Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Image Alt

Raport Kolejowy

Raport

Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży transportu szynowego wydawany przez Polską Izbę Kolei. Raport Kolejowy podejmuje tematy dotyczące transportu szynowego oraz obszarów powiązanych (energetyka, informatyka, telekomunikacja itp.). W każdym numerze dwumiesięcznika znajdą Państwo analizy, opinie, wywiady, relacje oraz  felietony. Raport Kolejowy jest wydawnictwem o zasięgu ogólnopolskim i jest skierowany do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Czytelnicy Raportu Kolejowego to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów, środowisk naukowych. Kolportujemy go podczas wszystkich projektów związanych z koleją w kraju oraz za granicą.

Raport ma za zadanie przedstawiać opinie Członków Izby i podmiotów związanych z naszym samorządem, dlatego liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywną współpracę w zakresie jego kreowania. Dodatkowo nasze wydawnictwo kierujemy do wszystkich osób związanych zawodowo z szeroko rozumianym rynkiem transportu szynowego.

Raport Kolejowy to wiodący magazyn branżowy, który funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat.
Nasz dwumiesięcznik to:
10000
WYSOKI NAKŁAD

Każde wydanie to od siedmiu do dziesięciu tysięcy egzemplarzy.

300
PUNKTY DYSTRYBUCJI

Powszechny dostęp – około 300 stałych punktów dystrybucji.

50
OBECNOŚĆ NA EVENTACH

Obecność na eventach, targach i wydarzeniach w ciągu roku.

Jesteśmy jedynym wydawnictwem w Polsce wydawanym pod patronatem:

 • PKP SA,
 • Urzędu Transportu Kolejowego,
 • Instytutu Kolejnictwa,
 • POLREGIO,
 • PKP Polskich Linii Kolejowych,
 • Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Jesteśmy dwumiesięcznikiem kolejowym o największym nakładzie w Polsce!

W roku 2024 ukaże się 6 wydań Raportu Kolejowego: I wyd. Luty 2024, II wyd. Kwiecień 2024, III wyd. Czerwiec 2024, IV wyd. Wrzesień 2024, V wyd. Listopad 2024, VI wyd. Grudzień 2024.

W każdym wydaniu Raportu Kolejowego mają Państwo możliwość zamieszczenia artykułu na temat Państwa działalności lub prezentacji firmy w formie reklamy.

Do każdej reklamy  – DIRECT MAIL PROMOTION

Zleceniodawca decyduje do kogo ma trafić „Raport Kolejowy” z jego reklamą lub artykułem. Zleceniodawca przekazuje Redakcji listę osób (20 kontaktów) – Redakcja gwarantuje dostarczenie numeru do wybranej osoby.

Dlaczego warto reklamować się w Raporcie Kolejowym?

Raport Kolejowy trafia na biurka wielu osób decyzyjnych wyższego szczebla w branży kolejowej. Jest wydawnictwem skierowanym do osób decydujących o funkcjonowaniu branży kolejowej. Większość jego odbiorców to kadra menadżerska wyższego i średniego szczebla w spółkach Grupy PKP, kolejach samorządowych oraz firmach zajmujących się usługami i produkcją na rzecz kolei. Nasz dwumiesięcznik dociera także do organów administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystów oraz środowisk naukowych.

Nasze wydawnictwo trafia do:

1.     Spółek Grupy PKP wraz z ich oddziałami:  Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., PKP TELKOL sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o. o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Xcity Investment sp. z o.o., CS Natura Tour sp. z o.o.

2.     Kolei samorządowych: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie SA, Koleje Małopolskie Sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna SA, POLREGIO sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o.

3.     Resortów związanych z kolejnictwem: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych

4.     Spółek związanych z kolejnictwem: TK Telekom, PKP Energetyka

5.     Urzędów i Instytucji: Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Instytut Kolejnictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Stacja Muzeum

6.     Instytucji naukowo-badawczych, m.in. Politechnika Śląska

7.     Przedstawicielstw kolei zagranicznych w Polsce

8.     Jednostek certyfikujących.

Raport Kolejowy kolportowany jest podczas spotkań i szkoleń branżowych, targów, konferencji oraz misji gospodarczych.

Targi : 

 • Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO
 • Międzynarodowe Targi Kolejowe INNOTRANS
 • Międzynarodowe Targi  Energetyczne ENERGETAB, EXPOPOWER, ENERGETICS
 • Targi Czech Rail Days (Czechy)
 • Międzynarodowe Targi SIFER (Francja)
 • Międzynarodowe Targi Railtex (Wielka Brytania)

Konferencje:

Dystrybucja

Dwumiesięcznik „Raport Kolejowy” jest jedynym branżowym pismem na rynku, które zostało objęte patronatem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W rezultacie bardzo dobra współpraca redakcji i UTK doprowadziła do kolejnego etapu kooperacji w zakresie kolportażu czasopisma.

Redakcja „Raportu Kolejowego” dostarczyła do siedziby centralnej urzędu oraz oddziałów terenowych stojaki na prasę do których regularnie doręczany jest nasz dwumiesięcznik.

Stojaki w:

 • Urząd Transportu Kolejowego, Centrala, Warszawa
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Lublinie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Krakowie
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Katowicach
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Gdańsku
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy we Wrocławiu
 • Urząd Transportu Kolejowego, Oddział Terenowy w Poznaniu.

Ponadto na podstawie indywidualnych umów i porozumień stojaki na prasę Raportu Kolejowego stanęły w instytucjach związanych z koleją oraz samorządowych spółkach kolejowych. Kolportaż tego typu ma miejsce w:

 • PKP SA, Centrala Grupy PKP, Warszawa
 • PKP PLK SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Centrala, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Zakład Centralny, Warszawa
 • PKP Intercity SA, Biuro Taboru, Warszawa
 • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
 • ZNTK Mińsk Mazowiecki SA – Grupa PESA, Mińsk Mazowiecki
 • Koleje Śląskie Sp. z o.o., Katowice
 • Koleje Dolnośląskie SA, Legnica
 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Łódź, Łódź
 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o., o/Bydgoszcz, Bydgoszcz
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź
 • Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Gdańsk
 • PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o., Gdynia
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Mielno
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustronie Morskie
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Ustka
 • Natura Tour, Ośrodek Wypoczynkowy Grupy PKP, Spała
 • Hotel Maraton, Bydgoszcz
 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, Katowice.

Prenumerata

Wydawnictwo kolportowane jest bezpłatnie. W sprawie prenumeraty prosimy o kontakt.

Kontakt

Radosław Karwicki
Kom. 508 501 069
r.karwicki@izbakolei.pl

Raport Kolejowy na Facebooku
REKLAMA
ROZWIŃ