Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

KOLEN Sp. z o.o.

Bratnia 8A
05-091 Ząbki

+48 22 762 84 44
+48 22 762 84 44

www.kolen.pl
info@kolen.pl

Firma KOLEN została założona w 1992 roku, specjalizuje się w produkcji urządzeń zabezpieczających i aparatury kontrolno pomiarowej związanej z systemem ochrony ziemnozwarciowej w obwodach trakcji elektrycznej prądu stałego. Wszystkie wytwarzane urządzenia i aparaty pomiarowe są dziełem autorskim.

System zabezpieczeń ziemnozwarciowych zapewnia wyłączalność zwarć doziemnych, bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i ograniczenie prądów błądzących.

Skuteczność systemu uzyskuje się dzięki zastosowaniu, obok urządzenia zabezpieczenia ziemnozwarciowego w podstacjach trakcyjnych, komplementarnych urządzeń zabezpieczających na szlaku – ograniczników niskonapięciowych.  Wytrzymują one prądy zwarciowe w sytuacjach awaryjnych do niezawodnego łączenia z szynami konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej lub innych uziemionych obiektów inżynieryjnych znajdujących się w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej do momentu wyłączenia prądu przez wyłącznik szybki w podstacji trakcyjnej.

Wśród opracowań KOLEN są specjalistyczne urządzenia pomiarowe i kontrolne:

  • tester do kontroli ograniczników, który umożliwia sprawdzenie ogranicznika w miejscu jego zainstalowania bez konieczności wyłączania napięcia z sieci trakcyjnej,
  • tester  monitorujący ciągłość kabli powrotnych oraz wartość rezystancji uziomu podstacji trakcyjnej,
  • impulsowy miernik do pomiaru metodą dwupunktową rezystancji uziomów prostych i złożonych wykorzystujący tory jako sondę prądową lub tradycyjną metodą trójpunktową, przy prądzie pomiarowym w impulsie do 100 A,
  • mobilny tester do diagnostyki wyzwalaczy prądowych wyłączników szybkich prądu stałego w zakresie do 6 kA; masa wymuszalnika prądowego testera nie przekracza pięćdziesięciu kilogramów,  zasilanie z sieci nn. 230 V.

Firma KOLEN służy również doradztwem technicznym w zakresie ochrony ziemnozwarciowej oraz problematyki związanej z ograniczaniem prądów błądzących.

REKLAMA
ROZWIŃ