Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Jak przystąpić do Izby

Dołącz

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem – instytucją non-profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym.

Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów naszych członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce. Prowadzimy również usługi w zakresie consultingu, doradztwa, badania rynku, poszukiwania i pozyskiwania partnerów handlowych, a także promocji w kraju i zagranicą. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przez 18 lat działalności stała się rozpoznawalną marką i silnym graczem na rynku transportu szynowego.

Organizacja
wydarzeń

Organizujemy konferencje tematyczne, seminaria, misje gospodarcze, szkolenia, warsztaty oraz prowadzimy działalność wystawienniczą na targach branżowych takich jak:

TRAKO, INNOTRANS, ENERGETAB, ENERGETICS

i innych, które dają ogromne możliwości zaprezentowania się dużej liczbie odbiorców działających nie tylko w branży kolejowej.

Działalność informacyjna
i wydawnicza

„Raport Kolejowy” – dwumiesięcznik Izby jest uznanym w branży wydawnictwem, w którym zamieszczamy wywiady, opinie, a także sprawozdania z konferencji, spotkań oraz relacje z targów.

Katalog Firm to kolejne nasze wydawnictwo. Drukowany jest w ponad 7- tysięcznym nakładzie, kolportowany bezpłatnie do szerokiego grona firm nie tylko związanych z kolejnictwem. Katalog Firm jest wizytówką Izby i jej Członków, jest nośnikiem informacji dla potencjalnych klientów oraz kontrahentów.

Jesteśmy łącznikiem pomiędzy firmami działającymi w branży kolejowej, instytucjami naukowymi oraz przedstawicielami władz.

Na rzecz interesów firm związanych z Izbą współpracujemy m.in. z Grupą PKP, Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Urzędem Transportu Kolejowego oraz Instytutem Kolejnictwa.
Korzyści

Drodzy Państwo,

członkostwo w Izbie oprócz korzyści wynikających z poniższych pozycji, daje Państwu przede wszystkim prestiż, co podnosi atrakcyjność oraz wiarygodność firmy w oczach potencjalnych kontrahentów.

 • Przynależność do branżowego samorządu gospodarczego
 • Podniesienie prestiżu i wiarygodności
 • Ochrona oraz reprezentowanie interesów Członków Izby wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego
 • Monitoring rynku kolejowego – dostęp do sprawdzonych informacji
 • Korzystanie z preferencyjnych warunków oferowanych Członkom przez partnerów Izby
 • Możliwość udziału we wspólnych, narodowych stoiskach podczas wiodących targów branżowych w Europie
 • Promocja wyrobów i usług we współpracy z WEH Ambasad RP
 • Korzystanie z badań rynku, consultingu i doradztwa dla firm
 • Możliwość wymiany informacji między członkami
 • Możliwość udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Izbę: konferencjach, szkoleniach, wystawach, misjach gospodarczych
 • Możliwość korzystania z wydawnictw Izby, strony internetowej i bazy danych
 • Udział w procesie kojarzenia partnerów
 • Obniżenie kosztów w zakresie marketingu i PR
 • Uczestnictwo w KIGNET – systemie wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
REKLAMA
ROZWIŃ