Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o.

ZPRE JEDLICZE Sp. z o.o.

ul. Kurkowskiego 86
38-460 Jedlicze
e-mail: zpre@zpre-jedlicze.com.pl

www.zpre-jedlicze.com.pl

ZPRE JEDLICZE” Sp. z o.o. to nowoczesne prywatne przedsiębiorstwo specjalizujące się w: produkcji aparatów łączeniowych dla potrzeb sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajowych; remontach, diagnostyce i serwisowaniu silników elektrycznych, generatorów i transformatorów, produkcji konstrukcji stalowych wielko i małogabarytowych na podstawie dokumentacji własnej i powierzonej; wykonawstwie „pod klucz” obiektów kubaturowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, wykonawstwie instalacji technologicznych; produkcji platform transportowych wraz z osprzętem.

W Spółce wdrożony został system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 zintegrowany z Zakładową Kontrolą Produkcji wg EN 1090-2 do klasy EXC3.

Spółka posiada szereg certyfikatów i dopuszczeń w tym; „Dopuszczenie aparatów łączeniowych produkowanych w ZPRE „Jedlicze” Sp. z o.o. do stosowania ich na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, których parametry potwierdza aktualny „Certyfikat zgodności” wydany przez Instytut Kolejnictwa oraz „Ocenę zdolności do przeprowadzania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem wg PN-EN 60079-19:2011″.

Produkty i usługi oferowane przez ZPRE Jedlicze” Sp. z o.o. wyróżnia najwyższa jakość wykonania, co w powiązaniu ze znakomitą zdolnością płatniczą sprawia, że przez Odbiorców i Dostawców Spółka postrzegana jest jako niezawodny partner w biznesie.

REKLAMA
ROZWIŃ