Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Politechnika Krakowska Instytut Pojazdów Szynowych

Jana Pawła II nr 37
31-864 Kraków

+48 12 374 33 10
+48 12 628 33 11

www.mech.pk.edu.pl/index.php/o-nas/instytuty/218-m-8
m-8@institute.pk.edu.pl

Instytut Pojazdów Szynowych posiada status jednostki badawczej uznanej i upoważnionej do wykonywania badań, koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Ściśle współpracuje z Państwową Komisją Badań Wypadków Kolejowych, toteż  wykonuje ekspertyzy i opinie dla Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. Prowadzi profesjonalne doradztwo w zakresie wdrażania nowych projektów, poszukiwania rozwiązań usprawniających działalność przedsiębiorstwa, opinie i ekspertyzy innowacyjnych technologii dla potrzeb pozyskiwania funduszy unijnych. Jest również jednostką opiniotwórczą w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów szynowych.

Kierunki działalności naukowo-badawczej:

  • Eksploatacja, bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów
  • Dobór środków transportowych do współczesnych rynków przewozowych
  • Techniczno-organizacyjne problemy systemów transportowych Wschód-Zachód
  • Zagadnienia dynamiczne i konstrukcyjne pojazdów szynowych

Pracownicy Instytutu prowadzą działalność dydaktyczną na kierunku Transport na specjalnościach: Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie oraz Logistyka i Spedycja.

REKLAMA
ROZWIŃ