Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacje 2017

W dniach 7–8 grudnia 2017 roku w Legnicy odbyła się konferencja „Zakup nowoczesnego taboru szynowego elementem rozwoju Województwa Dolnośląskiego” organizowana dla Kolei Dolnośląskich SA przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W konferencji wzięło udział 180 uczestników, 14 prelegentów oraz 15 dziennikarzy, w tym 3 z radia i 3 z telewizji. Konferencja była dedykowana przedstawieniu nowych jednostek taborowych IMPULS 45 WE, zakupionych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego województwa dolnośląskiego, realizowana poprzez zakup

15-17 marca 2017, Wisła. XIV konferencja „TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI” okazała się rekordowym wydarzeniem, które przyciągnęło do Wisły 350 osób. Konferencja organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to największa w Polsce kolejowa platforma wymiany informacji i opinii pomiędzy projektantem, producentem, inwestorem,  instytucją finansującą i użytkownikiem. Obiegowi wiedzy sprzyja nowa perspektywa finansowa, która jest najlepszym czasem dla Polski na wdrażanie nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na kolei. Oznacza to również, że firmy uczestniczące w konferencji zyskują możliwość

Dziesiąta, jubileuszowa edycja. W dniach 23–24 listopada br. w Warszawie odbyła się dziesiąta, jubileuszowa konferencja „Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej”, organizowana przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Głównym tematem konferencji były plany Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP Polskich Linii Kolejowych SA związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Dorota Markiewicz oraz Dyrektor Generalny Adam Musiał. Część merytoryczną konferencji rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. W referacie inauguracyjnym

Zakopiański „Nosalowy Dwór” w dniach 3-5 kwietnia 2017r. gościł uczestników XIV Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego” oraz wystawców kolejnej edycji wystawy „Moder – Serwis”. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zorganizowała konferencję, której celem omówienie zagadnień związanych z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego. Szczególną istotnym zagadnieniem była kwestia wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów jak i Unii Europejskiej. Prelegenci poruszyli szereg elementów z obszarów: finansowania (zakup i modernizacja, pozyskiwanie funduszy w nowej perspektywie

W dniach 26–27 października 2017 r. w Raszynie k. Warszawy odbyła się VII Konferencji „Energetyka na kolei”, podczas której uczestnicy poruszyli tematy dotyczące systemów zasilania, elektryfikacji linii kolejowych, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, budowy i utrzymania sieci trakcyjnej. Rozwój polskiej kolei jest ściśle związany z branżą energetyczną, która ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy kraju. Energetyka dzięki powiązaniu z wieloma gałęziami przemysłu uważana jest za najbardziej przyszłościową branżę. Celem konferencji była wymiana informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami na temat

REKLAMA
ROZWIŃ