MenuMenu
pl | en

  Planowane Przedsięwzięcia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei na rok 2022

   

  STYCZEŃ

  KATALOG FIRM – Edycja 2022-2023

  Strona Katalogu Firm: www.kolejowefirmy.pl

  Osoba do kontaktu: Edyta Studzińska
  e.studzinska@izbakolei.pl

  I Konferencja "Nowa Strategia Inwestycyjna 2021-2030" PKP Intercity S.A.  

  Data: 26-28 stycznia 2022 r.

  Miejsce: Nosalowy Dwór Centrum Konferencyjne, Zakopane

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska

   

  LUTY

  Kolejowe Igrzyska dla firm członkowskich i przyjaciół Izby Kolei
  Termin: 10-11 lutego 2022 r.
  Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe CS Natura Tour

  Osoba do kontaktu: Piotr Małachowski
  p.malachowski@izbakolei.pl

  I Bal Kolejarza
  Miejsce: Michałowice, Hotel Venecia Palace

  Osoba do kontaktu: Michał Ciechowski
  m.ciechowski@izbakolei.pl

  I Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 12 lutego

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  I wydanie "Raportu Tramwajowego" Termin przyjmowania zleceń - do 16 lutego

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

   

  MARZEC

  XIX Konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”
  Miejsce: CRYSTAL MOUNTAIN, Wisła
  Termin: 16-18 marca 2022 r.

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

  Misja Gospodarcza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
  Miejsce: Abu Zabi, Dubaj – EXPO 2021
  Termin: 25-29 marca 2022 r.

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

  Osoba do kontaktu: Michał Ciechowski
  m.ciechowski@izbakolei.pl

  Targi Kolejowe - RAILWAYTECH
  Miejsce: Indonezja

   

  KWIECIEŃ

  II Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 7 kwietnia

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki
  r.karwicki@izbakolei.pl

  X Konferencja „Techniczno-Naprawcza” PKP INTERCITY S.A.

  Data: 27-29 kwietnia 2022 r.

  Miejsce: Cukrownia Żnin, Żnin

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

  MAJ

  II Wydanie „Raportu Tramwajowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 16 kwietnia

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

  XIII Konferencja "Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej"
  Miejsce: Warszawa, siedziba PKP PLK S.A.

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

  XI Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Branży Kolejowej o Puchar Przechodni Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Miejsce: Stadion "ZAWISZA" Bydgoszcz

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

  CZERWIEC

  III Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 4 czerwca

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  IX Konferencja "Koleje Regionalne i Aglomeracyjne - Doświadczenia i Perspektywy"

  Miejsce: Poznań

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl

  II Konferencja "Kolej Wodorowa"

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

  Spotkanie integracyjne firm członkowskich
  Miejsce: Chałupy

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

  LIPIEC

  Szkolenie na promie dla firm członkowskich
  Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei i sympatyków

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

   

  Wrzesień

  IV Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 2 września

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  XIX Konferencja „Modernizacja Taboru Szynowego - zakup i utrzymanie”

  Osoba do kontaktu: Aleksandra Jasińska
  a.jasinska@izbakolei.pl

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB
  Termin: 13-15 września 2022r.
  Miejsce: Bielsko-Biała

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

  III Wydanie „Raportu Tramwajowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 14 września

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

  Stoisko Izby na Międzynarodowych Targach INNO-TRANS
  Termin: 20-23 września 2022r.
  Miejsce: Berlin

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

   

  Październik

  XI Konferencja "Techniczno - Naprawcza" PKP Intercity S.A.

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

   

  Listopad

  V Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 3 listopada

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  XI Konferencja „Energetyka na Kolei”

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl
   

  Stoisko Izby na Targach Energetycznych Energetics
  Termin: 15-17 listopada 2022 r.
  Miejsce: Lublin

  Osoba do kontaktu: Anna Modrzejewska
  a.modrzejewska@izbakolei.pl

   

  Grudzień

  VI Wydanie „Raportu Kolejowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 3 grudnia

  Osoba do kontaktu: Radosław Karwicki 
  r.karwicki@izbakolei.pl

  IV Wydanie „Raportu Tramwajowego”
  Termin przyjmowania zleceń: do 7 grudnia

  Osoba do kontaktu: Tomasz Mokos
  t.mokos@izbakolei.pl

  IV Konferencja „Bezpieczeństwo na Kolei”

  Osoba do kontaktu: Zbigniew Wiśniewski
  z.wisniewski@izbakolei.pl

  Spotkanie firm członkowskich
  Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

  Osoba do kontaktu: Agnieszka Jedwabińska
  sekretariat@izbakolei.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ