Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z JUBILEUSZOWEJ X Konferencji Techniczno-Naprawczej PKP INTERCITY S.A.

Polska Izba Kolei oraz PKP Intercity SA po raz dziesiąty przygotowały konferencję w ramach której zaprezentowano strategię inwestycyjną przewoźnika. Wydarzenie zostało oparte na dialogu spółki z kontrahentami oraz zaprezentowaniu potencjału i projektów przewoźnika. Konferencji towarzyszyła gala przygotowano z okazji X- tej jubileuszowej edycji.

X Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP „Intercity” SA odbyła się w Żninie. Jej otwarcia dokonali Jarosław Oniszczuk i Adam Laskowski wchodzący w skład zarządu przewoźnika oraz Adam Musiał, Dyrektor Generalny Izby Kolei. Po krótkim wprowadzeniu w zakres i cel konferencji nastąpiło wręczenie certyfikatów dla nowych firm zrzeszonych w Izbie Kolei. Tym razem były to firmy: Instytut Transportu Szynowego Sp. z o.o., VEGA URZĄDZENIA CHŁODNICZE Sp. z o.o., SCHUNK CARBON TECHNOLOGY S.R.O. Sp. z o.o., OMNI3D Sp. z o.o., EFD Induction Sp. z o.o., Sieć Łukasiewicz- Poznański Instytut Technologiczny, Angst+Pfister Polska Sp. z o.o., 4TRAMCAR Sp. z o.o. Podczas inauguracyjnego wystąpienia Adam Laskowski, Członek Zarządu „PKP Intercity” SA omówił realizację strategii taborowej przewoźnika.

Obecna stanowi kontynuację programu inwestycyjnego z perspektywą do 2023 roku. Przypomniał, że zwiększono nakłady na inwestycje i do 2030 roku Spółka zainwestuje łącznie 27 mld zł. Tym samym do 2030 roku flota przewoźnika ma zostać znacząco wymieniona. Zakłada się, że wszystkie pojazdy będą nowe lub zmodernizowane.

Natomiast w ramach realizowanych inwestycji do tej pory park taborowy „PKP Intercity” SA wzmocniło między innymi 27 wagonów i 30 nowych lokomotyw elektrycznych. Następnie „PKP INTERCITY” SA wręczył świadectwa zgodności, czyli certyfikaty potwierdzające akceptowalność produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego, firmom:

• Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. Oddział w Katowicach,
• PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
• NOVA FARBY S.C.
• PRONET COLOR Sp. z o.o.
• AURATOR Sp. z o.o.
• Nexans Polska Sp. z o.o.
• SCHUNK CARBON TECHNOLOGY S.R.O. Sp. z o.o.
• EC ENGINEERING Sp. z o.o.

Blok prezentacji otworzyła Magdalena Wielgolaska, Naczelnik Wydziału, „PKP Intercity” SA, która streściła zasady na jakich można zostać kwalifikowanym dostawcą dla przewoźnika. Daniel Żuchowski, Plant Manager, reprezentujący Złotego Partnera konferencji, firmę HARTING POLSKA Sp. z o.o., omówił rozwiązania spółki dla kolei. Agnieszka Siekierska, Dyrektor Sprzedaży i Pełnomocnik MMS, 4TRAMCAR Sp. z o.o. (Srebrny Partner Konferencji), przedstawiła nowe rozwiązania dla starych wagonów. Skupiła się na pokazaniu w jaki sposób zaprezentowane przez spółkę rozwiązania mogą przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozu materiałów sypkich i niebezpiecznych. NOVA FARBY S.C. była Brązowym Partnerem wydarzenia. Szymon Gaczyński, Dyrektor, zaprezentował systemy malarskie NOVA FARBY oparte na produktach firmy TEKNOS.

Kolejnym Brązowym Partnerem był POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY wchodzący w skład Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ. Dr inż. Sylwin Tomaszewski, Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji, dr inż. Piotr Michalak, Dyrektor Centrum Pojazdów Szynowych oraz dr inż. Rafał Cichy, Kierownik Laboratorium Pojazdów Szynowych, w skondensowany sposób omówili doświadczenie i nowe możliwości Instytutu. Piotr Kisielewski (Prezes Zarządu) z Kisielewski Sp. z o.o. w prezentacji „Elektromagnes do prostowania i napinania blach poszycia pudeł wagonów i lokomotyw” podkreślił, że współpraca z jego firmą to gwarancja kompleksowej obsługi, poprzez dostawę surowca, planowanie, konstrukcje i produkcję. Technologie stosowane w procesie utrzymania i diagnostyki taboru szynowego były tematem prezentacji Łukasza Kosteczko, Kierownika ds.Sprzedaży z Przedsiębiorstwa Projektowo – Wdrożeniowego „Koltech” sp. z o.o. Kolejny blok konferencji przeznaczony był na omówienie przez przedstawicieli zakładów regionalnych PKP Intercity wybranych zagadnień z zakresu obsługi i utrzymania taboru.

Sebastian Królikowski. Zastępca Dyrektora Zakładu Centralnego przedstawił wymagania dotyczące infrastruktury technicznej (budowle, urządzenia, wyposażenie) do prawidłowej obsługi i utrzymania nowoczesnego taboru kolejowego eksploatowanego w PKP INTERCITY SA. Królikowski przykładowo zaznaczył, że w przypadku obiektów utrzymania pojazdów trakcyjnych i lokomotywowni do zakresu działania obiektów napraw pojazdów trakcyjnych należy:

• wykonywanie przeglądów okresowych pojazdów trakcyjnych, ich zespołów i podzespołów,
• naprawy rewizyjne, bieżące i awaryjne pojazdów trakcyjnych,
• produkcja uzupełniających, nietypowych i prostych części zamiennych i urządzeń, niezbędnych do wykonywania napraw bieżących,
• obrządzanie i wyposażenie pojazdów trakcyjnych,
• mycie, czyszczenie i garażowanie pojazdów trakcyjnych,
• naprawa narzędzi i pomocy warsztatowych,
• utrzymanie i naprawa maszyn i urządzeń lokomotywowni.

Mariusz Janik – Zastępca Dyrektora Zakładu Południowego streścił aplikację Teczka maszynisty.

Teczka maszynisty to kompleksowy system wsparcia prowadzących pojazdy kolejowe w zakresie posługiwania się wszelaką dokumentacją. W jednym miejscu maszynista uzyskuje dostęp do dokumentów, które niegdyś były dystrybuowane wyłącznie w formie papierowej. Ułatwia to znacznie proces przygotowania do pracy, jak i obsługi dokumentacji w trakcie prowadzenia pociągu.

Sławomir Leman – Zastępca Dyrektora Zakładu Północnego, przedstawił modernizację zapleczy utrzymania taboru kolejowego w Zakładzie Północnym. Planowane inwestycje na terenie Zakładu Północnego:

• realizacja inwestycji – budowa zaplecza i rozbudowa bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi,
• realizacja II i III etapu rozbudowy zaplecza w Gdyni Grabówku,
• rozbudowa zaplecza na bocznicy w Kołobrzegu,
• budowa bocznicy w Bydgoszczy,
• budowa bocznicy w Świnoujściu.

Natomiast Andrzej Bokszczanin, Zastępca Dyrektora Zakładu Zachodniego, opowiedział o wdrożeniu do eksploatacji ED74. W drugim dniu konferencji odbyły się spotkania bilateralne w ramach, których omówiono realizacje zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy pomiędzy przewoźnikiem i wybranymi firmami. W spotkaniach wzięły udział następujące podmioty- POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A, H.CEGIELSKI FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH Sp. z o.o., PKP Intercity Remtrak sp. z o.o., POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A./ PESA Mińsk Mazowiecki S.A., KNORR BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA Sp. z o.o., COMPREMUM S.A., NEWAG S.A., OLKOL Sp. z o.o., Stadler Polska Sp. z o.o.

Ostatni dzień organizatorzy przeznaczyli na spotkania wewnętrzne „PKP Intercity” SA, które zamknęły konferencję. Jako, że żnińska edycja była dziesiątą to konferencji towarzyszyła Gala z okazji jubileuszu, który był okazją do podziękowania za wkład merytoryczny, wieloletnią współpracę oraz wsparcie, bez którego kolejne edycje wydarzenia nie mogłoby się odbyć. Sławomir Jankowski (przewodniczący) i Adam Nowak (zastępca) reprezentujący Prezydium Rady Izby Kolei wręczyli Złote Odznaki Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei za wieloletnią współpracę oraz wspieranie inicjatywy dla przedstawicieli „PKP Intercity” SA. Otrzymali je:

• Prezes zarządu – Marek Chraniuk;
• Członkowie zarządu – Adam Laskowski, Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer, Tomasz Gontarz;
• Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura Taboru.

Natomiast podziękowania od Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei za wieloletnią współpracę oraz wkład merytoryczny odebrali przedstawiciele Zakładów Centralnego, Południowego, Zachodniego i Północnego „PKP Intercity” SA. W czasie gali podziękowano również tym firmom, które biorą udział w konferencji od pierwszej edycji. Statuetki za wieloletnią współpracę w imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz PKP INTERCITY S.A. z rąk Adama Laskowskiego i Jarosława Oniszczuka i Sławomira Jankowskiego odebrały:

• PESA Bydgoszcz S.A.
• H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o NEWAG S.A.
• PKP Intercity „REMTRAK” Sp. z o.o.
• MEDCOM Sp. z o.o.
• LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
• SOSNOWSKI Spółka z o.o. Sp. k.
• Urządzenia Chłodnicze „VEGA URZĄDZENIA CHŁODNICZE” Sp. z o.o.
• R&amp;G Plus Sp. z o.o.
• ASTE Sp. z o.o.
• Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.

Podsumowując można zaznaczyć, że konferencja skupiła się na wykreowaniu efektywnego dialogu na linii PKP Intercity a firmy wykonawcze. Podmioty operujące na rynku kolejowym miały okazję do zaprezentowania swojego potencjału oraz najnowszych rozwiązania w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

    

REKLAMA
ROZWIŃ