Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Skok technologiczny i jakościowy – za nami XII Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP INTERCITY S.A.  – TABOR I INFRASTRUKTURA

PKP Intercity realizuje program „Kolej Dużych Inwestycji” zmienia ofertę dla pasażerów  ukierunkowując swoje usługi na bezpieczny przewozy prowadzone nowym i komfortowym taborem wyposażonym w innowacyjne rozwiązania. W celu przedstawienia kierunków rozwoju przewoźnik zaprosił przedsiębiorców z branży do Kołobrzegu gdzie podczas trzydniowej konferencji omówiono najważniejsze aspekty zmian technologicznych.

Rozpoczęcie konferencji przez Adama Musiała – Dyrektora Generalnego i Annę Modrzejewską – Managera (Polska Izba Kolei) oraz oficjalne otwarcie konferencji przez Jarosława Oniszczuka – Członka Zarządu oraz Krzysztofa Świerczka- Członka Zarządu (PKP INTERCITY S.A.) było okazją do wręczenia certyfikatów dla nowych firm zrzeszonych w samorządzie (ZPRE Jedlicze Sp. z o.o., Poltechnik Sp. z o.o., Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH oraz Janaszek Electric Sp. z o.o.), jak również certyfikatów potwierdzających wpis na listę Kwalifikowanych Dostawców w „PKP INTERCITY”S.A. (Faiveley Transport Polska Sp. z o.o., NOVOL Sp. z o.o., Knorr Bremse GmbH Division IFE Automatic Door Systems, METKOW Sp. z o.o., HARTING Polska Sp. z o.o., MEDCOM Sp. z o.o., Rail Tech Papla Sp. z o.o., ASTE Sp. z o.o. i Asco Rail Sp. z o.o.)

Podczas Konferencji Techniczno- Naprawczej Spółka PKP Intercity SA przedstawiła potrzeby taborowe i infrastrukturalne i ich wpływ na możliwości przewozowe, a tym samym rozwój oferty dla pasażerów. Zagadnienia te poruszył Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu Spółki, w przemówieniu inaugurującym. Wspomniał, że PKP Intercity buduje kluczowe przewagi, które pomogą w rywalizacji z europejską konkurencją w oparciu o kilka filarów – inwestycje w nowy tabor i infrastrukturę serwisową, skokowe podniesienie standardu podróżowania, dostosowanie usług do różnych grup podróżnych i nowy design. Ponadto podkreślił znaczenie rozwoju oferty poprzez zwiększenie kanałów sprzedaży, system lojalnościowy i ilość połączeń, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko oraz intensywną komunikację kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku.

Strategia PKP Intercity zakłada konieczność określenia standardowych rozwiązań w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury na bocznicach i stacjach postojowych, która jest wymagana do spełnienia przyjętych standardów przez tabor do przewozów pasażerskich.

 Piotr Nagraba Dyrektor Biura Infrastruktury wyznaczył cele szczegółowe Strategii:

 • wzrost punktualności wyprawiania pociągów,
 • zapewnienie podróżnym komfortowego i bezpiecznego przejazdu,
 • standaryzacja obsługi taboru na stacjach postojowych,
 • poprawa standardu zapleczy technicznych,
 • optymalizacja czasu obsługi taboru,
 • poprawa warunków pracy zespołów technicznych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa mienia,
 • spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących eksploatacji bocznic kolejowych oraz ochrony środowiska,
 • optymalizacja kosztów w obszarze infrastruktury.

Trudny temat wpływu rosyjskiej agresji na Ukrainę i wyzwania jakie stoją w jej wyniku przed polską branżą budownictwa infrastrukturalnego omówili Marcin Janaszek – Prezes Zarządu, Przemysław Chudon – Członek Zarządu z firmy Janaszek Electric, która była Złotym Partnerem wydarzenia.

Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „RAWAG” Sp. z o.o. reprezentowana przez Pawła Krysińskiego – Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego zaprezentowała rozwój produktowy firmy Bode Rawag. Przede wszystkim zapoznano uczestników z szerokim asortymentem rozwiązań dla drzwi dla taboru kolejowego oraz osiągnięciami patentowymi jakie aktualnie posiada Grupa Bode.

W ramach bloku dotyczącego omówienia współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami, który był prowadzony przez Krzysztofa Prządkę – Dyrektora Biura Taboru, przedstawiciele czterech Zakładów Spółki omówili zagadnienia związane z eksploatacją lokomotyw, usterkami i uszkodzeniami taboru.

Rafał Tokarski – Zastępca Dyrektora Zakładu Centralnego, w prezentacji „Doświadczenia z eksploatacji lokomotyw elektrycznych serii EU160 w Zakładzie Centralnym” omówił najważniejsze usterki, w tym problemy z:

 • przekładnią główną IGW firmy belgijskiej, produkowana w Czechach (na połączeniu silnik trakcyjny typ AMXL 450 + zestaw kołowy typ 160NSE4)
 • mieszkami wentylacyjnymi silników trakcyjnych
 • osłonami szklanymi reflektora górnego
 • nieprawidłowym działaniu sterownika falownika TCU

Jak zaznaczył:

– Początkowe problemy lokomotyw EU160 Griffin z zawodnością przekładni głównych, oprogramowaniem sterowników falowników i pękaniem osłon reflektora górnego, stanowiły główną przyczynę wyłączeń z eksploatacji. Dzięki służbom technicznym PKPIC oraz akcji serwisowej Newag S.A. i dążenia do eliminacji słabych punktów lokomotywy w eksploatacji, usterki zostały w szybki sposób rozwiązane. Lokomotywy te obecnie wykazują bardzo wysoki poziom gotowości technicznej.

 

PKP Intercity S.A. może pochwalić się posiadaniem najnowocześniejszych lokomotyw elektrycznych w Polsce. Dzięki zastosowanym w nich rozwiązaniom technicznym będą one służyć przewoźnikowi przez długi czas, cechując się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niezawodnością. Wkrótce nastąpi dostawa kolejnych 20 elektrowozów tej serii, dzięki czemu flota lokomotyw tej serii wzroście w Spółce do 50 egzemplarzy.

Mariusz Janik – Zastępca Dyrektora Zakładu Południowego omawiając utrzymanie i eksploatację lekkich lokomotyw spalinowych SM60 pokazał usterki wynikające z eksploatacji w tym:

 • wycieki płynu chłodniczego z układu chłodzenia silnika spalinowego (nieszczelności na złączach), zalanie elementów silnika spalinowego oraz zalanie posadowienia silnika;
 • brak możliwości uruchomienia Webasto;
 • wycieki płynu chłodniczego z nagrzewnicy kabinowej poprzez otwory wentylacyjne;
 • głośną pracę przekładni pasowych alternatora spowodowana wyciekiem płynu chłodniczego z układu chłodzenia silnika spalinowego oraz uszkodzenie/zatarcie łożyska alternatora.

Janik podkreślił:

– Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości/usterki podczas dotychczasowej eksploatacji zostały usunięte przez co lokomotywy SM60 charakteryzują się bardzo niską awaryjnością oraz pełną dostępnością podczas pracy manewrowej.

 

Reprezentujący Zakład Zachodni Jan Broczkowski – Naczelnik Działu, skupił uwagę na procesie  usunięcia usterki awaryjnego uszkodzenia łożyska maźniczego lokomotyw serii EP07. Zaznaczył, że zestaw kołowy był naprawiany w lutym 2020 roku w trakcie  naprawy rewizyjnej poziomu P4. Zakres naprawy dotyczył nowej osi, przeobręczowania – dwie nowe obręcze, dwa nowe łożyska na wale drążonym.

Poinformował także, że:

– Lokomotywa w momencie defektu na szlaku do Jeleniej Góry miała przebieg ok 580 tys. km. A ze względu na bardzo duży zakres nowych części i podzespołów na zestawie trudno określić bezpośrednią przyczynę usterek.

 

Natomiast Sławomir Leman – Zastępca Dyrektora Zakładu Północnego przeprowadził analizę usterek w pojazdach trakcyjnych, wagonach typu 111Arow, 111A-20.

 

W drugim dniu konferencji Magdalena Wielgolaska – Naczelnik Wydziału, Biuro Taboru PKP INTERCITY S.A. streściła wymagania i zmiany jakie zaszły w kontekście Systemu Kwalifikowania Dostawców. Celem kwalifikacji Dostawcy jest zweryfikowanie:

 • zgodności dokumentów, złożonych przez Dostawcę wraz z Wnioskiem pod względem ich aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym,
 • systemu zarządzania jakością Dostawcy, według normy PN-EN ISO 9001 lub ISO/TS 22163,
 • spójności pomiarowej,
 • posiadanych kompetencji, kwalifikacji, infrastruktury i zdolności technicznej,
 • nadzoru nad procesami, wyrobami i usługami, usługami realizowanymi zewnętrznie, udokumentowaną informacją,
 • możliwości produkcyjnych, oceny technologii, jakości wyrobów i świadczonych Usług,
 • zachowanie wymogów bezpieczeństwa w stosunku do Produktów oraz wykonywanych Usług utrzymania,
 • dokumentów potwierdzających zgodność z odpowiednią dla danego Produktu normą.

Dodała również, że:

– Przed wprowadzeniem do eksploatacji produktów wymaga przeprowadzenia eksploatacji obserwowanej w celu potwierdzenia deklarowanej zgodności technicznej oraz kompatybilności w warunkach rzeczywistych. Pozytywny wynik eksploatacji obserwowanej jest warunkiem dopuszczenia produktów do stosowania w PKP IC. Dostawy Produktów do PKP IC muszą być poprzedzone zatwierdzeniem dokumentacji technicznej dla danego typu Produktu objętego Umową.

 

W ramach sesji – Strategia inwestycyjna PKP Intercity S.A.-  Infrastruktura prowadzonej przez Piotra Nagrabę. przedstawiciele Zakładów omówili projekty związane z modernizacjami infrastruktury.

Krzysztof Słupecki – Naczelnik Działu Infrastruktury z Zakładu Zachodniego przedstawił przebudowę hali lokomotywowni w kontekście obsługi ED-74; Sławomir Leman plany infrastrukturalne związane z bocznicami; Katarzyna Żołądek – Naczelnik Działu Infrastruktury Zakład Centralny perspektywy oraz plan rozbudowy i modernizacji bocznicy Warszawa Grochów; a Dariusz Drozd – Specjalista, Dział Infrastruktury Zakład Południowy budowę myjni automatycznej na bocznicy Kraków Osobowy KGA.

W czasie konferencji odbyły się również konsultacje Komisji Technicznej ds. Innowacyjności I Bezpieczeństwa w Pojazdach Szynowych Izby Kolei oraz spotkania bilateralne w czasie, których omówiono zakres realizacji zawartych i bieżących umów oraz zasady współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami.

 

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

    

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE:

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

Wyczyść

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny Konferencji/Szkolenia?*

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny Konferencji/Szkolenia?*

Wyczyść

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Wyczyść

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Wyczyść

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Wyczyść

 

REKLAMA
ROZWIŃ