Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Jak podnieść bezpieczeństwo na kolei? Za nami IV konferencja „Bezpieczeństwo na Kolei”

Czy na polskiej kolei jest bezpiecznie? Jakie działania należałoby wdrożyć, aby zmniejszyć liczbę wypadków na torach? O tym debatowali już po raz czwarty uczestnicy konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

W roku 2021 na polskich torach doszło do 194 zdarzeń, w wyniku których zginęły 43 osoby, a 16 zostało ciężko rannych. Statystyki nie napawają optymizmem. Od stycznia do końca listopada 2022 r. w 149 wypadkach i kolizjach poszkodowanych zostało 20 osób, zaś 38 zginęło. Co jeszcze należy zrobić, by liczba tych zdarzeń malała?

– Niezmiennie 72 %  -75 % wszystkich wypadków na liniach kolejowych to wypadki z udziałem strony trzeciej, spoza systemu kolejowego – mówił w trakcie wystąpienia Grzegorz Prusik, Dyrektor Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa Urzędu Transportu Kolejowego.

Na zmniejszenie liczby zdarzeń na przejazdach kolejowych wpływ może mieć doedukowanie kierowców oraz pieszych z zakresu zasad i zachowania się w pobliżu terenów kolejowych. Jednak nie tylko użytkownicy dróg są winni tragicznym zdarzeniom na torach, co podkreślał w swoim wystąpieniu Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Jak zaznaczył, chodzi także o dobrą widoczność.

– W obrębie trójkątów widoczności nie sytuuje się obiektów ograniczających pole widzenia, w szczególności obiektów budowlanych, drzew, krzewów i innych upraw wysokopiennych, reklam, czy elementów ochrony akustycznej – podkreślał.

Bezpieczna kolej to także ta chroniona w sieci. O cyberbezpieczeństwie systemów kolejowych na przykładzie doświadczeń z wojny między Rosją a Ukrainą mówił kmdr (rez.) dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jednak nie tylko konflikt na wschodzie może nieść za sobą zagrożenie w cyberprzestrzeni. Jak zaznacza Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A., Przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK, systemy kolejowe na ataki narażone są każdego dnia.

– Cyfryzacja procesów realizowanych przez podmioty Grupy PKP to z jednej strony wielki rozwój technologiczny i związana z nim gospodarka oparta na informacji, bowiem dochodzi tu do wykładniczo zwiększającego się apetytu na różnego typu dane umożliwiające budowanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej. PKP S.A. i Grupa PKP będąc największym podmiotem w Polsce zarządzającym infrastrukturą krytyczną jest szczególnie narażona na ataki hackerskie, ale jest także szczególnie zobowiązana do dbałości o bezpieczeństwo pracowników PKP S.A., GRUPY PKP, PASAŻERÓW, przewożonych różnego typu towarów oraz majątku poszczególnych Spółek – mówił.

O wymaganiach w zakresie spójności bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa mówił Marek Pawlik, Z-ca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

Temat „Inteligentna architektura PSIM dla etapowej modernizacji infrastruktury kolejowej” podjął Krzysztof Rybak z firmy SAT-SYSTEM Sp. z o.o  (Partner Złoty). O wnioskach, które powinniśmy brać pod uwagę budując system cyberbezpieczeństwa mówił zaś Paweł Nogowicz, Prezes Zarządu firmy Evercom (Partner Złoty). Wystąpienia gości były wstępem do prelekcji bloku pierwszego:

Cyberbezpieczeństwo i monitoring

Odpowiedzią na cyberzagrożenia w branży kolejowej jest Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, o którym mówił Radosław Zawierucha, Członek Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o.

– Celem projektu jest utworzenie centrum kompetencyjnego, którego głównym zadaniem będzie wsparcie podmiotów podsektora kolejowego – tłumaczył Zawierucha. – Utworzenie  CCK zapewni sprawną wymianę informacji o zdarzeniach i incydentach komputerowych w podsektorze kolejowym oraz wsparcie w ich obsłudze.

O wykrywaniu słabych punktów sieci telefinformatycznej IP na przykładzie czeskich kolei państwowych mówił Karol Kujawa, Solution Architect – IP & Security, z firmy Vector Solutions Sp. z o.o. (Partner Srebrny). O działaniach Spółki mówił zaś Prezes Janusz Kilon.

Kwestie monitorowania i ochrony dworców kolejowych podjął Michał Zagalski, Dyrektor Projektu z PKP S.A.

– W PKPS.A. funkcjonuje Centrum Bezpieczeństwa Dworców  Kolejowych PKPS.A. (CBDK) – całodobowa komórka organizacyjna w Biurze Bezpieczeństwa PKPS.A., monitorująca  zagrożenia na dworcach kolejowych i innych nieruchomościach PKPS.A. Pozyskuje ona, gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje o zdarzeniach zaistniałych w nieruchomościach Spółki z terenu całej Polski. Pełni funkcję całodobowego punktu kontaktowego spółki PKP S.A. w systemie zarządzania kryzysowego – opisywał projekt Michał Zagalski.

Wśród prelegentów byli także:

 • Krzysztof Wójtowicz, Head of Sales z firmy ICsec S.A. (Partner Brązowy), który omówił najważniejsze wyzwania cyberbezpieczeństwa dla transportu.
 • Marcin Kopczyński, Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji i Spraw Obronnych z Biura Bezpieczeństwa i Audytu PKP CARGO, który przedstawił rolę SOC w procesie ochrony informacji.
 • Artur Ślubowski, Dyrektor Projektu, p.o. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa PKP Informatyka, który przedstawił działania funkcjonującego w Spółce zespołu CERT.
 • Tomasz Malej, Key Account Manager Hexagon, Intergraph Polska Sp. z o.o. przedstawił temat „HxGN Connect – koordynacja kluczem do bezpieczeństwa”

Bezpieczeństwo infrastruktury transportowej

Drugi blok tematyczny poświęcony był bezpieczeństwu infrastruktury transportowej. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Energetyka S.A. Tomasz Witosławski przedstawił zalety Centrum Monitorowania Alarmów PKP Energetyka.

– Rozwój CMA pozwoli zabezpieczyć całą infrastrukturę zasilającą polską kolej – podkreśla Tomasz Witosławski. – To kolejny element zdigitalizowanego ekosystemu zapewniającego ciągłość zasilania najwyższej jakości. System będzie chronić 1200 zróżnicowanych obiektów zlokalizowanych w całej Polsce wzdłuż linii kolejowych.

O bezpieczeństwie infrastruktury transportowej mówił także Paweł Korczakowski, Inżynier Sprzedaży Systemów IT z firmy LEDATEL sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k. Zaprezentował on Proaktywny System Monitorowania Pantografu i Deformacji Sieci Trakcyjnej.

W swojej prelekcji Grzegorz Kuta, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych PKP Polskich Linii Kolejowych, odniósł się do zagrożeń na sieci kolejowej w kontekście prowadzonej wojny w Ukrainie. Omówi temat cyberzagrożeń związanych z infrastrukturą krytyczną w sektorze transportu kolejowego”

– Białoruscy cyberpartyzanci zablokowali automatyczny system sterowania koleją, a wszystkie operacje – od kontroli pociągu do sprzedaży biletów – zostały przełączone na sterowanie ręczne. Potem ich polowi bracia ruszyli na wojenną ścieżkę i zaczęli wyłączać szafy sterownicze na liniach kolejowych, paląc je. Bez tych szafek sygnalizacja świetlna i rozjazdy przestają działać.

Temat przedstawiciela PKP PLK S.A. uzupełnił Piotr Olewniczak, Architekt Systemów IT z firmy ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (Partner Brązowy), który podjął temat „Ochrony infrastruktury krytycznej przed atakami cybernetycznymi”.

W dalszej części bloku drugiego swoje wystąpienia mieli:

 • Michał Pala, Kierownik ds. jakości, specjalista ds., badań i certyfikacji Signal Cert Sp. z o.o. („Rola niezależnej oceny bezpieczeństwa (ISA) w procesie aprobaty systemów i urządzeń srk”
 • Krystian Szefler, Specjalista ds. bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania NASK – PIB – CERT Polska („O tym jak CERT Polska automatyzuje monitorowanie polskiego przemysłu #BezpiecznyPrzemysl”)
 • Piotr Walenko, Manager ds. rynku kolejowego z ESRI Polska Sp. z oo. („Rola systemu informacji przestrzennej ArcGIS w bezpieczeństwie narodowym oraz zarządzaniu infrastrukturą krytyczną”)

Pierwszy dzień IV konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei” zamykał panel dyskusyjny „Bezpieczny transport kolejowy”. Udział w nim wzięli:

 • Łukasz Wojewoda – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Grzegorz Kuta – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Tomasz Witosławski – PKP Energetyka S.A.
 • Michał Zagalski – PKP S.A.
 • Paweł Nogowicz – Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bezpieczeństwo w pracy / bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Drugi dzień konferencji zainaugurował Łukasz Lubera z Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu PKP Cargo. W swoim wystąpieniu nawiązał do poprawy bezpieczeństwa pracowników w trakcie realizacji procesu przewozowego.

Katarzyna Krynicka, Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym i Audytu z PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. omówiła temat efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym. Przedstawiła kwestie integracji systemów SMS i MMS w trójmiejskiej spółce.

– Wdrażając System MMS i integrując go z  Systemem SMS Spółka nie tylko zyskała pewność kontynuacji polityki utrzymaniowej własnego taboru, ale również otworzyła się na nowe możliwości biznesowe – mówiła.

W tym bloku prezentacje wygłosili również:

 • Krzysztof Brodnicki, Dyrektor Handlowy PHU ARPOL Sp. z o.o. („Racje żywnościowe jako alternatywny sposób żywienia podczas działań Ratownictwa Kolejowego”)
 • Urszula Gawrysiak, Dyrektor Biura BHP PPOŻ i Ochrony Środowiska PKP Energetyka S.A. („Zaangażowanie w budowanie bezpiecznego środowiska pracy”)
 • Laura Reczek, Kierownik Działu Handlu i Sprzedaży PPO Przedsiębiorstwo Państwowe (Partner Srebrny) („PPO Przedsiębiorstwo Państwowe – producent obuwia bezpiecznego”)
 • Grzegorz Przysiężny – Komendant SOK, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (System monitorowania pociągów oraz obszaru należącego do PKP SKM w Trójmieście, stan obecny i realizowane zmiany)
 • Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo0drogowych. Nowe rozwiązania techniczne, a uwarunkowania prawne”)
 • Adam Morawski, Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei („Straż Ochrony Kolei – zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym).
 • IV konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei” towarzyszyła wystawa rozwiązań i urządzeń „Bezpieczna Kolej”.
INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

      

 

REKLAMA
ROZWIŃ