Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Jak przystąpić do Izby

Dołącz

Polska Izba Kolei jest samorządem – instytucją non-profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym.

Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów naszych członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce. Prowadzimy również usługi w zakresie consultingu, doradztwa, badania rynku, poszukiwania i pozyskiwania partnerów handlowych, a także promocji w kraju i zagranicą. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przez 18 lat działalności stała się rozpoznawalną marką i silnym graczem na rynku transportu szynowego.

 

Warunki przystąpienia do Polskiej Izby Kolei:
 1. Wypełnienie Deklaracji i Ankiety Członkowskiej ( zamieszczone w załączniku) i przesłanie tych dokumentów na nasz adres.
 2. Wpłacenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 1000 zł.
 3. Opłacenie składki rocznej (obroty roczne firmy za rok poprzedni x 0,015% ale nie mniej, niż 1200 zł i nie więcej niż 6000 zł). Płatność – na podstawie noty statutowej

Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, określającej rodzaj działalności i zobowiązanie do przestrzegania Statutu. Posiedzenie Rady Polskiej Izby Kolei odbywa się co trzy miesiące.

Organizacja
wydarzeń

Organizujemy konferencje tematyczne, seminaria, misje gospodarcze, szkolenia, warsztaty oraz prowadzimy działalność wystawienniczą na targach branżowych takich jak:

TRAKO, INNOTRANS, ENERGETAB, ENERGETICS

i innych, które dają ogromne możliwości zaprezentowania się dużej liczbie odbiorców działających nie tylko w branży kolejowej.

Działalność informacyjna
i wydawnicza

„Raport Kolejowy” – dwumiesięcznik Izby jest uznanym w branży wydawnictwem, w którym zamieszczamy wywiady, opinie, a także sprawozdania z konferencji, spotkań oraz relacje z targów.

Katalog Firm to kolejne nasze wydawnictwo. Drukowany jest w ponad 7- tysięcznym nakładzie, kolportowany bezpłatnie do szerokiego grona firm nie tylko związanych z kolejnictwem. Katalog Firm jest wizytówką Izby i jej Członków, jest nośnikiem informacji dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów.

Jesteśmy łącznikiem pomiędzy firmami działającymi w branży kolejowej, instytucjami naukowymi oraz przedstawicielami władz.

Na rzecz interesów firm związanych z Izbą współpracujemy m.in. z Grupą PKP, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Kolejnictwa.
Korzyści

Drodzy Państwo,

członkostwo w Izbie oprócz korzyści wynikających z poniższych pozycji, daje Państwu przede wszystkim prestiż, co podnosi atrakcyjność oraz wiarygodność firmy w oczach potencjalnych kontrahentów.

 • Przynależność do branżowego samorządu gospodarczego
 • Podniesienie prestiżu i wiarygodności
 • Ochrona oraz reprezentowanie interesów Członków Izby wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego
 • Monitoring rynku kolejowego – dostęp do sprawdzonych informacji
 • Korzystanie z preferencyjnych warunków oferowanych Członkom przez partnerów Izby
 • Możliwość udziału we wspólnych, narodowych stoiskach podczas wiodących targów branżowych w Europie
 • Promocja wyrobów i usług we współpracy z WEH Ambasad RP
 • Korzystanie z badań rynku, consultingu i doradztwa dla firm
 • Możliwość wymiany informacji między członkami
 • Możliwość udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Izbę: konferencjach, szkoleniach, wystawach, misjach gospodarczych
 • Możliwość korzystania z wydawnictw Izby, strony internetowej i bazy danych
 • Udział w procesie kojarzenia partnerów
 • Obniżenie kosztów w zakresie marketingu i PR
 • Uczestnictwo w KIGNET – systemie wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
REKLAMA
ROZWIŃ