Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z X Konferencji „Energetyka na Kolei”

Optymalizacja, narzędzia i rozwiązania

Polska Izba Kolei zorganizowała jubileuszową X- tą edycję konferencji dla sektora energetycznego w kolejnictwie w ramach, której dyskutowano o problemach i wyzwaniach stojących przed sektorem w najbliższych miesiącach. Wydarzenie uświetniła gala z okazji dziesięciolecia konferencji.

Poszukiwanie optymalizacji w produkcji energii, sposobach zarządzania majątkiem czy nowych metod w diagnostyce stanowiły trzon tematyczny wydarzenia, które zgromadziło liczne grono ekspertów i przedsiębiorców.

Konferencję otworzyli Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei). Natomiast zgodnie z obyczajem Izby kolei podczas konferencji wręczono certyfikaty przystąpienia w poczet Izby Kolei nowych firm członkowskich. Tym razem były to:

 • Weidmuller Sp. z o.o.
 • Kisielewski Sp. z o.o.

Kierunki rozwoju i perspektywy, systemy zasilania, Zielona Energia i dekarbonizacja, obrót i dystrybucja energią elektryczną, budowa i utrzymanie sieci trakcyjne –  między innymi takie zagadnienia poruszono podczas paneli tematycznych oraz dyskusji i rozmów.

Złotym Partnerem Konferencji był firma MABO SP. Z O.O. Dlatego też pierwszym prelegentem był  Andrzej Kowalczyk, Prezes Zarządu, który przedstawił nowe rozwiązanie wspierające montaż i eksploatację górnej sieci trakcyjnej. Prelegent skupił się na prezentacji aplikacji mobilnej MABO- SetSoft oraz systemu monitorowania pracy górnej sieci trakcyjnej. Omówiona aplikacja jest wsparciem dla czynności  montażowych oraz przy eksploatacji urządzenia. Jak również pozwala na eliminację błędów montażowych i sprawdzenie czy urządzenie pracuje prawidłowo. W przypadku systemu monitorowania w MABO założono, że ma spełniać następujące kryteria:

 • prosta budowa i montaż,
 • niska cena,
 • niezależna od GPS łączność bezprzewodowa,
 • własne zasilanie,
 • niskie koszty eksploatacji.

Andrzej Kowalczyk (MABO Sp. z o.o.):

– Prezentowany system MABO to kolejny przykład na to że zawsze można coś zrobić lepiej. Zamiast kolejnego drogiego i skomplikowanego rozwiązania, proponujemy tani i prosty system, który znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno infrastruktury, jak i podróżujących.

Joanna Krysztofiak, Naczelnik Wydziału Rynku Infrastruktury Kolejowej – Departament Techniki i Wyrobów, Urząd Transportu Kolejowego omówiła bezpieczną integrację modernizowanego podsystemu Energia. W czasie prezentacji przedstawiła między innymi plan działania na rzecz poprawy podejścia do zarządzania ryzykiem, w którym wyjaśniono:

 • jak będą pozyskiwane od podmiotów informacje w celu weryfikacji kompleksowego stosowania procesu oceny zmiany,
 • co zawiera jednolita lista kontrolna oceny zmiany,
 • jak pozyskiwana będzie dokumentacja z oceny zmiany,
 • jak egzekwowane będzie stosowanie podejścia opartego na ryzyku w ramach interwencji podejmowanych przez Prezesa UTK,
 • jak wygląda weryfikacja bezpiecznej integracji w wymiarze technicznym na etapie wydawania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych, czym jest weryfikacja zarządzania ryzykiem wspólnym.

Joanna Krysztofiak zaznaczyła również, że UTK będzie oczekiwał od wnioskodawcy wykazania bezpiecznej integracji zmiany wprowadzanej do systemu kolejowego, niezależnie od wyników oceny jej znaczenia:

 • w przypadku, gdy zmiana została oceniona jako zmiana znacząca, wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumentację z oceny zmiany oraz dokumentację z przebiegu oceny ryzyka i  raport w sprawie oceny bezpieczeństwa.
 • w przypadku, gdy zmiana została oceniona jako zmiana nie znacząca, wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumentację z oceny zmiany oraz informację o zarządzaniu ryzykiem danej zmiany poprzez co najmniej wskazanie:
 • listy zagrożeń dotyczących tej zmiany,
 • przyjętych środków bezpieczeństwa dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia,
 • przyjętej metodologii dopuszczalności ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia (FMEA, wymieniona w załączniku do RAMS, inne) oraz
 • jej wyników (finalny poziom ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia po wprowadzeniu środków bezpieczeństwa).

Srebrnym Partnerem Konferencji była firma WEIDMÜLLER Sp z o.o. , a Witold Bereszczyński , Prezes Zarządu, nakreślił pozycję spółki w obszarze energetyki  oraz zaprezentował innowacyjne listwy kontrolno – pomiarowe CT/VT. Zaprezentowany produkt Złączki Klippon® Connect CT/VT – TTB charakteryzują się wszechstronną konfiguracją, zwiększoną niezawodnością i bezpieczeństwem podczas operacji serwisowych, niewielką ilością akcesoriów oraz prostą konfiguracją i obsługą.
Witold Bereszczyński (WEIDMÜLLER SP. Z O.O.):

– Weidmüller jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie połączeń elektrycznych oraz przetwarzania energii, sygnałów i danych w środowisku przemysłowym. Nasze rozwiązania są stosowane w nowoczesnych zakładach przemysłowych, w energetyce klasycznej, odnawialnej oraz
w transporcie szynowym i morskim.

Kolej na światło. Tak zatytułowana była prezentacja Andrzeja Kazimierskiego, Dyrektora Biura Energetyki w PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA, który pokazał System LMP  (Light Management Project ). To opracowany na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pilotażowy system sterowania oświetleniem zewnętrznym, działający w oparciu o cyfrowo sterowane lampy (z interfejsem DALI), wykorzystujący informacje o ruchu pociągów i obecności ludzi na peronach. Andrzej Kazimierski omówił również  strategię neutralności. Inicjatywa wynika z kierunków działań Komisji Europejskiej w obszarze ochrony klimatu i planowanego osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy poprzez jak największe ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie, rolnictwie i energetyce. Celem jest, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu. Dokument natomiast ma określać strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wskazujący ścieżki osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Spółkę wraz z określeniem horyzontów czasowych realizacji zawartych w niej zamierzeń

Kolejnym Srebrnym Partnerem była firma SSK Rail Sp. z o.o. Adam Pecho, Prezes Zarządu oraz Artur Hanc, Prezes zarządu  z Elmodis, streścili zagadnienie  poprawy bezpieczeństwa eksploatacji sieci trakcyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych systemów monitorowania i bezpiecznych magazynów energii ze zintegrowanym systemem diagnostyki. Przedstawili między innymi spodziewane korzyści po wdrożeniu rozwiązań czyli:

 • wykrycie zdarzenia (informacja o kradzieży sieci – przewody, liny nośne, ciężary napreżające);
 • minimalizację negatywnych skutków (kradzieży, zdarzenia (kradzież / wypadek),  nieprawidłowy naciąg, zerwanie kabla jezdnego lub pantografu, opóźnienia pociągów, kary.

ABB Sp. z o.o. była Partnerem Brązowym. Maciej Kordas, Dyrektor ds. Sprzedaży, zaprezentował rozwiązania ABB dla kolei. Zaznaczył między innymi, że ABB uzupełnia swoje kompleksowe portfolio produktów o dynamiczne symulacje sieci, których cechy kluczowe to:

 • wspieranie projektowania systemu,
 • optymalizacja komponentów elektrycznych podstacji, napowietrznych linii, kabli i zabezpieczeń,
 • ocena zużycia energii systemu oraz pociągów, w tym strat w przewodach i urządzaniach, układach hamowania odzyskowego jak i w urządzeniach magazynowania energii,
 • obliczanie prądów zwarciowych w stanie ustalonym,
 • obliczanie potencjału szyny względem ziemi.

Dr inż. Artur Rojek,  Kierownik Zakładu Elektroenergetyki, Instytut Kolejnictwa, streścił zalety systemu antykradzieżowego sieci trakcyjnej AntyX czyli:

 • ciągły monitoring sił naprężenia djp i lin nośnych,
 • wykrywanie nietypowych drgań sieci,
 • wykrywanie zaników napięcia,
 • monitoring wizyjny sieci trakcyjnej i otoczenia,
 • niezależne zasilanie,
 • generowanie ostrzeżeń i alarmów,
 • brak połączenia potencjału sieci jezdnej z siecią powrotną lub ziemią.

Kolejny prelegent, Piotr Zdzych, Dyrektor Techniczny z LOPI ANUSZKIEWICZ I TRZECIŃSCY Sp. j. omówił kwestię kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych PKP w tym zastosowanie kompensatora dynamicznego LKD.

Przedstawiciel Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ”ROSA” STANISŁAW ROSA, Paweł Kotlarczyk, Kierownik Regionu w prezentacji  „Światło w przestrzeni publicznej” zaprezentował gamę produktów firmy czy zalety procesu anodowania.

Piotr Obrycki,  Dyrektor Biura Badań i Rozwoju PKP ENERGETYKA SA, przedstawił system dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy. Zaznaczył, że zwiększenie prędkości na liniach kolejowych, jeden z elementów modernizacji sektora kolejowego, poskutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na moc pojazdów trakcyjnych (w przypadku Pendolino ok 6 MW). To z kolei przekłada się na konieczność zwiększenia mocy zamówionej podstacji trakcyjnej, co skutkuje wzrostem kosztów eksploatacyjnych.

Andrzej Danak, Kierownik MIKRONIKA Sp. z o.o., omówił kompleksowe rozwiązania systemowe w zakresie SCADY, Telemechaniki, Smart oraz Oceny Jakości Energii.

Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu, PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o., poruszył trudny temat tego czy kolej winna stać się sektorem energochłonnym?  Podkreślił, że objęcie sektora lub podsektora systemem rekompensat wiąże się z nabyciem przez daną branżę obowiązku opłat za emisję CO2.  Dodał ponadto, iż w przypadku kolei, przewoźnicy korzystający z trakcji elektrycznej nie są objęci takim obowiązkiem. Jest on nałożony na sprzedawcę energii. Zatem obciążenie sprzedawcy energii obowiązkiem opłat emisyjnych zwiększa koszt zakupionej energii co znajduje przełożenie na cenę energii.

Bartłomiej Buczek podsumował więc, że należy dążyć do zmniejszenia emisyjności sektora transportu kolejowego i wdrożyć zasadę „zazieleniania” energii trakcyjnej. W innym przypadku wysokość cen a więc i kosztów energii elektrycznej trakcyjnej będzie istotnym czynnikiem zmniejszających przewagę konkurencyjną trakcji elektrycznej.

Rozwiązania i praktyki z rynków europejskich MMR Group Polska Sp. z o.o. streścił Adam Mianowski, Product Manager.  Natomiast ostatnią prezentacją przedstawił prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski – Katedra Aparatów Elektrycznych, który pokazał ultraszybkie, hybrydowe wyłączniki dla pojazdów w systemach DC1 oraz DC2 trakcji kolejowej.

Ostatnim aktem merytorycznym konferencji była dyskusja panelowa moderowana przez Radosława Karwickiego (Raport Kolejowy) a dotycząca kosztów transportu kolejowego, a w której wzięli udział:

 • Andrzej Kazimierski – Dyrektor Biura Energetyki (PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA),
 • Mirosław Balicki – Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Trakcyjnej ( PKP ENERGETYKA SA),
 • Arkadiusz Kasiński – Kierownik Produktu (PKP INTERCITY SA),
 • Patryk Świrski – Prezes Zarządu (KOLEJE ŚLĄSKIE Sp. z o.o.),
 • Wiesław Szafrański  – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych (POLREGIO sp. z o.o.),
 • Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu (PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.).

Ze względu na to, że tegoroczna Konferencja była jej dziesiątą edycją odbyła się Gala Jubileuszowa podczas, której Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wręczyła wyróżnienia i podziękowania osobom i instytucjom, które przez lata wspierały inicjatywę konferencji dedykowanej energetyce.

Wyróżnienia za patronat oraz wsparcie merytoryczne zapraszam przedstawicieli reprezentujących:

-Ministerstwo Aktywów Państwowych

-Ministerstwo Infrastruktury

-Urząd Transportu Kolejowego

-PKP Polskie Linie Kolejowe SA

-PKP Energetyka SA

-Instytut Kolejnictwa

-Politechnika Łódzka

Wyróżnienia za zaangażowanie oraz wkład merytoryczny:

-dr Artur Rojek – Instytut Kolejnictwa

-Andrzej Kazimierski – PKP Polskie Linie Kolejowe SA

-Tomasz Besztak– PKP Energetyka SA

-Radosław Burak-Romanowski -PKP Energetyka SA

Podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wkład w organizację:

 • ABB Sp. z o.o.
 • ELESTER-PKP Sp. z o.o.
 • SESTO Sp. z o.o.
INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

          

 

REKLAMA
ROZWIŃ