Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Strategia rozwoju jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie

XIII Konferencja „Techniczno-Naprawcza” PKP INTERCITY” S.A. – TABOR I INFRASTRUKTURA

PKP Intercity realizuje program „Kolej Dużych Inwestycji” w ramach, którego zmienia kolej i usługi oferując bezpieczny i komfortowy tabor wyposażony w innowacyjne rozwiązania zapewniając szybkie i bezpieczne przewozy. Podstawą tych działań jest realizacja inwestycji, a dowodem podpisanie przez przewoźnika umów na zakup nowych pojazdów, modernizacje posiadanego taboru oraz rozwój stacji postojowych.

Podczas konferencji, którą otworzyli Adam Musiał – Dyrektor Generalny i Anna Modrzejewska – Manager (Polska Izba Kolei) oraz Jarosław Oniszczuk i Krzysztof Świerczek  – Członkowie Zarządu (PKP Intercity S.A.) omówiono strategię rozwojową spółki.

Wprowadzenia do  jej założeń dokonał Jarosław Oniszczuk. Zaznaczył, że PKP Intercity podpisały umowy do 2030 roku w tym te zakończone – na zakup 30 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin i 20 lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin (w trakcie realizacji) oraz w trakcie realizacji – zakup 15 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych i 16  lokomotyw elektryczno-spalinowych.
Dodał również, że:

– W 2023 roku PKP Intercity otworzyło lub planuje otworzyć oferty w przetargach na zakup 38 siedmiowagonowych, piętrowych składów typu push/pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Jak również ogłoszenie przetargów na zakup 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych czy zakup 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych o maksymalnej prędkości 250 km/h.

Jarosław Oniszczuk zaznaczył, że PKP Intercity stawia na długie serie nowych pojazdów, co zapewni w przyszłości jednolity standard dla trzech kategorii pociągów.

Zanim pojawili się kolejni prelegenci odbyły się trzy ważne wydarzenia. Pierwszym było wręczenie certyfikatów wstąpienia w poczet firm członkowskich Izby Kolei firmom:

  • NESTFOAM SP. Z O.O. SP.K.;
  • MIAMI TOMASZ ZAWADZKI;
  • PIT INDUSTRY SP. Z O.O.;
  • ASTRUM SP. Z O.O.

Drugim, wręczenie przez PKP Intercity certyfikatów zgodności potwierdzających wpis na listę Kwalifikowanych Dostawców firmom WRO-LAK PRZEMYSŁAW JASNY, VEGA URZĄDZENIA CHŁODNICZE SP. Z O.O., SSK RAIL SP. Z O.O., ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO I MIEJSKIEGO SP. Z O.O., LANTAL TEXTILES AG, ENTE SP. Z O.O. i NESTFOAM SP. Z O.O. SP.K.

Ponadto Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, podpisał list intencyjny z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym. Celem porozumienia jest rozpoczęcie współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla branży transportu kolejowego, w tym analiz techniczno-realizacyjnych, w ramach których Alstom i Łukasiewicz – PIT będą wspólnie podejmować inicjatywy na rzecz zainteresowanych aglomeracji i ośrodków miejskich w Polsce.

Złotym Partnerem wydarzenia była Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „RAWAG” Sp. z o.o.  Paweł Krysiński, Członek Zarządu i Dyrektor Techniczny przedstawił procesy walidacji i certyfikacji wyrobów Bode Rawag w przemyśle kolejowym. Szczególnie skupił się na omówieniu budowy i funkcji systemu kontroli dostępu RELS (Rawag Electronic Locking System).

– Głównym zadaniem urządzenia RELS jest współpraca z elektronicznym układem ryglującym zamontowanym w płacie drzwi. Obudowa urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej w części tylnej i hartowanego szkła w części dostępnej dla użytkownika. Jest to rozwiązanie wandaloodporne i zapewniające szczelność na poziomie IP65. A odryglowanie i zaryglowanie drzwi następuje po przyłożeniu autoryzowanej karty zbliżeniowej, wpisaniu poprawnego kodu bądź po otrzymaniu polecenia z systemów pojazdu.

Paweł Krysiński zaznaczył również, że:

 – Urządzenie działa samodzielnie, bez konieczności stałej komunikacji z pojazdem. Zapisane na nim dane odnośnie zarejestrowanych zdarzeń można odczytać w dowolnym momencie, numery autoryzowanych kart także pozostają w jego pamięci.

Postępy realizacji strategii inwestycyjnej PKP Intercity omówił natomiast Piotr Nagraba, Dyrektor Biura Infrastruktury. Dodatkowo nakreślił plany inwestycyjne Spółki w perspektywie krótkoterminowej. Natomiast Piotr Mroczkowski, Dyrektor Działu Inwestycji Drogowych i Kolejowych oraz Robert Cybulski, Projektant z firmy World Acoustic Group SA wprowadzili słuchaczy w sferę przenośnych hal szybkiego montażu, które mogą być zastosowane jako wiaty peronowe, zadaszenia peronu czy hale tymczasowe.

W części dotyczącej omówienia współpracy pomiędzy przewoźnikiem i kontrahentami przedstawiciele czterech zakładów PKP Intercity poruszyli zagadnienia dotyczące rozwiązań technicznych, doświadczeń w eksploatacji czy uszkodzeń taboru.

Ewa Gruszka, Dyrektor Zakładu Centralnego, przedstawiła rozwiązania zastosowane w wagonach typu 175A, a także najczęstsze usterki. Do tych występujących najliczniej należą  nieszczelne puszki podłączeniowe gniazd magistrali UIC 558, wadliwy montaż zespołu anten na dachu wagonu oraz samoczynne wyzwalanie się zabezpieczeń termicznych nagrzewnicy modułu HVAC. Dodała:

– Podczas eksploatacji wagonów BZW ujawniły się dwie główne usterki dotyczące foteli pasażerskich. Pierwsza to luzujące się mocowanie zagłówków do ramy fotela, a druga to rozwarstwiające się stoliki foteli.

Podobną tematykę poruszył Naczelnik Sekcji w Zakładzie Południowym Wojciech Górski. Skoncentrował się jednak na najczęściej występujących uszkodzeniach stwierdzonych podczas czynności przeglądowych lokomotyw w Zakładzie Południowym. Zaznaczył, że:

– Jednym z najczęstszych problemów lokomotyw elektrycznych występujących podczas eksploatacji są usterki związane z tzw.  brakiem sterowania czyli uszkodzeniami aparatury WN i NN oraz instalacji elektrycznej. Usterki te są zazwyczaj bardzo trudne do zlokalizowania przez co ich diagnostyka oraz znalezienie przyczyny bywa czasochłonne.  Jednak dzięki doświadczeniu pracowników naszego zakładu, możemy postawić diagnozę oraz usunąć nieprawidłowość.

Dodał również, że istnieją inne usterki dla lokomotyw elektrycznych i spalinowych, W tym wypadku należy wskazać między innymi brak możliwości załączenia wyłącznika szybkiego, pęknięcie izolatorów odbieraków prądu, ubytek powietrza na zaworze maszynisty FV4a czy też uszkodzenia silników wentylatorów oporów rozruchowych.

Andrzej Bokszczanin, Zastępca Dyrektora Zakładu Zachodniego skupił się na omówieniu zastosowanych rozwiązań i problemach z utrzymaniem drzwi salonowych. W tym kontekście scharakteryzował między innymi usterki elektryczne i błędy oprogramowania drzwi w pojazdach ED74. Podkreślił jednak, że:

– PKP Intercity S.A. systematyczne prowadzi szkolenia  dla zespołów utrzymaniowo – naprawczych jak i drużyn konduktorskich z obsługi urządzeń i systemów pokładowych, mające na celu zmniejszenie liczby występujących usterek, a przede wszystkim zwiększeniu komfortu podróży i satysfakcji podróżnych.

Sławomir Leman, Zastępca Dyrektora Zakładu Północnego, w prezentacji „Odbieraki prądów pojazdów trakcyjnych – diagnostyka” podkreślił, że w celu przeciwdziałania uszkodzeniom pantografów i sieci trakcyjnej stosuje się system diagnostyki sieci trakcyjnej DST składający się z wagonów diagnostycznych i stacjonarnych stanowisk przetwarzania danych. Dopowiedział również, że:

– W celu zapewnienia niezawodności w działaniu oraz prawidłowej współpracy z siecią trakcyjną każdy pantograf poddawany jest testom i sprawdzeniu na specjalistycznym stanowisku pomiarowym.

Podczas bloku dotyczącego strategii inwestycyjnej w obszarze infrastruktury PKP Intercity S.A. streszczono i przedstawiono stan prac w poszczególnych Zakładach.

Krzysztof Słupecki – Naczelnik Działu Infrastruktury z Zakładu Zachodniego streścił kwestię budowy myjni automatycznej pojazdów szynowych wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą na bocznicy kolejowej „tory gr „B” stacja Wrocław Główny.

– Instalacja technologii mycia składów pociągowych składać się będzie ze zbiorników technologicznych tj. zbiorniki magazynowe, buforowe, separator substancji ropopochodnych oraz osadniki. Wszystkie elementy znajdować się będą przy hali myjni oraz połączone będą pomiędzy sobą układem instalacji technologicznych. Zestawy szczotkowo – myjące poruszają się wzdłuż składu pociągowego po szynach. Przewiduje się mycie każdego rodzajów taboru użytkowanego przez PKP Intercity S.A.

Wojciech Kuleta, Naczelnik Działu Infrastruktury w Zakładzie Północnym zaprezentował inwestycje infrastrukturalne na tym terenie, czyli bocznice w Gdyni Grabówek, Gdynia Postojowa, Szczecin Zaleskie Łęgi i Kołobrzeg.

Katarzyna Żołądek, Naczelnik Działu Infrastruktury w Zakładzie Centralnym, zaprezentowała plany budowy zaplecza kolejowego „PKP Intercity” S.A. na stacji Lublin Główny. Główne założenia koncepcji to poszerzenia międzytorzy torów 12-18 i 84-92, budowa nowej hali napraw taboru wraz z zapleczem i układem torowym, budowa hali utrzymania bieżącego składów pociągów na torze nr 20, przebudowa głowicy zachodniej i odtworzenie toru nr 76 oraz przebudowa głowicy wschodniej.

– Główne cele realizacji inwestycji to poprawa przepustowości bocznicy poprzez przebudowę i rozbudowę układu torowego i systemu sterowania ruchem, skrócenie czasu obsługi utrzymaniowej taboru i zoptymalizowanie procesu technologicznego jak również poprawa punktualności przygotowania składów pociągów do wyjazdu.

Na koniec planowane inwestycje w PKP Intercity S.A. w świetle rozwoju zaplecza technicznego dla potrzeb związanych z utrzymaniem i obrządzaniem taboru na poszczególnych Bocznicach BZK scharakteryzowała Edyta Cichoń, Naczelnik Działu Infrastruktury z Zakładu Południowego.

W czasie konferencji odbyły się spotkania, w ramach których  omówiono realizację zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy pomiędzy „PKP Intercity” S.A. a kontrahentami.

Natomiast swoje produkty i rozwiązania na stoiskach pokazały firmy Miami Tomasz Zawadzki, APS Energia SA, P.U.T. GRAW Sp. z o.o. – Firma Grupy GOLDSCHMIDT oraz World Acoustic Group SA.

 

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

    

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE:

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

Wyczyść

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny Konferencji/Szkolenia?*

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny Konferencji/Szkolenia?*

Wyczyść

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Wyczyść

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Wyczyść

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Wyczyść

 

REKLAMA
ROZWIŃ