Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Fonon Sp. z. o.o.

ul. Czackiego 7/9/11
00-043 Warszawa

+48 22 50 58 101

www.fonon.com.pl
kontakt@fonon.com.pl

Fonon Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej WASKO, którą tworzą komplementarne podmioty o różnych specjalizacjach.

Specjalizuje się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz integracji różnych typów sieci ze szczególnym uwzględnieniem sieci szerokopasmowych. Usługi realizuje kompleksowo, poczynając od stworzenia obrazu koncepcji, poprzez opracowanie kompletnej dokumentacji projektowania wraz z pozyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zgód, opinii, decyzji, pozyskaniem decyzji o prawie do budowy lub braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, aż po wybudowanie sieci i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Oferuje serwisowe utrzymanie sieci telekomunikacyjnych wykonywane przez profesjonalnych serwisantów oraz opracowanie i wdrożenie instrukcji serwisowych.

FONON Sp. z  o.o., jako członek konsorcjum składającego się z firm Nokia Solution and Networks Sp. z o.o., FONON sp. z o.o., SPC-2 Sp. z o.o. oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., uczestniczy w realizacji budowy sieci telekomunikacyjnych infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na 13 600 km linii kolejowych należących do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
ROZWIŃ