Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacje 2022

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się coroczne Forum Dyskusyjne, dedykowane Firmom Członkowskim Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Tuż po części oficjalnej zaprosiliśmy gości na spotkanie opłatkowe. Udział w wydarzeniu wziął dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK, który dokonał oficjalnej inauguracji Forum. Wspomniał o stworzonym przez UTK Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz przedstawił ekspertów, którzy odpowiadali na pytania gości. W Forum uczestniczyli: Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju UTK Jan Siudecki, Dyrektor Departamentu Techniki i

Czy na polskiej kolei jest bezpiecznie? Jakie działania należałoby wdrożyć, aby zmniejszyć liczbę wypadków na torach? O tym debatowali już po raz czwarty uczestnicy konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W roku 2021 na polskich torach doszło do 194 zdarzeń, w wyniku których zginęły 43 osoby, a 16 zostało ciężko rannych. Statystyki nie napawają optymizmem. Od stycznia do końca listopada 2022 r. w 149 wypadkach i kolizjach poszkodowanych zostało 20 osób, zaś

W malowniczej scenerii krzyżackiego zamku w Rynie odbyła się XI Konferencja Techniczno-Naprawcza „PKP INTERCITY” S.A. W wydarzeniu udział wzięło prawie 200 osób, w tym przedstawiciele Zarządu Spółki PKP Intercity i zakładów naprawczych. Spółka PKP Intercity, będąca liderem dalekobieżnych przewozów pasażerskich, konsekwentnie wdraża program „Kolej Dużych Inwestycji”. Jego celem jest zwiększenie dostępności kolei, jakości świadczonych usług oraz mobilności społecznej. PKP Intercity rozszerza swoją strategię rozwoju i inwestycji z perspektywą do 2030 roku. Z 19 do ponad 27 mld zł zwiększają się środki,

Innowacje w energetyce a optymalizacja zużycia energii W Ożarowie Mazowieckim odbyła się Konferencja „Energetyka na kolei” w czasie której uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania będące pochodną obecnych zmian prawnych, zawirowań na rynkach energii oraz zademonstrować innowacje ukierunkowane na zoptymalizowanie rozwiązań w sektorze energetycznym. Okoliczności w jakich odbywała się konferencja, a więc atak Rosji na Ukrainę i będący jego skutkiem kryzys energetyczny wymuszający dążenie do uniezależnienia się od tradycyjnych surowców, spowodowały, że pomysły przedstawione przez firmy w ramach prezentacji nabierały nowego wymiaru.

Rewolucja na polskiej kolei Kolej, transport szynowy, a więc publiczny, jest ważnym narzędziem likwidacji wykluczenia społecznego w Polsce – mówił Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sekretarz Stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zainaugurował XIII konferencję „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”, która odbyła się w dniach 27-28 października w Warszawie. Inwestycje w polską kolej widać gołym okiem. O tym świadczą chociażby środki przeznaczone na realizację programów rządowych: Krajowy Program Kolejowy (67 mld. zł), Wieloletni Program Utrzymaniowy (23 mld. zł), Program

Przedstawiciele Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei po raz kolejny wzięli udział w targach techniki kolejowej InnoTrans, odbywających się w Berlinie. Około 140 tys. osób ze 131 krajów odwiedziło tegoroczne targi techniki kolejowej InnoTrans w Berlinie. Swoje oferty biznesowe przedstawiło 2834 wystawców. Wśród nich nie zabrało firm reprezentujących branżę kolejową w Polsce. Dyrektor Generalny Polskiej Izby Kolei, Adam Musiał, spotkał się w Berlinie z przedstawicielami firm członkowskich, zrzeszonych w Izbie. Zapoznał się z planami polskich przedsiębiorców na najbliższe miesiące, a także

Kupować czy modernizować? Kryzys ekonomiczny spowodowany aktualną sytuacją geopolityczną na świecie i rozwój technologii wodorowej to tematy wobec których branża kolejowa nie może przejść obojętnie. O przyszłości polskiej kolei rozmawiali uczestnicy XIX konferencji „Tabor szynowy – zakup, modernizacja i utrzymanie”, która odbyła się na początku października w Ustce. Do 2030 r. polski rząd chce wdrożyć Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu. Jej celem jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora przewozowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego

Wodór - paliwo przyszłości? Polska Izba Kolei, przy wsparciu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, zorganizowała drugą edycję konferencji, która była odpowiedzią na założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz prawideł płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu. Kluczowe pytanie dotyczyło tego czy wodór rzeczywiście jest paliwem przyszłości. Przyjmując, że wodór uznawany jest za jeden z kluczowych elementów zielonej transformacji – może być wykorzystywany jako surowiec, paliwo lub nośnik i magazyn energii- podczas

Polska Izba Kolei oraz PKP Intercity SA po raz dziesiąty przygotowały konferencję w ramach której zaprezentowano strategię inwestycyjną przewoźnika. Wydarzenie zostało oparte na dialogu spółki z kontrahentami oraz zaprezentowaniu potencjału i projektów przewoźnika. Konferencji towarzyszyła gala przygotowano z okazji X- tej jubileuszowej edycji. X Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP „Intercity” SA odbyła się w Żninie. Jej otwarcia dokonali Jarosław Oniszczuk i Adam Laskowski wchodzący w skład zarządu przewoźnika oraz Adam Musiał, Dyrektor Generalny Izby Kolei. Po krótkim wprowadzeniu w zakres i cel konferencji

Transfer idei. Kolejowa IT w obliczu wyzwań współczesnego Świata   Kolej nierozerwalnie i historycznie związana jest z bezpieczeństwem, certyfikacjami i interoperacyjnością. Te elementy w obecnych czasach są zdeterminowane przez czynniki związane z telekomunikacją i informatyką na kolei. Wobec takich wyzwań Polska Izba Kolei zaprosiła do Wisły przedstawicieli kolejowej IT, aby zanalizować bieżącą sytuację na rynku oraz pokazać rozwiązania, które mogłyby wpłynąć na rozwój tego obszaru. Specyfika sektora kolejowego implikuje najważniejsze kierunki zmian i innowacji w kolejowej IT, które wynikają z konieczności znalezienia równowagi

REKLAMA
ROZWIŃ