Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XVI Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

13-15 marca 2019, Wisła.

Blisko 380 uczestników, 40 prezentacji, trzy dni obrad, 3 panele dyskusyjne, F5 Networks jako partner technologiczny, PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Telkol Sp. z o.o. i Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. jako złoci partnerzy- tak w skrócie prezentują się wartości związane z kolejną edycją konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei”.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei szesnasty raz przygotowała konferencję, którą można nazwać największym branżowym wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu projektantów, producentów, inwestorów, zarządców oraz odbiorców końcowych. Myśl, która stoi za organizacją tego wydarzenia, oznacza próbę wykreowania platformy wymiany informacji i wiedzy. Wynika to bowiem z tego, że pojmowanie telematyki jako nowoczesnego środowiska nieodzownego dla sprawnego funkcjonowania systemów kolejowych wymusza implementowanie do jej systemów najnowszych rozwiązań i technologii z innych dziedzin informatyki. W rezultacie jednym z głównych celów konferencji było przybliżenie nowości telematycznych dotyczących infrastruktury i taboru, zarządzania zasobami i ochroną przed cyberatakiem oraz wyników obserwacji dotychczas stosowanych rozwiązań.

W tym roku konferencja rozpoczęła się od krótkich wystąpień Adama Musiała, Dyrektora Generalnego oraz Doroty Markiewicz, Dyrektor, Polskiej Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Wprowadzeniu do konferencji towarzyszyło wręczenie certyfikatów dla nowych firm, które wstąpiły w szeregi Izby Kolei:

  • WaveNet Sp. z o.o.
  • INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
  • ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.
  • AAT HOLDING S.A.

Pierwszym aktem konferencji był panel dyskusyjny dotyczący strategii i kierunków rozwoju telematyki na kolei. Prowadzącym był Piotr Pachutko, a głos zabrali: Jan Wantuch (Dyrektor Delegatury w Krakowie Urząd Komunikacji Elektronicznej), Aleksander Drzewiecki (Dyrektor Oddziału UTK w Katowicach), Marek Sumiła (Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji IK), Jakub Prusik (p.o. Prezesa Zarządu PKP INFORMATYKA sp. z o.o., Jerzy Szmit (Członek Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.) oraz Krzysztof Magierowski (Prezes Zarządu, Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.).

Natomiast pierwszą prezentacją konferencji było wystąpienie Macieja Iwanickiego (Inżynier, F5 Networks Poland Sp. z o.o.), który omówił ochronę aplikacji przed Internetem i ochronę pracowników w kontakcie z Internetem. Iwanicki podkreślił między innymi, że stale rośnie ilość ataków DoS przy braku wzrostu zasobów. Ponadto czas reakcji i łagodzenia skutków jest powolny z powodu ręcznej inicjacji i trudności natury politycznej.

Charakterystyki spółki PKP Telkol dokonał Mirosław Gilarski (Prezes Zarządu). Skupił się na efekcie synergii jaka zaistniała po połączeniu kompetencji PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Przyznał ponadto, że przychody PKP Telkol są pozyskiwane z różnych źródeł, na różnych rynkach, których cykle inwestycyjne nie nachodzą na siebie.

System sprzedaży biletów był przedmiotem analizy przedstawionej przez Annę Wojciechowską, p.o. Dyrektora Biura Wytwarzania Oprogramowania i Mariusza Antosika, Naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Informatycznych (PKP INFORMATYKA sp. z o.o.). Kluczową w tej prezentacji była odpowiedź na pytanie: Dlaczego centralny system sprzedaży biletów? Najistotniejszymi przesłankami są:
– coraz większy udział urządzeń automatycznych – niezbędny jest system, który centralnie, dla wszystkich końcówek udostępni spójny proces przeprowadzenia pasażera przez wybór najkorzystniejszej podróży i oferty.;
– rosnąca kompleksowość ofert, warunków oraz wzajemne honorowanie biletów;
– kompletność informacji pasażerskiej.

Co istotne PKP Informatyka pracuje nad integracją wszystkich informacji i udostępnienie kompleksowej oferty. Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, systemy zegarowe, systemy monitoringu obiektów kolejowych, systemy parkingowe i biletowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych- to jest zakres działalności oferta jaką przedstawiła Katarzyna Jaworska-Szymkuć (Manager Produktów Kolejowych, Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.).

Kolejny prelegent z firmy HIKVISION Poland Sp. z o.o. , Piotr Świder (Business Development Manager), postarał się znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące tego dlaczego potrzebny jest monitoring wizyjny? Odpowiedź jest złożona i przede wszystkim związana z obszarem bezpieczeństwa (pasażerów, ładunków, pojazdów).

Rysem historycznym związanym z etapami powstawania technologii mobilnej swoją prelekcję rozpoczął Jan Danowski (Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, PKP Polskie Linie Kolejowe SA). Następnie przedstawił trzy kierunki cyberataków na urządzenia mobilne:

– socjotechnika – polegająca na wykorzystaniu słabej świadomości użytkowników;
– wykorzystanie luk i pewnych podatności w oprogramowaniu – zarówno tym systemowy jak i w aplikacjach, które instalujemy mniej lub bardziej świadomie na swoich urządzeniach mobilnych.
– malware.

Charakterystyki SOC (Security Operations Centre) podjął się Jakub Syta (Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, EXATEL SA). Przedstawił najważniejsze aspekty SOC w tym najczęstsze zadania (w tym m.in. wykrywanie ruchu do/z lokalizacji o złej reputacji, monitorowanie naruszeń czy wykrywanie prób kradzieży danych). Syta wyliczył również główne ceny składowe SOC oraz koszty sprzętu, licencji oraz wdrożenia.

Koszta były także przedmiotem prezentacji Daniela Sadkowskiego (Prezes Zarządu, BASEMENT SYTEMS Poland Sp. z o.o.). Przedstawił bowiem korzyści z optymalizacji, w tym niższe koszty, krótszy czas, równomierne rozłożenie i lepsze wykorzystanie taboru, a także ograniczenia – kodeks pracy, autoryzacje, tabor, czas pracy/efektywny czas pracy, przejazdy pasażerem, minimalne czasy oraz miejsca zmian obiegów.

Natomiast kolejny prelegent, Maria Tatarkiewicz (Architekt Systemów IT– Biuro Teleinformatyki, PKP SA), przybliżyła założenia Polityki IT Grupy PKP, jako elementu Karty Grupy w Holdingu PKP. Nadmieniła, że na potrzeby prowadzonego projektu powołano grupy robocze składające się z przedstawicieli Spółek Grupy PKP i PKP PLK w ramach których wyznaczono Spółki odpowiedzialne za wypracowanie założeń w obszarach- zakupy, instrukcje zakupowe, licencje, innowacje, umowy, Wspólne Centrum Przetwarzania Danych, telekomunikacja i polityka IT.

Udział TK Telekom w procesie migracji systemu kolejowego do GSM-R scharakteryzował Tomasz Wiertelak (Kierownik ds. Kluczowych Klientów). W tym kontekście oznaczało to wymianę radiotelefonów zainstalowanych na pojazdach (będących własnością TK Telekom i dzierżawionych obecnie przewoźnikom), na nowe zgodne ze standardem GSM-R/ETCS; możliwość instalacji i dzierżawy radiotelefonów zgodnych ze standardem GSM-R/ETCS na pojazdach przewoźników, którzy dotąd nie korzystali z usługi TK Telekom, na korzystnych, preferencyjnych warunkach oraz dostawy nowoczesnych urządzeń z zastosowaniem technik wizualizacyjnych do szkolenia (symulatory, trenażery) uwzględniających standardy GSMR/ERTMS/ETCS we współpracy z firmą Sim Factor.

Czym jest „Machine Learning” i jak zacząć go stosować?- na tak postawione pytanie odpowiedział Tomasz Żegleń (Inżynier, ORACLE Polska Sp. z o.o.). Przyczyn zmian i tworzenie nowoczesnych maszyn szukać należy w niewystarczających zasobach obliczeniowych, braku danych oraz tym, że wczesne sieci neuronowe nie odzwierciedlały dobrze działania mózgu. Obecna sytuacja to, natomiast, chmury obliczeniowe, ogromne zbiory danych oraz lepsze sieci neuronowe.

Przedstawiciel PKP CARGO SA, Paweł Jakubowski (Naczelnik, Wydział Informatyzacji Procesu Przewozowego) zaprezentował zasady usług EKL, e-Przesyłka, e-Maszynista. Kluczowe w prezentacji były pojęcia hermetyzacji i integracji – wprowadzona u przewoźnika izolacja zapewnia bezpieczeństwo delegowanych funkcji (EKL e-Przesyłka), oraz ogranicza konieczność wyszukiwania informacji (EKL e-Maszynista); przedstawione formularze dla maszynisty lub dla klienta nie wiążą się z nową pracą a zmieniają jedynie formę dostarczenia informacji. Ewelina Pułka (Technical Support Engineer, Dahua Technology Poland Sp. z o.o.) zdefiniowała główne aspekty zastosowania sztucznej inteligencji w transporcie publicznym. Bazując na obecnej sytuacji- duża ilość danych, brak integracji, niska wydajność- pokazała możliwości jakie niesie za sobą nowoczesna technologia.

Problemy, wyzwania i wymagania związane z detekcją podejrzanych zachowań w ruchliwych obszarach infrastruktury kolejowej były przedmiotem analizy Macieja Wróbla (Regionalny Kierownik Produktu, Robert Bosch sp. z o.o.). W jego opinii problemem są obszary o dużym ruchu szczególnie podatne na różnego rodzaju zagrożenia, które muszą być natychmiast zidentyfikowane. Wyzwania to kolej jako potencjalny cel , nocna praca oraz ochrona wielu osób. Natomiast wymagania dotyczą monitorowania wielu lokalizacji, konieczności ochrony 24/7 oraz natychmiastowego alarmowania z pomocą inteligentnej analizy obrazu.

Cele Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa nakreślił Artur Ślubowski (Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, PKP Informatyka sp. z o.o.). Zaznaczył, że projekt ma podnieść poziom cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej poprzez stworzenie kompleksowego, zintegrowanego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach identyfikowanych w cyberprzestrzeni. Ponadto pokazał rezultaty jakie ma przynieść projekt NPC (prototyp interaktywnego systemu monitorowania, obrazowania i ostrzegania o zagrożeniach; ekspercki system wspomagania decyzji w procesach identyfikacji kluczowych usług oraz powiązań między usługami i podmiotami; metody dynamicznej i statycznej analizy ryzyka oraz narzędzia detekcji podatności i zagrożeń).

Kwestię bezpieczeństwa, w tym wypadku urządzeń mobilnych, podniósł Krzysztof Bąk( Key Account Manager, SAMSUNG ELECTRONICS Polska Sp. z o.o. ). Przedstawił rozwiązanie Knox, na które składa się Knox Manage, Knox Configure, Knox Workspace oraz Enterprise FOTA i które pozwala na zarządzanie ustawieniami i kontrolę oraz zarządzanie aplikacjami i bezpieczeństwo.

Przedstawiciel firmy CLICO Sp. z o.o. , Wojciech Małecki (Konsultant ds. bezpieczeństwa IT), w prezentacji dotyczącej zarządzaniem globalnym dostępem do aplikacji scharakteryzował produkt BIG-IP DNS. Jego główne walory to świadczenie usługi globalnego równoważenia obciążenia, wykorzystywania DNS jako głównego mechanizmu zarządzania ruchem oraz zmniejszenie liczby DNS DDoS i ataków przekierowań. Kolejnym punktem programu był drugi tego dnia panel dyskusyjny. Dotyczył cyberbezpieczeństwa i monitoringu na kolei, a moderował Tadeusz Turzyński, Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP SA. Panelistami byli natomiast Konrad Cuch (Zespół ds. bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów IT PKP SA), Mirosław Majsterek (Dyrektor Biura Informatyki PKP Polskie Linie Kolejowe SA), Artur Ślubowski (Szef SOC PKP Informatyka sp. z o.o.), Konrad Chojecki (Dyrektor ds. operacyjnych Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.), Robert Zejdel (Dyrektor Biura Techniki PKP TELKOL sp. z o.o.) oraz Maciej Iwanicki (Inżynier, F5 Networks Poland Sp. z o.o.).

Głosny i medialny temat scharakteryzował Mariusz Łuszcz (Dyrektor Biura Informatyki, PKP INTERCITY SA). Prelegent omówił internet w Pendolino i jego techniczne aspekty.

Obszar business intelligence omówił Piotr Walenko ( Menadżer ds. Klientów Kluczowych, ESRI Polska sp. z o.o. ). Skupił się na projekcie Atlaren dla PKP Energetyka. Natomiast Tomasz Olejniczak (Specjalista ds. technicznych, AAT HOLDING SA), zidentyfikował założenie inteligentnego monitoringu i jego korzyści (automatyzacja, reakcja, intuicyjny interfejs, weryfikacja).

Najistotniejsze aspekty tego jak powinna wyglądać nowoczesna informacja pasażerska w XXI wieku omówiła Bernadeta Woroch (Naczelnik Wydziału Rozwoju SIP, PKP Polskie Linie Kolejowe SA). Dla końcowego odbiorcy niebagatelne znaczenie mają zatem rzeczywista, wiarygodna i spójna informacja docierająca do każdego podróżnego planującego lub już będącego w podróży za pośrednictwem systemu informatycznego w najnowszej technologii informatycznej. Praktyczne zasady budowy i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz łączności krytycznej omówił przedstawiciel firmy TECHNITEL Polska SA, Rafał Rodziewicz (Wiceprezes Zarządu). Natomiast o nowej erze IoT w transporcie, a w szczególności współpracy poprzez współtworzenie, mówiła Alicja Strzemieczna (Sales Manager Eastern Europe, Advantech Poland Sp. z o.o.).

System poboru opłat przejazdowych oparty na kartę płatniczą przedstawił Adam Filutowski (Prezes zarządu, MERA SYSTEMY sp. z o.o.). Mera w swoim produkcie położyła duży nacisk na bezpieczeństwo. Oznacza to, że dane kartowe są zabezpieczone funkcją skrótu „Hash”, każdy kasownik posiada unikalny klucz, klucz wprowadza się zdalnie i wykorzystuje HCM zgodne z PCI DSS. Ciekawe rozwiązanie, e-faktura w kasie towarowej, zaprezentował Mariusz Kamiński (Kierownik Działu Teleinformatyki, PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa sp. z o.o.). Korzyści związane z tym rozwiązaniem to między innymi kwestie proekologiczne, obniżenie kosztów, skrócony czas dostarczenia oraz większa satysfakcja pracowników.

Kolejne dwie prezentacje dotyczyły natomiast nowych standardów bezpieczeństwa dworców kolejowych ( Michał Nowakiewicz, Kierownik Produktu Sat-System Sp. z o.o.) oraz produktu TrainINFO (Zbigniew Krawiec – Dyrektor, PAG Sp. z o.o.). Oderwaniem od prezentacji był trzeci i ostatni panel dyskusyjny podczas konferencji. Tym razem moderatorem był Tomasz Boruch (Dyrektor Biura Sprzedaży, PKP Informatyka Sp. z o.o.) a dyskusja dotyczyła kwestii telekomunikacji i informatyki w służbie kolei. Udział w niej wzięli natomiast: Bartłomiej Buczek (Członek Zarządu, Dyrektor ds. Przewozów, PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.), Jerzy Goraziński (Dyrektor Biura Informatyki, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ), Mariusz Kamiński (Kierownik Działu Teleinformatyki, PKP Linia Hutnicza-Szerokotorowa sp. z o.o.), Anna Wojciechowska (Ekspert , – PKP Informatyka sp. z o.o.), Mariusz Antosik (Naczelnik, PKP Informatyka sp. z o.o.), Mariusz Łuszcz (Dyrektor IT, PKP INTERCITY SA), Zbigniew Stężyński (Dyrektor Biura Sprzedaży, PKP TELKOL sp. z o.o.), Tomasz Jędrysa – Kierownik Wydziału Teleinformatyki oraz Marek Zwierzchowski (Kierownik Zespołu ds. informatyki, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. w Warszawie).

Optykę przewoźnika kolejowego na obszar IT zaprezentował Paweł Buczak (Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania, Koleje Dolnośląskie SA), który zaznaczył, że istotne jest usprawnienie zarządzania zmianami taryfowymi we wszystkich kanałach dystrybucji, oszczędność czasu i kosztów wdrażania zmian oraz ułatwienie sprzedaży dla podróżnych i pracowników.

Późniejsze prezentacje dotyczyły między innymi zagadnień:
– rozwiązań informatycznych do przetwarzania i analityki danych telemetrycznych stosowanych w przemyśle oraz energetyce (Zbigniew Czajkowski, Dyrektor NMG SA);
– zarządzania i nadzoru nad sieciami teletransmisyjnymi (Luiza Kaczanowska, Ekspert, Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA);
– transmisji w systemach srk (Adam Juretko, Dyrektor Zakładu Inżynierii Systemów i Wyrobów Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.);
– bezpieczeństwa sieciowej infrastruktury kolejowej (Piotr Gawiński, Dyrektor ds. Rozwoju Tekniska Polska Sp. z o.o.).

Natomiast Jerzy Goraziński (Dyrektor Biura Informatyki, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.) zidentyfikował zrealizowane zadania cyfryzacji POLREGIO. W tym wypadku była to między innymi budowa Data Center, uruchomienie Centrum Przetwarzania Danych zgodnego ze standardami TIER, przygotowanie i przeprowadzenie kaskadowej migracji sprzętu, danych i aplikacji czy też uzupełnienie rozwiązania Szyny Usług do standardu ESB (Zintegrowana Szyna Usług). Dwie prezentacje zaprezentowała podczas konferencji firma ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o. W pierwszym przypadku Marek Ołdakowski (Kierownik Działu Sprzedaży) opowiadał o tabletach Getac i ich zastosowaniu na kolei, a ostatniego dnia o rozwiązaniu HMT-1. Artur Kachnik (Naczelnik Wydziału Systemów Bazowych i Analityki, PKP Polskie Linie Kolejowe SA) sprecyzował nowe podejście do budowy korporacyjnej hurtowni danych i systemów analitycznych. Podkreślił on również na co należy zwrócić uwagę przy wyborze platformy raportowej. Są to zagadnienia związane z:

  • możliwością raportowania z baz relacyjnych oraz klasycznych hurtowni danych,
  • udostępnianiem raportów do innych aplikacji,
  • zarządzaniem dostępem danych na poziomie wierszy i kolumn,
  • możliwością prezentacji danych zarówno w układzie tabelarycznej jak i graficznej.

Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele przewoźników osobowych. Tomasz Jędrysa (Kierownik Wydziału Teleinformatyki, Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.), zaprezentował nowe rozwiązania teleinformatyczne w Spółce. Marek Zwierzchowski (Kierownik Zespołu ds. informatyki, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.) omówił praktyczne aspekty zastosowania systemów klasy EAM w zarządzaniu utrzymaniem taboru. Natomiast Konrad Sadulski (Naczelnik Wydziału Telematyki, Łódzka Kolej Aglomeracyjna SA) przedstawił monitorowanie i analizę infrastruktury oraz usług IT w Spółce. Merytoryczną część konferencji zakończył Przemysław Chudon (Kierownik, Janaszek Electric Sp. z o.o.), który przedstawił pięć ważnych elementów niezawodnego zasilania urządzeń IT/TELECOM. Nadmienić należy także, że do uczestników konferencji, w czasie jej trwania kilka słów wygłosił członek zarządu PKP SA, Tomasz Miszczuk.

Podsumowując należy zaznaczyć, że była to jak dotąd rekordowa edycja konferencji. Liczby potwierdzają jak istotne dla środowiska jest poszukiwanie, odkrywanie nowych rozwiązań telematycznych ukierunkowanych na infrastrukturę, tabor i pasażerów.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

           

 

REKLAMA
ROZWIŃ