Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Bez kategorii

W dniach 8-9 grudnia 2022 roku w Gdyni z inicjatywy Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei odbyła się ogólnopolska IV Konferencja pt. „Bezpieczeństwo na Kolei”. W wydarzeniu udział wziął przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności. Szczegóły: https://kgsok.pl/straz-ochrony-kolei-uczestnikiem-ogolnopolskiej-konferencji-poswieconej-bezpieczenstwu-na-kolei/

Celem powstania Komisji jest usystematyzowanie procesów i możliwie kompleksowe rozpowszechnienie nowych zastosowań związanych z pojazdami szynowymi. W kręgu naszych szczególnych zainteresowań znajdują się szeroko rozumiane systemy zabezpieczeń pojazdów i komponentów – ochrony w postaci powłok zewnętrznych i systemów przeciwpożarowych.     Komisja zrzesza w sobie przedstawicieli uczelni wyższych, firm produkcyjnych, projektowych i handlowych. Jej członkowie to specjaliści od lat związani z koleją, mający doświadczenie z różnych specjalności, których połączyła wspólna idea. Komisję zawiązano dnia 5. marca 2024 roku i od powstania samego pomysłu do

REKLAMA
ROZWIŃ