MenuMenu
pl | en

Reklama i promocja

W każdej edycji Katalogu Firm Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei mają Państwo możliwość zamieszczenia prezentacji firmy w formie reklamy.

Wymagania techniczne:

Format plików:

• PDF, TIFF, JPEG.

Wymagania techniczne:

• Materiał powinien posiadać spady po 5 mm z każdej strony (nie dotyczy modółów wewnątrz strony).

• Fonty powinny zostać zamienione na krzywe lub wszystkie użyte fonty powinny być zawarte w pliku PDF.

• Wszystkie elementy rastrowe i wektorowe powinny być w przestrzeni barwnej CMYK.

• Wszystkie elementy i efekty rastrowe powinny być w rozdzielczości minimum 300 dpi/cal.

• Istotne elementy reklamy (teksty, loga) powinny być oddalone do wewnątrz strony o minimum 5 mm od linii cięcia,

a w przypadku oprawy klejonej - 10 mm od strony grzbietu (nie dotyczy modułów wewnątrz strony).

• W celu uzyskania „głębokiej czerni” przy większych elementach (aple) sugerujemy podbicie koloru czarnego C=60%,

M=60%, Y=60%, K=100%).

• Minimalna wielkość tekstu w kontrze to 6 pkt.

• Strony rozkładówki powinny być przygotowane jako dwa osobne pliki (margines od strony grzbietu 5 mm).

Wymiary:

Cała strona

210 x 297

Format brutto

220 mm x 307 mm

Margines wewnętrzny

195 mm x 287 mm

Format netto

210 mm x 297 mm

Baner na okładce

210 x 38

Format brutto

220 mm x 48 mm

Margines wewnętrzny

200 mm x 28 mm

Format netto

210 mm x 38 mm

1/2 strony

183 x 123

Margines wewnętrzny

173 mm x 113 mm

Format netto

183 mm x 123 mm

1/4 strony - poziom

210 x 74

Format brutto

220 mm x 84 mm

Margines wewnętrzny

200 mm x 64 mm

Format netto

210 mm x 74 mm

1/3 strony - pion

89 x 297

Format brutto

99 mm x 307 mm

Margines wewnętrzny

79 mm x 287 mm

Format netto

89 mm x 297 mm

Junior Page

142 x 215

Format brutto

152 mm x 225 mm

Margines wewnętrzny

132 mm x 205 mm

Format netto

142 mm x 215 mm

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ