Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z VI Konferencji „Energetyka na Kolei”

Konferencja Naukowo-Techniczna „Energia dla Kolei – pod kontrolą. Techniczne i prawne aspekty energetyki trakcyjnej”.

Rozwój polskiej kolei jest ściśle związany z problematyką dostarczania, dystrybuowania oraz wykorzystywania energii. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu branży Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję zatytułowaną „Energia dla Kolei. Techniczne i prawne aspekty energetyki trakcyjnej”. W dniach 17-18 października 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Falenty w Raszynie zebrało się grono specjalistów, naukowców i przedsiębiorców, którzy dyskutowali nad technicznymi oraz prawnymi aspektami energetyki trakcyjnej.

Konferencję otworzyły wystąpienia dyrektora Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adama Musiała, prezesa zarządu Sesto Sp. z o.o. Piotra Sakowskiego, a także Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzeja Żurkowskiego. Wykłady i debaty przeprowadzono w czterech panelach, które dotyczyły kolejno (I) problemów strategicznych i systemowych, (II) aspektów formalno-prawnych, (III) aspektów technicznych, dystrybucyjnych i pomiarowych, (IV) oraz obrotu energią (dialog pomiędzy dostawcami a przewoźnikami).

Wśród najciekawszych wystąpień warto z pewnością wymienić te, które poruszały zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle Europy i świata (prof. Marek Bartosik z Politechniki Łódzkiej), problemów rozwojowych elektroenergetyki trakcyjnej (prof. Adam Szeląg z Politechniki Warszawskiej) czy ochrony przed przepięciami infrastruktury kolejowej i elektrycznych pojazdów trakcyjnych w strefie oddziaływania górnej sieci jezdnej (Radosław Burak-Romanowski z PKP PLK SA). Zebrani goście mogli także wysłuchać wykładów między innymi dr inż. Artura Rojka, Kierownika Zakładu Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa („Interoperacyjność podsystemu Energia na liniach kolejowych w Polsce”), Arkadiusza Kasińskiego z PKP Energetyki SA („Normy i wymagania OSD dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego”) oraz Piotra Majchrzaka z Sesto („Nowa norma – nowe wytyczne i możliwości liczników energii elektrycznej prądu stałego”).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana z ekologicznym rozwojem kolei, w tym z ecodrivingiem i ecoparkingiem, o czym mówiło dwóch prelegentów: Stefan Banaszkiewicz z Przewozów Regionalnych oraz Marcin Wołowicz z Kolei Mazowieckich. Ponadto uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak praktycznie rozliczać wykorzystanie energii trakcyjnej (Wojciech Malcherek z PKP CARGO SA), jak zarządzać systemem monitorowania pracy lokomotyw elektrycznych i spalinowych (mgr inż. Andrzej Burda z Altech S.C.) oraz jak wykorzystać metodę Visimind w kolejnictwie (Krzysztof Gajdamowicz, Prezes Visimind LTD. Sp. z o.o.). Część panelową zakończyło wystąpienie prof. Marka Banasika („Program wieloletni. Kolej w XXI wieku jako zasadniczy element rozwoju transportu kolejowego w Polsce – oferta dla sektora transportu szynowego”) oraz prezentacja firm i przewoźników kolejowych. Następnie obyła się debata z udziałem między innymi przedstawicieli Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Śląskich, Szybkich Kolei Miejskich w Warszawie, PKP Intercity SA i Kolei Mazowieckich.

Konferencja podsumowała stan prawny i formalny związany z zakupem energii elektrycznej dla kolei i pokazała, jak ważny jest otwarty, merytoryczny dialog pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dostawcami energii, przewoźnikami kolejowymi oraz przedsiębiorcami.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

           

REKLAMA
ROZWIŃ