Nadchodzące wydarzenia

<We_can_help/>

What are you looking for?

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź

+48 42 236 17 00
+48 42 235 02 05

www.lka.lodzkie.pl

Spółka „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. powstała 10 maja 2010 roku. Jej powołanie miało na celu zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim.

Zadaniem Spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego oraz jego funkcjonowania.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada samorząd województwa łódzkiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniący w Spółce funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Zakres działalności spółki:

Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem:

  • 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy;
  • 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
  • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
  • 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.

Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego:

  • 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
  • 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
  • 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
REKLAMA
ROZWIŃ