Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z X Konferencji – „ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ”

Dziesiąta, jubileuszowa edycja.

W dniach 23–24 listopada br. w Warszawie odbyła się dziesiąta, jubileuszowa konferencja „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”, organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Głównym tematem konferencji były plany Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP Polskich Linii Kolejowych SA związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Dorota Markiewicz oraz Dyrektor Generalny Adam Musiał.

Część merytoryczną konferencji rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. W referacie inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej, omówił determinanty rozwoju infrastruktury transportu kolejowego. Następnie głos zabrali: Poseł Bogda Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa („Instrumenty wzmacniające dynamikę rozwoju transportu kolejowego w Polsce”), Małgorzata Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju („Rozwój zrównoważonego i innowacyjnego transportu kolejowego w aspekcie wykorzystania środków europejskich w latach 2014–2020”), Marzena Hebda-Sztandtkie, Dyrektor Biura Monitorowania Projektów Inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych SA („Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA projektów ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023”) oraz Michał Kręcisz, Zastępca dyrektora Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych w PKP SA („Nowe Projekty logistyczne realizowane przez PKP SA oraz Grupę PKP w nowych uwarunkowaniach Prawnych”).

W panelach wystąpili: przedstawiciele firmy Wasko SA, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego Alicja Kozłowska, Dyrektor Rozwoju Biznesu Ela-compil Sp. z o.o. Paweł Czubaszewski, Naczelnik Działu Technologii i Laboratorium Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Piotr Pryciński, Prezes Zarządu Infra – Centrum Doradztwa Janusz Zubrzycki, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK Ewa Makosz, Prezes Zarządu MABO Sp. z o.o. Andrzej Kowalczyk, Dyrektor Biura Informatyki PKP PLK Ryszard Leszek Bernaś, Doradca Dyrektora CUPT Przemysław Wróbel, Główny specjalista ds. wdrażania systemu GSM-R PKP PLK Sławomir Tarnowski, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Andrzej Massel, Naczelnik Wydziału diagnostyki i opisu infrastruktury energetycznej PKP PLK Czesław Pokora, Ekspert ds. ETCS w Biurze Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK Karol Gruszka, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej oraz Naczelnik Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej PKP PLK Barbara Boczkowska.

Prelegenci poruszyli m.in. takie tematy, jak: plany modernizacji linii kolejowych, wyposażanie infrastruktury w system ERTMS/ETCS/GSM-R oraz monitoring szlaków kolejowych, kolejowe inwestycje w cyfrowe technologie, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podróżnych, realizację zadań podstawowych oraz rezerwowych Krajowego Programu Kolejowego, przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w latach 2017–2018, harmonogramy realizacyjne dla projektów kolejowych do 2023 r., inwestycje w infrastrukturę dworcową i stacyjną oraz plany zagospodarowania terenów kolejowych, uproszczenia i regulacje procedur przetargowych, nowe technologie i innowacyjne systemy wykorzystywane w budowie i modernizacji kolejowej sieci trakcyjnej, a także mechanizacja oraz logistyka i technologie robót kolejowych.

Konferencję zakończyło zwiedzanie Laboratorium Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym oraz Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym.

Wydarzeniu towarzyszyły stoiska wystawiennicze firm Ela-compil Sp. z o.o. oraz mmcite+ a.s. SA oddział w Polsce.

Złotym partnerem konferencji była firma Wasko SA, srebrnym Ela-compil Sp. z o.o., a brązowym Infra – Centrum Doradztwa.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

          

 

REKLAMA
ROZWIŃ