Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Nowa nazwa, władze oraz Statut – Walne Zgromadzenie Izby zdecydowało

Zmiana nazwy na Polska Izba Kolei, powołanie nowych władz oraz uchwalenie zmian w Statucie – to najważniejsze decyzje najwyższego organu Izby podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Firm Zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wydarzenie odbyło się w środę 10 stycznia w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym.

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Kolei (daw. Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei) podsumowała działalność organizacji na przestrzeni ostatnich czterech lat. Po raz ostatni spotkanie takie miało miejsce w styczniu 2020 r.

W tym roku w obradach udział wzięli przedstawiciele ponad stu z 368 firm zrzeszonych w Izbie. W ich trakcie przedstawione zostało m.in. sprawozdanie z działalności Izby za lata 2020-2023, funkcjonowanie w okresie pandemii oraz proces powracania do pracy po jej zakończeniu, jak również wyniki finansowe i plany na przyszłość. Sprawozdanie przedstawiła także Komisja Rewizyjna.

W trakcie głosowania udzielono absolutorium organom Izby Kolei.

O funkcjonowaniu Rady samorządu gospodarczego mówił jej Przewodniczący – Sławomir Jankowski, prezes firmy Pixel. Następnie głos zabrał Dyrektor Generalny Adam Musiał, który przedstawił osiągnięcia Izby w ostatnich czterech latach, jak również omówił plany działalności na lata 2024-2027. W swoim wystąpieniu podkreślał rozwój organizacji, w tym większą ekspansję zagraniczną.

Adam Nowak, wiceprzewodniczący Rady Izby, wchodzący w skład Prezydium, omówił zmiany w statucie Polskiej Izby Kolei. Główną zmianą jest skrócenie nazwy organizacji z dotychczasowej Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei na Polska Izba Kolei. Natomiast termin Rada Izby został zastąpiony przez Rada Nadzorcza.

Zmiany w statucie zostały przegłosowane.

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Kolei, poprzez głosowanie, wybrało skład nowej Rady Nadzorczej. Jednocześnie podziękowano za rzetelną i skrupulatną pracę dotychczasowym członkom Rady.

Do głosowania zgłoszono rekordową liczbę kandydatur – 26 osób. Spośród nich wybrano 11, tworzących Radę Nadzorczą:

 • Sławomir Jankowski- Pixel Sp. z o.o. (Przewodniczący)
 • Adam Nowak- Eltronik Sp. z o.o. (Wiceprzewodniczący)
 • Magdalena Sakowska- Sesto Sp. z o.o. (Wiceprzewodnicząca)
 • Beata Szulfer-Rosiak – ASTE SP. z o.o.
 • Michał Łagosz –MEDCOM Sp. z o.o.
 • Piotr Malarski – SSK Rail Sp. z o.o.
 • Dariusz Jasiński – Darpol Sp. z o.o.
 • Artur Fryczkowski – Alstom Polska S.A.
 • Tomasz Klimkiewicz – Technitel Polska S.A.
 • Dariusz Marchewka – Rawag Sp. z o.o.
 • Jolanta Palmowska – Polregio S.A.

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Kolei wybrało także członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Podjęto Uchwałę o powołaniu obu.

REKLAMA
ROZWIŃ