Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

PWS Konstanta SA

ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała
T: +48 33 815 70 53
E: pws@pwskonstanta.pl

www.pwskonstanta.pl

Ćwierć wieku to czas, który weryfikuje, pozwala spojrzeć wstecz na to czy zachowaliśmy swoją twarz, czy zrealizowaliśmy nasze przyrzeczenia.

Wybierając nazwę dla naszej spółki sięgnęliśmy do łacińskiego słowa, które najlepiej oddawałoby nasze zamierzenia, zawierało w sobie wszystko co stanowi dla nas wartość. Trwały element w zmieniającej się rzeczywistości. Mam nadzieję ,że udało nam się przez dwadzieścia pięć lat dowieść wierności naszym wartościom.

Pracując na dynamicznie zmieniającym się rynku w warunkach nie zawsze uczciwej konkurencji realizowaliśmy nasze plany. Zawsze stawialiśmy transparentność i dobro klienta na pierwszym miejscu, dobro nie w krótkim ujęciu czasowym ale w długiej perspektywie czasu.

Staraliśmy się o zachowanie pełnego profesjonalizmu, nie pożądaliśmy za trendami przynoszącymi w krótkim czasie wysokie zyski, ale obciążonymi dużym ryzykiem reputacyjnym. Nie tworzyliśmy agencji, nie wprowadzaliśmy do oferty marketingowych chwytów nastawionych na pozyskanie klienta, a nie przynoszących dla niego korzyści. Dobrostan klienta i naszych partnerów zawsze był dla nas ważniejszy od tabelki Excela wykazującej wątpliwe dane ekonomiczne.

Uważam, że ubezpieczenia powinny być jedną z najbardziej konserwatywnych dziedzin naszego życia.

To nie usługa finansowa mamiąca spodziewanym zyskiem, to usługa nastawiona na zabezpieczenie dorobku naszych klientów. Nie obiecujemy zysków tylko złagodzenie dolegliwości zdarzeń odbierających dorobek. Zawirowania dzisiejszego świata pozorna ekonomia, nastawienie na spekulację i rentierstwo opisywane przez wybitnych ekonomistów to nie nasza droga.

Mam nadzieję, że klienci, stanowiący naszą największa wartość, z którymi jesteśmy związani przez długie lata, a z częścią od początku istnienia firmy mogą potwierdzić ,że udało nam się osiągnąć nasze cele.

Powolny, stabilny wzrost na miarę możliwości, ograniczanie naturalnej ludzkiej chciwości, zachowanie uczciwości zarówno w kontaktach z dostawcami, jak i odbiorcami usług ubezpieczeniowych, pozwoliły na harmonijny rozwój firmy przez cały okres jej istnienia.

Nasi partnerzy, bo tak traktujemy swoich brokerów, to merytoryczny i stabilny zespół podzielający nasze wartości – uczciwość i rzetelność.

Rozwój firmy pozwolił nam również na podjęcie inicjatyw w sferze społecznej, gdzie aktywnie zaangażowaliśmy się, na miarę naszych możliwości, w działania społeczne i kulturalne.

Między innymi kontynuujemy wieloletnią współpracę z Collegium Civitas, uczestniczymy w organizacji festiwalu Bielska Zadymka Jazzowa, współpracujemy w wydaniu książek takich autorów jak Adam Zagajewski i Maja Komorowska, pomagamy młodym artystom sztuk plastycznych i muzyki, nie tracąc kontaktu z naszym wieloletnim partnerem artystą Jerzym Dmitrukiem.

Mam nadzieję ,że następne dwadzieścia pięć lat upłynie na kontynuacji tego co najlepsze. To moment w którym muszę podziękować wszystkim naszym pracownikom, partnerom biznesowym i klientom. Istniejemy dzięki Wam i dzięki zrozumieniu i akceptacji naszych biznesowych wyborów.

REKLAMA
ROZWIŃ