Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XII Konferencji – „Modernizacja Taboru Szynowego”

Najnowsze rozwiązania techniczne i projektowe, zagadnienia związane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych czy organizacja zaplecza technicznego- to tylko wybrane tematy, które omówili uczestnicy XII Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”.

Problematyka konferencji obejmująca wiele aspektów związanych z unowocześnieniem taboru ściągnęła do podpoznańskiej miejscowości Rosnówka blisko 200 przedstawicieli przewoźników kolejowych i miejskich, operatorów oraz firm działających na tym rynku. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei przygotowała poszczególne panele w oparciu o szeroki zakres tematyczny poczynając od technicznej i ekonomicznej oceny zasadności modernizacji taboru w kontekście teoretycznych modeli długości życia pojazdów, poprzez procedury pozyskiwania oraz wykorzystywania funduszy europejskich a na szkoleniu kadr kończąc.

Konferencję otworzył Adam Musiał, dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Natomiast Witold Bawor, Członek Zarządu PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. dokonał krótkiego wprowadzenia w tematykę trzydniowego wydarzenia.

Część oficjalna została zamknięta po tym gdy w poczet firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zostały przyjęte: ASBUD Sp. z o.o., Diesel Loko Distribution Sp. z o.o., RADIOAUTOMATYKA Sp. z o.o. oraz PRYSMIAN Group.

Pierwszy panel otworzyła prezentacja Anny Stadnickiej, Naczelnik Wydziału Rynku Pojazdów w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności Urzędu Transportu Kolejowego. Omówiła ona podstawy prawne, skutki wykonania modernizacji pojazdu kolejowego oraz proces analiz ryzyka w oparciu na rozporządzenie 352/2009. Piotr Wakuła, Dyrektor Biura Eksploatacyjno- Technicznego z Koleje Mazowieckie- KM Sp. z o.o. w prezentacji „Inwestycje taborowe Kolei Mazowieckich” rozwinął dotychczasowe inwestycje taborowe oraz te będące w fazie realizacji i planowania, jak również inwestycje w zaplecza techniczne.

Firma Pixel Sp. z o.o. była Złotym Partnerem konferencji. Jacek Baldy, Doradca Zarządu tej spółki zaprezentował profil działalności firmy, wybrane elementy Mobilnego Systemu Zintegrowanego składającego się z systemu informacji pasażerskiej wewnętrznej i zewnętrznej, systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, systemu pobierania opłat i zliczania pasażerów a także systemu informacyjno- reklamowego. Baldy przedstawił także niektóre elementy procesu projektowania oraz narzędzia wspierające technologię.

Jedynym z gości honorowych konferencji był Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podjął się on tematyki zmiany systemu szkolenia maszynistów. Przede wszystkim jednak zaprezentował szczegółowy program szkolenia maszynistów na symulatorze. Projekcja filmu o kolejnym Złotym Partnerze konferencji Przedsiębiorstwie Odzieżowym MODUS S.A. była, jak to ujął Marek Ulewicz, Prezes Zarządu, jednym z trzech elementów promocji firmy na konferencji w hotelu Delicjusz. (Kolejnymi były udział w wystawie oraz pokaz mody „Modny uniform”.) Panel zakończył Dariusz Marchewka, Dyrektor Handlowy w RFWW RAWAG Sp. z o.o. Zatrudnienie, obroty firmy, struktura organizacyjna były punktem wyjścia do przedstawienia oferty produktowej- drzwi ognioodpornych czy drzwi maszynisty a także szerokiego asortymentu okien, słupków, półek i elementów zabudowy taboru.


Pierwszym mówcą drugiego panelu był Marcin Owsianka, Specjalista ds. Technicznych i przedstawiciel Srebrnego Partnera wydarzenia, LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, który omówił Łączność GSM/FI oraz system HotSpot- internet dla pasażerów w tym oprogramowanie, funkcjonalność, topologię oraz posiadane urządzenia. Modernizacja taboru kolejowego do przewozów pasażerskich jako element nowoczesnej oferty przewozowej była zaś tematem prezentacji Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzeja Żurkowskiego. Elementy kompleksowych dostaw- projektowanie, produkcja i wdrażanie oraz serwis a także gamę produktów firmy NOVAMEDIA Innovision Sp. z o.o. zaprezentował Eryk Woźniak, Dyrektor Sprzedaży.

Miłym akcentem rozpoczęła się prezentacja firm Aksel Sp. z o. o. i Deuta Werke. Rybnicka firma obchodzi 25- lecie istnienia i w związku z tym Prezes Zarządu Stanisław Słowik wręczył Dorocie Markiewicz, wicedyrektor Izby oraz Adamowi Musiałowi honorową statuetkę. Firmę Deuta Werke reprezentował Bogusław Maciejewski, który streścił ofertę firmy w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii zarządzania taborem- bezpieczne wskaźniki, terminale i rejestratory. Przedmiotem prelekcji Agaty Boguckiej, Inspektora ds. Technicznych Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. była natomiast modernizacja taboru SKM na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

Grzegorz Zemla, Prezes Zarządu Diesel Loko Distribution Sp. z o.o. omówił zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w modernizacji wózków taboru kolejowego starszej generacji. Prezentacja ta była przedstawieniem produktów amerykańskiej firmy Miller Ingenuity. Zemla streścił zatem uszczelnienie przekładni zębatej, części do wózków i wagonów oraz nastawiacze klocków hamulcowych. Problematyka tkanin używanych czyli materia skomentowaną przez Adama Miernika, Prezesa Zarządu Tomtex S. A. była ostatnią kwestia poruszoną przez prelegentów tego dnia.

Po zakończeniu prezentacji Bartłomiej Buczek Ekspert Izby i Członek Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. poprowadził panel dyskusyjny dotyczący kwestii modernizacji taboru. Kluczowe pytanie zadane przez moderatora dotyczyło zagadnienia- modernizować czy kupować? W dyskusji wzięli udział Marek Parafianowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marek Nitkowski- Członek Zarządu Koleje Wielkopolskie, Piotr Rachwalski- Prezes Zarządu Koleje Dolnośląskie, Piotr Wakuła, Andrzej Żurkowski, Leszek Miętek, Sławomir Pipke- Dyrektor ds. Eksploatacji PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Efektownym zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był wspomniany pokaz „Modny uniform” Modus S. A.

Wyjazd studyjny do Zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Poznaniu we Franowie był pierwszym punktem programu dnia następnego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili hale zajezdni posiadającej a przede wszystkim halę postojową na 100 pojazdów dla wagonów tramwajowych z wydziału S1 i wydziału S2.

Po powrocie do centrum konferencyjnego pierwszym prelegentem był Piotr Kozłowski, Kierownik Sprzedaży CoRAIL Sp. z o.o. Streścił on projekty z zakresu wyposażenia specjalistycznego do obsługi taboru szynowego, zabezpieczanie taboru szynowego przed oblodzeniem, optymalizacje manewrów na bocznicy oraz zanalizował opłacalność inwestycji w modernizację zaplecza technicznego. Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. omówił natomiast doświadczenia przewoźnika w procesach serwisowania pojazdów kolejowych. Zagadnienia dotyczące parku maszynowego a tym samym możliwości produkcyjnych, inwestycji oraz produktów były przedmiotem prezentacji Pawła Jaśkowiaka, Menadżera ds. Handlu w Edbak Sp. z o. o.

MPK Poznań wczoraj i dziś- takie zagadnienie omówił kolejny prelegent Wojciech Tulibacki, Prezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Poznaniu. Natomiast Mariusz Syldatk z firmy SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp.K. zaprezentował nowoczesne wyposażenie hal obsługi taboru kolejowego na przykładzie zrealizowanych inwestycji. Problematyka Inwestycji taborowych związanych ze zmianą napięcia zasilania w sieci trakcyjnej została sprecyzowana przez Łukasza Łyszkowskiego, Technologa z Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o.
Krzysztof Włodarz Dyrektor Generalny Heico Poland Sp. z o. o. poinformował słuchaczy o tym jak skutecznie rozwiązać problem luzujących się śrub i nakrętek. Natomiast Sławomir Pipke przedstawił kwestie dotyczące eksploatacji zmodernizowanych EZT PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie szynowym było zaś tematem, który omówił Bartłomiej Wszołek Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Ente Sp. z o. o.

Standaryzacja taboru eksploatowanego przez przewoźników pasażerskich rozumiana jako możliwie największa normalizacja wyrobu i procesów w celu zapewnienia dużej funkcjonalności i użyteczności, kompatybilność, bezpieczeństwo użytkowania, obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania oraz optymalizacja asortymentu. Tymi zagadnieniami między innymi zajął się Dariusz Liszewski, Członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Przedstawienie projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” było punktem wyjścia do prelekcji Prezes Zarządu Andrzeja Wasilewskiego z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. Najważniejszym jej element stanowiła prezentacja zaplecza technicznego ŁKA na łódzkim Widzewie.
Zagadnienia dotykające wiązań i mocowań, narzędzi montażowych oraz systemów identyfikacji streścił Paweł Petykiewicz Railway Market Specialist z HellermannTyton GmbH. Konferencję zamknął Bartłomiej Buczek, który omówił różne koncepcje utrzymania pojazdów kolejowych.

Równolegle z prezentacjami kilkanaście firm zaprezentowało się podczas II Wystawy „MODER-SERWIS”:

 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.,
 • Modus S. A.,
 • Pixel Sp. z o. o.,
 • Edbak Sp. z o. o.,
 • Aksel Sp. z o. o./ Deuta Werke,
 • LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa,
 • Medcom Sp. z o. o.,
 • MTL Asco Rail Sp. z o. o.,
 • Nexans Polska Sp. z o. o.,
 • Transcomfort,
 • Diesel Loko Distribution Sp. z o.o.,
 • Heico Poland Sp. z o. o.,
 • S.Z.T.K. „TAPS” – Maciej Kowalski,
 • Astat Sp. z o. o.

Zamysłem organizatorów konferencji było, aby stała się ona miejscem gdzie następuje wymiana poglądów, innowacji a eksperci reprezentujący świat nauki czy przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorcy kreują najlepsze rozwiązania dla producentów i użytkowników pojazdów szynowych. Można uznać, że wydarzenie spełniło swoją rolę a tematyka podjęta podczas konferencji stanie się przyczynkiem do niestandardowego spojrzenia na kwestie modernizacji taboru.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

              

 

REKLAMA
ROZWIŃ