Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z III Konferencji „BEZPIECZEŃSTWO NA KOLEI”

Jakie wyzwania stoją przed przewoźnikami kolejowymi, zarządcą infrastruktury oraz firmami z branży transportu szynowego związane ze zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa na torach? O tym dyskutowano w trakcie III konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei”, zorganizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w dniach 6-7 grudnia 2021 r. w Jastrzębiej Górze.

Tradycją konferencji jest przyznanie certyfikatów wstąpienia w poczet Firm Członkowskich Izby. W grudniu do tego grona dołączyły firmy: Grupa APC System, Taurus Ochrona Sp. z o.o., Grupa ROMI, Elmontaż Sp. z o.o., Aidler Media oraz Energo Security Serwis Sp. z o.o.

Po oficjalnym przywitaniu sześciu nowych przedsiębiorstw oraz zaproszonych gości rozpoczęły się prezentacje –ekspertów oraz firm biorących udział w wydarzeniu.

Blok pierwszy zainaugurował Srebrny Partner Konferencji – ROMI Sp. z o.o. Mikołaj Olszewski, Członek Zarządu spółki omówił kwestie bezpieczeństwa na kolei w zakresie IT oraz przedstawił działalność firmy.

O stanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności eksploatacyjnej pojazdów szynowych mówił Grzegorz Bijok, Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Gdańsku. Następnie głos zabrał Dariusz Kuta, Sales Director z M&MR Group Polska Sp. z o.o., Partner Srebrny wydarzenia. W prezentacji „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w eksploatacji pojazdów szynowych” poruszył m.in. kwestię niebezpieczeństwa i skutków wynikających z nieprzestrzegania zapisów dokumentacji systemu utrzymania DSU.

Wśród zaproszonych na konferencję gości był również Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

– Sektor kolejowy stanowi jeden ze strategicznych obszarów istotnych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania państwa, w którego utrzymaniu i rozwoju Grupa PKP aktywnie uczestniczy – podkreślał Rafał Zgorzelski, omawiając kierunki działań związane z transformacją cyfrową w PKP S.A. i Grupie PKP.

 

Następnie prelekcję wygłosił Tadeusz Turzyński, Prezes Zarządu PKP Informatyka sp. z o.o., który poruszył temat „Bezpieczny Klaster Kolejowy Infrastruktury IT”.

– W ramach funkcjonowania Bezpiecznego Klastra Kolejowego Infrastruktury IT realizowane są trzy projekty: Wspólne Centrum Przetwarzania Danych (WCPD), Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei (CCK) oraz Centralny System Monitoringu (CSM) – wyliczał Tadeusz Turzyński, omawiając szerzej poszczególne projekty. Przedstawił on także obecny i przewidywany stan bezpieczeństwa kolejowego.

 

Jednym z zagadnień związanych z bezpieczeństwem na kolei jest trzeźwość. O automatycznym monitorowaniu stanu trzeźwości pracowników mówił Vasyl Rakivnenko – Prezes Zarządu Aidler Media Sp. z o.o. (Partner Srebrny). Goście konferencji mogli sprawdzić sposób działania prezentowanych przez firmę AlkoPrevent urządzeń.

O wnioskach i zaleceniach Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, związanych z poprawą bezpieczeństwa na torach mówił Tadeusz Ryś, Przewodniczący Komisji. Zaprezentował on m.in. nagrania wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i wskazał najczęstsze błędy kierowców w obszarze kolejowym.

Przeglądu holistycznych sposobów podejścia do bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dokonał Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa. Następnie głos zabrał Piotr Broda, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Intercity S.A.

– PKP Intercity w trosce o bezpieczeństwo pasażerów oraz drużyn konduktorskich nieprzerwanie zwiększa liczbę połączeń kolejowych objętych ochroną fizyczną – podkreślał. – W latach 2020 oraz 2021 taką ochroną objętych było 10 połączeń kolejowych na dobę oraz 5 połączeń na dobę w okresie wakacyjnym. W roku 2022 ochroną objętych będzie 13 połączeń kolejowych na dobę oraz 5 w okresie wakacyjnym.

 

W drugim bloku zaprezentowali się:

 • Konrad Szadkowski – Abloy & Energo Security Sp. z o.o. (Partner Srebrny Konferencji) – „Bezpieczeństwo taboru i ruchu kolejowego a zarządzanie kluczami i kontrola dostępu ABLOY Protec2 CLIQ”
 • insp. Arkadiusz Szpoton z Wydziału ds. Operacyjno-Prewencyjnych i Bezpieczeństwa Komendy Głównej SOK – „Funkcjonowanie Straży Ochrony Kolei”
 • Łukasz Bogucki – Manager zespołu Architektów Infrastruktury Cyfrowej i Cyberbezpieczeństwa ICsec S.A. (Partner Srebrny) – „Scadvance XP – system wykrywania anomalii w automatyce kolejowej”
 • Tomasz Górski – Starszy Inżynier w SIEMENS Sp. z o.o. (Partner Brązowy) – „Kolej 5.0. – Bezpieczeństwo na kolei według Siemens”
 • Agnieszka Maciejko – Kierownik Wydziału Eksploatacji i Standaryzacji Sieci Dystrybucyjnej w Departamencie Technicznym PKP ENERGETYKA S.A. – „Innowacyjne działania i rozwiązania wdrażane przez PKP ENERGETYKA S.A. dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania zelektryfikowanego transportu kolejowego”

Blok trzeci rozpoczęliśmy połączeniem online z Tomaszem Jaworskim, Dyrektorem Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft. Następnie o wyzwaniach w obszarze IT w związku z pandemią COVID-19 mówił Piotr Machałek, Za-ca Dyrektora Biura Informatyki PKP Intercity S.A.

Rafał Szklarczyk, Kierownik Badań Rozwoju oraz Dariusz Izydor, Za-ca Dyrektora ds. produkcji z firmy ELMONTAŻ Sp. z o.o. (Partner Srebrny) omówili kwestie związane z systemami monitoringu na przejazdach kolejowych i systemami identyfikującymi przestrzeganie obowiązujących w takich miejscach przepisów ruchu drogowego. Przed uczestnikami konferencji przeanalizował on także zdarzenia, pozwalające podnieść bezpieczeństwo na przejazdach kategorii D.

Jednymi z poważniejszych zagrożeń dla kolei są cyberzagrożenia. Sebastian Kondraszuk – Kierownik Zespołu Analiz Bieżących Zagrożeń w NASK-PIB – CERT Polska przedstawił m.in. raporty związane z incydentami obsłużonymi przez CERT Polska w latach 2010-2021.

Czym jest model „Zero Zaufania” i dlaczego jest potrzebny? Jakie wymagania stawia specjalistom cyberSec model Zero Zaufania? O tym mówili Beata Haber (SealPath) oraz Piotr Warmiak (Key Account Manager) z firmy ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (Partner Brązowy).

W kolejnych prezentacjach do tematu bezpieczeństwa na kolei odnieśli się:

 • Grzegorz Kuta, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – „Normy, standardy oraz dobre praktyki związane z bezpieczeństwem systemów i sieci IT w sektorze kolejowym”
 • Damian Midura – Dyrektor Generalny MIDURA GROUP (Partner Brązowy) – „Bezpieczeństwo i komfort pracy na stanowisku siedzącym”.
 • Michał Zagalski – Dyrektor Projektu PKP S.A. – „Minimalizacja ryzyka powstania zagrożeń na dworcach kolejowych poprzez działania organizacyjno-techniczne”
 • Łukasz Lubera – Wydział Bezpieczeństwa Ruchu, Pełnomocnik SMS w PKP CARGO S.A. – „Cyfryzacja procesów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w PKP CARGO S.A.”
 • Grzegorz Przysiężny – Komendant SOK, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – „Współpraca służb Straży Ochrony Kolei SKM, Policji i SOK PLK gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach należących do PKP SKM w Trójmieście”

W trakcie III Konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei” odbył się również panel dyskusyjny „Bezpieczny Transport Kolejowy”. Do dyskusji zaproszono:

 • Tadeusza Turzyńskiego (PKP Informatyka Sp. z o.o.)
 • Sebastian Kondraszuk (NASK PIB CERT Polska)
 • Grzegorz Kuta (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)
 • Agnieszka Maciejka (PKP ENERGETYKA S.A.)

Moderatorem rozmowy był Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Wydarzeniu towarzyszyła III wystawa rozwiązań i urządzeń „Bezpieczna Kolej”.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

       

 

REKLAMA
ROZWIŃ