Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Polska Izba Kolei na obchodach 15-lecia CUPT [ZDJĘCIA]

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wzięła udział w oficjalnych obchodach 15-lecia powołania Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wydarzenie odbyło 22 listopada w Warszawie.

W 2022 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych obchodzi swoje 15 urodziny. Od 2007 roku CUPT odpowiada na wyzwania związane z obsługą funduszy europejskich i jako państwowa jednostka budżetowa wspiera Beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, wodnych śródlądowych, intermodalnych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa, transportu publicznego czy zrównoważonej mobilności.

Kronika CUPT

Podróż w kierunku ekspansji polskiej mobilności z wykorzystaniem unijnych środków rozpoczęła się od wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013, gdzie skala dostępnego finansowania wzrosła wielokrotnie w stosunku do lat wcześniejszych. Dziś, w gotowości na dalszy rozwój, instytucja odpowiada za trzy programy unijne:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).
  • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).
  • Instrument „Łącząc Europę” (CEF).

Wszystkie realizowane projekty przyczyniają się do rozwoju nowoczesnego, bardziej bezpiecznego, ekologicznego i dostępnego systemu transportu w Polsce.

Podsumowanie na przełomie perspektyw z jubileuszem CUPT w tle

FORUM CUPT stało się doskonałą okazją, by przedstawić efekty wdrażania programów z perspektywy 2007-2013 oraz 2014-2020, jak również przyjrzeć się kierunkom rozwoju transportu z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027, z jej nowymi wyzwaniami, również w obszarze wsparcia Beneficjentów przy pozyskiwaniu dofinansowania.

Wystąpienia, panel dyskusyjny i konkurs „Fundusze UE blisko nas”

Wydarzenie było platformą do licznych prezentacji ze strony autorytetów z obszaru transportu. Wśród nich nie zabrakło eksperckiego spojrzenia przedstawiciela Siemens Mobility w ramach wystąpienia „TEDx – rewolucja transportowa”.

Temat rewolucji i ewolucji w sektorze kontynuowany był podczas panelu dyskusyjnego „Rewolucja transportowa z wykorzystaniem środków UE, przegląd doświadczeń i plany na najbliższą perspektywę w oparciu o programy FENIKS, FEnPW, CEF 2 i KPO”.

W panelu swój ekspercki głos zabrali przedstawiciele:

  • Clip Group S.A.,
  • PKP Polskie Linie Koleje S.A.,
  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury,
  • Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • jak również gospodarze, czyli eksperci Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zintegrowany Model Ruchu

Wyrazistym uzupełnieniem konferencji stało się wystąpienie z zakresu opracowanego i aktualizowanego przez CUPT Zintegrowanego Modelu Ruchu.

ZMR to kompleksowe narzędzie przeznaczone do wsparcia planowania transportu (w tym zarządzania popytem i zarządzania podażą) zarówno na poziomie strategicznym o zasięgu ogólnokrajowym, jak również na poziomie regionalnym i lokalnym.

Model ruchu wspiera wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027.

Forum CUPT analitycznie i konkursowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych to przede wszystkim wsparcie dla Beneficjentów połączone z działalnością ekspercką. Dążąc do rozwoju, CUPT zbadało i zaprezentowało zebrane opinie nt. jakości komunikacji i współpracy z perspektywy Beneficjenta.

Swoistym wykończeniem analitycznej części oficjalnej było wręczenie nagród w zorganizowanym przez CUPT konkursie „Fundusze UE blisko nas”.

Nie zwalniamy tempa – oficjalne zakończenie

Zakończeniu części oficjalnej Forum towarzyszyło wystąpienie Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pani Joanny Lech.

„Przełom perspektyw finansowych, w którym się obecnie znajdujemy, to czas wzmożonego wysiłku dla podmiotów projektujących ramy programowe, jak i tych korzystających z dofinansowania funduszy unijnych. Podmioty te muszą nie tylko wywiązać się ze wszystkich zobowiązań powziętych w związku z realizacją programów i projektów w ramach poprzedniej perspektywy (2014-2020), ale również planować i przygotowywać się do absorpcji środków UE z nowej perspektywy finansowej.

W tym szczególnym momencie nie zwalniamy tempa i dalej intensywnie działamy w kluczowych obszarach dystrybucji środków, które pozostały z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i CEF, zakresie prawidłowego rozliczenia projektów realizowanych przez Beneficjentów oraz przygotowaniach do nowej perspektywy.

REKLAMA
ROZWIŃ