Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Nowe technologie zmieniają kolej – za nami I Konferencja „PKP Intercity –  Nowe Technologie IT / Sprzedaż  / Usługi / Logistyka”

Jak nowe technologie wpłyną na poprawę komfortu podróży pasażerów spółki PKP Intercity? Co już zostało zrobione i w jakim kierunku podąża największy kolejowy przewoźnik dalekobieżny w Polsce? O tym debatowali uczestnicy I konferencji „PKP Intercity –  nowe technologie IT / Sprzedaż  / Usługi / Logistyka”, która odbyła się w dniach 27-29 września w Lidzbarku Warmińskim.

– Miejsca na konferencję wyprzedały się w ciągu kilku dni – to mnie bardzo ucieszyło – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu spółki PKP Intercity. – Liczę, że to forum, stworzone przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, będzie dobrą platformą do merytorycznej dyskusji, dzielenia się doświadczeniem i żeby ta usługa podstawowa PKP Intercity – usługa przewozowa – była obudowana w dodatkowe i potrzebne przez pasażerów funkcje, podnoszące komfort przewozów.

Oficjalnemu rozpoczęciu konferencji, w którym udział wzięli: Adam Musiał, Dyrektor Generalny Izby, Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity S.A., Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu spółki PKP Intercity oraz manager projektu Zbigniew Wiśniewski, towarzyszyło przywitanie w gronie Firm Zrzeszonych w Izbie nowych członków:

 • M2T – oficjalnego dystrybutora i centrum serwisowego rozwiązań mobilnych Auto ID
 • Integrated Solutions – firmy oferującej innowacyjne rozwiązania w obszarach: Automation / AI, Cloud, Data Analytics, Microsoft & Software, Networking & Communication, IT Infrastructure, Cyber Security oraz Professional Services.
PKP Intercity od lat stawia na cyfryzację

Rozwój kanałów zdalnych i rozszerzanie sieci sprzedaży to część strategii rozwoju PKP Intercity. Jako jeden z kluczowych celów wyznacza ona usprawnienie i uproszczenie procesu obsługi podróżnych poprzez wprowadzenie kolejnych rozwiązań cyfrowych. Celem jest szybki, prosty i intuicyjny zakup biletu w preferowanej przez klienta aplikacji lub stronie internetowej

Główne obszary to: systemy sprzedaży biletów, hurtownie danych, rozwój oprogramowania, infrastruktura i systemy IT, realizacja dostaw, transport, ekologia i ochrona środowiska, optymalizacja procesów magazynowych, płatności elektroniczne, samoobsługowe kanały sprzedaży, systemy dynamicznej sprzedaży, aplikacje mobilne, sprzedaż internetowa i mobilna, utrzymanie systemów sprzedaży, urządzenia wendingowe i reklama, usługi ostatniej mili, programy lojalnościowe, stacjonarne sieci sprzedaży. To właśnie te obszary omawiano w trakcie trzech dni konferencji.

Część merytoryczną zainaugurował panel dyskusyjny „Nowe technologie w służbie PKP Intercity S.A.”, którego moderatorem był Adam Musiał, Dyrektor Generalny Izby. Do rozmowy zasiedli:

 • Tomasz Gontarz – PKP Intercity S.A.
 • Jarosław Oniszczuk – PKP Intercity S.A
 • Arkadiusz Kawa – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
 • Tomasz Hajnos – e-podróżnik.pl

– Około 75 proc. biletów PKP Intercity sprzedajemy przez naszą aplikację mobilną lub platformy naszych partnerów, a także przez stronę internetową www.intercity.pl – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes Zarządu PKP Intercity. – Przed pandemią, w roku 2019, było to 58 proc. W tych liczbach widać skok udziału sprzedaży zdalnej. Głęboko wierzę, że trend ten w najbliższych 2-3 latach będzie podtrzymany.

Wiceprezes PKP Intercity przypomniał także o ostatnich działaniach biznesowych.

– W ubiegłym roku podjęliśmy odważną decyzję biznesową – uwolniliśmy sprzedaż naszych biletów przez aplikacje zewnętrzne, m.in. e-podroznik.pl, czy KOLEO – przypomina przedstawiciel PKP Intercity. – W przeciągu roku powstał kanał, który udziałem sprzedaży dorównał tradycyjnym kasom biletowym. Aktualnie 14 proc. biletów PKP Intercity sprzedawana jest albo przez stronę e-podróżnik.pl albo Koleo. W ciągu 12 miesięcy to sprzedaż rzędu 250 mln zł.

O tym, jak nowe technologie zmieniają kolejowe przewozy pasażerskie mówili także uczestniczący w wydarzeniu goście i Partnerzy.

– Cyfryzacja dla kolei ważna jest z kilku powodów – mówił dr hab. Arkadiusz Kawa – dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. – Przede wszystkim otwiera nowe możliwości w dotarciu do klientów w zakresie komunikacji z nimi czy sprzedaży biletów.

Marcin Kostrzewa, Head of Sales Departament z firmy M2T Sp. z o.o. Sp.k. (TECHNOLOGICZNY PARTNER KONFERENCJI) omówił „Inteligentne rozwiązania dla rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich”.

– M2T jest oficjalnym dystrybutorem i centrum serwisowym rozwiązań mobilnych. Na wystawie towarzyszącej konferencji przedstawiliśmy mobilny biletomat do instalacji w pojazdach szynowych – mówi Marcin Kostrzewa. – Urządzenie służy do zakupu biletu bezpośrednio na kartę płatniczą oraz pobrania miejscówki w pojeździe. Stacjonarny wpłatomat do rozliczania drużyn konduktorskich to kolejne prezentowane przez nas urządzenie. Rozwiązanie wdrożyliśmy dwa lata temu w Kolejach Mazowieckich. Trzecim – jest biletomat umożliwiający sprzedaż biletów w formie tradycyjnej lub w postaci zapisu na karcie. Duży ekran jest także doskonałą powierzchnią reklamową. W tej chwili pracujemy nad budową nowoczesnego zestawu kasowego, wyposażonego w dodatkowy ekran dla pasażera, umożliwiający obsługę dotykową nawet przez 1-centymetrowe szkło.

O rozwoju biznesu na kolei w wieloletniej perspektywie mówił Maciej Molicki, Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu PKP Intercity. Nawiązał m.in. do powstania nowej aplikacji mobilnej PKP Intercity, ofertach, wprowadzonych przez przewoźnika i programach lojalnościowych.

Mówiąc o nowoczesnych technologiach na kolei nie można pominąć wciąż rozwijających się na rynku aplikacji mobilnych. O bezpiecznej modernizacji środowiska IT ze szczególnym uwzględnieniem krytycznych danych i aplikacji mówił Maciej Malinowski – HPE Cloud Services Solution Architect w Hewlett Packard Enterprise (ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI).

Zmiany, wprowadzanie nowych rozwiązań i usprawnienie tych istniejących były tematem wystąpienia Marcina Karasińskiego – Dyrektora Biura Strategii i Funduszy Unijnych PKP Intercity. Poruszył on temat ekologii i innowacji w perspektywie Strategii PKP Intercity do roku 2030.

– Planujemy uruchamiać w 2030 roku około dwa razy więcej pociągów niż obecnie. Kolej będzie atrakcyjna dla wszystkich grup podróżnych, bezpieczna, wygodna i ekologiczna – podkreślał. – W ramach działań proekologicznych, PKP IC buduje nowoczesne myjnie gwarantujące mycie składów bez obciążania gleby i wód gruntowych zanieczyszczoną wodą oraz prowadzi modernizacje toalet, aby docelowo działały one w systemie zamkniętym. W ramach edukacji i upowszechniania wiedzy ekologicznej, Spółka udostępnia informacje na temat poziomu emisji CO2 spowodowanego podróżą koleją w stosunku do podróży innymi środkami transportu.

„Strategiczne Partnerstwo w Kolejnictwie: Synergia Technologii Cyfrowych i Biznesu” była tematem wystąpienia Sylwina Tomaszewskiego, Z-cy Dyrektora ds. komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI).

O bezpieczeństwie IT oczami matematyki mówił Artur Bicki, Prezes Zarządu EMCA SOFTWARE sp. z o.o. (SREBRNY PARTNER KONFERENCJI).

Blok drugi konferencji zainaugurował Robert Gładysz  z IBM Polska (BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI). Omówił on nowoczesne podejście do optymalizacji działania sieci, infrastruktury i aplikacji.

O cyfrowej przemianie kolei – wykorzystaniu IT do realizacji celów organizacji mówił Piotr Machałek, Z-ca Dyrektora Biura Teleinformatyki w PKP Intercity S.A.

– Jakie są dziś wyzwania IT w PKP Intercity? Przede wszystkim dynamicznie rosnąca liczba klientów – mówił. – Zwracamy dużą uwagę na nowe udogodnienia w kanałach sprzedaży i taborze. Zapewniamy pasażerom łatwy dostęp do oferty i obsługi posprzedażowej. Istotna jest także automatyzacja i rozwój systemów wspierających procesy organizacyjne, integracja systemów i wykorzystanie danych. Co do problemów – to z pewnością rosnąca ilość zagrożeń w cyberprzestrzeni,

Piotr Machałek wspomniał także o pracach nad nową wersją sprzedażowej aplikacji webowej, z której już niebawem skorzystają pierwsi pasażerowie. Spółka PKP Intercity aktualnie modernizuje pokładowe systemy WiFi i SIP, by zwiększać komfort podróży.

Przedstawiciel Integrated Solutions (BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI) – Bartłomiej Zalewski, Pre-sales Manager podjął się tematu „Architektur Referencyjnych Integrated Solutions”. Omówił m.in. architekturę referencyjną eMetropolia.

– Architektura referencyjna eMetropolia to jedno, skrojone na miarę miasta wdrożenie, które spójnie łączy aplikacje, zbieranie i analizę danych oraz złożoną infrastrukturę IT w jeden ekosystem, w którego architekturę wbudowana jest stabilność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania – podkreślał.

W drugim bloku tematycznym swoje wystąpienia mieli także:

 • Jacek Wosz – z Vmware Poland (BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI) („Przewaga biznesowa dzięki nowoczesnym aplikacjom. Czyli dlaczego wiodące organizacje   zmierzają w kierunku nowoczesnych aplikacji”)
 • Artur Kamiński – Chief Technology Officer z firmy apex.it (BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI) („Wysokodostępne systemy informatyczne – warstwa infrastruktury”)
 • Jarosław Cegłowski Dyrektor Projektu w Biurze Logistyki i Administracji („Cyfryzacja procesów administracyjnych w PKP Intercity”)
 • Damian Dubisz – Specjalista ds. rozwoju logistyki z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego (ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI) („Logistyka na kolei – czym jest i jak wpływa na jakość usług?”)
 • Witold Kiliański – Prezes Zarządu NDLS Sp. z o.o. („Co daje integracja CRM z nowoczesną analityką w biznesie kolejowym?”)

– Od 1 stycznia 2025 Radio-Stop zostanie wyłączony ze względu na zastąpienie sieci VHS 150 MHZ siecią GSM-R – mówił Damian Dubisz. – Lecz tylko na liniach wyposażonych w system ERTMS/ECTS poziomu 2 będzie możliwe zdalne zatrzymywanie pociągów przez dyżurnego ruchu przez użycie „Polecenia Awaryjnego Zatrzymania Pociągu” za pomocą panelu operatorskiego. Pozostała duża część linii kolejowych pozostanie bez możliwości zdalnego zatrzymania pociągów w sytuacjach awaryjnych. W Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym prowadzimy zaawansowane prace, aby można było zatrzymywać pociągi nowym systemem Radio-Stop PIT współpracującym z siecią GSM-R.

Zwieńczeniem prezentacji ekspertów i gości było wystąpienie Tomasza Hajnosa, Wiceprezesa Zarządu firmy e-podroznik.pl. Uczestnikom wydarzenia odpowiedział na pytanie „Teroplan: Jak za pomocą technologii katalizować rozwój transportu zbiorowego?”

– Misją firmy Teroplan jest zwiększanie dostępności  i popularności transportu zbiorowego – mówił. – Celem zaś jest stworzenie najwygodniejszego systemu międzymiastowego transportu zbiorowego w Polsce

Teroplan katalizuje rozwój transportu zbiorowego w 3 obszarach:

 • Tworzy technologie usprawniające procesy organizacji transportu zbiorowego – Funkcja minimalizowania kosztów – “K”.
 • Tworzy technologie poprawiające dostępność oferty dla pasażerów – Funkcja maksymalizacji przychodów – “P”.
 • Ułatwia transportowi zbiorowemu wchodzenie w nowe nisze, wcześniej dla niego niedostępne, poprzez tworzenie odpowiedniego know-how w zakresie transportu i technologii – Funkcja zwiększania skali – “S”.

– Strategią realizującą cel jest połączenie różnych typów transportu w jeden wygodny system – dodaje Hajnos. – Informica (funkcja K) umożliwia wygodną współpracę z przewoźnikami, e-podróżnik (funkcja P) łączy oferty przewozowe i sprzedaje je pasażerom, a Hoper (funkcja S) uzupełnia istniejącą sieć.

Na zakończenie I konferencji „PKP Intercity –  nowe technologie IT / Sprzedaż  / Usługi / Logistyka” przygotowano panel dyskusyjny podsumowujący wpływ nowych technologii na rozwój polskiej kolei. Moderatorem rozmowy był Zbigniew Wiśniewski, Manager Projektu z Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele spółki PKP Intercity S.A.:

 • Marcin Kowalski – Z-ca Dyrektora Biura Logistyki i Administracji
 • Filip Kamecki – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Biznesu
 • Bartłomiej Hawrylak – Z-ca Dyrektora Biura Strategii i Funduszy Unijnych
 • Sławomir Wąsiewski – Z-ca Dyrektora Biura Teleinformatyki

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE:

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

Wyczyść

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny Konferencji/Szkolenia?*

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny Konferencji/Szkolenia?*

Wyczyść

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Wyczyść

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Wyczyść

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Wyczyść
REKLAMA
ROZWIŃ