Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XV Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

Aktualne wyzwania IT w sektorze kolejowym, wdrażanie Rejestru Infrastruktury, nowoczesne systemy monitoringu, ERTMS, cyberbezpieczeństwo, innowacyjne systemy sprzedaży biletów, dynamiczna informacja pasażerska – te i inne tematy poruszono na piętnastej, jubileuszowej Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei, która odbyła się w dniach 14–16 marca 2018r. w Wiśle.

Organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei konferencja jest największą w kraju kolejową platformą wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami, instytucjami finansującymi oraz użytkownikami. Tegoroczną edycję odwiedziło blisko 400 uczestników, 30 wystawców i 40 prelegentów.

Konferencję otworzyli wspólnie Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał oraz Dyrektor Dorota Markiewicz. Po przemówieniach inauguracyjnych przeprowadzono uroczystość wręczenia certyfikatów nowym firmom członkowskim: PKP TELKOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwu Inżynierii Budowlanej – KOPACKI Sp. z o.o., EXATEL SA, SIM FACTOR Sp. z o.o., SITEL Poland Sp. z o.o., Hikvision Poland Sp. z o.o.

Nowoczesne technologie w służbie kolei

Następnie głos zabrała Magdalena Kossowska, Naczelnik Wydziału Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury, która odczytała list Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury.
– W efekcie wyborów parlamentarnych z 2015 r. sformułował się rząd, dla którego wdrożenie Wspólnego Biletu, ułatwiającego ludziom podróże koleją, stało się jednym ze strategicznych wyzwań – podkreślił w liście Bittel. – Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie Wspólny Bilet stał się projektem strategicznym Rady Ministrów. Dzięki temu Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Grupą PKP doprowadziło do przygotowania rozwiązania poprawiającego obsługę pasażerów w postaci Pakietu Podróżnika.

Początkowo Pakiet Podróżnika umożliwiał zakup jednego biletu na przejazd pociągami trzech przewoźników – PKP Intercity SA , Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. W lutym do Pakietu Podróżnika dołączyła Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
– W dalszym ciągu prowadzone są jednak prace, aby udoskonalić obsługę pasażerów i znacznie ułatwić im dostęp do oferty transportu kolejowego – dodał w liście Bittel. – Efektem tych prac będzie wdrożenie w 2019 r. kolejnego etapu Wspólnego Biletu. Ministerstwo Infrastruktury dąży do tego, aby Wspólny Bilet był otwarty na wszystkich uczestników rynku kolejowych przewozów pasażerskich. W dalszej perspektywie funkcjonalności Wspólnego Biletu powinny umożliwić włączenie się również pozostałych przewoźników – zwłaszcza drogowych oraz lotniczych.

W ostatniej części listu Bittel skupił się m.in. na systemach sterowania ruchem oraz dynamicznej informacji pasażerskiej:
– W dzisiejszą tematykę doskonale wpisują się zadania z zakresu sterowania ruchem i informatyzacji systemu informacji pasażerskiej – podkreślił. – Do projektów IT objętych Krajowym Programem Kolejowym należą systemy sterowania ruchem ETCS i GSM-R oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP. O wadze tych elementów w planie inwestycyjnym do 2023 r. świadczy wskazanie długości linii wyposażonych w ETCS jako jednego ze wskaźników KPK – długość ta wynosi 2 tys. km. Natomiast przewidywana długość linii z zabudowanym GSM-R w 2023 r. wynosi 13,5 tys. km. Co ważne, projekt pn. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T” obejmujący linie kolejowe E30, E20 oraz E59 uzyskał dofinansowanie w ramach III konkursu instrumentu Łącząc Europę (CEF). Jeszcze w bieżącym miesiącu planuje się podpisanie umowy na realizację projektu GSM-R. Zaś w ramach systemu SDIP przewiduje się, poza wykonaniem dokumentacji projektowej, także dostawę, instalację i uruchomienie na ok. 200 dworcach, stacjach i przystankach osobowych w zarządzie PKP PLK SA: urządzeń sdip, obiektowych systemów monitoringu wizyjnego i sieci obiektowej infrastruktury wspomagającej. Mówimy tu zatem o elektronicznych wyświetlaczach, infokioskach, cyfrowych kamerach IP czy też systemach sygnalizacji włamania i napadu. Sieć 5G, nowoczesne technologie i ich wpływ na kolej w Polsce były tematem wystąpienia Krzysztofa Dyla, Zastępcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

– Gratuluję organizacji XV edycji Konferencji Telekomunikacja i Informatyka na Kolei. Wierzę, że przed Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jeszcze wiele sukcesów. Liczę, że w kolejnych latach będziemy mogli wspólnie pracować na rzecz polskiego kolejnictwa i rozwoju nowoczesnych usług w zakresie technologii komunikacyjnych – dodał na koniec swojego wystąpienia Dyl. W dalszym ciągu uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Piotra Pachutko, Zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP SA, który omówił strategię informatyki w PKP SA i spółkach Grupy PKP.
– Nasza strategia obejmuje wdrażanie nowych technologii, systemów i usług teleinformatycznych z uwzględnieniem rozwiązań obsługi dworców kolejowych, standaryzację procesów i technologii, aktywne podejmowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, rozbudowę i utrzymanie infrastruktury technicznej, a także rozwój i integrację rozwiązań teleinformatycznych – podkreślił Pachutko.

Pierwszy panel otworzyła prelekcja złotego partnera konferencji – Członka Zarządu PKP TELKOL Artura Gocla – który zapoznał zebranych z historią powstania oraz potencjałem rozwojowym spółki. Gocel omówił również planowany udział PKP TELKOL w realizacji Krajowego Programu Kolejowego.
– PKP TELKOL zajmie się projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury światłowodowej, budową i utrzymaniem sieci GSM-R, udziałem w programie budowy nowoczesnych systemów SDIP oraz kompleksową obsługą dworców i budynków kolejowych – podkreślił.

Następnie głos zabrał Weijing Wang, przedstawiciel technologicznego partnera konferencji, firmy HUAWEI Enterprise Polska Sp. z o.o. Wang przypomniał gościom konferencji, że HUAWEI dysponuje już ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku kolejowym – pierwszy projekt dla branży transportu szynowego firma realizowała w 1996 r. w Chinach.

– Naszą misją jest umożliwianie komunikacji każdej osobie, każdemu domostwu i każdej organizacji. W ten sposób chcemy tworzyć skomunikowany, inteligentny świat – powiedział Wang. Ewolucja cyfrowych usług pasażerskich na pokładzie była tematem wystąpienia przedstawicielki ADVANTECH Poland Sp. z o.o. Alicji Strzemiecznej, drugiego złotego partnera konferencji.

– WiFi na pokładzie to tylko początek – podkreśliła Strzemieniczna, która opowiedziała zebranym o sposobach, w jaki sztuczna inteligencja może poprawić komfort podróżowania i relacje z pasażerami. – Ekosystem cyfrowy zawiera wiele informacji, które mogą być trudne do zarządzania przez ludzi w czasie rzeczywistym i wymagają wyższych wymagań dla usług wsparcia klienta. AI pomaga w natychmiastowym dostarczeniu pasażerom informacji w czasie rzeczywistym, pomaga efektywnie świadczyć usługi i zwiększa bezpieczeństwo pasażerów – przekonywała.

Podczas pierwszego panelu zebrani goście wysłuchali również wystąpień: Członka Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o. Radosława Zawieruchy („Aktualne wyzwania IT w sektorze kolejowym”), Przezesa Zarządu EXATEL SA Nikodema Bończa Tomaszewskiego („EXATEL jako zaufany partner w budowie bezpieczeństwa systemów IT i OT”), Eksperta w Biurze Informatyki PKP Polskich Linii Kolejowych SA Adama Smyczyńskiego („RINF – doświadczenia PKP PLK SA we wdrażaniu Rejestru Infrastruktury w Polsce”), Dyrektora C&C PARTNERS Sp. z o.o. Damiana Dopiery („Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego oraz przywoławczo-alarmowego w ujęciu wytycznych Ipi-4”) oraz Zastępcy Dyrektora Biura Informatyki PKP Polskich Linii Kolejowych Małgorzaty Głowackiej-Ciupek („Automatyzacja pracy małych posterunków ruchu”).

Drugi panel poświęcono takim zagadnieniom, jak: korporacyjna hurtowania danych (Piotr Zdziechowiak, Project Manager w Biurze Teleinformatyki PKP CARGO SA), niezawodna serwerownia (Aleksander Redlich, Prezes Zarządu FAST Group Sp. z o.o.), łączność technologiczna do prowadzenia ruchu pociągów w PKP PLK (Jerzy Kacprzak, Naczelnik Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskich Linii Kolejowych), rozwiązania dla ETCS oraz cyberbezpieczeństwa (Radosław Oblizajek, Kierownik ds. Sprzedaży Urządzeń Pokładowych ETCS SIEMENS Sp. z o.o.), teleinformatyka jako pomoc dla pasażera czy utrudnienie dla przewoźników (Paweł Kirchner, Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.), odpowiedzialność dostawcy usług teleinformatycznych (Daniel Sadkowski, Prezes Zarządu Basement System Poland Sp. z o.o.) oraz rozwiązania IT stosowane w PKP Intercity (Jarosław Kowalski, Dyrektor Biura Informatyki PKP Intercity).

Pierwszy dzień uświetniła jubileuszowa Gala, podczas której organizatorzy wręczyli specjalne statuetki i podziękowania instytucjom, firmom i sympatykom, którzy w przeciągu ostatnich lat współtworzyli markę konferencji. Statuetki i podziękowania otrzymało: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Informatyka Sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o., Huawei Polska Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Kolei Dolnośląskich SA Piotr Rachwalski otworzył drugi dzień konferencji („Znaczenie rozwiązań informatycznych w procesie obsługi podróżnego przez KD”). Następnie głos zabrali: przedstawiciel Robert BOSH Sp. z o.o. Adam Zajkowski („Rozwiązania detekcji wizualnej w aplikacjach kolejowych”), Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju i projektów strategicznych TK Telekom Sp. z o.o. Marcin Trzaska („TK Telekom jako integrator usług teleinformatycznych na rynku kolejowym”), Prezes Zarządu MERA SYSTEMY Sp. z o.o. Adam Filutowski („Nowoczesny system sprzedaży biletów w transporcie kolejowym i publicznym”), Główny Specjalista Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskich Linii Kolejowych Sławomir Tarnowski („FRMCS – standard przyszłej łączności kolejowej”), Inżynier sprzedaży ds. klientów kluczowych TELZAS Sp. z o.o. Jarosław Piotrowski („TELZAS po kolei”), Kierownik Biura Informatyki PKP Energetyka SA Piotr Niciejewski i Dyrektor Departamentu Architektury, Projektów i Informatyki Ryszard Bryła („Teleinformatyka w PKP Energetyka – wczoraj, dziś i jutro”) oraz Dyrektor Handlowy IP Connect Sp. z o.o. Dariusz Bojda („Radiotelefony GSM-R – najbliższa przyszłość radiołączności kolejowej”).

Podczas konferencji nastąpiło uroczyste podpisanie strategicznej umowy na około 60 mln zł pomiędzy PKP TELKOL a DP System Sp. z o.o.. Modernizacja Linii nr 7 jest jednym z największych kontraktów kolejowych realizowanych w Polsce – wartość inwestycji PKP PLK przekracza 3 mld zł. Kompleksowa modernizacja linii usprawni komunikację, skróci czas podróży i częstotliwość kursowania pociągów. Niektóre składy będą kursowały z prędkością do 160 km/h, a najszybszy pociąg pokona trasę z Warszawy do Lublina w 90 minut. Udział PKP TELKOL w pracach modernizacyjnych będzie związany z realizacją prac teletechnicznych na odcinku „D” – „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”. Zamówienie Częściowe D” realizowanym przez Konsorcjum Thales Polska i DP System. Długość modernizowanego odcinka obejmuje prawie 150 km długości. W zakresie prac PKP TELKOL znajduje się projektowanie i budowa między innymi sieci kablowej, systemów PPOŻ, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów nadzoru audio-wizualnego oraz zapewnienie łączności przewodowej i radiołączności.

IT dla przewoźników samorządowych i aglomeracyjnych

O zarządzaniu i wizualizacji lokalnych sieci przemysłowych w systemach automatyki kolejowej mówił przedstawiciel ELMAR AUTOMATYKA Sp. z o.o. Michał Łęcki. Dynamiczna informacja pasażerska była tematem wystąpienia Specjalisty ds. zarządzania umowami Eksploatacyjnymi PKM Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA Błażeja Bąkiewicza. Następnie głos zabrali: Dyrektor Sprzedaży SPRINT SA Wojciech Apolinarski („Rozwiązania dla kolejnictwa na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”), przedstawiciel Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Konrad Sadurski („Wdrożenie elektronicznej karty czasu pracy dla drużyn pociągowych”), Prezes Zarządu IPR-INSIGHT Poland Sp. z o.o. Janusz Krzyczkowski („Softwere Assets Managment sposobem do negocjacji kontraktów licencyjnych”), Key Account Manager ANDEL Polska Sp. z o.o. Karol Prost („Floodline – systemy detekcji wycieków cieczy oraz ochrony majątku w obiektach”), Prezes Zarządu Kolei Małopolskich Sp. z o.o. Grzegorz Stawowy („Systemy informatyczne Kolei Małopolskich – optymalizacja, rozwój, bezpieczeństwo”) oraz Dyrektor TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o. Piotr Gawiński („Zalety sieci SDH i Ethernet, czyli MPLS-TP – przyszłościowe rozwiązania dla kolejowych sieci szkieletowych”).

W ostatnim panelu poruszono zagadnienia: wdrażania SIEM (Jan Danowski, Naczelnik Wydziału w Biurze Informatyki PKP Polskich Linii Kolejowych), zarządzania infrastrukturą w kontekście bezpieczeństwa na kolei (Bartosz Szczekutek, Dyrektor Sprzedaży INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. – HEXAGON), sygnałów i wskaźników w systemie ERTMS/ETCS (Karol Gruszka, Ekspert Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskich Linii Kolejowych), GIS – analityki przestrzennej w służbie kolei (Piotr Walenko, Menadżer ds. Klientów Kluczowych w Esri Polska Sp. z o.o.), analizy dostępu do usług FRMCS (Marek Sumiła, Kierownik Pracowni Telekomunikacyjnej Instytutu Kolejnictwa), nowego podejścia do sprzedaży biletów (Andrzej Okoń, Dyrektor Biura Informatycznych Systemów Sprzedaży w Przewozach Regionalnych), zabezpieczeń kabli i rur w infrastrukturze kolejowej (Maja Mikusek, Manager Segmentu Infrastruktura ROXTEC Poland Sp. z o.o.), diagnostyki i lokalizacji pojazdów on-line (Marcin Duda, Kierownik Wydziału Teleinformatyki Kolei Śląskich Sp. z o.o.) oraz nowości technologicznych w Kolejach Mazowieckich – KM Sp. z o.o. (Tomasz Jędrysa, Kierownik Wydziału Teleinformatyki Kolei Mazowieckich).

Konferencji towarzyszyła wystawa TELE-IT 2018. Konferencji towarzyszyła wystawa TELE-IT 2018, w której udział wzięły następujące firmy: PKP informatyka, KZŁ Bydgoszcz, Advantech, PKP TELKOL, HUAWEI, Dysten, C&C Solution Partners, TK TELEKOM, Rittal, Arcus, Skanowanie.pl, Siemens, Leica Geosystems, Basement Systems, Ledatel, Bosh, Fast Group, Exatel, IP Connect, Funkwerk, GISonLINE, Asseco Data Systems, Aste, Delta, Raport Kolejowy oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Technologicznym partnerem konferencji była firma HUAWEI. Złotym partnerem firmy PKP TELKOL oraz ADVANTECH. Srebrni partnerzy konferencji to: PKP Informatyka, KZŁ Bydgoszcz, Exatel, C&C Solution Partner, FAST Group i Basement Systems. Brązowi partnerzy: SIEMENS, MERA Systemy, TK TELEKOM, HEXAGON, Skanowanie.pl, BOSH, Arcus oraz Leica Geosystems.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

            

REKLAMA
ROZWIŃ