MenuMenu
pl | en

  Postanowienia ogólne

  ART. 1


  Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innych państw Unii Europejskiej, bądź też państw stowarzyszonych.

  Izba może używać swojej nazwy w językach obcych, które zostaną określone w załączniku do Statutu.

   

  ART. 2  


  Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195), oraz postanowień niniejszego Statutu.

   

  ART. 3  


  Siedzibą Izby jest miasto Bydgoszcz, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Izba może prowadzić działalność poza granicami kraju.

   

  ART. 4


  Izba używa pieczęci z napisem: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług Na Rzecz Kolei.


  powrót

   Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
   2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
   3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
   4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
    a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
    b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
   8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
   9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

   AKCEPTUJĘ