Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

I Konferencja Wodorowa Hydrogen4Rail – Future of Transport

W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2021 r. w Poznaniu, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei we współpracy z Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, zorganizowała I Konferencję Wodorową.

Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń administracji rządowej, środowiska naukowego, przemysłu, przewoźników kolejowych i producentów taboru oraz jednostek finansujących w zakresie opracowania i wdrażania alternatywnych napędów w środkach transportu oraz promocji ekologicznych napędów w pojazdach szynowych. Podejmowana tematyka dotyczyła również pozyskiwania paliwa z przemysłu ciężkiego oraz OZE.

Podejmując temat wykorzystania wodoru w branży kolejowej Polska Izba Kolei stara się odpowiedzieć na wyzwania „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, Krajowego Planu Odbudowy oraz pryncypiów płynących z idei Europejskiego Zielonego Ładu. Poruszane i dyskutowane tematy wpisywały się także w założenia i planowanie działań w ramach Europejskiego Roku Kolei (ERK2021), którego celem jest upowszechnianie koncepcji EZŁ i działań proekologicznych w transporcie kolejowym.

Patronatu konferencji udzielili: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Urząd Transportu Kolejowego, Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych oraz Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH.

REKLAMA
ROZWIŃ