Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Andoria sp. z o.o.

34-120 Andrychów
ul. Krakowska 140,
tel. 338762751,
e-mail sekretariat@andoria.pl,
www.andoria.pl

 

Charakterystyka przedsiębiorstwa.

Andoria sp. z o.o. to firma, której początki sięgają 1945 roku, dzięki prawie osiemdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu, spółka jest w stanie wykonać wiele rodzajów odlewów w różnym gatunku żeliwa dla każdej gałęzi przemysłu. Andoria jako kontynuatorka produkcji WSW Andoria dysponuje wyspecjalizowaną kadrą z doświadczeniem w zakresie produkcji silników wysokoprężnych, odlewów przemysłowych i motoryzacyjnych oraz obróbki mechanicznej odlewów i komponentów.

Spółka specjalizuje się w produkcji:

 • żeliwa szarego
 • żeliwa sferoidalnego
 • produkcji silników
 • obróbki mechanicznej
 • obróbki cieplno-chemicznej
 • Zarządzanie i pracownicy.

Obecnie spółką kieruje Zarząd, z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży przesyłowej, w następującym składzie:

Krzysztof Pisarski – Prezes Zarządu

Grzegorz Kędzior – Wiceprezes Zarządu

Michał Kulesza – Wiceprezes Zarządu

 

Aktualnie spółka zatrudnia 415 osób na stanowiskach produkcyjnych i umysłowych. Większość załogi to wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie:

 • odlewnictwa,
 • mechaniki,
 • materiałoznawstwa,
 • technologii produkcji
 • obróbki skrawaniem,
 • obróbki cieplno-chemicznej
 • zarzadzania jakością i ochrony środowiska

W myśl cyklu Deminga PDCA (Plan-Do-Check-Act) organizacja ciągle doskonali wdrożone systemy zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016. Możliwe jest to głównie poprzez stałe monitorowanie środowiska zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, w którym działa organizacja, a także poprzez identyfikację potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych. Te zmienne to tzw. kontekst organizacji, który jest stale aktualizowany przy zastosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.

Satysfakcja klientów zostaje poddana co miesięcznej ocenie. Monitorowana jest terminowość oraz reklamacje zgłaszane przez klientów. Pod uwagę brane są również oceny naszej organizacji przez klientów np. KPI przez nich powadzone, dostępne na ich platformach, bądź wyniki ocen przedstawienie w innych formach. Suma wyżej wymienionych informacji daje obiektywny wynik nt. tego jak jesteśmy postrzegani przez klientów oraz ukazuje poziom jakości wyrobów przez nas oferowanych. Nadzór nad satysfakcją klienta został oddelegowany do dwóch procesów: PZ-02 Zarządzanie Systemami oraz PG-01 Sprzedaż  i Obsługa Klienta.

Dane KPI umożliwiają na bieżąco aktualizować i usprawniać procesy w Spółce.

Analiza pierwszych 11 miesięcy 2022 r. wykazała  terminowość  na poziomie 100% co jest potwierdzone przez naszych klientów takich jak KONE, AGCO, SULZER , SCHINDLER.

Wskaźnik reklamacji nie przekracza poziomu 1% co stanowi bardzo dobry wynik. Nasi klienci są bardzo zadowoleni z naszych wyrobów i według ich opinii Andoria jest jednym z najlepszych dostawców zarówno pod względem jakościowym jak również i terminowości dostaw.

Utrzymanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 oraz jego nieustanne doskonalenie to cel organizacji na rok 2022 oraz kolejne lata. Wychodząc naprzeciw wzrastającym wymaganiom naszych klientów postanowiono do końca 2023 roku wdrożyć oraz uzyskać certyfikację Systemu Zarządzania Środowiskiem na zgodność z ISO 14001:2015. W tym celu powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz opracowano szczegółowy harmonogram wdrażania, który będzie na bieżąco monitorowany w celu dotrzymania terminów w nim zawartych. Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem pozwoli dodatkowo utrzymać odpowiedni nadzór nad stale zmieniającymi się wymaganiami prawnymi i innymi. Organizacja tak będzie prowadzić swe działania aby były zgodne z wymaganiami prawnymi, klienta i innymi, które nałożyła na siebie jako zobowiązania. W celu poprawy jakości oferowanych wyrobów oraz usług postanowiono stale zmniejszać ilości braków wewnętrznych oraz reklamacji zewnętrznych              i  dotrzymywać terminów dostaw. Możliwe to będzie poprzez terminową realizację działań korygujących i doskonalących oraz podnoszenie kwalifikacji naszego personelu i wzrost ich świadomości. Powyższe założenia zostaną oddelegowane do poszczególnych procesów i nadzorowane poprzez wskaźniki jakościowe.

Opis oferowanego produktu/usługi.

Spółka Andoria obecnie specjalizuje się i posiada możliwości produkcyjne w zakresie wykonania odlewów z żeliwa:

 • Szarego klasy EN-GJL-200,EN-GJL-250,
 • Żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18ULT, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7.
 • Odlewnia posiada 3 linie produkcyjne:
 • LINIA HWS HSP-3D (Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH)  – wielkość skrzynki formierskiej 1050 x 800 x 320,
 • LINIA HWS HSP-1D – wielkość skrzynki formierskiej 650 x500 x 180 (uruchomienie 2017 r.),
 • linia formowania ręcznego.

Spółka Andoria posiada możliwości produkcyjne w zakresie obróbki mechanicznej oraz cieplnochemicznej:

 • Toczenia, wiercenia, gwintowania na centrach tokarskich CNC,
 • Frezowania, wiercenia, gwintowania na pionowych i poziomych centrach obróbczych CNC,
 • Obróbki na maszynach konwencjonalnych,
 • Ulepszania cieplnego elementów złącznych i drobnych części,
 • Ulepszania cieplnego odkuwek i półfabrykatów, nawęglania i węgloazotowania,
 • Hartowania, azotowania wałów korbowych i różnych części.
 • Malowanie farbami wodorozcieńczalnymi w systemie natryskowym i zanurzeniowym

Spółka Andoria dysponuje bogatym parkiem maszynowym, dzięki któremu może świadczyć wyżej wymienione usługi obróbki mechanicznej. Specjalizuje się również w produkcji silników wysokoprężnych własnej konstrukcji SW-320/SW-321, głównie na rynek afrykański i arabski . Na bazie silnika S320 produkowane były także jednostki: 2, 3 i 4 cylindrowe z zastosowaniem do produkcji zespołów napędowych i agregatów prądotwórczych.

Andoria Diesel Engines S320, S321 to silniki Diesla chłodzony wodą (chłodzenie przez odparowanie wody lub przepływ wody). Silniki zostały opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji i eksploatacji silników wysokoprężnych.

Zalety:

 • czterosuwowy silniki wysokoprężny
 • Moc: 18HP – 31.6HP
 • Solidna konstrukcja
 • Długa żywotność
 • Możliwość pracy pod pełnym obciążeniem przez długi czas przy minimalnym nadzorze
 • Łatwa obsługa i konserwacja
 • Bezpieczna operacja
 • Silniki przeznaczone są do napędu turbin, pomp, maszyn rolniczych

Spółka Andoria posiada zespół laboratoriów badawczo-pomiarowych świadczących usługi zewnętrzne. Poniżej zakresy badań wykonywanych przez poszczególne laboratoria:

 • Laboratorium Długości i Kąta
 • Izba Pomiarów
 • Laboratorium Spektrometryczne i Materiałów Formierskich
 • Laboratorium Badań Materiałowych

Kierunki sprzedaży

Spółka Andoria korzystając z 70-letniego doświadczenia zajmuje się produkcją odlewów i części maszyn z żeliwa szarego i żeliwa sferoidalnego dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. części dla przemysłu motoryzacyjnego, rolniczego, górniczego, dźwigowego, wodno-kanalizacyjnego. Produktami spółki są również pompy wody, obudowy do pomp, obudowy i elementy do podnośników, obudowy amortyzatorów itp. Produkty te to odlewy surowe oraz  komponenty, które są głównym przedmiotem działalności i stanowią blisko 74% uzyskanych przychodów. Największy udział w sprzedaży odlewów i komponentów na rynku europejskim, ma sprzedaż na rynki państw: Finlandia, Niemcy, Irlandia i Hiszpania. Posiadany park maszynowy oraz wyposażenie laboratoriów, pozwala Spółce na zaoferowanie klientowi odlewów o zróżnicowanej masie jednostkowej od 0,5 kg do 200 kg, odlewanych z różnych gatunków żeliwa.  Park maszynowy spółki Andoria składa  się  przede  wszystkim z nowoczesnych  numerycznych  maszyn do obróbki skrawaniem. Aktualnie w swoich zasobach posiada kilkanaście centr poziomych 4-osiowych, kilkanaście centr pionowych 3-osiowych jedno lub dwupaletowych oraz podobną ilość tokarek CNC. Wiodąca część centr obróbczych   jest  produkcji japońskiej  – OKUMA. W swoim parku maszynowym spółka posiada również kilkanaście obrabiarek konwencjonalnych typu: wiertarki promieniowe, tokarki uniwersalne, frezarki pionowe i poziome, frezarki bramowe, szlifierki. Na centrach obróbczych CNC oraz konwencjonalnych obrabiarkach można dokonywać obróbki produkowanych i zlecanych detali o gabarytach w szerokim zakresie i o zróżnicowanym ciężarze.

REKLAMA
ROZWIŃ