Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XII Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

Ponad 300 uczestników ze 140 firm z czego ponad 30, które pojawiły się po raz pierwszy, blisko 50 prezentacji, 17 stoisk i co najważniejsze 21 partnerów konferencji oraz 48 osób reprezentujących sektor kolejowy. Liczby jakie pozostały po konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei” w Wiśle potwierdzają, że obszar IT w sektorze kolejowym jest obecnie jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających.

Istotą spotkania zorganizowanego przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei było stworzenie platformy wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantami, producentami, inwestorami oraz instytucją decydującą o wydatkowaniu pieniędzy a w końcowym rozrachunku użytkownikiem. Możliwości jakie Izba Kolei otworzyła dla rynku IT spowodowały, że konferencja stała się największym spotkanie branżowym w kraju. Do Wisły przybyli eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu oraz osoby decydujące o obliczu omawianego sektora w kolejnictwie.
Pierwszy z trzech dni konferencji zdominowały wystąpienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli oficjalnych Partnerów wydarzenia. Otwarcia imprezy dokonał dyrektor Izby Adam Musiał zaś wicedyrektor Dorota Markiewicz wespół z wiceprezesem Izby Sławomirem Jankowskim wręczyli certyfikaty członkostwa w samorządzie przedstawicielom następujących firm:
• PKP Utrzymanie Sp. z o.o.
• GMT Sp. z o.o.
• Huawei Polska Sp. z o.o.
• IP Connect Sp. z o.o.
• LedaTel Sp. z o.o.
• Produs S.A.
• ASEC S.A.
• ZETO Katowice Sp. z o.o.
• PKP Budownictwo Sp. z o.o.

Merytorycznego wprowadzenia do tematyki konferencji dokonali Krzysztof Dyl, Prezes UTK, Krzysztof Biniek, Prezes PKP Informatyka Sp. z o. o. oraz Adam Filutowski, Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Telekomunikacji Grupy PKP S. A. Dyrektor UTK zaznaczył, że telekomunikacja oraz informatyka znajdują obecnie zastosowanie we wsparciu praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych, a tym samym rozwiązania telekomunikacyjne oraz informatyczne podnoszą jakość podróżowania, a także obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych. Krzysztof Biniek natomiast nakreślił pokrótce cele i kierunki rozwoju kierowanej przez siebie Spółki, krok po kroku opisując kwestie związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, stworzeniem centrum monitoring oraz jego utrzymaniem i eksploatacją. Tematem prezentacji Adama Filutowskiego były natomiast inwestycje IT oraz zadania w tym zakresie spoczywające na całej Grupie PKP S. A.

Pierwszy panel otworzyła Marzena Śliż, Dyrektor Departamentu Rozwoju Infrastruktury Urzędu Kontroli Elektronicznej, która omówiła pokrycie Polski infrastrukturą telekomunikacyjną. Powołując się na słowa Marka Fischera, który stwierdził, że „(…) Najlepszy czas na działanie jest teraz(…)” określiła podstawy prawne oraz trendy, obszary inwestycji i programy pomocowe. Następnie o problematyce eksploatacji systemów VHF i GSM-R w okresie migracji mówił dr. Inż. Stanisław Gago reprezentujący Instytut Kolejnictwa oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Zauważył on, że w okresie migracji w dalszym ciągu będą dostępne systemy analogowe na liniach wyposażonych w system GSM-R.

Natomiast przyjęta koncepcja migracji z systemu analogowego VHF do cyfrowego GSM-R nakłada na eksploatację dodatkowe obowiązki w stosunku do istniejących. Istotne w tym wypadku jest to, że systemy te muszą ze sobą współpracować w zakresie wymiany sygnałów „Radiostop” i „REC”. Kolejna prezentacja- Mariana Ślimaka, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych PKP S.A. dotyczyła wymagań współczesnych systemów monitorowania bezpieczeństwa obszaru obsługi pasażerów na podstawie systemu WWK, którego celem ma być przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom i uniemożliwienie wyrządzenia szkód, w tym poszkodowania osób, spowodowania strat materialnych czy zakłócenia funkcjonowania obiektu.

Jacek Baldy, Doradca Zarządu ds. rozwoju Pixel Sp. z o.o., Złotego Partnera konferencji, omówił szereg rozwiązań firmy w obszarze projektowania i wytwarzania oprogramowania, bezpieczeństwa technologii oraz przykładowych rozwiązań mobilnej informacji pasażerskiej. Jednym z dwóch Partnerów Technologicznych był MICROSOFT Sp. z o. o., którego przedstawiciele: Hubert Łękawski – Dyrektor Sektora Kolejowego, Dariusz Piotrowski – Dyrektor Działu Enterprise, Adam Dzwonkowski – Dyrektor Działu Projekty Strategiczne, Marcin Fryzik – Expert Technologiczny, Eugeniusz Licznarowski – Expert Technologiczny, podjęli się omówienia kwestii Cloud Computing na kolei. Piotrowski swoją prezentację rozpoczął od zadania pytania- Czy przewoźnik kolejowy może być jak Real Madryt? Czyli czy może być numerem jeden tak w świecie kolei jak i biznesu, posiadać sprofilowanych licznych miłośników oraz kłaść nacisk na trendy, które zmieniają rzeczywistość. Odpowiedzią na to pytanie jest zaangażowanie się przewoźników w nowoczesnej trendy związane z rozwiązaniami mobilnymi co powinno przynieść szereg korzyści w takich obszarach jak zarządzanie, infrastruktura i bezpieczeństwo. Modele chmury oraz czynniki wpływające na jej wybór omówił natomiast Marcin Fryzik. Azure, czyli chmura biznesowa jest odpowiedzią firmy MICROSOFT na zapotrzebowania współczesnego klienta i rynku. Na koniec natomiast scenariusze wykorzystania rozwiązań mobilnych streścił Eugeniusz Licznarowski.

Codziennie „wchłaniamy” ok. 100 500 słów co odpowiada ok. 34 GB informacji…. Stwierdzenie to było jednym z pierwszych jakie pojawiły się podczas prezentacji drugiego z Partnerów Technologicznych wydarzenia, firmy KONICA MINOLTA BS Polska Sp. z o. o.. Szymon Szczur Office Product Manager tej firmy nakreślił kwestie związane z przetwarzaniem treści i obiegiem dokumentów w oparciu o systemy KONICA-MINOLTA. Zaznaczył, że jeśli ilość i rozmieszczenie urządzeń wielofunkcyjnych oraz ich funkcje są dostosowane do biznesowych potrzeb, koszty związane z wydrukami są pod stałą kontrolą a obsługa i zarządzanie infrastrukturą urządzeń jest na najwyższym poziomie to najwyższy czas na identyfikację krytycznych obszarów w procesach przetwarzania dokumentów oraz ich optymalizację. Równocześnie Szymon Szczur uzasadnił korzyści płynące z wdrożenia elektronicznego systemu obiegu informacji.

Partnerzy dla kolei czyli itWORKS S. A. i SER Solutions (Srebrny Partner) w osobach Prezesa Zarządu Tomasza Laudy oraz Dyrektora Marcina Somli przedstawili zarządzanie treścią w Deutsche Bahn (BCM Bahn Content Management, aktualnie strategiczna platforma kosnolidująca ECM dla całej grupy DB, 2 centra danych o wysokiej dostępności (HA) z globalnym magazynem danych i węzłami cache oraz skanowanie dokumentów oraz OCR wysokiej wydajności) a także propozycje dla polskich kolei.

Monitoring i optymalizacja przejazdów kolejowych z wykorzystaniem metod BigData były tematem prelekcji Marka Szali, wiceprezesa Zarządu ZETO Katowice Sp. z o. o. Firma ta mająca na konferencji status Brązowego Partnera przedstawiła platformę zLOCO, która zawiera najważniejsze elementy potrzebne do optymalizacji przejazdów kolejowych- eco driving, usługę w chmurze, „oczyszczanie danych” wejściowych, zintegrowaną informację o przejazdach oraz prezentację wizualną przejazdów. Określenie celów i korzyści wdrożenia systemu SANKO w PKP CARGO było przedmiotem analizy przedstawionej przez Pawła Białka zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki PKP Cargo S. A. Przeszedł on od omówienia najistotniejszego celu czyli podniesienia efektywności zarządzania majątkiem po cele pośrednie czyli ewidencję w zakresie: pojazdy kolejowe; zespoły, podzespoły, części i materiały, maszyny, urządzenia, prawidłową dekompozycję z uwzględnieniem modelu oraz dokumentacja techniczna, obsługę obszarów pomocniczych takich jak magazyny, firmy serwisowe, obiekty zaplecza a także rejestrację i dokumentację procesów utrzymaniowych. Brązowym Partnerem była także firma GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o., którą reprezentował Bolesław Hilarecki, Dyrektor ds. Technicznych, a który zrelacjonował rozwiązania teleinformatycznej tej firmy przeznaczone dla kolei w tym systemy zarządzania taborem, system monitoringu wizyjnego, systemy ostrzegawcze i interkomy oraz systemy informacji multimedialnej i pasażerskiej. Infrastrukturę IT dla kolei firmy HUAWEI Polska Sp. z o. o. przedstawił Senior Product Menager Piotr Głaska. Złoty Partner tak w teorii jak i praktyce pokazał zatem w Wiśle infrastrukturę dla centrów danych oraz mobilne rozwiązania dostępu do internetu w pojazdach szynowych. Po przedstawicielu chińskiej firmy organizację łączności teleinformatycznej dla obiektów energetycznych w PKP Energetyka S.A. zademonstrował Piotr Niciejewski – Naczelnik Wydziału Administracji Sieci i Łączności, który określił charakterystykę sieci teleinformatycznych, organizację sieci IP w PKP Energetyka S.A. jak również wymagania systemu telesterowania. Następnymi prelegentami byli Aleksander Popończyk- Dyrektor i Piotr Hernik – Senior Manager z IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o., którzy zanalizowali narzędzia IT wspierające planowanie w obszarze przewozów kolejowych tej firmy. Rozwiązaniem przedstawionym przez tą firmę jest technologia Quintiq oparta na 3- warstwowej architekturze składającej się z modelu klienta, rozwiązań branżowych oraz oprogramowania. Rozwiązania otwarte na integrację a zatem kompleksowe systemy biletowe, kompleksowe systemy informacji pasażerskiej oraz kompleksowe rozwiązania ITS były obiektem wystąpienia Piotr Dambecki, Dyrektora z Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o.

Karol Gruszka, Dyrektor Projektu wdrażania ETCS oraz Wojciech Wydrzyński z Biura Automatyki i Telekomunikacji z PKP PLK S. A. byli jednymi z wielu przedstawicieli sektora kolejowego, którzy pojawili się podczas konferencji. Gruszka omówił zagadnienia związane z wdrażaniem ERTMS w Polsce w tym założenia projektu ETCS na CMK oraz skalę wyzwań stojącą przed narodowym zarządcą infrastruktury w kontekście projektu ETCS. Wydrzyński natomiast streścił doświadczenia w eksploatacji systemu GSM-R w tym strukturę sieci GSM-R w Polsce, Centrum Zarządzania Siecią GSM-R (CZS) oraz kwestie dotyczące monitorowania parametrami sieci. Po wspomnianej dwójce głos zabrał Arkadiusz Stecko, Kierownik Działu Technicznego Srebrnego Partnera wydarzenia, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, który omówił system HotSpot- internet dla pasażerów w tym oprogramowanie, funkcjonalność, topologię oraz posiadane urządzenia. Pierwszy dzień konferencji zamknęło wystąpienie Marcina Kowalskiego, Dyrektora Biura Administracji – Kierownika Projektu usług dostępu do Internetu oraz usług dostępu do treści multimedialnych w pociągach PKP Intercity, który przedstawił zagadnienia związane z internetem i rozrywką pokładową na kolei, na przykładzie rozwiązania w PKP Intercity S.A.

Ilość zgłoszonych prezentacji spowodowało, ze drugiego dnia zaprezentowało się aż 24 uczestników. Rozpoczęła prezentacja firmy RFcell Technologies Sp. z o.o. /COMMSCOPE dotycząca zapewnienia zasięgu operatorom sieci komórkowych w pociągu. Reprezentujący firmę Krystian Cieślik zwrócił uwagę na fakt, że w sytuacji ciągłego rozwoju, ilości urządzeń mobilnych oraz rosnących potrzeby biznesu zasięg telefonii komórkowej w wagonach staje się istotnym czynnikiem. W jego opinii rozwiązaniem problemu powinno być zwiększenie ilości stacji bazowych oraz repeatery pozwalające na uniknięcie utraty sygnału. Po Srebrnym Partnerze głos zabrał Marcin Rydel, Główny Specjalista ds. Telematyki w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. Położył on nacisk na przedstawienie wymagań związanych z tymi elementami, które mają największy wpływ na tworzenie specyfikacji. Podczas przygotowań powinno się zatem, w opinii Rydla, skupić na słownictwie czy przygotowaniu kadry a samą realizację prowadzić aktywnie, konsekwentnie i elastycznie. Korzyści związane z monitoringiem wydajności kluczowych aplikacji na kolei przedstawił Grzegorz Mańturzyk, Technical Manager reprezentujący Passus S. A. W efekcie ich wdrożenia przewoźnik kolejowy może zyskać szybszą diagnostykę wydajności aplikacji dzięki precyzyjnemu wskazaniu źródła problemu, lepszą współpracę administratorów i programistów jak również wczesne ostrzeganie przed zbliżającym się problemem. Określenie tego czym jest SAP oraz rozwiązania HUAWEI a zatem SAP Hana, przedstawił Artur Pająk, Senior Solution Architect.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele PKP PLK S. A. Wprowadzenia do tej części dokonał Rafał Zbiróg, Dyrektor Biura Informatyki. Natomiast Adam Smyrczyński i Bernadetta Woroch zaprezentowali odpowiednio: RINF- Rejestr Infrastruktury Kolejowej- jego podstawy prawne, elementarne części rejestru oraz koncepcję przyjęta w PLK oraz SIDP czyli centralny system zarządzania i administracji elementami prezentacji obejmujący wszystkie systemy dynamicznej informacji pasażerskiej administrowane przez PKP PLK S.A.

Platformę Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. – Intel Technology Poland dla kolei zaprezentował natomiast dyrektor Igor Pakieła. Wśród przedstawionych znalazły się rozwiązania dotyczące usług pasażerskich, usług cargo oraz system do zarządzania majątkiem na kolei.
Tematykę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa dla kolei poruszył zaś Michał Borzucki – Business Development firmy Robert Bosch Sp. z o. o. Omówił on elementy dotyczące zakresu rozwiązań posiadanych przez firmę, realnych zagrożeń z jakimi się można spotkać oraz kluczowe aspekty efektywności monitoringu.

Przedstawiciele Atende S. A. podczas konferencji, dyrektorzy Andrzej Maciejak oraz Paweł Pętlicki opowiedzieli o funkcjonalności systemu monitorowania taboru kolejowego wdrożonego przez firmę będącą jednym z największych integratorów IT w naszym kraju. Z kolei Jacek Kołaczek, prezes zarządu DPK System Consulting, zrecenzował system obsługujący pracę przewozową podczas całego procesu przygotowania i realizacji a zatem trasowania pociągu, tworzenia zadania przewozowego, planowania realizacji zadań przewozowych, bieżącej, zmianowej dyspozycji pracy, rozliczenia pracy we wszystkich działach oraz przekazania wyników do systemu płacowego i księgowego. Następnym mówcą był Bartłomiej Wszołek, Dyrektor Rozwoju w Ente Sp. z o. o, który omówił praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym. Aspekty dotyczące rozwiązań informatycznych optymalizujących obsługę procesu przewozowego poruszył Naczelnik Wydziału Informatyki i Mechatroniki Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o. Paweł Kirchner. Przedstawił on rozwiązanie przewoźnika o nazwie KWdroid a będące reakcją na tendencje rynkowe. Systemy komplementarne i oparte o możliwość indywidualnego dostosowania rozwiązań dotyczące zabezpieczeń linii i obiektów kolejowych zaprezentował Damian Dopiera, Dyrektor Działu Rozwiązań Budynkowych C&C Partners. Wspomniał on między innymi o monitoringu wizyjnym wspomaganym inteligentną analizą obrazu, nadawaniu komunikatów zbiorowych z podziałem na poszczególne hale oraz zdalnym zarządzaniu obiektami. System sprzedaży biletów kolejowych w automatach oraz elektroniczny bilet kolejowy były zaś przedmiotem prezentacji Dyrektora Handlowego Tomasza Boryczko z ASEC S. A. Omówiony system oparto między innymi na bezpieczeństwie oraz integracji biletów różnych przewoźników czy współpracy z Kartami Miejskimi.

Charakterystykę oraz planowane i realizowane projekty budowy Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu w Warszawskiej Kolei Dojazdowej streściła Jolanta Dałek, Członek Zarządu przewoźnika.
Kontekst wydajnego planowania pracy drużyn trakcyjnych i konduktorskich, rozkładu jazdy i wykorzystania taboru kolejowego zrecenzował w swojej prezentacji Piotr Tarakowski z Sygnity S. A. Pociągowe i przenośne radiotelefony GSM-R oraz systemy informacji pasażerskiej streścił Adam Lipiński, Dyrektor ds. rynku kolejowego IP Connect Sp. z o. o.

Z kolei Mirosław Daszkowski, Product Manager BTK Elektronik zaprezentował infrastrukturę na potrzeby SIP case study w oparciu o przykład Dworca Głównego w Bydgoszczy. Daszkowski zaznaczył zatem, że potrzeby oznaczają zarazem konieczność rozwiązań którym sprostać można w oparciu o kompleksowe dostawy, komfortowe prowadzenie projektu, optymalizację kosztów i zaangażowania kapitału ludzkiego względem rozdrobnionych poddostawców danych zakresów materiałowych oraz dobór techniczny materiałów. Tematyką przetwarzani informacji diagnostycznej taboru i infrastruktury kolejowej zajął się dr inż. Marcin Kowalski – Dyrektor IT GRAW PUT Sp. z o.o. omawiając zagadnienia bezpieczeństwa oraz kontroli stanu infrastruktury i taboru. Zuzanna Wieczorek – V-ce Prezes Zarządu TEKNISKA POLSKA PSTD Sp. z o.o. przedstawiła kompaktowe rozwiązania teleinformatyczne dla rynku kolejowego jak również kluczowe aspekty projektowania nowoczesnych sieci przemysłowych w aplikacjach on board i track side. Natomiast Krzysztof Łapiński – Director of Portfolio&Solution Sales T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. zanalizował wzorce ruchu w czasie rzeczywistym.
Biletomaty, informacja pasażerska, systemy monitoringu, emisji reklam i zliczania pasażerów były tematem prezentacji Agata Bogucka, Inspektora ds. technicznych SKM SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W WARSZAWIE Sp. z o.o. Natomiast Adam Krypel, Członek Zarządu SKYCASH POLAND S.A przedstawił aspekty związane z wdrożeniem sprzedaży biletów za pomocą telefonu komórkowego na przykładzie PKP InterCity SA.

Drugi dzień konferencji zakończył Jarosław Piotrowski, Inżynier sprzedaży z Telzas Sp. z o. o., który nakreślił słuchaczom kwestie związane z systemami nadzorującymi i wspomagającymi utrzymanie infrastruktury technicznej. Ostatni panel otworzyło przedstawienie przez Tomasza Jędrysę, Naczelnika wydziału Teleinformatyki w Kolejach Mazowieckich- KM Sp. z o. o. systemu utrzymania taboru w oparciu między innymi o planowanie a także ewidencje pojazdów i ich elementów, zarządzanie dokumentacją techniczną pojazdów kolejowych, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji statycznej czy też gromadzenie i analiza danych dynamicznych.

Profesor Wiesław Zabłocki w Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej podjął się tematyki dotyczącej nowych technologii teleinformatycznych w sterowaniu ruchem kolejowym zwracając uwagę na to, że obserwuje się główne kierunki rozwoju systemów srk w celu maksymalizacji przepustowości lub redukcji czasu następstwa pociągów. Ostatnie dwie prezentacje dotyczyły systemów wdrożonych u lokalnych przewoźników. Łukasz Krześniewski, Specjalista ds. informatyki z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. przedstawił systemy teleinformatyczne i sprzedażowe ŁKA. Natomiast Tomasz Bieliński, Główny Informatyk w PKP Szybka Kolej Miejska w TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. zaprezentował zintegrowaną informację pasażerską składającą się ze strony internetowej i modułu eksportu rozkładu jazdy ERSKM, aplikacji mobilnych, bramki powiadamiania, tablic informacyjnych oraz lokalizacji pojazdu.
Wydarzeniom konferencyjnym w Wiśle towarzyszyła wystawa firm, które zaprezentowały swoje produkty i rozwiązania branżowe dla kolei. Z możliwości prezentacji skorzystały:

 • MICROSOFT Sp. z o.o.
 • KONICA MINOLTA BS Polska Sp. z o.o.
 • HUAWEI Polska Sp. z o.o.
 • LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
 • ZETO Katowice Sp. z o.o.
 • EDBAK Sp. z o. o., ASTE Sp. z o.o.
 • Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
 • Emerson Polska Sp. z o. o.
 • BKT Elektronik
 • Sesto Sp. z o. o.
 • Action S. A.
 • ZIBI Techno Sp. z o.o.
 • BENNING Power Electronics Sp. z o.o.
 • RFcell Technologies Sp. z o.o.
 • COMMSCOPE
 • SIX Payment Services
 • PIXEL Sp. z o.o.

Dwunasta edycja konferencji pozwoliła wielu firmom na pokazania nowoczesnych i nieszablonowych rozwiązań IT dla kolei. Umożliwiła także przewoźnikom kolejowym zademonstrowanie kierunków rozwoju systemów informatycznych. Potwierdziła ponadto, że krajowy rynek teleinformatyczny jest tym, który zyskuje najszybciej i najwięcej.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

             

 

REKLAMA
ROZWIŃ