Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

SIGNAL CERT Sp. z o.o.

SIGNAL CERT Sp. z o.o.

ul. Senatorska 2
00-075 Warszawa
+48 81 52 86 302
info@signalcert.pl

 

Signal Cert Sp. z o.o. zajmuje się certyfikacją i badaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, w ramach tych działalności zostały powołane:

  • Jednostka Certyfikująca Signal Cert – certyfikująca wyroby w zakresie urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wchodzących w skład podsystemu strukturalnego „sterowanie” urządzenia przytorowe i pokładowe. Jednostka Certyfikacyjna Signal Cert swoją działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.
  • Laboratorium Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego (UiSSTS) – prowadzące działalność badawczą w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na potrzeby uzyskiwania dopuszczeń do eksploatacji jednostki certyfikującej jak i dla klientów zewnętrznych. Działalność Laboratorium UiSSTS prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Działalność Laboratorium UiSSTS prowadzona jest z wieloletnią tradycją i doświadczeniem sięgającym ponad 50 lat. O poziomie i zakresie wykonywanych usług świadczy akredytacja laboratorium wydana przez Polskie Centrum Akredytacyjne o numerze AB-516.

Jednostka Certyfikująca Signal Cert we współpracy z Laboratorium UiSSTS oraz innymi laboratoriami zewnętrznymi świadczy usługi certyfikacyjne pozwalające na ubieganie się o wydanie przez Urząd Transportu Kolejowego terminowego/bezterminowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń srk lub też wystawienie deklaracji zgodności z typem. Jednostce został nadany przez Polskie Centrum Akredytacji numer akredytacji
AC-194.

Misją jednostki certyfikującej w obszarze certyfikacji wyrobów oraz laboratorium w obszarze badań laboratoryjnych jest bezstronne i rzetelne podejmowanie działań w oparciu o niezależność i profesjonalny poziom usług.

 

 

REKLAMA
ROZWIŃ