Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Walne Zgromadzenie i Kolej.net – dziękujemy za udział!

Początek 2024 roku był dla Polskiej Izby Kolei czasem pracowitym i produktywnym. Powodem dwa istotne wydarzenia, które 10 stycznia miały miejsce w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym:

  • Walne Zgromadzenie, będące najwyższym organem Izby;
  • Kolej.Net, a więc spotkanie networkingowe branży kolejowej.

W  Walnym Zgromadzeniu, które podczas obrad podjęło decyzję o zmianie nazwy, zmianach w Statucie i planach na najbliższe lata, wzięli udział przedstawiciele 110 firm.

Kolej.net to 77 wystawców, blisko 400 zwiedzających i niepoliczalna ilość rozmów o przyszłości sektora transportu szynowego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wystawcom za niezwykle owocne obrady i spotkania, za bardzo efektywny i inspirujący czas oraz za Wasz entuzjazm.

Jednocześnie liczymy na Wasz udział w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez POLSKĄ IZBĘ KOLEI!

Nowa nazwa, władze oraz Statut – Walne Zgromadzenie Izby zdecydowało

 

REKLAMA
ROZWIŃ