Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Raport Kolejowy

Raport

Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży transportu szynowego wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Raport Kolejowy podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka, telekomunikacja itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz  felietony. Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu ogólnopolskim i jest skierowany do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Czytelnicy Raportu Kolejowego to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych. Kolportujemy go podczas wszystkich projektów związanych z koleją w kraju oraz za granicą.

Raport ma za zadanie przedstawiać opinie Członków Izby i podmiotów związanych z naszym samorządem, dlatego liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywną współpracę w zakresie jego kreowania. Dodatkowo nasze wydawnictwo kierujemy do wszystkich osób związanych zawodowo z szeroko rozumianym rynkiem transportu szynowego.

Raport Kolejowy to wiodący magazyn branżowy, który funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat.
Nasz dwumiesięcznik to:
10000
WYSOKI NAKŁAD

Każde wydanie to od siedmiu do dziesięciu tysięcy egzemplarzy.

300
PUNKTY DYSTRYBUCJI

Powszechny dostęp – około 300 stałych punktów dystrybucji.

50
OBECNOŚĆ NA EVENTACH

Obecność na eventach, targach i wydarzeniach w ciągu roku.

Jesteśmy jedynym wydawnictwem w Polsce wydawanym pod patronatem:

 • PKP SA,
 • Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Instytutu Kolejnictwa,
 • POLREGIO,
 • PKP Polskich Linii Kolejowych,
 • Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Jesteśmy dwumiesięcznikiem kolejowym o największym nakładzie w Polsce!

W roku 2023 ukaże się 6 wydań Raportu Kolejowego: I wyd. Luty 2023, II wyd. Kwiecień 2023, III wyd. Czerwiec 2023, IV wyd. Wrzesień 2023, V wyd. Październik 2023, VI wyd. Grudzień 2023.

W każdym wydaniu Raportu Kolejowego mają Państwo możliwość zamieszczenia artykułu na temat Państwa działalności lub prezentacji firmy w formie reklamy.

Do każdej reklamy  – DIRECT MAIL PROMOTION

Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Kolejowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób (20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

Dlaczego warto reklamować się w Raporcie Kolejowym?

Raport Kolejowy trafia na biurka wielu osób decyzyjnych wyższego szczebla w branży kolejowej. Jest wydawnictwem skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz środowisk naukowych.

Nasze wydawnictwo trafia do:

1.     Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:  Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., PKP TELKOL sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o. o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Xcity Investment sp. z o.o., CS Natura Tour sp. z o.o.

2.     Kolei samorządowych: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie SA, Koleje Małopolskie Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna SA, POLREGIO sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

3.     Resortów związanych z kolejnictwem: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych

4.     Spółek związanych z kolejnictwem: TK Telekom, PKP Energetyka

5.     Urzędów i Instytucji: Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Instytut Kolejnictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Stacja Muzeum

6.     Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska

7.     Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce

8.     Jednostek certyfikujących.

Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.

Targi : 

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)
 • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
 • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

Konferencje:

Dystrybucja

Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

Stojaki w:

 • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu.

Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę Raportu Kolejowego stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

 • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
 • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
 • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
 • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
 • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
 • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
 • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
 • Hotel Maraton, Bydgoszcz
 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice.

Prenumerata

Wydawnictwo kolportowane jest bezpłatnie. W sprawie prenumeraty prosimy o kontakt.

Kontakt

Radosław Karwicki
Kom. 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Raport Kolejowy na Facebooku
REKLAMA
ROZWIŃ