Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Forum Dyskusyjne i Spotkanie Opłatkowe Firm Członkowskich

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się coroczne Forum Dyskusyjne, dedykowane Firmom Członkowskim Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Tuż po części oficjalnej zaprosiliśmy gości na spotkanie opłatkowe.

Udział w wydarzeniu wziął dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK, który dokonał oficjalnej inauguracji Forum. Wspomniał o stworzonym przez UTK Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz przedstawił ekspertów, którzy odpowiadali na pytania gości. W Forum uczestniczyli:

  • Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju UTK
  • Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Techniki i Wyrobów UTK
  • Piotr Sieczkowski, Dyrektor Departamentu Monitorowania Bezpieczeństwa UTK

Odpowiadali oni zarówno na pytania padające z sali, jak i odczytywane przez moderatora dyskusji – Radosława Karwickiego, Zastępcy Redaktora Naczelnego „Raportu Kolejowego”.

  1. W jaki sposób UTK warunkuje prace Komisji Kolejowych?
  2. W Polsce nadal dużym problemem są wypadki na przejazdach kolejowo- drogowych. W jakich obszarach UTK podejmuje działania?
  3. Czy w świetle obserwowanej od wielu lat rozbieżności interesów pomiędzy służbami energetyki kolejowej oraz  automatyki i telekomunikacji, gdzie dla jednych odgromnik rożkowy jest dobrym, sprawdzonym i trwałym rozwiązaniem tematu, a dla drugich źródłem problemów związanych z częstymi uszkodzeniami drogiej i skomplikowanej elektroniki (odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruchu kolejowego) Urząd Transportu Kolejowego widzi możliwość działań zmierzających do szybkiej poprawy opisanej sytuacji?
  4. Kiedy możliwe jest zastosowanie zamiennika komponentu w pojazdach szynowych (przykład metro; skrzynia na akumulatory- zamiennik zbudowany bez praw do dokumentacji, akumulatory o innych parametrach elektrochemicznych  oraz lokomotywy; zamiennik akumulatory o mniejszej pojemności). Jakie dokumenty powinien w takim wypadku przygotować dostawca, a jakie przewoźnik?
  5. Jaka jest procedura – jeżeli wiemy, że producent, firma remontująca tabor szynowy, używa produktu nie spełniającego wymagań zawartych w liście prezesa UTK?
  6.  W związku z faktem, iż budowa infrastruktury GSM-R powinna zostać zakończona w maju 2023, a wg ostatnich wieści jest co najwyżej na półmetku, czy UTK zamierza zainteresować się bliżej problemami tego wdrożenia, jakże krytycznego dla rozwoju technologicznego, jak i bezpieczeństwa ruchu na kolei ?
  7. KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI INTEROPERACYJNOŚCI „STEROWANIE” zakłada, że po roku 2023 nie ma już możliwości finansowania GSM-R, który również przez UTK był wskazywany jako krok milowy w bezpieczeństwie na kolei, zwiększeniu przepustowości ruchu i itd. Czy zatem wracamy do chorągiewek i latarek od roku 2024 ?

Po zakończeniu Forum Dyskusyjnego przedstawiciele Firm Członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wzięli udział w dorocznym Spotkaniu Opłatkowym.

REKLAMA
ROZWIŃ