Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Relacja z XVIII Konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”

Przedstawiciele branży informatycznej spotkali się w Wiśle na XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Cyberbezpieczeństwo na kolei, system sprzedaży MeraGo, oparty o wirtualny bilet oraz cyfrowa transformacja Grupy PKP – to tylko część z wielu tematów podjętych w trakcie XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei”, która odbyła się w dniach 11-13 października br. w Wiśle. W trzydniowym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Grupy PKP, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, NASK PIB, polskich przewoźników kolejowych i firmy z branży IT.

Konferencja w Wiśle to największe w Polsce, spotkanie dostawców i wykonawców z branży IT i TELE. Przez trzy dni, w kilku blokach tematycznych omówiono m.in. status obecnych rozwiązań i systemów kolejowych oraz zaprezentowano nowe, rozwijające kolej, technologiczne możliwości.

W trakcie wydarzenia w poczet Firm Członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, organizatora konferencji, wstąpiły nowe przedsiębiorstwa:

  • S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
  • Innergo Systems Spółka z o.o.
  • DYSTEN Sp. z o.o.
  • Dura-Line Sp. z o.o.
  • Trocon Sp. z o.o.
  • ZPAS S.A.

Inauguracyjnego wystąpienia dokonał Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. ds. strategii i projektów rozwojowych.

– Konferencja to nie tylko wystąpienia merytoryczne, ale także panele dyskusyjne, w których udział biorą przedstawiciele spółek Grupy PKP – mówił Rafał Zgorzelski. – Cieszę się, że konferencja „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” przyciągnęła do Wisły tak liczne grono słuchaczy i prelegentów. Wśród nich są osoby związane z Grupą PKP, to pokazuje, że jesteśmy otwarci na współpracę z biznesem. Mam świadomość, że polski rynek to nie tylko instytucje Skarbu Państwa. To także podmioty prywatne, stowarzyszenia i związki, w których naprawdę dzieją się dobre dla kolei rzeczy. Wychodząc z pozycji patriotyzmu ekonomicznego, rozumiem, że współpraca Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi jest bardzo ważna i taką współpracę w imieniu Grupy PKP deklaruję. Niezwykle cieszymy się, że wspólnie z tymi instytucjami możemy cyfryzować kolej, rozwijać ją w obszarze telekomunikacji i szeroko rozumianej informatyki.

W dalszej części wydarzenia głos zabrała Jolanta Lutek z Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury. Omówiła Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” – System ERTMS”.

– Kolej stoi dziś przed niepowtarzalną szansą zwiększanie swojego udziału w systemie transportowym – mówiła. – Sprzyja temu dostępność finansowania, czynniki ekonomiczne, społeczne oraz polityczne. Wykorzystywanie tej możliwości zależy jednak od ścisłej współpracy w ramach UE. Dąży się do odpowiedniego inwestowania środków, które przeznaczone zostają m.in. na poprawę ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardów podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów.

Jak podkreśliła Jolanta Lutek, zapewnienie bezpieczeństwa na polskiej kolei jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Infrastruktury. W tej części konferencji na scenie pojawili się także: Prezes Zarządu PKP TELKOL Sp. z o.o. – Maciej Zagórski, który poruszył temat efektywnego zarzadzania majątkiem poprzez systemy paszportyzacji” oraz Prezes Zarządu PKP Informatyka – Tadeusz Turzyński, prezentujący temat „Implementacja założeń Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK przez Spółkę PKP Informatyka”.

Konferencja była także okazją do przybliżenia słuchaczom systemu CSDIP. Temat ten zgłębił Błażej Dikunov – Specjalista ds. wdrożeń, programista CSDIP, reprezentujący Złotego Partnera wydarzenia, firmę SAT-SYSTEM Sp. z o.o. Jacek Wosz, Presales Manager z firmy Vmware Poland Sp. z o.o. (Srebrny Partner) podjął temat „Modernizacja aplikacji jako katalizator zmian na kolei w nowoczesnym środowisku chmury hybrydowej”, zaś o cyberbezpieczeństwie w temacie „Wsparcie procesów zarządzania bezpieczeństwem ICT z perspektywy dostawcy usług cybersecurity” mówił Sławomir Pyrek, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie EXATEL S.A. (Srebrny Partner). Wśród ekspertów panelu znaleźli się także przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa oraz NASK PIB.

Konferencji towarzyszyły także panele dyskusyjne. Pierwszy z nich „Polityka IT Grupy PKP i PKP PLK S.A. a cyfrowa transformacja” moderował Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

– Na naszych oczach dzieje się kolejna rewolucja przemysłowa. Z punktu widzenia funkcjonowania obszaru, o którym dziś rozmawiamy, możemy określić ją rewolucją technologiczną – mówił Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu ds. strategii i projektów rozwojowych, PKP S.A. – Uczestniczą w niej także przedstawiciele spółek kolejowych. Dziś niekoniecznie chcemy stać przy kasie, by kupić bilet. Coraz częściej sięgamy po aplikacje mobilne, które umożliwiają nam jego zakup online. Z punktu widzenia Grupy PKP, kwestie związane z cyfryzacją, podnoszeniem jakości podróży, mają ogromne znaczenie. Chcemy za tym trendem podążać. Cyfryzacja znalazła swoje miejsce w nowej strategii Grupy. Zaplanowaliśmy szereg działań, dzięki którym realnie podniesiemy usługi cyfryzacyjne.

 

O roli wspólnej polityki IT w Grupie PKP mówił Tadeusz Turzyński, Prezes Zarządu PKP Informatyka.

– Spółki Grupy PKP nie mają się czego wstydzić. Mamy doskonałych ekspertów, musimy jednak ich wiedzę skonsolidować, by jeszcze lepiej funkcjonować – podkreślał Tadeusz Turzyński. – Budujemy wspólną chmurę, chcemy zająć się cyberbezpieczeństwem na szerszą skalę, systemami obsługującymi ruch pasażerski i towarowy. Jako PKP Informatyka mamy dostarczyć najlepsze systemy, które usprawnią polską kolej.

 

O korzyściach, jakie daje przystąpienie do wspólnej polityki Grupy PKP mówił Mirosław Majsterek, Dyrektor Biura Teleinformatyki PKP PLK.

– Główną korzyścią są wspólne zakupy, ich centralizacja i optymalizacja kosztów – zaznaczał Majsterek. – To początek – wierzchołek góry lodowej. Największą zaś jest integracja systemów, ta wymaga jeszcze większej współpracy między spółkami. Jest wiele danych, którymi moglibyśmy się wymieniać, by optymalizować nasze działania. Uczymy się na doświadczeniu pozostałych. Wzorujemy się na systemach, które wdrażane były już w innych spółkach Grupy. Dzielimy się wiedzą, by podnosić jakość naszych usług.

O bezpieczeństwie mówił Grzegorz Kuta, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych PKP PLK.

– Pragnę uspokoić, że planując wspólną politykę IT nie zapomnieliśmy o Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei, centrum gromadzącym kompetencje z zakresu sektora kolejowego dot. bezpieczeństwa – podkreśla Kuta. – Na kolei bezpieczeństwo powinno być odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie możemy pozwolić sobie tu na żadne zaniedbania w tym obszarze.

 

O potrzebie innowacyjności mówił Maciej Zagórski, Prezes Zarządu PKP TELKOL.

– Świat cyfrowy nie jest nam obcy. My wchodzimy na tę drogę cyfryzacji, jest to szansa dla spółki, ale nie możemy się z tej drogi wycofać – zaznaczał Zagórski.

 

Drugą debatę „Nowoczesne technologie, które zmienią świat telekomunikacji i IT” poprowadził Piotr Kubicki, Dyrektor ds. rozwoju Grupy TECHNITEL.

– Dążymy do tego, by w przyszłości wszelkiego rodzaju naprawy fizyczne zastąpione zostały naprawami automatycznymi – podkreśla Piotr Markowski CEO NETWORKS. – Zwirtualizowanie urządzeń pozwoli wiele usterek naprawić softwearowo.

 

Nowoczesne technologie to nowoczesna infrastruktura. Czy w Polsce potrafimy tworzyć centra danych?

– Najlepsze centrum danych jest takie, które jest dobrze zaprojektowane. W Polsce projektować nie potrafimy. Takie centrum danych musi przewidywać w swojej infrastrukturze to, co przed nami – za 10,20 i 30 lat – zaznacza Radosław Potera CTO/COO ATM. – W naszym kraju nie ma osób doświadczonych w tym zakresie, nie mamy historii i opieramy się na wiedzy zza granicy.

 

W debacie udział wzięli także: Jarosław Kasperski CEO IRIS, Sławomir Pietrzyk CEO IS-WIRELEES oraz Adam Filutowski CEO Grupa MERA.

W trakcie drugiego dnia wydarzenia swoje prezentacje wygłosili m.in. przedstawiciele PKP PLK („Monitorowanie baz danych w celu zapewnienia wysokiej dostępności usług”), Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej („Oprogramowanie – Nowy wymiar płatności bezgotówkowych”), NTI Poland sp. z o.o. (Brązowy Partner, „Bezpieczeństwo to nie kwestia wiary, czyli jak chronić tabor i zapewnić nienaruszalność sygnalizacji na kolei” ) i Kolei Mazowieckich („Telematyka w Kolejach Mazowieckich”).

Do panelu dyskusyjnego „Telekomunikacja i informatyka w służbie kolei”, moderowanego przez Zbigniewa Wiśniewskiego z Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, zasiadło pięciu rozmówców: Tomasz Jędrysa (Koleje Mazowieckie), Marek Zwierzchowski (Szybka Kolej Miejska), Andrzej Danielewicz (LEDATEL), Daniel Siek (SAT-SYSTEM) oraz Krzysztof Bojda (Koleje Śląskie).

O roli IT w dążeniu do neutralności klimatycznej na kolei mówił m.in. Marek Zwierzchowski.

– My, jako przewoźnicy, nie opracujemy sami produktów, które pomogą osiągnąć neutralność klimatyczną – podkreśla. – Jako SKM bardzo intensywnie działamy w celu ograniczenia emisji CO2. Warto przestawić myślenie z finansowego na aspekt ekologiczny. Jednak bez IT to się nie uda. Wdrożenie odpowiednich systemów informatycznych pozwala zoptymalizować zużycie energii elektrycznej. Jako spółka oszczędzamy rocznie kilka tysięcy ton niewyemitowanego CO2, jednocześnie oszczędzając przy tym parę milionów zł.

XVIII konferencji „Telekomunikacja i Informatyka na Kolei” towarzyszyła także wystawa TELE-IT 21, w ramach której firmy funkcjonujące w branży przedstawiły realizowane przez siebie projekty i wytwarzane produkty.

INNE EDYCJE TEGO WYDARZENIA

            

 

REKLAMA
ROZWIŃ