Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XIII Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

151 firm, ponad 300 gości, w tym z Niemiec, Czech i Szwecji, 20 stoisk, 37 prezentacji. Tak w liczbach przedstawia się XIII edycja konferencji „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI”, której organizatorem była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Przy wsparciu patronatów i partnerów, organizatorom udało się na trzy dni skupić w jednym miejscu najważniejszych reprezentantów i graczy na rynku kolejowym z obszaru informatyki. Wprowadzenia do wydarzenia dokonali Zbigniew Cieślak, Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP oraz Adam Musiał, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W krótkich słowach nakreślili oni istotę wydarzenia zaznaczając przy tym, że najważniejsze jest poszukiwanie i wdrażanie unikalnych w skali Polski technologii a tym samym szansa na poprawę jakości świadczonych usług i efektywność Spółek kolejowych korelujący z rozwojem firm sektora telematyki. Część oficjalną zakończyła uroczystość wręczenia certyfikatów przystąpienia w poczet firm członkowskich Izby Kolei firmom:
SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o., BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o., ALMA S.A., ACTE Sp. z o.o, SSK Rail Sp. z o.o., COMBEENUT Sp. z o.o., C&C Partners Sp. z o.o., FIBRAIN Sp. z o.o., Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o., TECHNITEL Polska S.A., AGAT IT S.A, DP SYSTEM Sp. z o.o., MACRO-SYSTEM Mieszko Ciepliński, SIX PAYMENT SERVICES S.A.

Część pierwszą konferencji przeznaczono na prezentacje patronów wydarzenia. W tym panelu wprowadzenia do prezentacji dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Marzeny Śliż, dokonał nowy wiceprezes Krzysztof Dyl. Śliż omówiła rolę prezesa UKE w programie Operacyjna Polska Cyfrowa. Jej zakres obejmuje między innymi działanie 1.1- Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach a także opracowanie wymagań dla sieci NGA, dokonanie oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji na podstawie modelu kosztowo – popytowego, analizę bazy adresów budynków w Polsce oraz symulacji w rozbiciu na powiaty i określenie 23 tys. obszarów inwestycyjnych koszty budowy brakującej sieci klasy NGA w różnych typach technologii dostępowych.

Prezentacja Instytutu Kolejnictwa także dotyczyła rozwoju systemu teleinformatycznego w Polsce. W tym wypadku jednak prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Sekretarz Naukowy IK skupił się na obszarze polskich kolei. Skomentował on tendencje oraz rozwiązania techniczne stosowane na świecie. W transporcie kolejowym zwrócił uwagę na fakt, że europejskie zarządy kolejowe już od ponad 10 lat stosują GSM-R, który pomimo tego, że wykorzystuje schyłkową już technologię GSM nadal zaspokaja potrzeby kolei.

Panel pierwszy, którego moderatorem był Zbigniew Cieślak, zdominowały prezentacje partnerów konferencji. Rozpoczął Jakub Prusik, członek zarządu PKP INFORMATYKA Sp. z o.o., który nakreślił kierunki rozwoju spółki. W przypadku przewozów pasażerskich mają to być działania w obszarze sprzedaży i rezerwacji biletów, budowania oferty czy kontroli biletów; przewozów towarowych natomiast operacyjne zarządzanie przewozami; natomiast w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem systemy typu workflow. Prusik zaznaczył ponadto, że PKP Informatyka kreuje także rozwiązania IT dla administracji publicznej (e-usług, big data, data center, monitoring).

Lepiej połączona kolej- była hasłem przewodnim prezentacji Piotr Głaski, Senior Product Manager z HUAWEI Polska Sp. z o.o. Zaprezentował on sieci teleinformatyczne dla kolei w tym publiczną sieć 3G/LTE (zalety to niskie koszty, brak konieczności posiadania własnej oraz szeroka dostępność), własną sieć WLAN (zalety: wysoka przepustowość rzędu 300 – 1000 Mb/s, możliwość zagwarantowania jakości dla różnych usług (np. CBTC, PIS, CCTV, Internet), własną sieć LTE (relatywnie wysoka i stabilna przepustowość rzędu 8 – 40 Mb/, możliwość zagwarantowania jakości dla różnych usług (np. CBTC, PIS, CCTV, Internet), prywatne pasmo radiowe, mobilność do 430 km/h) oraz jedną sieć szkieletową IP/MPLS.

Kompleksowość oferty była przedmiotem prelekcji firmy BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o. Mirosław Daszkowski, Zastępca Dyrektora, streścił kwestie pasywnych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby budowy systemu bezpieczeństwa na dworcach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że w ramach prac rozbudowany i zmodernizowany został System Monitoringu Wizyjnego (CCTV), powstał system kontroli dostępu (SKD), system sygnalizacji włamania (SSiW), system pomiaru promieniowania, w tym, instalacja urządzeń pomiarów radioaktywności na wskazanych dworcach Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dodatkowo zintegrowane zostały systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dworców w oparciu o platformę PSIM (System Zarządzania Informacją Bezpieczeństwa Fizycznego) w Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych.
Krzysztof Bąk, Key Account Manager SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. zadał w swoim wystąpieniu pytanie – Dlaczego Samsung? Odpowiedzią było podkreślenie, że firma ta bazuje na niesłabnącej innowacji oraz przytoczenie liczb. Samsung zatem to ósma najbardziej rozpoznawalna marka świata, druga na świecie pod względem posiadanych patentów z sześcioma produktami najlepiej sprzedającymi się na świecie.

Pierwszym prelegentem z sektora kolejowego był Rafał Zbiróg, Dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który w prezentacji „Technologie informacyjne dźwignią poprawy konkurencyjności transportu kolejowego” skupił się na korzyściach płynących z Digital Transformation. Zastosowanie tej technologii pozwoli PKP PLK oferować lepsze, bardziej dopasowane i atrakcyjne cenowo usługi, efektywniej zorganizować spółkę i lepiej zarządzać podstawowymi procesami (inwestycje, zarządzanie ruchem kolejowym), optymalizować koszty działania, zwiększać całościowo konkurencyjność transportu kolejowego, jeszcze lepiej dbać o bezpieczeństwo całego obszaru kolejowego i optymalnie wykorzystywać środki trwałe (infrastrukturę) oraz fundusze jakimi dysponuje Spółka.

Manfred Bock, Global Industry Leader Rail z T-Systems Polska Sp. z o.o. opowiedział o przewidywaniu awarii jeszcze przed ich powstaniem. Predictive Maintenance polega na budowaniu wniosków w oparciu o analizę danych, prognozowanie konserwacji oraz wykorzystanie narzędzi prognostycznych. Takie myślenie przynosi szereg korzyści spośród, których na pierwszy plan wybija się oszczędność, optymalizacja procesów oraz wzrost zadowolenia klientów. Wymiana danych, innowacje w technologii a także doświadczenia przewoźników były zagadnieniami, które poruszono w drugim panelu moderowanym przez Jakuba Prusika. Rozpoczął Robert Adamski, Business Development Manager w firmie Intel Technology Poland Sp. z o.o., który przedstawił INTEL 3D-XPOINT czyli nowość w centrach danych oraz produkt 1000 razy szybszy niż NAND i tyle samo razy wytrzymalszy.

IT Governance czyli ład organizacyjny w zarządzaniu IT był przedmiotem analizy Jarosława Jędrzejowskiego, Dyrektora Zarządzającego ds. Teleinformatyki PKP CARGO S.A. Przedstawił on cele wdrożenia tego ładu w spółce (stworzenie ram decyzyjnych dla dostarczania wartości biznesowej przez obszar IT w spółkach Grupy PKP CARGO obejmujących: koordynację procesu zmian i synchronizację działań IT z kierunkami rozwoju Grupy; szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w obszarze IT Grupy; zapewnienie transparentności podejmowanych decyzji w zakresie obszaru IT; koordynację działań jednostek IT funkcjonujących w ramach Grupy dla zapewnienia skutecznego wdrażania i utrzymania zintegrowanych rozwiązań; racjonalne wykorzystywanie zasobów IT w Grupie; współpracę w zakresie IT z innymi spółkami Grupy PKP) oraz zakres (czyli główne typy podejmowanych decyzji, po to by precyzyjnie zdefiniować zakres kompetencji Biura Teleinformatyki, kto (funkcja lub stanowisko) realizuje rolę w Grupie PKP CARGO odpowiedzialną odpowiednio za wnioskowanie, dostarczanie informacji, opiniowanie, podjęcie decyzji oraz jej wdrożenie.)

Przedstawiciel Srebrnego partnera frmy PIXEL Sp. z o.o., Jacek Baldy, Doradca Zarządu, nakreślił elementy innowacyjnej komunikacji w transporcie. Po nim zagadnienie jakości w systemach zasilania gwarantowanego do systemów łączność GSM-R omówił Jarosław Leski, Specjalista z ELTEK Polska Sp. z o.o. Podczas prezentacji zaznaczył, że istnieje lepsze, niezawodne, tańsze i oszczędne urządzenie czyli Rectiverter łączący funkcje prostownika i falownika oraz eliminujący potrzebę stosowania przełącznika STS. Grzegorz Pindur, Prezes Zarządu ALMA S.A. scharakteryzował osiągnięcia firmy oraz świadczone usługi związane z kompleksową informatyzacją podmiotów gospodarczych i instytucji w zakresie integracji systemów informatycznych, teleinformatycznych i automatyki. Problematyka wymiany danych była przedmiotem wystąpienia Tomasza Jędrysy, Naczelnik Biura Teleinformatyki w Kolejach Mazowieckich – KM Sp. z o.o. Natomiast Jarosław Maślanka – HP Enterprise z Hewlett Packard Enterprise Polska streścił system SAP HANA w PKP PLK S.A. skupiając się na celu projektu czyli podniesieniu wersji środowiska informatycznego SAP ERP oraz migracji na platformę SAP HANA (podniesienie wersji środowiska informatycznego SAP ERP 6.0 do wersji 6.0 EHP7 oraz migracje na platformę SAP HANA obecnie funkcjonującego rozwiązania SAP, zgodnie z najlepszymi metodykami oraz praktykami SAP. Doświadczenia Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. Warszawa w zakresie posiadanych systemów zaprezentowała Agata Bogucka, Zastępca Kierownika Działu Technicznego. Skupiła się na korzyściach płynących z systemów w tym usprawnieniu procesu sprzedaży biletów czy ciągłej ich dostępności a także udogodnień dla pasażerów wynikających z funkcjonowania systemu SMS. 40- lat dla Kolei było fundamentem prezentacji firmy TELZAS Sp. z o.o. Jarosław Piotrowski, Inżynier Sprzedaży tej firmy scharakteryzował zaawansowane systemy zasilania dla SRK, zasilanie gwarantowane pod potrzeby systemów wizyjnych (CCTV) i informacji podróżnych (infokioski i nagłośnienie peronowe).

Drugi dzień konferencji rozpoczął się forum dyskusyjnym podczas, którego przedstawiciele spółek z Grupy odpowiadali na pytania uczestników. Natomiast panel trzeci, moderowany przez Rafała Zbiróga, Dyrektora IT w PKP PLK S.A, obejmował swym zakresem szeroki wachlarz tematyczny. Rozpoczął Krzysztof Piotrowski z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., który przedstawił systemy informatyczne wspomagające obsługę pasażerów w posiadaniu tego przewoźnika. Teleinformatyka w ŁKA obejmuje zatem systemy zapowiedzi i rozmównice awaryjne, systemy informacji dla pasażerów, monitoring video, systemy liczenia pasażerów, automaty biletowe i kasowniki, wzmacniacze sygnału GSM, punkty dostępowe – WiFi dla pasażerów, nowoczesne pulpity maszynisty ARJ oraz systemy wyświetlaczy dla reklamy.

Cel wprowadzenia systemu bezprzewodowej platformy Icomera, czyli zwiększenie konkurencyjności i sprzedaży biletów, poprawienie komfortu podróży, optymalizacja zarządzania flotą, obniżenie kosztów i zdalny monitoring oraz dostęp do serwisowy do systemów a także związane z tym realizacje były tematem prezentacji Zuzanny Wieczorek z TEKNISKA POLSKA Sp. z o.o. Bezpieczeństwo aplikacji krytycznych i infrastruktury IT na kolei zidentyfikował Tomasz Zawicki, Specjalista z PASSUS S.A. Doświadczenia z SIP i WiFi w PKP Intercity S.A. omówili Iwona Dziopak, kierownik Projektu oraz Maciej Jędrak z Biura Usług Dodanych. Poszukali oni odpowiedzi na pytanie dlaczego Intercity potrzebuje WiFi oraz przedstawili fazy wdrażania tego systemu w składach Flirt i Dart.

„Każdy zasługuje by wychodzić z pracy, będąc równie bezpiecznym, jak w chwili przyjścia (…) Nie powinieneś się bać, że zapewnienie bytu Twojej rodzinie może Cię zabić”. Ten cytat Paula O’Neilla był punktem wyjścia do omówienia przez Adriana Berę, Business Development Manager z SSK Rail Sp. z o.o. technologii VoD Rail i jej wpływu na bezpieczeństwo kolei. W opinii Bery System VoD Rail załatwia następujące potrzeby przewoźników kolejowych- pomaga wdrażać procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa, pomaga w ustaleniu przyczyn zdarzenia, nie zakłóca planowanej pracy pojazdów kolejowych i umożliwia wygenerowanie oszczędności. O rozwiązaniach informatycznych, które wpływają na optymalizacje obsługi procesu przewozowego opowiedział Paweł Kirchner, Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki z Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.

System NeuroCar Railway Crossing przeznaczony do rejestracji wykroczeń i do identyfikacji pojazdów na bazie strumienia wideo z kamer pomiarowych i poglądowych zamontowanych w pasie drogowym przejazdu kolejowego przedstawili Adam Zajkowski, Business Development Managerz ROBERT BOSCH Sp. z o.o., Radosław Borcon, Menedżer ds. rozwoju Neurosoft Sp. z o.o. Jerzy Kacprzak – Naczelnik z Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdefiniował nowe rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych strzeżonych lokalnie. Firma Intergraph Polska Sp. z o.o. w osobie Dyrektora Bartosza Szczekutka, zaprezentowała – Hexagon Safety&Infrastructure na kolei, czyli produkty które mogą zastąpić tradycyjne książki E1758, w których opisywane i rejestrowane są zdarzenia związane z utrzymaniem urządzeń srk. Produktem, który może zastąpić E1758 jest jej elektroniczny odpowiednik.

Energooszczędność, niezawodność i bezpieczeństwo to wyróżniki Emerson Network Power Sp. z o.o. Adam Ważyński, Kierownik Regionalny Działu Sprzedaży Produktów tej firmy scharakteryzował nowoczesne DATA CENTER oraz najważniejsze elementy. Panel kolejny, również moderowany przez Rafała Zbiróga, zaczął Marcin Kowalski, Prokurent, Dyrektor IT firmy P.U.T. GRAW Sp. z o.o. omówił nowoczesne systemy zarządzania informacją w diagnostyce kolejowej w tym przede wszystkim zalety platformy pomiarowej w warszawskim metrze. Geneza pojawienia się Google w Przewozach Regionalnych (problemy z pocztą email, kalendarzem, optymalizacja kosztów licencyjnych) były punktem wyjścia prezentacji Dariusza Kapelko z Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Kapelko ocenił dwa lata współpracy z Google jako owocne jednakże nakreśli także obszary, które wymagają poprawy- koegzystencja Google i Microsoft, zmiana kultury pracy/ szkolenia, bezpieczeństwo danych, potencjał innowacyjny. Jacek Kołaczek, Dyrektor z DPK SYSTEM Sp. z o.o. streścił nowości systemu DPK RAILWAYS. Zaznaczył przy tym, że system pozwala na przygotowanie systemu dla każdego klienta „pod klucz” oraz uwzględnianie w systemie polskich wymagań. Jerzy Rygier, Menedżer ds. Kluczowych Klientów WASKO S.A. scharakteryzował reprezentowaną firm, która specjalizuje się w kompleksowej budowie sieci szerokopasmowych. Rozwiązania dla inteligentnego systemu zarządzania bezpieczeństwem na kolei (monitoring wizyjny, komunikacja interkomowa, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu) przedstawił Damian Dopiera, Dyrektor Działu Rozwiązań Budynkowych z C&C Partners Sp. z o.o. Model wsparcia w projekcie SAP rollout w PKP CARGO jako element realizacji omawianego w prezentacji Jarosława Jędrzejowskiego IT Governance przedstawili Agnieszka Myszkiewicz-Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Teleinformatyki oraz Michał Krupa, Naczelnik Wydziału Biura Realizacji Projektów. O obecności firmy FIBRAIN Sp. z o.o. na świecie oraz jej obecności w inwestycjach kolejowych opowiedział Rafał Machnacki, Dyrektor Operacyjny. Natomiast Jarosław Kuik z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. zaprezentował multimonitoring w Centrum Utrzymania i Diagnostyki PKM jako przykład nowatorskiego podejścia do zarządzania utrzymaniem infrastruktury kolejowej.

Ostatnią prezentacją, która zamknęła część merytoryczną, było scharakteryzowanie Integracji systemów informatycznych w procesie oceny znaczenia zmiany przez dr inż. Andrzej Kochan, dyrektora Ośrodka Certyfikacji Transportu Politechniki Warszawskiej.
W dniach 9 do 11 marca Wisła stała się centrum wymiany myśli, idei i innowacji. Konferencja była miejscem wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami, instytucjami finansującą oraz użytkownikami. Meritum wydarzenia było stworzenie platformy, która pozwoliła na przybliżenie nowości telematycznych oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

             

 

REKLAMA
ROZWIŃ