowe SA, który omówił ERTMS/ETCS Poziom 1 Limited Supervision czyli interoperacyjne rozwiązanie techniczne na linie o małym natężeniu ruchu kolejowego. Gruszka przedstawił między innymi założenia projektu PKP PLK SA w tym:

  • Możliwość spełnienia wymagań interoperacyjności zgodnie z Decyzją Komisji 2012/88/UE (TSI CCS)
  • Niski koszt wdrożenia interoperacyjnego rozwiązania,
  • koszty inwestycji (formuła projektuj i buduj) mniejsze/równe 50% kosztów systemu ETCS L1,
  • Minimalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania,
  • Funkcjonalność systemu rozszerzona w porównaniu z shp,
  • Zgodność z Baseline3,
  • Uproszczona i uniwersalna architektura,
  • Minimalizacja czynności eksploatacyjnych i utrzymaniowych.

  Kolejne rozwiązania dla obszaru kolejowego zaprezentowała Anna Mazur, Key Account Manager z Panasonic Marketing Europe GmbH, która streściła kluczowe elementy Panasonic Toughbook&Toughpad. Agata Bogucka , z-ca Kierownika Działu Technicznego  Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Warszawa skupiła się natomiast na celach wprowadzenia nowego systemu  informatycznego wspomagającego zarządzanie utrzymaniem taboru a więc usprawnieniu i optymalizacji procesów utrzymaniowych wewnątrz firmy. W tym przypadku kluczowe dla przedsięwzięcia było:

  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji czynności wykonywanych przy pojazdach kolejowych,
  • planowanie przebiegów utrzymaniowych,
  • utworzenie bazy danych o stosowanych w procesie utrzymania materiałach i częściach,
  • wymiana danych o utrzymaniu i usterkach w systemie on-line.

  Brązowy partner firma  INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. przygotowała przykłady europejskich wdrożeń systemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą  dla systemu Hexagon. Bartosz Szczekutek , Dyrektor Sprzedaży tej firmy pokazał zatem wdrożenia między innymi dla londyńskiego metra czy niemieckich kolei Deutsche Bahn.

  Rodzime rozwiązania na przykładzie linii kolejowej 250 pokazały PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. Maciej Lignowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa przekazał, że zadanie inwestycyjne przewiduje doposażenie wszystkich stacji i przystanków linii kolejowej nr 250 w instalacje oraz urządzenia najważniejszych systemów związanych z działaniem informacji pasażerskiej i bezpieczeństwa dla obiektów zarządzanych przez SKM, które zostaną zintegrowane i zsynchronizowane w nowym, specjalnie dedykowanemu temu Centrum Monitoringu. Tym samym przewiduje się rozbudowę systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemem Kontroli Dostępu; zintegrowanego  system informacji pasażerskiej; systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) oraz sterowania oświetleniem peronów (SO); systemu diagnostyki urządzeń (SNMP); systemu sygnalizacji pożaru oraz stałych urządzeń gaśniczych oraz monitoringu wizyjnego CCTV.

  LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. (Brązowy Partner) reprezentował Arkadiusz Stecko, Dyrektor Działu Technicznego, który zademonstrował pomiary sygnału GSM/LTE operatorów telefonii komórkowej w odniesieniu do stacji BTS na trasach kolejowych.  Po nim głos zabrał Paweł Kirchner,  Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., zademonstrował w jaki sposób ogólnie rozumiana teleinformatyka może być pomocna dla pasażera i przewoźnika.

  Druga prezentacja firmy  C&C Partners Sp. z o.o. skupiła się na dwóch zagadnieniach . Mateusz Sadowski, Kierownik ds. projektu scharakteryzował bezpieczeństwo podróżnych w oparciu o niezawodną komunikację SOS/INFO oraz przedstawił holding TKH Group.

  Panel czwarty otworzył Anatol Kupryciuk, Dyrektor Biura Kierowania Przewozami  PKP CARGO SA, który zwrócił uwagę na symulatory pojazdów kolejowych do szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów. Kupryciuk zaznaczył, że celem zastosowania symulatora jest ogólna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz redukcja skutków zaistniałych zdarzeń w ruchu kolejowym, jak również poprawa parametrów ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem systemu kolejowego.

  Mirosław Pawelec, Account Manager Bentley Systems Polska Sp. z o.o. nakreślił  znaczenie modeli 3D w infrastrukturze liniowej koncentrując się na planowaniu, projektowaniu, projektowaniu infrastruktury oraz na eksploatacji i obsłudze a także zarządzaniu zagregowanymi  danymi.

  W imieniu Kolei Dolnośląskich SA, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań sprzedażowych i obsługi klienta u tego przewoźnika zaprezentował Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu. Po nim tematykę zintegrowanej i dynamicznej informacja pasażera  zademonstrował  Łukasz Jankowski- Dyrektor Sprzedaży w NOVAMEDIA innovision Sp. z o.o. Zarządzanie siecią VPN w modelu opartym o PaloAlto Networks w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. – PolRegio uściślił Wojciech Małecki, Naczelnik z Biura Informatyki. Optymalizacja kosztów budowy i utrzymania sieci telekomunikacyjnych na pojazdach szynowych była natomiast przedmiotem rozważań Łukasza Kruszyńskiego, Szefa Rozwoju Projektów i Usług firmy TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.

  Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu,  Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. omówił integrację informacji z obsługą sprzedaży przy czym skupił się także na oczekiwaniach pasażerów dotyczących informacji aktualnych, łatwo dostępnych, wizualnych, zintegrowanych (szukam, znajduję, kupuję) i zawsze dostępnych.

  Problemy przy projektowaniu sieci monitoringu wizyjnego, utrzymanie odpowiedniej jakości obrazu w trudnych warunkach środowiskowych, małe opóźnienia w przypadku ograniczonej przepustowości, precyzyjne kalkulacje czy redundancja to niektóre zagadnienia podniesione przez Michał Łęcki, Key Account Manager z ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.

  W przypadku Kolei Mazowieckich  – KM Sp. z o.o., Tomasz Jędrysa ,Kierownik Wydziału Teleinformatyki, omawiając  systemy IT w Kolejach Mazowieckich zwrócił uwagę na zagadnienie ich integracji z systemem utrzymania taboru, wnioskami zakupowymi, elektronicznym obiegiem dokument&

  Fotorelacja 2021


  Fotorelacja 2020


     

   

   

  Fotorelacja 2019


  Fotorelacja 2017


  IMG_00471277 IMG_00481278 IMG_00501279 IMG_00541280 IMG_00591281 IMG_00611282 IMG_00661283 IMG_00821284 IMG_00871285 IMG_00941286 IMG_01121287 IMG_01221288 IMG_01371289 IMG_01501290 IMG_01561291 IMG_01911292 IMG_01931293 IMG_01991294 IMG_02041295 IMG_02051296 IMG_02101297 IMG_02121298 IMG_02991299 IMG_03021300 IMG_03041301 IMG_03171302 IMG_74551303 IMG_74721304 IMG_74761305 IMG_74781306 IMG_74831307 IMG_74881308 IMG_74901309 IMG_75481310 IMG_75541311 IMG_75581312 IMG_75711313 IMG_75831314 IMG_76001315 IMG_76081316 IMG_76111317 IMG_76121318 IMG_76291319 IMG_75391321 IMG_75351322 IMG_75231323 IMG_75151324 IMG_75121325 IMG_75101326 IMG_75031327 IMG_74991328 IMG_74701329 IMG_01811330 IMG_01771331 IMG_01751332 IMG_01731333 IMG_01581334 IMG_01481335 IMG_01451336 IMG_01291337 IMG_01261338

  FOTORELACJA 2016

  DSC02130 DSC02131 DSC02132 DSC02134 DSC02145 DSC02152 DSC02158 DSC02159 DSC02162 DSC02176 DSC02176 DSC02187 DSC02195 DSC02205 DSC02223 DSC02230 DSC02241 DSC02253 DSC02258 DSC02261 DSC02286 DSC02294 DSC02302 DSC02309 DSC02311 DSC02313 DSC02318 DSC02319 DSC02323 DSC02327 DSC02341 DSC02346 DSC02362 DSC02368 DSC02371 DSC02376 DSC02377 DSC02383 DSC02384 DSC02385 DSC02386 DSC02387 DSC02390 DSC02391 DSC02396 DSC02404 DSC02414 DSC02419 DSC02423 DSC02424 DSC02429 DSC02435 DSC02437 DSC02437 DSC02442 DSC02087 DSC02088 DSC02091 DSC02092 DSC02094 DSC02103 DSC02099 DSC02100 DSC02108 DSC02109 DSC02110 DSC02116 DSC02117 DSC02118 DSC02121 DSC02123 DSC02124 DSC02125 DSC02127 DSC02128

  FOTORELACJA 2015


   

  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Koleiul. Jana Karola Chodkiewicza 17, 85-065 Bydgoszcz e-mail: sekretariat@izbakolei.pl
  telefon: +48 52 324 93 80
  faks: +48 52 331 25 30

  NIP 967 10 47 950
  Regon 092 454 672
  KRS 00000 25768 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego
  Konto ING Bank Śląski Oddział Bydgoszcz 41 1050 1139 1000 0022 9700 3499

  Nasz zespół
  Adam MusiałDyrektor Generalnytel.: 52 324 93 80a.musial@izbakolei.pl
  Dorota MarkiewiczDyrektortel.: 52 324 93 80d.markiewicz@izbakolei.pl
  Aleksandra JasińskaManagertel.: 508 501 037a.jasinska@izbakolei.pl
  Zbigniew WiśniewskiManagertel.: 508 500 995z.wisniewski@izbakolei.pl
  Radosław KarwickiZ-ca Redaktora Naczelnego, Pełnomocnik ds. RODOtel.: 508 501 069r.karwicki@izbakolei.pl
  Edyta StudzińskaSpecjalista ds. Marketingutel.: 500 474 832e.studzinska@izbakolei.pl
  Anna ModrzejewskaSpecjalista ds. projektutel.: 501 797 551a.modrzejewska@izbakolei.pl
  Monika WiączkowskaDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 535 199 079m.wiaczkowska@izbakolei.pl
  Piotr MałachowskiDoradca ds. Kluczowych Klientówtel.: 534 577 822p.malachowski@izbakolei.pl
  Tomasz MokosDziennikarztel.: 577 337 624t.mokos@izbakolei.pl
  Michał CiechowskiDziennikarztel.: 795 022 754m.ciechowski@izbakolei.pl
  Anna TomaszewskaKsięgowośćtel.: 508 501 092ksiegowosc@izbakolei.pl
  Violetta ZiembaGrafik komputerowytel.: 577 317 911v.ziemba@izbakolei.pl
  Jak do nas dojechać
  POD PATRONATEMPARTNER ZŁOTY KONFERENCJIPARTNER SREBRNY KONFERENCJIPARTNER BRĄZOWY KONFERENCJIWYSTAWCY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ