Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XIV Konferencji – „Modernizacja Taboru Szynowego”

Zakopiański „Nosalowy Dwór” w dniach 3-5 kwietnia 2017r. gościł uczestników XIV Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego” oraz wystawców kolejnej edycji wystawy „Moder – Serwis”.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem omówienie zagadnień związanych z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego. Szczególną istotnym zagadnieniem była kwestia wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów jak i Unii Europejskiej. Prelegenci poruszyli szereg elementów z obszarów: finansowania (zakup i modernizacja, pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie do 2020 r.), modernizacji i napraw (certyfikacje i dopuszczenia nowych i modernizowanych jednostek, interoperacyjność, rynek dostawców podzespołów, części i usług – zamówienia i realizacja, prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych dla taboru, trwałość, komfort i ergonomia – wymagania rynku, udogodnienia dla pasażerów, zakup czy modernizacja), eksploatacji (bieżąca eksploatacja i utrzymanie taboru kolejowego, organizacja zaplecza techniczno-naprawczego, własne zaplecze utrzymaniowe czy outsourcing usług, przeciwdziałanie wandalizmowi, systemy informatyczne w służbie przewoźników i pasażerów), bezpieczeństwo (rozwiązania w zakresie zabezpieczenia i monitorowania pojazdów oraz bezpieczeństwa z uwzględnieniem przepisów prawnych).

Otwarcia wydarzenia dokonali: Adam Musiał – dyrektor generalny oraz Dorota Markiewcz – dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, którzy oprócz wprowadzenia w tematykę konferencji dokonali wprowadzenia do Izby nowe firmy członkowskie:

  • NOVOL Sp. z o.o., ATECH S.C.,
  • DARPOL Sp. z o.o. Sp. k.

W pierwszej części, która była przeznaczona na prezentacje zaproszonych gości głos zabrali: Jakub Tataj, Główny Specjalista Wydział Wdrażania Sektora Transport 1 Departamentu Programów Infrastrukturalnych z Ministerstwa Rozwoju, który przedstawił planowane efekty projektów kolejowych dotyczących taboru, Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora CUPT, który naświetlił aktualny stan wdrażania projektów taborowych POlIŚ  2014 – 2020. Część zakończyła przemowa Inspektora Krzysztofa Plewy z UTK.

Jako pierwszy w część komercyjnej głos zabrał Michał Łagosz, Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych, który reprezentował partnera technologicznego firmę MEDCOM, i który zaprezentował produkty tej firmy na rynki zagraniczne. Po nim prezentacje mieli: Adrian Bera (SSK Rail Sp. z o.o.), który przedstawił szanse na bezpieczną modernizację a tym samym gwarancję zysku i satysfakcji; Radosław Przybyszewski, Dyrektor Biura Utrzymania Taboru (Przewozy Regionalne Sp. z o.o.), scharakteryzował zakupy i modernizacje tej spółki; Paweł Korczakowski, Inżynier Systemów IT (Ledatel Sp. z o.o. i Wspólnicy), który przedstawił nowoczesne rozwiązania IT w modernizacji; Sławomir Centkowski, wiceprezydent (ZZMK), pokazał po raz kolejny propozycje zmian, które producenci powinni wziąć pod uwagę przy produkcji i modernizacji taboru; Juliusz Grabczyk, prezes zarządu (PUT GRAW Sp. z o.o.), zdefiniował nowoczesne technologie pomiaru kół taboru szynowego. Firmę NOVOL Sp. z o.o., reprezentowali – Grzegorz Wojciechowski, Dyrektor oraz Sławomir Bezubik, Koordynator ds. Kluczowych Klientów, którzy pokazali NOVOL INDUSTRIAL – systemy farb dla kolejnictwa. Po nich głos zabrał prezes zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Maciej Lignowski, który scharakteryzował układ napędowy w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu EN 57/71 na przestrzeni lat w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.  

Z firmy AKSEL Sp. z o.o./DEUTA WERKE, Karl-Heinz Schomaker, Manager Business Development, opowiedział o rodzinnych rejestratorach REDBOX. Natomiast rozbudowa parku taborowego w oparciu o modernizacje i zakup w PKP Intercity była tematem rozważań Jarosława Oniszczuka, członka zarządu ds. operacyjnych tej spółki. Po nim pojawili się: Andrzej Dwojak, Product Manager Fotoelectrics and Safety (Turck Sp. z o.o.), pokazał rozwiązania związane z przyciskami i rozwiązaniami LED dla aplikacji kolejowych; Mirosław Szczelina, wiceprezes zarządu (Rail Polska Sp. z o.o.), który pokazał modernizacje lokomotyw z trakcji spalinowej na elektryczną na przykładzie lokomotywy 207E modernizowanej w Rail Polska; Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy (Sosnowski Sp. z o.o. sp.k.) omówił zagadnienie stanu technicznego taboru w kontekście wyposażenia zaplecza technicznego. Ostatnią prezentacją tego panelu było wystąpienie Krzysztofa Włodarza, dyrektora generalnego (Heico Polska Sp. z o.o.), który to zaprezentował rozwiązania dla problemu luzujących się nakrętek.

Panel trzeci przeznaczono na forum dyskusyjne dotyczące bezpiecznego, ekonomicznego i komfortowego tabory szynowego przyszłości. Moderatorem był Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu “Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. a udział w nim wzięli: Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A., Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Nicolas Halamek, MD Transport Poland, ALSTOM Konstal S.A., Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o., Jerzy Obrębski, Członek Zarządu Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie, Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Jacek Grabarczyk, Dyrektor Marketingu, ZNTK Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o./ Grupa PESA, Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu NEWAG S.A.

Drugi dzień rozpoczął panel podczas którego głos zabrali: Robert Rzepiński, Value Added Partner Leader Philips Lighntning Sp. z o.o.), który omówił rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej na przykładzie innowacyjnych projektów oświetleniowych LED; Andrzej Wasilewski, prezes zarządu (ŁKA Sp. z o.o.), który pokazał  tabor tego przewoźnika oraz umowy zakupu z usługą serwisowania; Ilona Jacob, dyrektor (Herbert Kneitz Gmbh), przedstawiła  najnowsze i bardziej odporne tkaniny zgodne z nową Normą EN 45545. Ponadto podczas tego panelu prezentacje mieli przedstawiciele firm PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. (Dariusz Chiliński Kierownik Zespołu PM – Menedżer Obszaru Biznesu, omówił trwałość połączeń przewodów elektrycznych i sygnałowych na przykładzie długotrwałej eksploatacji w warunkach agresywnych), „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. (Krzysztof Kijo, Zastępca Dyrektora Biura Eksploatacyjno-Technicznego, nakreślił plany w zakresie inwestycji, modernizacji i utrzymania taboru Spółki Koleje Mazowieckie – KM), IOW TRADE (Marcin Ludwiniak, Inżynier Sprzedaży z prezentacją ofertą produktową w aplikacjach kolejowych).

W kolejnych dwóch panelach omówiono tematy: modernizacja taboru, który wymuszonej przez nowe wymagania w zakresie emisji hałasu (Piotr Tokaj, Starszy Specjalista badawczo-techniczny, Instytut Kolenictwa), materiałów tekstylnych do wnętrz pojazdów (Anna Siwińska, Dyrektor Sprzedaży, LANTAL TEXILES AG), nowych systemów malowania dla taboru (Michael Ruppik, Doradca techniczny, UNIMARKET Kompozyty Sp. z o.o. Sp. K.), innowacyjnych systemów antykorozyjnych WHPC (Williams-Hayward Protective Coatings – Robert Zawalich, Prezes S.T.E.P Europa), inwestycji w tabor PKP CARGO SA (Grzegorz Woźniak, Zastępca Dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego, PKP CARGO SA), Dellner jako najlepszy partner serwisowy dla systemów łączących pociągi (Joanna Siemieniuk, Managing Director, DELLNER Sp. z o.o.), nowej funkcjonalności aplikacji serwerowej do obsługi systemów pokładowych (Rafał Gwiazda, Dyrektor Sektora Kolejowego, ENTE Sp. z o.o.), elektronika kluczem do skutecznej modernizacji (Ryszard Kowalczyk, Specjalista ds. Marketingu, Enika Sp. z o.o.), doświadczeń na polskim rynku kolejowym (Tomasz Szmajter, Regionalny Manager ds. Sprzedaży – RAIL, TT-Thermo KING Sp. z o. o.), zaplecza utrzymania taboru (Włodzimierz Wilkanowicz, Prezes Zarządu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.), innowacyjnych systemów komunikacji głosowej (Novatel Sp. z o.o.), kupować czy modernizować (Piotr Rachwalski, prezes zarządu, Koleje Dolnośląskie SA), zarządzania ryzykiem w spółkach kolejowych (RISK GUARD Sp. z o.o. Bartosz Kieler, V-ce Prezes Zarządu), bezpieczeństwa pasażerów (Grzegorz Dokurno, Karol Piekutowski, Właściciele MAX HARTER).

Ostatni dzień to panel zdominowany przez przedstawicieli uczelni. Politechnikę Śląską, Wydział Transportu reprezentował dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. nzw. Pol. Śl. Kierownik Katedry Transportu Kolejowego, który pokazał działalność dydaktyczną i badawczo-rozwojową Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w zakresie transportu kolejowego. Politechnikę Poznańską, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych zareklamował dr hab.inż. Adam Kadziński, Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych a panel zakończył Paweł Urbańczyk, adiunkt, Instytu Kolejnictwa, z prezentacją możliwości zwiększenia prędkości modernizowanych jednostek EN-57.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

              

 

REKLAMA
ROZWIŃ