MenuMenu
pl | en
Zobacz aktualne wydanie
Raport Tramwajowy 3/2020Raport Tramwajowy
Wydanie: 3/2020

Informacje ogólne

Raport Tramwajowy to po Raporcie Kolejowym drugie branżowe wydawnictwo Polskiej Izby Kolei.

W całości poświęcone jest miejskim przewozom szynowym. Na jego łamach poruszana jest tematyka inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i tabor tramwajowy, publikowane artykuły i wyniki badań ekspertów w tej branży oraz wywiady z osobami, które posiadają autorytet w swoim środowisku.

Celem wydawnictwa jest dostarczanie aktualnych tematów, stworzenie przestrzeni do wymiany opinii i bycie źródłem rzetelnej informacji. Po przerwie Polska Izba Kolei wznawia to wydawnictwo, które ma szanse stać się znaczącą publikacją dotyczącą zagadnień miejskiego transportu szynowego na rynku.

Raport Tramwajowy to kwartalnik – czerty emisje w roku pozwalają na długą żywotność poszczególnych wydań i dotarcie do szerokiej grupy odbiorców.

 

Raport Tramwajowy trafia do:

 • operatorów przewozów tramwajowych,
 • właścicieli i zarządców infrastruktury tramwajowej,
 • producentów pojazdów szynowych i podzespołów,
 • firm i przedsiębiorstw zrzeszonych w Polskiej Izbie Kolei.

Dystrybuowany jest podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę (konferencje, seminaria) oraz tych, w których Izba bierze udział (targi, wystawy).

 

Wszystkie zainteresowane firmy prosimy o kontakt z:

Edyta Studzińska

Edyta Studzińska
Kom. 500 474 832
e-mail: e.studzinska@izbakolei.pl

Lidia Wysocka

Lidia Wysocka
Kom. 570 406 410
e-mail: l.wysocka@izbakolei.pl

Radosław Karwicki

Radosław Karwicki
Kom. 508 501 069
e-mail: r.karwicki@izbakolei.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ