Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

<Kolportaż/>

Raport Kolejowy

Raport

Kolportaż
i dystrybucja

Kolejne wydania dostarczane są do polskich firm związanych z taborem szynowym, infrastrukturą, informatyką, telekomunikacją, energetyką oraz wieloma innymi elementami szerokiego rynku kolejowego.
Nasze wydawnictwo trafia do:
Spółek Grupy PKP
wraz z ich oddziałami
 • PKP Polskie Koleje Państwowe SA
 • PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • PKP Intercity
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
 • PKP Cargo
 • PKP Linia Hutniczo Szerokotorowa Sp. z o.o.
 • PKP Informatyka Sp. z o.o.
 • PKP Telkol sp. z o.o.
 • Xcity Investment Sp. z o.o.
 • Drukarnia Kolejowa
 • Natura Tour Sp. z o.o.
Kolei
samorządowych
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 • Koleje Dolnośląskie SA
 • Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
 • Pomorska Kolej Metropolitalna SA
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
 • Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
 • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 • Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.
Resortów związanych z kolejnictwem:
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Cyfryzacji
Spółek związanych z kolejnictwem:
 • TK Telekom
 • PKP Energetyka
Urzędów i Instytucji:
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Instytut Kolejnictwa
 • Centrum Unijnych projektow Transportowych

Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska

Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce

Jednostek certyfikujących.

Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.
Targi
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)
 • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
 • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)
Konferencje
 • Telekomunikacja i Informatyka na Kolei
 • Modernizacja Taboru Szynowego – zakup i utrzymanie
 • Konferencja Techniczno-Naprawcza PKP Intercity SA
 • Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia
 • Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej
 • Energetyka na Kolei
 • Nawierzchnie szynowe. Rynek-Inwestycje-Utrzymanie”

Dystrybucja

Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

Stojaki w:
 • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu.
Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę Raportu Kolejowego stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:
 • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
 • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
 • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
 • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
 • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
 • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
 • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
 • Hotel Maraton, Bydgoszcz
 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice.

Prenumerata

Wydawnictwo kolportowane jest bezpłatnie. W sprawie prenumeraty prosimy o kontakt.

Kontakt

Radosław Karwicki
Kom. 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Raport Kolejowy na Facebooku
REKLAMA
ROZWIŃ