MenuMenu
pl | en
Zobacz aktualne wydanie
Raport Tramwajowy 3/2021Raport Tramwajowy
Wydanie: 3/2021

Informacje ogólne

Raport Tramwajowy to po Raporcie Kolejowym drugie branżowe wydawnictwo Polskiej Izby Kolei.

W całości poświęcone jest miejskim przewozom szynowym. Na jego łamach poruszana jest tematyka inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i tabor tramwajowy, publikowane artykuły i wyniki badań ekspertów w tej branży oraz wywiady z osobami, które posiadają autorytet w swoim środowisku.

Celem wydawnictwa jest dostarczanie aktualnych tematów, stworzenie przestrzeni do wymiany opinii i bycie źródłem rzetelnej informacji. Po przerwie Polska Izba Kolei wznawia to wydawnictwo, które ma szanse stać się znaczącą publikacją dotyczącą zagadnień miejskiego transportu szynowego na rynku.

Raport Tramwajowy to kwartalnik – czerty emisje w roku pozwalają na długą żywotność poszczególnych wydań i dotarcie do szerokiej grupy odbiorców.

Dystrybuowany jest podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę (konferencje, seminaria) oraz tych, w których Izba bierze udział (targi, wystawy).

 

Oferta na rok 2021

Oferta na rok 2021

„Raport Tramwajowy” cały czas rozwija sieć dystrybucji. Staramy się docierać do większej liczby osób związanych z branżą tramwajową, tak aby nasze czasopismo zyskało na rozpoznawalności. Jesteśmy również na:

 • Konferencjach
 • Targach
 • Szkoleniach i warsztatach

Raport Tramwajowy kolportowany jest także wśród:

 • operatorów przewozów tramwajowych,
 • właścicieli i zarządców infrastruktury,
 • pracowników zajezdni tramwajowych w całej Polsce,
 • producentów pojazdów szynowych i podzespołów,
 • firm i przedsiębiorstw zrzeszonych w Polskiej Izbie Kolei.

 

Czytelnikiem „Raportu  Tramwajowego” jest kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla. Docieramy do wszystkich operatorów w kraju, organizatorów przewozów, producentów taboru, producentów podzespołów i części, osób związanych z organizacją i realizacją połączeń tramwajowych, firm zajmujących się usługami na rzecz szynowego transportu miejskiego.

Wydawnictwo trafia także do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych, jak również osób zawodowo związanych z branżą.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTY NA ROK 2021 ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAŁĄCZONYM PLIKU!

 

W roku 2021 ukażą się 4 wydania: 1 /Styczeń 2021, 2 /Kwiecień 2021, 3 / Lipiec 2021, 4 / Październik 2021

Najbliższe wydanie ukaże się w lipcu:  3/2021 wydanie „Raportu Tramwajowego”_lipiec_2021

TERMIN przyjmowania zleceń oraz materiałów reklamowych: 10.07.2021

Jeśli są Państwo zainteresowani reklamą/ wywiadem lub artykułem sponsorowanym proszę o kontakt w celu omówienia szczegółów.

 

„Raport Tramwajowy” to kwartalnik o zasięgu ogólnokrajowym w całości poświęcony miejskim przewozom szynowym. Wydawany jest w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Jest to jedyne wydawnictwo w kraju poruszające zagadnienia inwestycji infrastrukturalnych, taborowych oraz innowacyjnych rozwiązań w sektorze tramwajowym. Na łamach wydawnictwa znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz wyniki badań ekspertów tej branży. Wydawnictwo za swój cel przyjęło informowanie o nowościach i nowych standardach, relacjonowanie zmian prawnych, stworzenie przestrzeni dla wymiany opinii.

Pragniemy zaoferować Państwu możliwość wykupienia powierzchni promującej Państwa firmę w Raporcie Tramwajowym.

Gwarantujemy dotarcie do potencjalnych klientów i osób decyzyjnych.

Skorzystaj z NASZEJ oferty!

Do każdej reklamy – DIRECT MAIL PROMOTION

Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Tramwajowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób (20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

 

Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

Edyta Studzińska

Edyta Studzińska
Kom. 500 474 832
e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ