Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z VII Konferencji „Energetyka na Kolei”

W dniach 26–27 października 2017 r. w Raszynie k. Warszawy odbyła się VII Konferencji „Energetyka na kolei”, podczas której uczestnicy poruszyli tematy dotyczące systemów zasilania, elektryfikacji linii kolejowych, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, budowy i utrzymania sieci trakcyjnej.

Rozwój polskiej kolei jest ściśle związany z branżą energetyczną, która ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy kraju. Energetyka dzięki powiązaniu z wieloma gałęziami przemysłu uważana jest za najbardziej przyszłościową branżę.

Celem konferencji była wymiana informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami na temat wzrostu sektora kolejowego oraz wskazanie kierunku jego rozwoju.

Podczas wydarzenia poruszona została tematyka dotycząca:

  • projektowania, budowy, modernizacji sieci trakcyjnych
  • eksploatacji (utrzymania) sieci trakcyjnych
  • KPK – elektryfikacji linii kolejowych
  • paszportyzacji
  • obrotu, dystrybucji, pomiaru oraz rozliczenia energii elektrycznej

Konferencja była miejscem wymiany informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, przewoźnikami oraz przedsiębiorcami. Tematem wiodącym był wzrost sektora energetycznego na kolei oraz wskazanie kierunku jego rozwoju.

KP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. przewidują elektryfikację ok. 300 km linii kolejowych, a dla dalszych ok. 500 km prowadzone są prace studialne. Spółka zelektryfikuje m.in. trasy Ocice – Rzeszów, Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Węgliniec – Zgorzelec czy Szczecin Główny – Granica państwa (Tantow).

PKP Energetyka S.A. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przystąpi również do realizacji II części Programu Modernizacji Układów Zasilania. Program MUZ-a obejmie linie kolejowe w ciągu Poznań – Warszawa (E20), Szczecin – Poznań – Wrocław (E59), Warszawa – Białystok (E75 Rail Baltica) czy ciągi linii kolejowych z Warszawy do Radomia i z Warszawy do Lublina i Rzeszowa. Planuje się modernizację 39 i budowę 48 nowych obiektów energetycznych. Wartość całego programu, realizowanego w oparciu o umowy przyłączeniowe, przekroczy miliard złotych.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, PKP Energetykę S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnikę Łódzką, towarowych i pasażerskich przewoźników kolejowych oraz wiodące firmy z branży energetycznej.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

          

REKLAMA
ROZWIŃ