Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Taborowe rekordy – Konferencja „Tabor Szynowy – zakup, modernizacja, utrzymanie” [RELACJA]

Pięciuset gości, blisko 40 prelekcji i debata o innowacyjnych rozwiązaniach dla taboru szynowego. Po wielu miesiącach oczekiwania na środki finansowe branża odzyskuje wigor i wiarę…

Rząd poinformował niedawno, że wypłaty środków z pierwszego wniosku o płatność z KPO spodziewa się w kwietniu br. Spółki z różnych segmentów rynku kolejowego liczą, że pieniądze szybko trafią na rynek. Potwierdzeniem tego są głosy środowiska oraz plany i pomysły , jakie pokazali przedsiębiorcy podczas Konferencji „Tabor Szynowy – zakup, modernizacja, utrzymanie”.

Tegoroczna edycja była rekordowa z wielu względów. Możliwości rozmów i dyskusji na temat przyszłości polskiej kolei w nowej rzeczywistości spowodowało, że do Ustki zjechało ponad 500 gości zainteresowanych tematami modernizacji, eksploatacji czy bezpieczeństwa taboru.

Z perspektywy dialogu z branżą skorzystali przewoźnicy kolejowi pasażerscy i towarowi. Ponadto pierwszy raz o swoich planach i gotowości współpracy z sektorem taborowym poinformowała PKP PLK. Piotr Kubicki, Członek Zarządu, Dyrektor ds. transformacji cyfrowej, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na dialog z branżą, wyjaśnił w jaki sposób spółka chciałaby uruchomić GSMR w oparciu o plan On Air.

– Testy kompatybilności to dodatkowe sprawdzenia systemów ETCS  i GSM-R, niezbędne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zaufania co do zgodności technicznej urządzeń pokładowych  z poszczególnymi wdrożeniami przytorowymi systemu.

 

Plany taborowe były natomiast tematem prelekcji POLREGIO S.A. Wiesław Szafrański, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, wyjaśnił, że unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nowego taboru kolejowego w Polsce to duży sukces POLREGIO, ponieważ na 10 złożonych wniosków, wszystkie 10 zostało zaakceptowanych.

– Ponad 780 milionów złotych na 98 pojazdów to niewątpliwy i ogromny sukces dla spółki, która potrzebuje nowego taboru i od dawna była pomijana w dystrybucji środków unijnych. POLREGIO, we współpracy z samorządami wojewódzkimi, złożyło w ramach KPO wnioski na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w woj. małopolskim, po 14 szt. w łódzkim i warmińsko-mazurskim, 12 szt. w woj. lubelskim, po 10 szt. w woj. pomorskim i lubuskim, 8 szt. w woj. wielkopolskim oraz po 5 szt. w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim.

 

Inaczej do zagadnień taborowych podeszli przewoźnicy samorządowi. W przypadku Kolei Mazowieckich było to przedstawienie modelu pasażerskiego transportu kolejowego dla subregionu radomskiego Województwa Mazowieckiego. Natomiast Sławomir Wiśniewski, Dyrektor Pionu Technicznego z Kolei Wielkopolskich, przedstawił natomiast rozwiązania zastosowane w wągrowieckim punkcie utrzymania taboru. Ważny temat podjął Andrzej Wasilewski, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Kolejach Śląskich, który omówił rozwiązania stosowane przez przewoźnika w kontekście dostępności osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Sławomir Pipke, Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O., zaprezentował zaplecze techniczno-naprawcze przewoźnika. Przewoźnik towarowy – DB CARGO POLSKA i dr Anna Butor poinformowali o nowych możliwościach , jakie daje posiadanie nowej hali.

Partnerami technologicznymi konferencji były firmy ORLEN OIL SP. Z O.O., NESTFOAM SP. Z O.O. SP. K.  i MEDCOM. Reprezentujący pierwszą z nich Jacek Bialik, Kierownik Zespół Serwisu Olejowego, zdefiniował możliwości spółki w obszarze środków smarnych dla sektora kolejowego. Orlen Oil omówił m.in. temat technologii biodegradowalnego środka smarnego LITEN RAIL W000, który spełnia wymagania IR-27. Czym charakteryzuje się substancja? Przede wszystkim dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi w warunkach kontaktu z wodą. Jej zaletą są także świetle właściwości reologiczne w niskich temperaturach oraz wysoki stopień biodegradacji biologicznej, większy niż 80 proc.

O efektywności i energochłonności systemu podłogowego NESTFOAM SP. Z O.O. SP. K., opowiedzieli Szymon Wojnarowski (KAM) i Michał Wójtowicz (KAM). Natomiast Piotr Wroński, Wiceprezes Zarządu z MEDCOM, streścił technologie zmniejszające energochłonność pojazdów kolejowych.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z kwestiami wynikającymi z rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. I tak Paweł Engel, Zastępca Dyrektora Departament Analiz Transportowych (CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH) podjął temat dostępności na kolei.

– Każda z osób mających wpływ na projektowanie i wdrażanie rozwiązań dostępnościowych w transporcie, w każdym momencie życia, może stać się ich beneficjentem. Wciąż dla wielu osób zaangażowanych w proces realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE niepełnosprawność = wózek. Pomijane jest całe spektrum osób z innymi niepełnosprawnościami oraz osoby w wieku senioralnym. Przestrzeń uniwersalna wymaga kompromisów pomiędzy potrzebami różnych użytkowników, np. pogodzenia osób wysokich i niskich, osób niewidomych i poruszających się na wózkach

 

Grzegorz Bijok, Dyrektor (UTK) omówił IV pakiet kolejowy i rewizję TSI. Kamil Grotnik, Zastępca Dyrektora Działu Dotacji Krajowych i Funduszy UE (NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU) streścił ofertę funduszy UE dla przedsiębiorców. Zaś potencjał badawczy Łukasiewicz-PIT, który był również Złotym Partnerem Konferencji, przedstawił Dyrektor Arkadiusz Kawa.

Obok Instytutu Złotymi Partnerami były firmy RAWAG Sp. z o.o., PRYSMIAN POLAND Sp. z o.o. oraz ELZAT. W przypadku RAWICKIEJ FABRYKI WYPOSAŻENIA WAGONÓW Paweł Krysiński, Prezes Zarządu, omówił zastosowanie nowoczesnych technologii w grupie BODE.

– Na przestrzeni lat nasi programiści doprowadzili diagnostykę systemów drzwi do perfekcji. Nasze zoptymalizowane  oprogramowanie diagnostyczne HARDI w prosty i przejrzysty sposób analizuje i dokumentuje działanie systemu drzwi. Najważniejsze dane są przedstawiane w formie wizualnej.

 

Anna Lachowska, Dyrektor Sprzedaży w PRYSMIAN POLAND SP. Z O.O., która opowiedziała o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach kablowych dla taboru kolejowego.

Podkreślić należy, że podczas trzech dni konferencji podjęta wiele zagadnień i tematów. Wymienić można plany inwestycyjne, ergonomię i analizy, potrzeby i komfort pasażerów czy też rozwiązania związane z utrzymanie taboru czy infrastruktury taborowej.

Kontekst nowych rozwiązań w zakresie technologii poruszyły między innymi firmy Huta Małapanew Sp. z o.o. gdzie Piotr Rasała, Dyrektor ds. Logistyki i Handlu, mówił o wdrożeniu nowych technologii i automatyzacja w produkcji odlewów dla kolejnictwa; Edbak Sp. z o.o. i Wiceprezes Grzegorz Bąk, który streścił podzespoły metalowe dla branży; Arkadiusz Świerkot, Prezes Zarządu STADLER POLSKA SP. Z O.O., zapytał branżę o to jaki EZT jest potrzebny i jak optymalnie dostosować pojazd do potrzeb przewoźnika.

O konkretnych produktach mówiły natomiast między innymi:

 • MÄDER POLAND (farby i rozcieńczalniki)
 • FINDER POLSKA SP. Z O.O. (przekaźniki i ich rola i zadanie w automatyce kolejowej);
 • MANKIEWICZ LAKIERY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. SP.K. (lakierowanie pojazdów i możliwości odchudzenia pojazdów);
 • PHOENIX CONTACT SP. Z O.O. (łączenie przewodów w ograniczonej przestrzeni pojazdów szynowych);
 • ENRX SP. Z O.O. (indukcja i jej wszechstronne zastosowanie);
 • ZEP INC. (zastosowanie preparatów ZEP przy przeglądach lokomotyw);
 • FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. (Środek przeciwdziałający oblodzeniu trakcji kolejowej);
 • CONCEPT LIFT SP. Z O.O. (podnośniki śrubowe do taboru kolejowego);
 • ACYGS  (nowoczesny warsztat).

Istotnym punktem konferencji była dyskusja dotycząca innowacyjnych rozwiązań technicznych dla taboru, którą moderował Adam Musiał (Dyrektor Generalny Polskiej Izby Kolei), a udział wzięli:

 • PKP CARGO S.A. – Krzysztof Chwaja – Dyrektor Biura Taboru i Wsparcia Technicznego
 • POLREGIO S.A. – Wiesław Szafrański – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych
 • „KOLEJE MAZOWIECKIE -KM” – Piotr Wakuła – Dyrektor Biura
 • NEWAG S.A. – Józef Michalik – Wiceprezes Zarządu
 • KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. – Marek Nitkowski – Prezes Zarządu
 • PKP INTERCITY REMTRAK SP. Z O.O. – Tomasz Zelwowiec – Prezes Zarządu
 • ALSTOM POLSKA S.A. – Artur Fryczkowski – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Michalik:

– W kwestii finansowania to my za każdym razem próbowaliśmy uzyskać dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale rezygnowaliśmy z przyczyn obiektywnych. Problemem była długotrwałość procesu rozliczania i prowadzenia dokumentacji.

Wiesław SzafrańskI

– Jedynym rozwiązaniem dla polskiego rynku byłyby nowoczesne technologie. I bardzo dobrej jakości. I bardzo dobre w użytkowaniu wnętrze pojazdu. I mówię tutaj o wszystkich komponentach. Składają się na wnętrze, kwestie formalne, księgowe, rozwiązania. Polscy producenci rzeczywiście idą dość szeroką ławą jeżeli chodzi o technologię.

Piotr Wakuła:

– Trzeba współpracować. Właściwie nic nowego nie powiem ponadto to, że musimy się tutaj opierać na tym, co mówi producent. Staramy się sprawdzać to, co mówi, weryfikować, oczekiwać jakichś rekomendacji czy listów, bo gdzieś to już było stosowane.

Tomasz Zelwowiec:

– Jesteśmy integratorem  różnych rozwiązań. I bardziej oczekujemy, żeby to producenci będący wyspecjalizowanymi podmiotami i podmiotami w danych rozwiązaniach przynosili nam jakieś innowacje. To oni nam powinni mówić, co jest dobre i jak mają dobre rozwiązania. Oczywiście też się motywujemy na różne sposoby. Mamy grono dostawców, jesteśmy bardzo zadowoleni i na pewno będziemy mieli długotrwałą współpracę. Wykonujemy naprawę P3, P4. Nie możemy sobie   pozwolić, żeby zaimplementować jakieś rozwiązania, które finalnie będą przynosiły dużo problemów. Niektóre rozwiązania po prostu eliminujemy i zastępujemy je innymi. Czyli jesteśmy  otwarci, ale wymagający.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ANKIECIE:

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

W jakim stopniu konferencja spełniła Pana/Pani oczekiwania?*

Wyczyść

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny konferencji?*

Jak ocenia Pan/Pani poziom merytoryczny konferencji?*

Wyczyść

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Współpraca z przedstawicielami Izby odpowiedzialnymi za obsługę klienta*

Wyczyść

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Jakość usług oferowanych przez Izbę*

Wyczyść

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Czy chcesz się podzielić swoją opinią? Jeśli tak, napisz poniżej.

Wyczyść
REKLAMA
ROZWIŃ