Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

TRAKCJA S.A.

Al. Jerozolimskie 100 IIp.
00-807 Warszawa

+48 22 350 94 31

www.grupatrakcja.com
recepcja@grupatrakcja.com

Grupę Trakcja tworzą podmioty wyspecjalizowane w kluczowych branżach budownictwa infrastrukturalnego, energetycznego, przemysłowego i ogólnego. Realizujemy kontrakty z zakresu budowy linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych. Specjalizujemy się w budowie dróg, mostów, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych oraz z obszaru inżynierii środowiska.

Branże:

 • kolejowa
 • drogowa
 • tramwajowa
 • elektroenergetyka trakcyjna
 • elektroenergetyka nietrakcyjna
 • mostowa
 • ogólnobudowlana

Produkty:

 • konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej

a) słupy indywidualne
b) konstrukcje przestrzenne
c) dźwigary, wsporniki i wysięgi

 • bramki semaforowe
 • rozdzielnice prądu stałego dla kolei, trolejbusów, tramwajów
 • kabiny sekcyjne
 • celki minusowe
 • szafy kabli powrotnych
 • rozdzielnie prądu przemiennego 15 kV
REKLAMA
ROZWIŃ